Huyện Ứng Hòa vào cuộc, nhiều sai sót trong thu, chi tại Mầm non Liên Bạt lộ ra

Theo dõi VGT trên

GDVN- Ban Giám hiệu MN Liên Bạt và cá nhân Hiệu trưởng Đỗ Thị Hòa được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có bài viết “ Giáo viên Mầm non Liên Bạt “tố” trường om t.iền bán trú, thiếu công khai t.iền xã hội hóa” phản ánh về những nội dung của cô Nguyễn Thị Thảo – Giáo viên trường này gửi đơn về tòa soạn.

Liên quan đến sự việc này, ngày 26/9, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được văn bản phúc đáp số 1207/UBND-VP, đề ngày 20/9 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa để phản hồi thông tin cho tòa soạn.

“Hiện Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa đang tiếp tục chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan khắc phục tồn tại; các cơ quan chuyên môn huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra các tồn tại theo kết quả xác minh, kết luận đã ban hành”, nội dung văn bản nêu rõ.

Huyện Ứng Hòa vào cuộc, nhiều sai sót trong thu, chi tại Mầm non Liên Bạt lộ ra - Hình 1

Công văn phúc đáp của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa gửi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Trung Dũng

Đính kèm văn bản phúc đáp, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa cung cấp cho Tòa soạn Thông báo số 1322/TB-UBND về kết quả xác minh, trả lời đơn phản ánh của giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt.

Nhiều phản ánh trong đơn của giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt là có cơ sở

Theo đó, liên quan đến việc công khai khoản t.iền xã hội hóa, thông báo của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa kết luận, nội dung đơn của giáo viên nêu việc, t.iền xã hội hóa năm học 2021 – 2022 các lớp vận động đã nộp cho Hiệu trưởng nhưng Hiệu trưởng không công khai là không đúng, vì nhà trường đã tiến hành công khai trên hệ thống bản tin nhà trường (có biên bản niêm yết công khai ngày 1/4/2021 và biên bản kết thúc công khai ngày 5/5/2021).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xã hội hóa giáo dục, nhà trường thực hiện chưa đúng quy trình: Chưa thành lập Ban vận động xã hội hóa giáo dục; chưa xây dựng kế hoạch vận động, khai toán nội dung đầu công việc cụ thể trước khi vận động và thời gian vận động.

Đồng thời, số t.iền xã hội hóa giáo dục chưa được thể hiện trên phiếu thu và chi; số t.iền thu xã hội hóa của phụ huynh một số lớp chưa thể hiện tên người đứng ra đại diện thu t.iền quỹ xã hội hóa giáo dục là thực hiện không đúng quy trình các bước xã hội hóa giáo dục quy định tại Điều 11 bản quy định kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trách nhiệm trên thuộc về bà Đỗ Thị Hòa – Hiệu trưởng trường Mầm non Liên Bạt.

Đối với nội dung phản ánh khoản t.iền chăm sóc bán trú tháng 1, 3, 4 của năm học 2020 – 2021 và tháng 4, 5 của năm học 2021 – 2022 dù kết thúc năm học nhưng nhà trường vẫn chưa chi trả cho cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, thông báo này kết luận, qua xác minh cho thấy nội dung phản ánh này là có cơ sở.

Vì vậy, trách nhiệm trong việc chậm trễ chi trả chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và sử dụng t.iền sai mục đích là do Hiệu trưởng nhà trường sử dụng số t.iền thu chăm sóc bán trú vào nội dung khác ( mua sắm, đầu tư thêm trang thiết bị thực hiện việc nâng chuẩn Quốc gia mức độ 2) nên dẫn đến đơn thư khiếu kiện, phát sinh thuộc về bà Đỗ Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt.

Với nội dung phản ánh của giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt về t.iền làm thêm hè tháng 8 năm học 2018 – 2019 đến nay chưa trả cho cán bộ giáo viên, thông báo này kết luận, nội dung đơn nêu là đúng một phần. Hiện chưa chi trả cho 23 giáo viên, nhân viên không đồng ý tham gia tham quan, học tập với số t.iền là 80.306.816 đồng.

Thông báo này cũng chỉ rõ, việc làm này của Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt là thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa đúng thỏa thuận, thực hiện chưa tốt quy chế dân chủ trong trường học.

Trách nhiệm để xảy ra tồn tại trên thuộc về bà Đỗ Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt.

Với nội dung phản ánh của giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt về việc, hết năm học 2021 – 2022, trường chưa chi trả Quỹ khen thưởng năm học 2020 – 2021 và năm học 2021 – 2022 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, thông báo này kết luận, nội dung phản ánh là đúng.

Trách nhiệm để xảy ra tồn tại trên thuộc về bà Đỗ Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt.

Với nội dung giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt phản ánh về việc bình xét thi đua Lao động tiên tiến cấp trường, cấp huyện tại trường là chưa dân chủ, công khai, qua xác minh thông báo này kết luận, việc đ.ánh giá xếp loại cán bộ viên chức, người lao động và bình xét thi đua Lao động tiên tiến cuối năm học đã được công khai, dân chủ tại các cuộc họp của tổ chuyên môn và Hội đồng nhà trường.

Nội dung giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt phản ánh việc bình xét thi đua Lao động tiên tiến cấp trường, cấp huyện chưa dân chủ công khai là có “đúng”, có “sai”.

