Huyện Ứng Hòa vào cuộc, nhiều sai sót trong thu, chi tại Mầm non Liên Bạt lộ ra

GDVN- Ban Giám hiệu MN Liên Bạt và cá nhân Hiệu trưởng Đỗ Thị Hòa được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có bài viết “ Giáo viên Mầm non Liên Bạt “tố” trường om tiền bán trú, thiếu công khai tiền xã hội hóa” phản ánh về những nội dung của cô Nguyễn Thị Thảo – Giáo viên trường này gửi đơn về tòa soạn.

Liên quan đến sự việc này, ngày 26/9, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được văn bản phúc đáp số 1207/UBND-VP, đề ngày 20/9 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa để phản hồi thông tin cho tòa soạn.

ADVERTISEMENT

“Hiện Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa đang tiếp tục chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan khắc phục tồn tại; các cơ quan chuyên môn huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra các tồn tại theo kết quả xác minh, kết luận đã ban hành”, nội dung văn bản nêu rõ.

Huyện Ứng Hòa vào cuộc, nhiều sai sót trong thu, chi tại Mầm non Liên Bạt lộ ra - Hình 1 ADVERTISEMENT

Công văn phúc đáp của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa gửi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Trung Dũng

Đính kèm văn bản phúc đáp, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa cung cấp cho Tòa soạn Thông báo số 1322/TB-UBND về kết quả xác minh, trả lời đơn phản ánh của giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt.

Nhiều phản ánh trong đơn của giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt là có cơ sở

Theo đó, liên quan đến việc công khai khoản tiền xã hội hóa, thông báo của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa kết luận, nội dung đơn của giáo viên nêu việc, tiền xã hội hóa năm học 2021 – 2022 các lớp vận động đã nộp cho Hiệu trưởng nhưng Hiệu trưởng không công khai là không đúng, vì nhà trường đã tiến hành công khai trên hệ thống bản tin nhà trường (có biên bản niêm yết công khai ngày 1/4/2021 và biên bản kết thúc công khai ngày 5/5/2021).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xã hội hóa giáo dục, nhà trường thực hiện chưa đúng quy trình: Chưa thành lập Ban vận động xã hội hóa giáo dục; chưa xây dựng kế hoạch vận động, khai toán nội dung đầu công việc cụ thể trước khi vận động và thời gian vận động.

Đồng thời, số tiền xã hội hóa giáo dục chưa được thể hiện trên phiếu thu và chi; số tiền thu xã hội hóa của phụ huynh một số lớp chưa thể hiện tên người đứng ra đại diện thu tiền quỹ xã hội hóa giáo dục là thực hiện không đúng quy trình các bước xã hội hóa giáo dục quy định tại Điều 11 bản quy định kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trách nhiệm trên thuộc về bà Đỗ Thị Hòa – Hiệu trưởng trường Mầm non Liên Bạt.

Đối với nội dung phản ánh khoản tiền chăm sóc bán trú tháng 1, 3, 4 của năm học 2020 – 2021 và tháng 4, 5 của năm học 2021 – 2022 dù kết thúc năm học nhưng nhà trường vẫn chưa chi trả cho cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, thông báo này kết luận, qua xác minh cho thấy nội dung phản ánh này là có cơ sở.

ADVERTISEMENT

Vì vậy, trách nhiệm trong việc chậm trễ chi trả chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và sử dụng tiền sai mục đích là do Hiệu trưởng nhà trường sử dụng số tiền thu chăm sóc bán trú vào nội dung khác ( mua sắm, đầu tư thêm trang thiết bị thực hiện việc nâng chuẩn Quốc gia mức độ 2) nên dẫn đến đơn thư khiếu kiện, phát sinh thuộc về bà Đỗ Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt.

Với nội dung phản ánh của giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt về tiền làm thêm hè tháng 8 năm học 2018 – 2019 đến nay chưa trả cho cán bộ giáo viên, thông báo này kết luận, nội dung đơn nêu là đúng một phần. Hiện chưa chi trả cho 23 giáo viên, nhân viên không đồng ý tham gia tham quan, học tập với số tiền là 80.306.816 đồng.

Thông báo này cũng chỉ rõ, việc làm này của Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt là thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa đúng thỏa thuận, thực hiện chưa tốt quy chế dân chủ trong trường học.

Trách nhiệm để xảy ra tồn tại trên thuộc về bà Đỗ Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt.

Với nội dung phản ánh của giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt về việc, hết năm học 2021 – 2022, trường chưa chi trả Quỹ khen thưởng năm học 2020 – 2021 và năm học 2021 – 2022 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, thông báo này kết luận, nội dung phản ánh là đúng.

Trách nhiệm để xảy ra tồn tại trên thuộc về bà Đỗ Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt.

Với nội dung giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt phản ánh về việc bình xét thi đua Lao động tiên tiến cấp trường, cấp huyện tại trường là chưa dân chủ, công khai, qua xác minh thông báo này kết luận, việc đ.ánh giá xếp loại cán bộ viên chức, người lao động và bình xét thi đua Lao động tiên tiến cuối năm học đã được công khai, dân chủ tại các cuộc họp của tổ chuyên môn và Hội đồng nhà trường.