Video đang HOT

Nội dung phản ánh “đúng” là việc đưa cô giáo L.T.H chỉ đạt 1/10 tháng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng là không đúng quy định của Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung phản ánh “sai”: Trong quy định tại khoản 4, Điều 6, Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1102-QĐ/HU ngày 30/12/2021 của Huyện ủy Ứng Hòa về quy định việc đ.ánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị huyện thì đối với các trường học, Hiệu trưởng là người quyết định xếp loại.

Tuy nhiên, cả 2 đồng chí Phó Hiệu trưởng và Tổ Nhà trẻ đều chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua Khen thưởng và hướng dẫn đ.ánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Dẫn đến việc còn nhầm lẫn trong việc bình xét danh hiệu thi đua cuối năm học và đ.ánh giá xếp loại viên chức, lao động hợp đồng hàng năm.

Huyện Ứng Hòa đề nghị Hiệu trưởng Liên Bạt thanh toán số nợ hơn 200 triệu đồng thực hiện hợp đồng đầu tư cơ sở vật chất

Qua đó, trong thông báo này, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa có chỉ đạo, yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Mầm non Liên Bạt nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện quyền dân chủ của mỗi cá nhân trong nhà trường; thực hiện nghiêm túc việc huy động xã hội hóa, đảm bảo công khai, đúng quy định.

Đồng thời, khi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cần bám sát quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hàng năm thống nhất rà soát, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp, tránh trường hợp quy chế đã xây dựng nhưng không thực hiện.

Đối với cá nhân bà Đỗ Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt, thông báo của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa yêu cầu bà Hòa chịu trách nhiệm trong việc thanh toán số nợ thực hiện hợp đồng đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo khu sân bóng, khu vận động, đồi hầm tại khu Bặt Trung năm học 2020 – 2021 với số t.iền là 232.572.000 đồng.

Huyện Ứng Hòa vào cuộc, nhiều sai sót trong thu, chi tại Mầm non Liên Bạt lộ ra - Hình 2

Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa có nhiều chỉ đạo đối với Ban Giám hiệu và Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt sau khi có báo cáo xác minh từ Phòng Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: T.D

Ngoài ra, bà Hòa phải chi trả ngay t.iền khen thưởng theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng sau khi có kết quả khen thưởng của các cấp. Thực hiện ngay việc chi trả theo số ngày công thực tế và tỷ lệ (%) theo thỏa thuận t.iền dạy hè tháng 8/2019 đối với giáo viên, nhân viên không đồng ý để lại t.iền dạy hè để tham quan, học tập. Khi tổ chức dạy hè, nhà trường cần lập danh sách có chữ ký đầy đủ của các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên thỏa thuận tham gia làm hè.

Đồng thời, chi trả ngay cho cô Nguyễn Thị Thảo số t.iền chăm sóc bán trú mà cô Thảo chưa nhận. Có báo cáo giải trình về việc không trùng khớp về ngày, tháng, năm giữa các phiếu chi với thông tin Hiệu trưởng nhắn tin trên nhóm Zalo của trường thông báo với cán bộ, giáo viên, nhân viên lịch chi trả t.iền.

Giao Phòng Nội vụ huyện Ứng Hòa trên cơ sở khắc phục các tồn tại của Ban Giám hiệu Trường Mầm non Liên Bạt và cá nhân bà Đỗ Thị Hòa, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa kiểm điểm trách nhiệm, xem xét, xử lý đối với các tập thể cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện xong trước ngày 5/10/2022.

Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa cũng đề nghị Đảng ủy xã Liên Bạt kiểm điểm Ban chi ủy Chi bộ Trường Mầm non Liên Bạt, đồng chí Đỗ Thị Hòa với vai trò Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023, chưa chỉ đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

Cá nhân, tập thể tại Trường Mầm non Liên Bạt sai phạm đến đâu, xử lý đến đó

Liên quan đến sự việc này, ngày 20/9, phóng viên cũng đã có trao đổi với cô Dương Lệ Huyền – Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa về việc xử lý, khắc phục các sai sót của cá nhân, tập thể tại Trường Mầm non Liên Bạt sau khi đoàn kiểm tra của Phòng giáo dục và Đào tạo về làm việc.

Cô Huyền khẳng định, các cá nhân, tập thể tại Trường Mầm non Liên Bạt sai phạm đến đâu thì sẽ xử lý nghiêm túc theo quy định đến đó. Những vấn về đề chậm, muộn trong chi trả t.iền cho giáo viên được đoàn kiểm tra chỉ ra, Hiệu trưởng nhà trường cũng đã có khắc phục.

Giải thích về việc, giáo viên có đơn cho rằng, tiến độ xử lý đơn thư của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa vẫn còn chậm, cô Huyền cho rằng: “Thực tế, ngay sau khi tiếp nhận đơn của giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt chúng tôi đã vào cuộc xác minh ngay.

Trong quá trình xác minh, chúng tôi cũng làm việc với tinh thần công tâm với tất cả các đồng chí trong Ban Giám hiệu và các cá nhân có liên quan. Các minh chứng, hồ sơ chúng tôi cũng kiểm tra rất chặt chẽ và khách quan để báo cáo về huyện.

Tuy nhiên, trong quá trình đoàn làm công tác xác minh, có nhiều vấn đề cần có thêm thời gian để làm rõ hết các vấn đề, nên tiến độ có thể chậm hơn so với yêu cầu tiến độ được Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa đề ra”.

GV mầm non Liên Bạt "tố" trường om t.iền bán trú, thiếu công khai t.iền xã hội hóa

GDVN- Trường MN Liên Bạt từng trích 3% trong khoản thu học phí và chăm sóc bán trú hàng tháng cho Phòng GD Ứng Hòa để "hỗ trợ" công tác quản lý của cấp trên.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn thư của cô Nguyễn Thị Thảo - giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội phản ánh về một số khoản thu, chi tại trường này chưa được công khai và chậm chi trả cho giáo viên.

Ngoài ra, giáo viên này cũng cho rằng, việc bình xét thi đua Lao động tiên tiến cấp trườg, cấp huyện giữa các giáo viên trong trường còn thiếu tính dân chủ.

Giáo viên nhiều lần gửi đơn lên huyện đề nghị làm rõ các khoản thu, chi

Trao đổi với phóng viên, cô Thảo cho biết : "Đây là lần thứ 2 tôi gửi đơn kiến nghị lên Ủy ban nhân dân cấp huyện vì tiến độ xử lý đơn còn quá chậm. Sắp tới tôi sẽ gửi tiếp đơn kiến nghị lần 3 và có bổ sung thêm một số nội dung khác liên quan đến việc kiểm tra tư cách Đảng viên của một số cá nhân trong trường".

Theo đó, giáo viên này cung cấp cho phóng viên đơn khiếu nại gửi cho Trường Mầm non Liên Bạt vào ngày 10/6/2022. Đồng thời, cô Thảo cũng gửi đơn đề nghị cho Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa 2 lần vào các ngày 26/6/2022 và ngày 18/8/2022.

Theo nội dung trong các đơn cung cấp cho phóng viên, giáo viên này cho rằng, khoản t.iền Quỹ Khen thưởng của năm học 2020 - 2021 và năm học 2021 - 2022 nhà trường vẫn chưa chi trả cho giáo viên trong trường dù năm học đã kết thúc. Ngoài ra, với khoản t.iền Quỹ Phúc lợi năm học 2021 - 2022, cụ thể là khoản t.iền Tết nguyên đán năm 2022, giáo viên trong trường cũng chưa nhận được dù trong quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Mầm non Liên Bạt có mục chi của khoản này.

GV mầm non Liên Bạt tố trường om t.iền bán trú, thiếu công khai t.iền xã hội hóa - Hình 1

Bảng thể hiện phần trăm chi các khoản của t.iền chăm sóc bán trú (tháng 3 năm 2021) của Trường Mầm non Liên Bạt. Khoản trích 3% của t.iền chăm sóc bán trú về Phòng Giáo dục và Đào tạo Ứng Hòa mà Hiệu trưởng xác nhận không được thể hiện trong bảng này. Ảnh: Trung Dũng

Bên cạnh đó, các khoản khác như: T.iền làm thêm tháng 8 năm học 2018 - 2019; t.iền chăm sóc bán trú tháng 1, 3, 4 năm học 2020 - 2021 và t.iền chăm sóc bán trú tháng 4, 5 của năm học 2021 - 2022 đến nay cũng chưa chi trả cho cán bộ giáo viên trong trường.

Trong khoản thu, chi phục vụ bán trú giáo viên này cho rằng, tỷ lệ chi trả cho cán bộ, giáo viên nhà trường trong quy chế chi tiêu nội bộ vào năm học 2020 - 2021 của trường còn nhiều điểm bất hợp lý.

Theo đó, cô Thảo đưa ra dẫn chứng của tháng 3 năm học 2020 - 2021, ngoài khoản chi 1,7 triệu đồng công chở cơm sang điểm trường lẻ, số còn lại nhà trường chi 80% cho người chăm sóc, phục vụ bán trú (gồm giáo viên và cô nuôi), chi 5,5% cho nhân viên phục vụ (gồm kế toán, thủ quỹ, y tế, bảo vệ, thủ kho), 14,5% chi cho Ban giám hiệu là không hợp lý và có phần thiệt thòi về phía người trực tiếp chăm sóc, phục vụ công tác bán trú.

Ngoài ra, cô Thảo cũng nêu lên thắc mắc về việc, trong khoản thu học phí và chăm sóc bán trú, hàng tháng nhà trường có trích 3% để gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa nhưng không có hóa đơn chứng từ và cũng không được công khai.

"Với khoản trích 3% hàng tháng chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo Ứng Hòa là cho mục đích gì? Có trong quy chế của Phòng hoặc của trường hay không? Tại sao không công khai và không có hóa đơn chứng từ cho khoản chi này? Các giáo viên trong trường đề nghị nhà trường làm rõ", cô Thảo nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, giáo viên này cũng đề cập đến khoản t.iền xã hội hóa năm học 2020 - 2021, các lớp đã vận động và phụ huynh cũng đã nộp cho Hiệu trưởng nhưng nhà trường cũng không công khai rõ là bao nhiêu.

Về việc bình xét thi đua Lao động tiên tiến tại Trường Mầm non Liên Bạt, cô Thảo cho rằng nhà trường đã thiếu dân chủ, công khai khi xếp loại viên chức, có sự ưu ái dành cho một số giáo viên khác.