Nội dung giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt phản ánh việc bình xét thi đua Lao động tiên tiến cấp trường, cấp huyện chưa dân chủ công khai là có “đúng”, có “sai”.

Video đang HOT

Nội dung phản ánh “đúng” là việc đưa cô giáo L.T.H chỉ đạt 1/10 tháng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng là không đúng quy định của Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

ADVERTISEMENT

Nội dung phản ánh “sai”: Trong quy định tại khoản 4, Điều 6, Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1102-QĐ/HU ngày 30/12/2021 của Huyện ủy Ứng Hòa về quy định việc đ.ánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị huyện thì đối với các trường học, Hiệu trưởng là người quyết định xếp loại.

Tuy nhiên, cả 2 đồng chí Phó Hiệu trưởng và Tổ Nhà trẻ đều chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua Khen thưởng và hướng dẫn đ.ánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Dẫn đến việc còn nhầm lẫn trong việc bình xét danh hiệu thi đua cuối năm học và đ.ánh giá xếp loại viên chức, lao động hợp đồng hàng năm.

Huyện Ứng Hòa đề nghị Hiệu trưởng Liên Bạt thanh toán số nợ hơn 200 triệu đồng thực hiện hợp đồng đầu tư cơ sở vật chất

Qua đó, trong thông báo này, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa có chỉ đạo, yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Mầm non Liên Bạt nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện quyền dân chủ của mỗi cá nhân trong nhà trường; thực hiện nghiêm túc việc huy động xã hội hóa, đảm bảo công khai, đúng quy định.

Đồng thời, khi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cần bám sát quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hàng năm thống nhất rà soát, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp, tránh trường hợp quy chế đã xây dựng nhưng không thực hiện.

Đối với cá nhân bà Đỗ Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt, thông báo của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa yêu cầu bà Hòa chịu trách nhiệm trong việc thanh toán số nợ thực hiện hợp đồng đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo khu sân bóng, khu vận động, đồi hầm tại khu Bặt Trung năm học 2020 – 2021 với số tiền là 232.572.000 đồng.

Huyện Ứng Hòa vào cuộc, nhiều sai sót trong thu, chi tại Mầm non Liên Bạt lộ ra - Hình 2

ADVERTISEMENT

Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa có nhiều chỉ đạo đối với Ban Giám hiệu và Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt sau khi có báo cáo xác minh từ Phòng Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: T.D

Ngoài ra, bà Hòa phải chi trả ngay tiền khen thưởng theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng sau khi có kết quả khen thưởng của các cấp. Thực hiện ngay việc chi trả theo số ngày công thực tế và tỷ lệ (%) theo thỏa thuận tiền dạy hè tháng 8/2019 đối với giáo viên, nhân viên không đồng ý để lại tiền dạy hè để tham quan, học tập. Khi tổ chức dạy hè, nhà trường cần lập danh sách có chữ ký đầy đủ của các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên thỏa thuận tham gia làm hè.

Đồng thời, chi trả ngay cho cô Nguyễn Thị Thảo số tiền chăm sóc bán trú mà cô Thảo chưa nhận. Có báo cáo giải trình về việc không trùng khớp về ngày, tháng, năm giữa các phiếu chi với thông tin Hiệu trưởng nhắn tin trên nhóm Zalo của trường thông báo với cán bộ, giáo viên, nhân viên lịch chi trả tiền.

Giao Phòng Nội vụ huyện Ứng Hòa trên cơ sở khắc phục các tồn tại của Ban Giám hiệu Trường Mầm non Liên Bạt và cá nhân bà Đỗ Thị Hòa, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa kiểm điểm trách nhiệm, xem xét, xử lý đối với các tập thể cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện xong trước ngày 5/10/2022.

Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa cũng đề nghị Đảng ủy xã Liên Bạt kiểm điểm Ban chi ủy Chi bộ Trường Mầm non Liên Bạt, đồng chí Đỗ Thị Hòa với vai trò Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023, chưa chỉ đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

Cá nhân, tập thể tại Trường Mầm non Liên Bạt sai phạm đến đâu, xử lý đến đó

Liên quan đến sự việc này, ngày 20/9, phóng viên cũng đã có trao đổi với cô Dương Lệ Huyền – Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa về việc xử lý, khắc phục các sai sót của cá nhân, tập thể tại Trường Mầm non Liên Bạt sau khi đoàn kiểm tra của Phòng giáo dục và Đào tạo về làm việc.

Cô Huyền khẳng định, các cá nhân, tập thể tại Trường Mầm non Liên Bạt sai phạm đến đâu thì sẽ xử lý nghiêm túc theo quy định đến đó. Những vấn về đề chậm, muộn trong chi trả tiền cho giáo viên được đoàn kiểm tra chỉ ra, Hiệu trưởng nhà trường cũng đã có khắc phục.

ADVERTISEMENT

Giải thích về việc, giáo viên có đơn cho rằng, tiến độ xử lý đơn thư của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa vẫn còn chậm, cô Huyền cho rằng: “Thực tế, ngay sau khi tiếp nhận đơn của giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt chúng tôi đã vào cuộc xác minh ngay.