"Trong cuộc họp hội đồng toàn trường vào sáng ngày 30/5/2022 để xếp loại viên chức cuối năm học 2021 - 2022 do hai đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì, tôi được các thành viên trong Tổ Nhà trẻ bầu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với số lượng 2/3 nhất trí và toàn trường đều nhất trí.

Hai đồng chí Phó Hiệu trưởng cũng đã chốt danh sách và báo cáo lên Hiệu trưởng, nhưng không hiểu sao, trong chiều ngày 30/5/2022 tôi đã bị gạt ra khỏi danh sách. Trong khi đó cô L.T.H không có thành tích nổi bật gì, không được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và không công khai tên cô giáo này được làm hồ sơ Lao động tiên tiến cấp huyện", cô Thảo bức xúc.

Hiệu trưởng xác nhận có việc trích 3% của khoản thu học phí và chăm sóc bán trú về Phòng Giáo dục và Đào tạo Ứng Hòa

Để làm rõ thêm về các vấn đề cô Thảo phản ánh, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc trực tiếp với Ban Giám hiệu Trường Mầm non Liên Bạt trong ngày 20/9.

Tại buổi làm việc, cô Đỗ Thị Hòa, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, những vấn đề cô Thảo đề cập trong các đơn thư gửi đi có phần mang tính cá nhân, không phản ánh hết bản chất của sự việc.

Theo đó, với khoản phúc lợi 10% được trích trong khoản thu t.iền chăm sóc bán trú, cô Hoà cho biết: "Thực ra, chỉ có 2 tháng cuối của năm học 2021 - 2022, các chị em thống nhất là để lại khoản t.iền như vậy để đầu tháng 8 đi tham quan, nghỉ mát và may đồng phục. Mọi năm thì đều thống nhất như thế, nhưng năm vừa rồi vì có đơn của giáo viên nên chúng tôi không trích khoản này nữa. Giờ ai có muốn đi thì tự đóng góp để đi, không thì thôi".

GV mầm non Liên Bạt tố trường om t.iền bán trú, thiếu công khai t.iền xã hội hóa - Hình 2

Hiệu trưởng Mầm non Liên Bạt khẳng định, biên bản công khai việc thu, chi t.iền xã hội hóa đã được dán trên bảng thông báo của trường trước thời điểm giáo viên gửi đơn đi các nơi từ tháng 6/2022. Ảnh phóng viên chụp màn hình điện thoại Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt đề ngày công khai là 1/4/2021.

Nói về căn cứ của phần trăm tỷ lệ chi hàng tháng khoản thu chăm sóc bán trú, cô Hoà cho rằng: "Hiện tại, tất cả các trường mầm non trên địa bàn huyện Ứng Hoà đều không có văn bản nào hướng dẫn để chi cho công tác chăm sóc bán trú. Hầu như các trường đều dựa vào văn bản số 296 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về quy định các mức chi bán trú cho bậc tiểu học.

Sau một năm thực hiện thì việc này cũng đã có điều chỉnh, trong tháng 8 vừa rồi thì mức chi cho Hiệu trưởng cũng là thấp hơn so với các tháng trước. Cụ thể, là mức chi cho Hiệu trưởng tại trường không quá 1,5 so với mức chi cho giáo viên".

Vị Hiệu trưởng này cũng thông tin thêm rằng, vì không có văn bản hướng dẫn cụ thể của khoản chăm sóc bán trú nên có thể có trường chi ít, trường chi nhiều. Trường Mầm non Liên Bạt chi mức 80% cho người chăm sóc, phục vụ bán trú là cao và duy nhất trong huyện có mức chi cao như vậy.

"Để ra mức chi như vậy, nhà trường cũng phải xây dựng nội dung chi và thống nhất trong Ban Giám hiệu, họp công đoàn và cho các tổ thống nhất. Sau đó đưa vào thảo luận trong hội nghị công nhân viên chức, khi đã thống nhất thì chúng tôi mới đưa vào nghị quyết quy định mức thu.

Việc thu chi như thế nào nhà trường cũng đã có báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi cũng mong muốn sắp tới cấp trên sẽ có văn bản hướng dẫn về khoản chi này để các trường mầm non trên địa bàn có thể thực hiện".

Đề cập về việc trích 3% của t.iền học phí và chăm sóc bán trú hàng tháng về Phòng Giáo dục và Đào tạo Ứng Hòa, cô Hòa xác nhận là đã từng thực hiện nhưng hiện tại đã dừng lại.

Giải thích về việc này, cô Hòa cho biết: "Đó là khoản chi nhà trường thực hiện trong mấy năm trước. Khoản này là chi cho công tác thanh, kiểm tra và công tác quản lý của cấp trên. Tuy nhiên, gần đây chúng tôi cũng đã thôi (dừng lại - phóng viên), không chi cho khoản này nữa.

Thời điểm trích đó là của đời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cũ, hiện tại lãnh đạo này cũng đã về hưu".

Còn về việc, nhà trường chậm công khai khoản t.iền xã hội hoá theo như phản ánh của cô Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt cho rằng, không phải sau khi có đơn của giáo viên vào tháng 6/2022 nhà trường mới công khai mà đã thực hiện công khai từ 1 năm trước.

Đồng thời, vị Hiệu trưởng này còn cung cấp cho phóng viên hình ảnh văn bản thể hiện việc trường này có biên bản công khai trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 1/4/2021.

Chậm chi t.iền chăm sóc bán trú, nhà trường đang khắc phục

Với việc chậm chi trả t.iền chăm sóc bán trú theo phản ánh của giáo viên, cô Hoà cho biết: "Khoản chi của t.iền chăm sóc bán trú cho các giáo viên thì nhà trường cũng chỉ chậm 3 tháng của năm 2021. Việc này là do trước đó nhà trường đã chi một số khoản để phục vụ cho công tác nâng chuẩn cấp 2 của trường.

Còn của 2 tháng năm 2022 thì do vào thời điểm cuối năm học, lúc đó chúng tôi đang thực hiện việc chi trả của một số khoản khác nên chưa kịp chi trả t.iền cho giáo viên chứ không phải là chậm muộn.

Hiện tại, việc khắc phục này chúng tôi cũng đã thực hiện xong và đã chi trả cho các giáo viên trong trường, chỉ còn riêng cô Thảo là chưa lấy. Việc này là do, hôm chúng tôi gọi cô ấy lên nhận t.iền thì cô ấy đòi chụp chứng từ, kế toán không cho chụp nên cô ấy không ký, không lấy t.iền và đi về.

Với khoản chi Quỹ khen thưởng của năm học 2020 - 2021 là do kế toán nhà trường cập nhập chứng từ, vào sổ muộn nên chúng tôi mới trả muộn. Còn năm học 2021 - 2022, chúng tôi còn chờ kết quả từ Ủy ban nhân dân huyện. Khi nào có quyết định nhà trường mới chi trả được".

GV mầm non Liên Bạt tố trường om t.iền bán trú, thiếu công khai t.iền xã hội hóa - Hình 3

Điểm chính Trường Mầm non Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ảnh: Trung Dũng

Về vấn đề đ.ánh giá, xếp loại viên chức được phản ánh là chưa dân chủ, công khai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt cho rằng, nhà trường đã làm đúng trình tự, nhưng do cô Thảo không tham gia các cuộc họp trực tuyến nên không nắm được sự việc.

"Trong buổi họp qua Zoom ngày 19/5/2022, tổ Nhà trẻ đã bình bầu có 7/9 đồng chí đạt danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến, 2 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có cô Thảo. Sau đó, tổ cũng đã lập danh sách và gửi kết quả về Ban Giám hiệu.

Sáng ngày 30/5/2022, trường tổ chức hội nghị đ.ánh giá cán bộ công chức, do tôi có việc bận nên 2 Phó Hiệu trưởng điều hành cuộc họp. Trong cuộc họp này, cô Thảo nhận mình là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi Hội đồng sư phạm biểu quyết, có 57/58 đồng chí biểu quyết cô Thảo ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong chiều hôm đó, các Phó Hiệu trưởng cũng báo cáo lại tình hình với tôi về kết quả xếp loại của cô Thảo. Nguyên nhân là do cô Thảo không có tháng nào trong năm học học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên chúng tôi quyết định xếp loại cô Thảo chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ", Hiệu Trưởng Trường Mầm non Liên Bạt cho hay.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Tìm ra danh tính người đứng sau, hô biến cụ bà U80 thành công chúa gây sốt03:11Phạm nhân cướp ngân hàng hát nổi rần rần, hóa ra là hotgirl Thách thức danh hài02:50Nàng thơ mới của Jack đáp trả cực gắt khi bị chê trên ảnh khác ngoài đời02:57Rộ ảnh Quang Linh Vlog đi nghĩa vụ quân sự, chính chủ lên tiếng: Hẹn 2 năm nữa03:02Con gái Quyền Linh "gia nhập" hội mê đồ hiệu: Không ngại việc "chi t.iền như mưa"02:49Hoàng Nguyên Vũ 'vừa đ.ấm vừa xoa' Trấn Thành, lên tiếng ồn ào chơi chữ trong Mai02:42Tiên nữ mukbang "bóng gió" hot girl đạo nhái, thu hút hơn 11 nghìn lượt theo dõi03:05Bà Nhân ăn cơm thân mật Bác sĩ Thịnh, hóa giải hiểu lầm, bi nghi cố dựng drama02:59"Hot girl ảnh thẻ" đình đám lộ diện hậu ở ẩn, sắc vóc hiện tại gây ngỡ ngàng03:02Mặt Việt Phương Thoa biến dạng vì tiêm filler bị tráo sang silicon, phải mổ gấp03:00Trang Nemo "nhởn nhơ" trước án phạt tù, để lộ 1 điểm "tố cáo" nói dối mang thai02:50Tiệm mì trong phim Mai 'vỡ tổ' vì khách đông, đạt kỷ lục lần đầu tiên sau 40 năm02:49Ninh Anh Bùi - "Âm iu ơi": hot rần rần TikTok nhờ chuyện tình đẹp hơn phim03:18Hot Tiktoker có cuộc sống như 'xé truyện' bước ra, gây tranh cãi vì sở thích lạ02:56Quỳnh Trương: học bá IT trở thành Hot TikToker, tậu xe hơi ở t.uổi 22 nhờ ăn uống04:12Bà chủ Miss Universe phủ nhận nội dung trong clip họp kín: Tất cả đã bị cắt ghép03:04Team Quang Linh kết nạp thêm thành viên mới, được tặng miếng đất nhưng từ chối02:57HH Ý Nhi mạnh tay vung t.iền "sống sang" sau chuỗi ngày chật vật tiết kiệm tại Úc02:27Lê Bống "lột xác" ngoạn mục, từ TikToker tai tiếng đến nữ chính phim "giờ vàng"02:53Chu Thanh Huyền bị mỉa mai nặng lời, "sốc" với thái độ gay gắt của cư dân mạng02:39