Trong quá trình xác minh, chúng tôi cũng làm việc với tinh thần công tâm với tất cả các đồng chí trong Ban Giám hiệu và các cá nhân có liên quan. Các minh chứng, hồ sơ chúng tôi cũng kiểm tra rất chặt chẽ và khách quan để báo cáo về huyện.

Tuy nhiên, trong quá trình đoàn làm công tác xác minh, có nhiều vấn đề cần có thêm thời gian để làm rõ hết các vấn đề, nên tiến độ có thể chậm hơn so với yêu cầu tiến độ được Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa đề ra”.

GV mầm non Liên Bạt "tố" trường om tiền bán trú, thiếu công khai tiền xã hội hóa

GDVN- Trường MN Liên Bạt từng trích 3% trong khoản thu học phí và chăm sóc bán trú hàng tháng cho Phòng GD Ứng Hòa để "hỗ trợ" công tác quản lý của cấp trên.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn thư của cô Nguyễn Thị Thảo - giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội phản ánh về một số khoản thu, chi tại trường này chưa được công khai và chậm chi trả cho giáo viên.

Ngoài ra, giáo viên này cũng cho rằng, việc bình xét thi đua Lao động tiên tiến cấp trườg, cấp huyện giữa các giáo viên trong trường còn thiếu tính dân chủ.

Giáo viên nhiều lần gửi đơn lên huyện đề nghị làm rõ các khoản thu, chi

Trao đổi với phóng viên, cô Thảo cho biết : "Đây là lần thứ 2 tôi gửi đơn kiến nghị lên Ủy ban nhân dân cấp huyện vì tiến độ xử lý đơn còn quá chậm. Sắp tới tôi sẽ gửi tiếp đơn kiến nghị lần 3 và có bổ sung thêm một số nội dung khác liên quan đến việc kiểm tra tư cách Đảng viên của một số cá nhân trong trường".

Theo đó, giáo viên này cung cấp cho phóng viên đơn khiếu nại gửi cho Trường Mầm non Liên Bạt vào ngày 10/6/2022. Đồng thời, cô Thảo cũng gửi đơn đề nghị cho Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa 2 lần vào các ngày 26/6/2022 và ngày 18/8/2022.

ADVERTISEMENT

Theo nội dung trong các đơn cung cấp cho phóng viên, giáo viên này cho rằng, khoản tiền Quỹ Khen thưởng của năm học 2020 - 2021 và năm học 2021 - 2022 nhà trường vẫn chưa chi trả cho giáo viên trong trường dù năm học đã kết thúc. Ngoài ra, với khoản tiền Quỹ Phúc lợi năm học 2021 - 2022, cụ thể là khoản tiền Tết nguyên đán năm 2022, giáo viên trong trường cũng chưa nhận được dù trong quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Mầm non Liên Bạt có mục chi của khoản này.

GV mầm non Liên Bạt tố trường om tiền bán trú, thiếu công khai tiền xã hội hóa - Hình 1 ADVERTISEMENT

Bảng thể hiện phần trăm chi các khoản của tiền chăm sóc bán trú (tháng 3 năm 2021) của Trường Mầm non Liên Bạt. Khoản trích 3% của tiền chăm sóc bán trú về Phòng Giáo dục và Đào tạo Ứng Hòa mà Hiệu trưởng xác nhận không được thể hiện trong bảng này. Ảnh: Trung Dũng

Bên cạnh đó, các khoản khác như: Tiền làm thêm tháng 8 năm học 2018 - 2019; tiền chăm sóc bán trú tháng 1, 3, 4 năm học 2020 - 2021 và tiền chăm sóc bán trú tháng 4, 5 của năm học 2021 - 2022 đến nay cũng chưa chi trả cho cán bộ giáo viên trong trường.

Trong khoản thu, chi phục vụ bán trú giáo viên này cho rằng, tỷ lệ chi trả cho cán bộ, giáo viên nhà trường trong quy chế chi tiêu nội bộ vào năm học 2020 - 2021 của trường còn nhiều điểm bất hợp lý.

Theo đó, cô Thảo đưa ra dẫn chứng của tháng 3 năm học 2020 - 2021, ngoài khoản chi 1,7 triệu đồng công chở cơm sang điểm trường lẻ, số còn lại nhà trường chi 80% cho người chăm sóc, phục vụ bán trú (gồm giáo viên và cô nuôi), chi 5,5% cho nhân viên phục vụ (gồm kế toán, thủ quỹ, y tế, bảo vệ, thủ kho), 14,5% chi cho Ban giám hiệu là không hợp lý và có phần thiệt thòi về phía người trực tiếp chăm sóc, phục vụ công tác bán trú.

Ngoài ra, cô Thảo cũng nêu lên thắc mắc về việc, trong khoản thu học phí và chăm sóc bán trú, hàng tháng nhà trường có trích 3% để gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa nhưng không có hóa đơn chứng từ và cũng không được công khai.

"Với khoản trích 3% hàng tháng chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo Ứng Hòa là cho mục đích gì? Có trong quy chế của Phòng hoặc của trường hay không? Tại sao không công khai và không có hóa đơn chứng từ cho khoản chi này? Các giáo viên trong trường đề nghị nhà trường làm rõ", cô Thảo nhấn mạnh.

ADVERTISEMENT

Bên cạnh đó, giáo viên này cũng đề cập đến khoản tiền xã hội hóa năm học 2020 - 2021, các lớp đã vận động và phụ huynh cũng đã nộp cho Hiệu trưởng nhưng nhà trường cũng không công khai rõ là bao nhiêu.

Về việc bình xét thi đua Lao động tiên tiến tại Trường Mầm non Liên Bạt, cô Thảo cho rằng nhà trường đã thiếu dân chủ, công khai khi xếp loại viên chức, có sự ưu ái dành cho một số giáo viên khác.

"Trong cuộc họp hội đồng toàn trường vào sáng ngày 30/5/2022 để xếp loại viên chức cuối năm học 2021 - 2022 do hai đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì, tôi được các thành viên trong Tổ Nhà trẻ bầu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với số lượng 2/3 nhất trí và toàn trường đều nhất trí.

Hai đồng chí Phó Hiệu trưởng cũng đã chốt danh sách và báo cáo lên Hiệu trưởng, nhưng không hiểu sao, trong chiều ngày 30/5/2022 tôi đã bị gạt ra khỏi danh sách. Trong khi đó cô L.T.H không có thành tích nổi bật gì, không được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và không công khai tên cô giáo này được làm hồ sơ Lao động tiên tiến cấp huyện", cô Thảo bức xúc.

Hiệu trưởng xác nhận có việc trích 3% của khoản thu học phí và chăm sóc bán trú về Phòng Giáo dục và Đào tạo Ứng Hòa

Để làm rõ thêm về các vấn đề cô Thảo phản ánh, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc trực tiếp với Ban Giám hiệu Trường Mầm non Liên Bạt trong ngày 20/9.

Tại buổi làm việc, cô Đỗ Thị Hòa, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, những vấn đề cô Thảo đề cập trong các đơn thư gửi đi có phần mang tính cá nhân, không phản ánh hết bản chất của sự việc.

Theo đó, với khoản phúc lợi 10% được trích trong khoản thu tiền chăm sóc bán trú, cô Hoà cho biết: "Thực ra, chỉ có 2 tháng cuối của năm học 2021 - 2022, các chị em thống nhất là để lại khoản tiền như vậy để đầu tháng 8 đi tham quan, nghỉ mát và may đồng phục. Mọi năm thì đều thống nhất như thế, nhưng năm vừa rồi vì có đơn của giáo viên nên chúng tôi không trích khoản này nữa. Giờ ai có muốn đi thì tự đóng góp để đi, không thì thôi".

ADVERTISEMENT

GV mầm non Liên Bạt tố trường om tiền bán trú, thiếu công khai tiền xã hội hóa - Hình 2

Hiệu trưởng Mầm non Liên Bạt khẳng định, biên bản công khai việc thu, chi tiền xã hội hóa đã được dán trên bảng thông báo của trường trước thời điểm giáo viên gửi đơn đi các nơi từ tháng 6/2022. Ảnh phóng viên chụp màn hình điện thoại Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt đề ngày công khai là 1/4/2021.

Nói về căn cứ của phần trăm tỷ lệ chi hàng tháng khoản thu chăm sóc bán trú, cô Hoà cho rằng: "Hiện tại, tất cả các trường mầm non trên địa bàn huyện Ứng Hoà đều không có văn bản nào hướng dẫn để chi cho công tác chăm sóc bán trú. Hầu như các trường đều dựa vào văn bản số 296 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về quy định các mức chi bán trú cho bậc tiểu học.

ADVERTISEMENT

Sau một năm thực hiện thì việc này cũng đã có điều chỉnh, trong tháng 8 vừa rồi thì mức chi cho Hiệu trưởng cũng là thấp hơn so với các tháng trước. Cụ thể, là mức chi cho Hiệu trưởng tại trường không quá 1,5 so với mức chi cho giáo viên".

Vị Hiệu trưởng này cũng thông tin thêm rằng, vì không có văn bản hướng dẫn cụ thể của khoản chăm sóc bán trú nên có thể có trường chi ít, trường chi nhiều. Trường Mầm non Liên Bạt chi mức 80% cho người chăm sóc, phục vụ bán trú là cao và duy nhất trong huyện có mức chi cao như vậy.

"Để ra mức chi như vậy, nhà trường cũng phải xây dựng nội dung chi và thống nhất trong Ban Giám hiệu, họp công đoàn và cho các tổ thống nhất. Sau đó đưa vào thảo luận trong hội nghị công nhân viên chức, khi đã thống nhất thì chúng tôi mới đưa vào nghị quyết quy định mức thu.

Việc thu chi như thế nào nhà trường cũng đã có báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi cũng mong muốn sắp tới cấp trên sẽ có văn bản hướng dẫn về khoản chi này để các trường mầm non trên địa bàn có thể thực hiện".

Đề cập về việc trích 3% của tiền học phí và chăm sóc bán trú hàng tháng về Phòng Giáo dục và Đào tạo Ứng Hòa, cô Hòa xác nhận là đã từng thực hiện nhưng hiện tại đã dừng lại.