Thông tin đang nóng

Nam Em công khai nhắc tên Khởi My, livestream với thần sắc khác lạ
17:04:57 05/03/2024
Tai nạn kinh hoàng của Harry Lu: Vỡ xương mặt, đau lòng vì mẹ không nhận ra
17:26:00 05/03/2024
Lâm Tâm Như khoe sắc tại sự kiện ở trời Tây, nhan sắc thật dưới ống kính "team qua đường" có khác xa hình chỉnh sửa?
15:19:39 05/03/2024
"Hạnh Cận" Kính Vạn Hoa vẫn trẻ đẹp t.uổi U40, trở thành giảng viên đại học Úc
16:14:26 05/03/2024
Triệu Lộ Tư chính thức cho Bạch Lộc hít khói, dàn hoa 85 cũng không sánh bằng
16:56:58 05/03/2024
"Bóng ma" phía sau những bản hợp đồng khống trong vụ Vạn Thịnh Phát
20:21:59 05/03/2024
Taylor Swift gây bão truyền thông thế giới sau đêm diễn concert ở Singapore
17:00:45 05/03/2024
Mỹ nam được trả 70 tỷ cho mỗi lần đóng "phim rác"
15:28:50 05/03/2024
V (BTS) vẫn nhớ Jennie, ra mắt bài hát ẩn ý về mối quan hệ hiện tại với tình cũ?
15:20:52 05/03/2024
Nữ sinh lên thời sự vài giây đã gây sốt, được ví như hoa hậu tương lai
15:48:36 05/03/2024

Tin mới nhất

Còn nhiều băn khoăn về chứng nhận giỏi cấp tỉnh với học sinh điểm IELTS cao

13:01:46 21/12/2022
Việc Hà Tĩnh công nhận học sinh (HS) giỏi cấp tỉnh với HS có điểm IELTS cao đang được dư luận quan tâm. Nhiều giáo viên phổ thông và giảng viên dạy Ngoại ngữ thể hiện băn khoăn trước việc này

Việc thực hiện chương trình, SGK mới còn nhiều khó khăn

12:01:38 21/12/2022
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu , sáng 20/12, Đoàn Đại biểu ...

Cấp phép tổ chức thi chứng chỉ HSK trở lại

11:01:38 21/12/2022
Theo thông báo mới của Bộ GD&ĐT chứng chỉ tiếng Trung (HSK) đã được cấp phép tổ chức duy nhất tại ĐH Thành Đông (Hải Dương)

Banner tìm hiểu ngày 22/12 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng in hình lính Mỹ

10:45:40 21/12/2022
Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) đang làm rõ trách nhiệm việc cơ sở ở Bảo Lộc đăng trên fanpage banner tìm hiểu truyền thống ngày 22/12 nhưng in hình lính Mỹ

Nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ Tết hơn 10 ngày, Hà Nội lý giải nghỉ 8 ngày

10:36:43 21/12/2022
Lịch nghỉ tết của học sinh Hà Nội thiết kế theo quy định của Nhà nước. Nếu cho nghỉ thêm, hàng nghìn học sinh mầm non, tiểu học không ai trông nom vì bố mẹ vẫn phải đi làm

Trường ĐH Kiên Giang dự kiến tuyển hơn 1.600 chỉ tiêu năm 2023

10:01:37 21/12/2022
Năm 2023 Trường ĐH Kiên Giang tuyển sinh 22 ngành, trong đó có 2 ngành mới, dự kiến 1.675 chỉ tiêu. Trường ĐH Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và đề ra các giải pháp, phương hướng để nâng cao hiệu qu...

Trường Đại học Hồng Đức nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non

08:06:29 21/12/2022
Cùng với các ngành đào tạo khác, trong những năm qua, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức không ngừng đổi mới công tác quản lý, xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo ngành giáo dục mầm non (GDMN) với mục tiêu đào tạo những giáo ...

Học sinh Hà Giang nghỉ Tết Quý Mão 12 ngày, từ 27 tháng Chạp

07:59:41 21/12/2022
UBND tỉnh Hà Giang quyết định cho học sinh trên toàn tỉnh bắt đầu nghỉ học từ ngày 18/1 đến hết ngày 29/1/2023. Ngày 19/12, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2341/QĐ-UBND về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên các cơ sở gi...

Nhiều tiết dạy sáng tạo tại hội thi giáo viên dạy giỏi Hà Nội

07:59:05 21/12/2022
Ngày 20/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp Trung học cơ sở năm học 2022-2023

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

07:58:36 21/12/2022
Chiều ngày 20.12, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, nhà trường tuyển sinh 60 mã ngành/chương trình với 6200 chỉ tiêu đại học chính quy

Tuyển sinh 2023: Đại học Kinh tế Quốc dân công bố đề án tuyển sinh

07:57:38 21/12/2022
Năm 2023, Trường đại học Kinh tế Quốc dân giữ nguyên 4 phương thức tuyển sinh và có sự thay đổi về chỉ tiêu mỗi phương thức để phù hợp tình hình thực tế

Cần cẩn trọng lựa chọn nhân sự, ra đề thi

07:56:12 21/12/2022
Một kỳ thi học sinh giỏi được tổ chức tốn rất nhiều công sức, tâm huyết của nhiều nhà giáo, học sinh và tốn kém t.iền bạc nhưng cũng là một hoạt động khuyến tài quan trọng của giáo dục địa phương. Vậy nên cấp tổ chức cần cẩn trọng trong ...