Giải thích về việc này, cô Hòa cho biết: "Đó là khoản chi nhà trường thực hiện trong mấy năm trước. Khoản này là chi cho công tác thanh, kiểm tra và công tác quản lý của cấp trên. Tuy nhiên, gần đây chúng tôi cũng đã thôi (dừng lại - phóng viên), không chi cho khoản này nữa.

Thời điểm trích đó là của đời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cũ, hiện tại lãnh đạo này cũng đã về hưu".

Còn về việc, nhà trường chậm công khai khoản tiền xã hội hoá theo như phản ánh của cô Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt cho rằng, không phải sau khi có đơn của giáo viên vào tháng 6/2022 nhà trường mới công khai mà đã thực hiện công khai từ 1 năm trước.

Đồng thời, vị Hiệu trưởng này còn cung cấp cho phóng viên hình ảnh văn bản thể hiện việc trường này có biên bản công khai trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 1/4/2021.

ADVERTISEMENT

Chậm chi tiền chăm sóc bán trú, nhà trường đang khắc phục

Với việc chậm chi trả tiền chăm sóc bán trú theo phản ánh của giáo viên, cô Hoà cho biết: "Khoản chi của tiền chăm sóc bán trú cho các giáo viên thì nhà trường cũng chỉ chậm 3 tháng của năm 2021. Việc này là do trước đó nhà trường đã chi một số khoản để phục vụ cho công tác nâng chuẩn cấp 2 của trường.

Còn của 2 tháng năm 2022 thì do vào thời điểm cuối năm học, lúc đó chúng tôi đang thực hiện việc chi trả của một số khoản khác nên chưa kịp chi trả tiền cho giáo viên chứ không phải là chậm muộn.

Hiện tại, việc khắc phục này chúng tôi cũng đã thực hiện xong và đã chi trả cho các giáo viên trong trường, chỉ còn riêng cô Thảo là chưa lấy. Việc này là do, hôm chúng tôi gọi cô ấy lên nhận tiền thì cô ấy đòi chụp chứng từ, kế toán không cho chụp nên cô ấy không ký, không lấy tiền và đi về.

Với khoản chi Quỹ khen thưởng của năm học 2020 - 2021 là do kế toán nhà trường cập nhập chứng từ, vào sổ muộn nên chúng tôi mới trả muộn. Còn năm học 2021 - 2022, chúng tôi còn chờ kết quả từ Ủy ban nhân dân huyện. Khi nào có quyết định nhà trường mới chi trả được".

GV mầm non Liên Bạt tố trường om tiền bán trú, thiếu công khai tiền xã hội hóa - Hình 3 ADVERTISEMENT

Điểm chính Trường Mầm non Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ảnh: Trung Dũng

Về vấn đề đ.ánh giá, xếp loại viên chức được phản ánh là chưa dân chủ, công khai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt cho rằng, nhà trường đã làm đúng trình tự, nhưng do cô Thảo không tham gia các cuộc họp trực tuyến nên không nắm được sự việc.

"Trong buổi họp qua Zoom ngày 19/5/2022, tổ Nhà trẻ đã bình bầu có 7/9 đồng chí đạt danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến, 2 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có cô Thảo. Sau đó, tổ cũng đã lập danh sách và gửi kết quả về Ban Giám hiệu.

Sáng ngày 30/5/2022, trường tổ chức hội nghị đ.ánh giá cán bộ công chức, do tôi có việc bận nên 2 Phó Hiệu trưởng điều hành cuộc họp. Trong cuộc họp này, cô Thảo nhận mình là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi Hội đồng sư phạm biểu quyết, có 57/58 đồng chí biểu quyết cô Thảo ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