Chuyển đổi số trong giáo dục: Đã gắn mã định danh của gần 24 triệu hồ sơ học sinh

07:55:49 21/12/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã số hóa, gắn mã định danh của gần 24 triệu hồ sơ học sinh, hơn 1,5 triệu hồ sơ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý

Nhiều khó khăn trong thực hiện chương trình, SGK mới

07:54:20 21/12/2022
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu , ngày 20/12, Đoàn ĐBQH tỉnh...

Nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên

07:54:03 21/12/2022
Năm 2022, Ban Giám hiệu trường tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương của ảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên (HSSV); thực hiện phong trào thi đua dạy tốt học tố...

Giáo viên khốn khổ vì phụ huynh 'canh' camera

10:59:19 20/12/2022
Sao cô cho bé đứng sau cùng? , Cô ơi cái chân bé nó thò ra kìa , đó là nội dung những cuộc gọi điện thoại của phụ huynh khi họ vừa canh camera sáng chiều, vừa gọi liên tục cho cô giáo mầm non

Đừng để kỳ thi học sinh giỏi là sân chơi của một số thầy cô

07:49:02 20/12/2022
Khi tham gia ra đề thi học sinh giỏi, có giáo viên lưu ý trước cho học sinh của mình nội dung sẽ ra đề để ôn tập. Vậy tác dụng của chọn học sinh giỏi ở đâu?

Hướng nghiệp sớm để gỡ khó tuyển sinh

07:48:36 20/12/2022
Nhiều năm qua, một số ngành nghề như khoa học cơ bản, y tế công cộng, dịch vụ xã hội, khoa học tự nhiên, thủy sản hay môi trường… rất khát nhân lực nhưng lại vô cùng khó tuyển sinh

Chậm tiến độ mua sắm thiết bị dạy học, GĐ Sở Giáo dục Vũng Tàu nêu vướng mắc

07:48:18 20/12/2022
Trang thiết bị các trường hiện có cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học nên việc chậm trong mua sắm các thiết bị bổ sung không ảnh hưởng quá nhiều

Lớp học chữ miễn phí giữa Sài thành của 'bà giáo'

07:48:00 20/12/2022
Suốt 9 năm qua, lớp học chữ miễn phí do cô Nguyễn Thị Anh (SN 1951), trú tại phường 5 (Quận 6, TPHCM) đã giúp nhiều t.rẻ e.m nghèo, khuyết tật

Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - TBD kể chuyện vượt qua áp lực

07:47:38 20/12/2022
Trần Khôi Nguyên - HS lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội xuất sắc giành Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương 2022

Vòng xoáy dạy thêm, học thêm: t.iền học thêm vài môn/tháng bằng học phí cả năm

07:47:08 20/12/2022
Vòng xoáy dạy thêm, học thêm như một ma trận từ năm này sang năm khác, kéo theo rất nhiều t.iền bạc của phụ huynh và thời gian của học sinh phổ thông

Thầy say mê đổi mới dạy học, viết báo

07:02:00 19/12/2022
Thầy là một tấm gương sáng về đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu. Trong gần 7 năm dạy học, thầy đã viết được trên 700 bài báo, trong đó có 100 bài nghiên cứu về đổi mới phương pháp giảng dạy

Dạy học tích cực – giải pháp đột phá góp phần đổi mới căn bản, toàn diện ở các trường đại học

06:11:29 19/12/2022
Dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm là luận điểm then chốt của dạy học hiện đại và cũng chính là bản chất của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay

Luật Nhà giáo tiếp thêm động lực cho giáo viên miền núi cống hiến

06:09:45 19/12/2022
Nhiều giáo viên bày tỏ, nếu Luật Nhà giáo được thông qua, sẽ là điểm tựa, tiếp thêm động lực cho giáo viên miền núi yên tâm công tác và cống hiến

TP HCM: GV cốt cán bức xúc vì đi bồi dưỡng CTGDPT 2018 mãi chưa được nhận chế độ

06:07:27 19/12/2022
Giáo viên tiểu học cốt cán tại Thành phố Hồ Chí Minh than chưa được nhận chế độ bồi dưỡng tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nữ sinh Hà Tĩnh chia sẻ bí quyết giành học bổng toàn phần Châu Âu

06:05:39 19/12/2022
Đỗ Hoàng Mai Linh (sinh năm 2003, Hà Tĩnh) xuất sắc giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hungary. Đầu tháng 8/2022, Đỗ Hoàng Mai Linh (sinh năm 2003, Hà Tĩnh) giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hungary. Hiện n.ữ s.inh đang theo học ...