ADVERTISEMENT

Trong chiều hôm đó, các Phó Hiệu trưởng cũng báo cáo lại tình hình với tôi về kết quả xếp loại của cô Thảo. Nguyên nhân là do cô Thảo không có tháng nào trong năm học học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên chúng tôi quyết định xếp loại cô Thảo chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ", Hiệu Trưởng Trường Mầm non Liên Bạt cho hay.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
Clip ô tô va chạm xe đặc chủng, CSGT TP.HCM rút s.úng: Sự thật vụ việc diễn ra thế nào?00:55Luật sư tiết lộ “dì ghẻ” Quỳnh Trang ăn chay sám hối, cho rằng mức án quá nghiêm khắc04:23Vụ Lương Hải Như mất tích: Người cha tiết lộ sốc về 'vật thể lạ' tìm thấy dưới sông Tô Lịch03:17Trang Nemo có động thái đầy bất ổn sau màn quỳ gối, ôm xin lỗi ‘chị áo trắng’ nhưng không được03:40Trang Nemo lộ diện khác lạ nghi vấn dao kéo, có hành động đầy bất ổn sau khi chờ phán quyết tòa án04:52Vụ TikToker Nờ Ô Nô ngày càng căng thẳng: Loạt sao Việt vào cuộc, ‘chiến thần’ Hà Linh lên tiếng04:00Quang Linh Vlog bị réo tên vụ Nờ Ô Nô, rộ clip không hề ăn năn: Nghèo thì nói nghèo chứ nói sao?03:47Chú Cường chính thức có hành động cực phũ với Phúng Phính: Dứt tình từ đây!03:40Nờ Ô Nô xin tha trước bão tẩy chay, Cô Gái Có Râu bật khóc, tung sự thật đằng sau phốt của bạn thân04:13Nờ Ô Nô xuất hiện cùng Thu Minh, fan hành động "tẩy chay" khi TikToker miệt thị người nghèo03:21Nờ Ô Nô quỳ gối bật khóc nức nở, được cụ bà tha lỗi, thái độ “lật mặt” 180 độ?04:10Trang Nemo bị vợ anh lớn quận 8 “lật tẩy” thế lực giúp thoát tội, rơi nước mắt khi nhắc đến 1 điều03:37Quang Linh bị lộ chuyện được Thùy Tiên bí mật sang Angola thăm: Bằng chứng khó chối cãi?03:14Quang Linh bị Lindo vạch trần trước khi về Việt Nam, dì 'Dung' tiết lộ luôn sự thật của Thùy Tiên03:11Vợ Hồ Tấn Tài 'chơi lớn', khoe luôn ảnh cá độ bóng đá lên Facebook trước thời điểm chồng hội quân03:16Trang Nemo khẳng định không quỳ gối xin lỗi, phát ngôn "sốc" trước và sau phiên tòa?03:34TikToker bị ném đá vì thái độ khi làm từ thiện: "Hé lô bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn"03:26TikToker Nờ Ô Nô bị nhà báo Hoàng Nguyên Vũ 'dạy dỗ' cực gắt: 'Ẩn ức quá lâu với cái đói nghèo'03:23Trang Nemo đáp trả cực gắt khi bị tố lấy đồ người khác đi từ thiện, sau quỳ ôm xin lỗi "vợ anh lớn"03:18TikToker Nờ Ô Nô chính thức lên trình diện Sở, đối diện với mức phạt nào của pháp luật?04:04
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng chụp ảnh kh.ỏa t.hân của phụ nữ
15:58:56 28/11/2022
Chương trình giáo dục phổ thông 2018: 'Sốc' về điểm đ.ánh giá giữa kỳ
21:01:04 28/11/2022
Hàng ngàn sinh viên nguy cơ bị buộc thôi học
10:01:15 28/11/2022
Tư vấn hướng nghiệp học sinh khối 9 ở Hà Nội với 'Bí kíp luyện rồng'
12:01:28 28/11/2022
Tuyển sinh đại học năm 2023: Chứng chỉ ngoại ngữ lên ngôi
17:01:26 28/11/2022
Học viên, sinh viên Học viện Quân y tranh tài tiếng Anh
19:01:08 28/11/2022
Học sinh dốt là có, nhưng 'dốt đến đâu học lâu cũng biết'
22:01:25 28/11/2022
Kinh ngạc với giáo dục Qatar: Đứng thứ 4 thế giới, hơn 300 trường quốc tế
09:33:12 29/11/2022
Thủ khoa Trường ĐH Quốc tế: hãy dũng cảm chấp nhận bản thân mình
09:34:18 29/11/2022
Học sinh THCS TP Huế được trải nghiệm lắp ghép và điều khiển robot
08:01:23 28/11/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Tiêu Chiến, Trương Nhược Quân tiều tuỵ, hốc hác chẳng khác bộ xương khô, Triệu Lệ Dĩnh gây thất vọng
00:37:43 30/11/2022
Triệu Lệ Dĩnh đứng tuổi, Tiêu Chiến mất phong độ ngoại hình
06:35:54 30/11/2022
Đỗ Vinh Quang 'áp lực' khi làm chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
06:40:11 30/11/2022
Lê Giang nói về kế hoạch kết hôn của Lê Lộc, nhận xét luôn "con rể"
07:09:19 30/11/2022
Hai con Phạm Hương đón Noel sớm trong biệt thự ở Mỹ
06:53:14 30/11/2022
Tỷ phú Elon Musk: Apple dọa rút Twitter khỏi cửa hàng ứng dụng
07:00:57 30/11/2022
Hyun Bin - Son Ye Jin sở hữu khối tài sản hơn 1.400 tỷ, quý tử chào đời đã "ngậm thìa vàng"
07:47:15 30/11/2022
Jack bất ngờ gia nhập hội "G63" của Vbiz, đi xe chục tỷ xuống vùng sâu làm từ thiện
06:30:23 30/11/2022
Thạch Thu Thảo out top 12 nhưng làm được 1 điều đặc biệt cho VN, Hàn Quốc đăng quang Miss Earth 2022
07:18:17 30/11/2022
Bùi Tiến Dũng hạnh phúc bên vợ con, Lệ Quyên đáng yêu
06:30:38 30/11/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Lớp học 'không biên giới' của cô, trò miền núi

09:43:45 29/11/2022
Lớp học không biên giới được cô Nguyễn Thị Thúy Hằng kết nối đã mang đến những trải nghiệm có một không hai cho học trò miền núi

'Ông tiên sách' của học trò nghèo

09:43:22 29/11/2022
Ngoài giờ dạy trên lớp, thầy Nguyễn Bách Sa, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà (Kon Tum) luôn tranh thủ làm thêm

Cần chủ động mọi kịch bản khi thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ 3-4 tuổi

09:42:34 29/11/2022
Số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên đóng vai trò quyết định đến thành quả thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 3-4 tuổi

Nên có thêm chi phí hỗ trợ đi lại đối với thầy cô đi học bồi dưỡng

09:42:13 29/11/2022
Có thầy cô kiến nghị, cần tạo điều kiện về mặt thời gian và có thêm chi phí hỗ trợ đi lại để thầy cô yên tâm học tập, nâng cao năng lực chuyên môn

Thầy giáo nặng lòng với mầm non

09:33:59 29/11/2022
Đó là câu chuyện về gương thầy giáo Nguyễn Phúc Hiếu, sinh năm 1970, đang công tác tại Trường Mầm non An Phú, xã An Phú, huyện Củ Chi (TPHCM). Thầy vừa tốt nghiệp ĐH Sư phạm ngành mầm non và luôn tận tụy với nghề nuôi dạy trẻ

Đóng cửa những chương trình liên kết đào tạo không đủ điều kiện sau kiểm định

09:33:38 29/11/2022
Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường hậu kiểm chương trình liên kết đào tạo nước ngoài và buộc đóng cửa nếu không đủ điều kiện công bố

Bộ GD&ĐT đề xuất tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non

20:02:53 28/11/2022
Đề xuất của Bộ GD&ĐT về việc giữ tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non là 55 tuổi thay vì 60 tuổi đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 600 tân thạc sĩ, kĩ sư, cử nhân

19:04:09 28/11/2022
Ngày 26/11, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (BVU) tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ, kĩ sư, cử nhân năm 2022 cho 125 tân thạc sĩ, 474 tân kĩ sư, cử nhân
ADVERTISEMENT

Cần Thơ: Thêm 1.309 nhân lực tốt nghiệp đại học cho vùng ĐBSCL

19:03:00 28/11/2022
Sáng 26.11, Trường đại học Nam Cần Thơ (DNC) đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1.309 sinh viên từ 17 ngành học. Đây là nguồn nhân lực bổ sung cho các tỉnh ĐBSCL

Học tiếng Việt qua trò chơi

18:00:58 28/11/2022
Thông qua các trò chơi, góc địa phương…, nhà trường giúp trẻ nghe, đọc, hiểu thành thạo tiếng Việt. Cũng nhờ vậy giáo dục trẻ mầm non người dân tộc thiểu số biết và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc

Khó khăn khi hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

16:01:14 28/11/2022
Trong quá trình hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu không ít trường gặp khó khăn khi các em ngại đi xa

Chứng chỉ ngoại ngữ là quan trọng nhưng cần tránh học tủ

15:01:26 28/11/2022
Nhiều năm nay, chứng chỉ ngoại ngữ được xã hội quan tâm hơn bởi ngoài việc sử dụng trong hồ sơ du học, xin học bổng, đi làm thì có rất nhiều học sinh cấp THPT đăng ký, tham gia dự thi để phục vụ mục tiêu xét tuyển ĐH

Học sinh iSchool Nha Trang trở lại trường vào ngày 28-11

14:01:14 28/11/2022
Trường iSchool Nha Trang đã lấy ý kiến phụ huynh và tổ chức giảng dạy trở lại sau khi tạm ngưng do vụ hơn 660 học sinh và giáo viên bị ngộ độc thực phẩm

Công nghệ dạy và học ngôn ngữ trong kỷ nguyên số

13:01:02 28/11/2022
Sáng 26/11, Hội thảo khoa học Quốc tế AsiaCALL 2022 lần thứ 19 đã diễn ra tại Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức tốt nghiệp cho hơn 1.300 sinh viên

11:01:12 28/11/2022
Ngày 26/11, Trường đại học Nam Cần Thơ đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 1.300 sinh viên đến từ 17 ngành học. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ cho biết: Lễ tốt nghiệp năm 2022 này, nhà tr...

Ninh Bình nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thiết bị dạy học

10:01:05 28/11/2022
Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra đột xuất một số cơ sở giáo dục việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học, tài liệu giáo dục
ADVERTISEMENT

Liên kết đào tạo đại học với nước ngoài: Có nên 'sính ngoại'?

09:59:38 28/11/2022
Hiện Việt Nam có trên 25 nghìn sinh viên đang theo học hơn 300 chương trình liên kết nước ngoài trên cả nước. Làm sao để nâng cao chất lượng đào tạo của các chương trình này, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học (ĐH) trong nước...

Lo lắng tương lai sinh viên ngành chống tham nhũng tại Trung Quốc

09:59:21 28/11/2022
Trước thông tin 16 trường đại học Trung Quốc sẽ mở chuyên ngành chống tham nhũng, nhiều học giả bày tỏ lo ngại về khả năng việc làm tương lai của sinh viên chuyên ngành này

Thầy giáo Mĩ thuật yêu nghề bằng cả trái tim

09:00:58 28/11/2022
Thầy giáo Phạm Văn Thuận là tấm gương tiêu biểu cho sự sáng tạo trong chuyên môn, gương mẫu trong mọi công việc. Thầy giáo Phạm Văn Thuận là giáo viên Mĩ thuật, Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (quận Lê Chân, Hải Phòng)
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Chủ mới Miss Universe úp mở “chia đều giải thưởng”, fan la ó: Sẽ thành nồi cháo giống Miss Grand?