Cô giáo thắp sáng tương lai cho trẻ tự kỷ

06:03:59 19/12/2022
Tại khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, cô giáo Wang Xinhui ngày đêm miệt mài chăm lo và điều trị cho trẻ mắc chứng tự kỷ để các em có thể hòa nhập

Hợp tác trong lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục giữa 7 trường kỹ thuật

05:01:42 19/12/2022
Vừa qua, nhóm 7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam ký kết hợp tác trong lĩnh vực Quốc tế hóa giáo dục với nội dung Kiểm định quốc tế và bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu đào tạo tạo nhân lực chất lượng quốc tế

Có thể bạn quan tâm

Điều kỳ diệu mang tên 'cái ôm đầu tiên'

Sức khỏe

21:08:27 05/03/2024
Cảm nhận hơi thở, nhịp đ.ập và mùi hương của con, xua tan những đau đớn trong quá trình sinh - đó là điều kỳ diệu mà mỗi sản phụ có được khi áp dụng quá trình da tiếp da ngay sau sinh với con.

Trả giá 13 năm tù cho "đoạn trường" lừa tình - t.iền của 10 phụ nữ

Pháp luật

21:06:17 05/03/2024
San nói dối những phụ nữ bỏ chồng, chồng mất, hoặc đang nuôi con nhỏ rằng, anh ta cũng là trẻ mồ côi nên rất quý trẻ, bố mẹ rất ủng hộ anh ta lấy vợ.

Trước 8/3: Ba con giáp có căn phát tài, t.iền bạc ùa về

Trắc nghiệm

21:03:43 05/03/2024
Tử vi tài vận cho thấy, trước ngày 8/3/2024, có 3 con giáp làm ăn cực phất, của cải sinh sôi, t.iền bạc đổ về đếm mỏi tay.

'Mình yêu nhau bình yên thôi' tập 2: Hé lộ quá khứ ngoại tình của Đức Anh

Phim việt

20:51:54 05/03/2024
Mình yêu nhau bình yên thôi tập 2: Vợ chồng Đức Anh cãi nhau căng thẳng và Hân muốn mau chóng dọn ra riêng; Hân nhớ lại quá khứ ngoại tình của chồng.

Nga: Cháy rừng đe dọa các khu bảo tồn thiên nhiên tại vùng Primorye

Thế giới

20:49:40 05/03/2024
Cuối tuần qua, các đám cháy rừng qui mô lớn đã bùng phát tại huyện Khasansky của vùng Primorye. Tính đến sáng 4/3, số lính cứu hỏa tham gia dập lửa đã tăng lên 300 người.

NSƯT Chiều Xuân ở t.uổi 57: Hết giận hờn ông xã, là bà ngoại bỉm sữa

Sao việt

20:48:18 05/03/2024
NSƯT Chiều Xuân cho biết, mình và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã lấy nhau gần 40 năm nhưng vẫn giữ được mặn nồng. Ông xã chị là người điềm đạm, ít nói, thương yêu vợ con.

Lộ diện sau thời gian dài "ở ẩn", Từ Hy Viên vướng nghi vấn mang thai

Sao châu á

20:43:26 05/03/2024
Hơn một năm qua, Từ Hy Viên không xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên thừa nhận cảm thấy mệt mỏi vì sức ép từ những tin đồn và áp lực từ dư luận dành cho cuộc hôn nhân thứ hai của cô.

Tuổi 21 của cô gái từng được mệnh danh xinh đẹp nhất thế giới

Sao âu mỹ

20:41:01 05/03/2024
Người mẫu Pháp Thylane Blondeau gây chú ý khi xuất hiện tại show của nhà mốt Nina Ricci tại Tuần lễ Thời trang Paris. Thuở nhỏ, Thylane từng được mệnh danh là cô bé xinh đẹp nhất thế giới .

Cả công trường dừng thi công khẩn cấp vì công nhân đào trúng 'vật cứng kỳ lạ': Hiện trường lập tức bị phong tỏa, kho báu vô giá nghìn năm t.uổi dần dần hé lộ

Lạ vui

20:30:38 05/03/2024
Dù đã xảy ra từ năm 1970 nhưng mỗi khi nhắc lại, sự việc phát hiện kho báu khổng lồ này vẫn khiến nhiều người trầm trồ.

Sau 2 tháng mẹ chồng nằm liệt giường, bố chồng quyết định chia lại tài sản khiến cả nhà đều bất ngờ

Góc tâm tình

20:21:23 05/03/2024
Mẹ chồng nằm một chỗ, mỗi lần tôi đem cơm xuống, đút cho bà ăn lại phải đối diện với ánh mắt hằn học khó hiểu từ em trai chồng.

Những con số ấn tượng của điện ảnh Việt

Hậu trường phim

20:12:30 05/03/2024
Nếu trước đây, giới làm phim chỉ mơ tác phẩm chạm mốc doanh thu 100 - 200 tỉ đồng thì nay giấc mơ có thể đi xa hơn với 700 - 800 tỉ đồng.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng: "Cuộc sống thật sự kỳ diệu!"

Tv show

20:03:19 05/03/2024
Hồ Trung Dũng là khách mời tập 40 của chương trình Chuyện tối cùng sao . Anh cho biết bản thân biết rung động với bạn khác giới từ lúc học lớp 7, lớp 8.

Vì sao hộp xá lị Phật hoàng Trần Nhân Tông không được mở?

Tin nổi bật

19:54:19 05/03/2024
Hiện tại, hộp xá lị của Phật hoàng Trần Nhân Tông đã được an trí trong Phật hoàng tháp tại am Ngọa Vân (TX.Đông Triều, Quảng Ninh).