Sao châu á

08:08:11 30/11/2022
Theo đó, bà Anne liên tục tung hint trên trang cá nhân rằng cuộc thi năm nay sẽ có một loạt giải thưởng phụ như Best Evening Gown (Trình diễn trang phục dạ hội), Best Swimsuit (Trình diễn áo tắm), Miss Photogenic,... Được biết, đây là n...

11 mẫu xe Mercedes-Benz sẽ tăng giá từ năm 2023

Ôtô

08:07:47 30/11/2022
Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh giá cho 11 số mẫu xe với mức tăng giá từ 50 - 180 triệu đồng. Cũng có 3 mẫu xe cao cấp tăng giá từ 180-380 triệu đồng

Tử vi hôm nay và ngày mai 12 cung hoàng đạo (29/11-30/11/2022): Số 1 tham vọng!

Trắc nghiệm

08:07:25 30/11/2022
Tử vi hôm nay và ngày mai của 12 cung hoàng đạo (tức thứ 3, thứ 4 ngày 29/11-30/11/2022) là ngày của tham vọng, vì những ham muốn của sao Thiên Vương sẽ gieo vào lòng chúng ta những mong muốn vô độ

Senegal ăn mừng cuồng nhiệt khi vượt qua vòng bảng World Cup 2022

Bóng đá thế giới

08:06:47 30/11/2022
Các cầu thủ Senegal ăn mừng cuồng nhiệt khi vượt qua vòng bảng World Cup 2022 với chiến thắng 2-1 trước Ecuador.Các cầu thủ Senegal ăn mừng tấm vé vào vòng 1/8 cùng với áo có in hình cố cầu thủ Papa Bouba Diop, người đã ghi bàn thắng lị...

“Bật cười” với màn đối đáp ấn tượng của Hoàng Yến Chibi và Bùi Công Nam trong Ừ Em Xin Lỗi

Nhạc việt

08:05:55 30/11/2022
Sau một tháng ra mắt MV Ừ Em Xin Lỗi đ.ánh dấu màn comeback làng nhạc Việt, Hoàng Yến Chibi đã nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ

Ảnh đời thường của Hoa hậu Trái Đất 2022

Người đẹp

08:02:48 30/11/2022
Tối 29/11, Mina Sue Choi đăng quang Miss Earth 2022. Cô gái 23 tuổi hiện là sinh viên ngành Truyền thông, Đại học Illinois (Mỹ)

8 xu hướng định hình ngành công nghiệp bán dẫn năm 2023

Thế giới số

08:01:10 30/11/2022
Năm 2022 đầy biến động đã kích hoạt sự điều chỉnh lượng hàng tồn kho ngành bán dẫn, các công ty đang phản ứng với chu kỳ suy giảm, nhưng có những xu hướng phát triển cao trên cơ sở chất bán dẫn trong năm 2023

Người đàn ông ngồi ghế ngã ngửa xuống đường vội hít đất chống quê

Clip hay

07:54:10 30/11/2022
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng , một người dùng hài hước bình luận

Nga: Rơi trực thăng, hai người t.hiệt m.ạng

Thế giới

07:51:08 30/11/2022
Theo hãng tin TASS, Cơ quan tình trạng khẩn cấp khu vực ngày 27/11 xác nhận 2 người đã t.hiệt m.ạng trong vụ rơi trực thăng Robinson thuộc sở hữu tư nhân tại Tver, nằm ở trung tâm vùng lãnh thổ thuộc phần châu Âu của nước Nga

Người La Mã cổ đại ăn gì trong các trận đấu của đấu sĩ?

Chuyện lạ

07:39:09 30/11/2022
Trong quá trình khai quật tại Đấu trường La Mã ở Rome, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra phần còn lại của nhiều món ăn dành cho các võ sĩ giác đấu

Bổ sung Vitamin A thế nào để tránh những hậu quả đáng tiếc?

Sức khỏe

07:36:32 30/11/2022
Ngược lại, nếu dư thừa vitamin A, hậu quả đem lại cũng vô cùng nghiêm trọng. Theo BS Mai Nhiên, thừa vitamin A có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc gan, biến đổi xương, đau khớp, đau đầu, buồn nôn, da khô và bong vẩy, phồng thóp ở trẻ ...

Thịt gà kết hợp với những thứ này sẽ thành món đại bổ

Ẩm thực

07:36:05 30/11/2022
Nếu muốn thịt gà trở thành món đại bổ thì nên kết hợp với một số thực phẩm dưới đây. Theo lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông Y Hà Nội, thịt gà kết hợp với một số thực phẩm sau sẽ trở thành món ăn-bài thuốc cực tốt cho sức khỏe

Rộ tin HLV Hà Nội đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai

Bóng đá việt nam

07:35:47 30/11/2022
Hiện có nguồn tin cho rằng, HLV Chun Jae-ho có thể sẽ làm trợ lý cho HLV Kiatisak ở V.League 2023. Hiện có nguồn tin cho rằng, nhiều khả năng HLV Chun Jae-ho sẽ về Hoàng Anh Gia Lai làm trợ lý cho HLV Kiatisak mùa V.League 2023. Đi cùng...