TP HCM: GV cốt cán bức xúc vì đi bồi dưỡng CTGDPT 2018 mãi chưa được nhận chế độ

Theo dõi VGT trên

Giáo viên tiểu học cốt cán tại Thành phố Hồ Chí Minh than chưa được nhận chế độ bồi dưỡng tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của một số giáo viên tiểu học cốt cán trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, phải tham gia học tập, bồi dưỡng và tập huấn Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nhưng vẫn chưa nhận được chế độ bồi dưỡng.

Tập huấn 3 năm qua vẫn chưa nhận được chế độ bồi dưỡng

Giáo viên cho biết, qua 3 năm thực hiện việc bồi dưỡng, giáo viên cốt cán không được xem xét trợ cấp cho chế độ làm việc trong thời gian tập huấn và thực hiện nhiệm vụ.

Với một module tập huấn, trước khi được triệu tập tham gia tập huấn trực tiếp, giáo viên cốt cán có khoảng 1 tuần tự học, và không được tính hưởng chế độ công tác. Giáo viên phải vừa thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, vừa tranh thủ thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu tài liệu, hoàn thành trước các yêu cầu của module.

Sau khi hoàn thành xong module, giáo viên cốt cán được Phòng Giáo dục phân công tổ chức tập huấn và chấm bài cho giáo viên đại trà. Thời gian tổ chức tập huấn cho giáo viên đại trà thường từ 1 đến 3 ngày. Riêng module từ 6 đến 8 vừa qua, giáo viên còn phải tham gia tập huấn vào thứ 7, Chủ nhật của 3 tuần liên tiếp.

Với vai trò là giáo viên cốt cán, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, thì đáng lẽ họ phải được hưởng đầy đủ các chế độ bồi dưỡng của giáo viên cốt cán.

TP HCM: GV cốt cán bức xúc vì đi bồi dưỡng CTGDPT 2018 mãi chưa được nhận chế độ - Hình 1

Giáo viên cốt cán ở các địa phương tham gia một cuộc bồi dưỡng, tập huấn (ảnh minh họa: moet.gov.vn)

Tuy nhiên, hiện nay thì ở mỗi quận, huyện lại có mỗi cách chi trả bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán khác nhau. Quận thì trả t.iền bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán mỗi ngày 300.000 đồng/người, nơi thì trả mỗi bài chấm cho giáo viên đại trà trên hệ thống LMS là 30.000 đến 50.000 đồng/bài.

Thậm chí, nhiều quận còn xem việc triển khai tập huấn cho giáo viên đại trà là trách nhiệm của giáo viên cốt cán, nên nhiều Phòng Giáo dục không có chế độ bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán khi báo cáo. Chế độ hướng dẫn, chấm bài cho giáo viên đại trà hầu như không có.

Để chấm bài cho giáo viên đại trà, giáo viên cốt cán phải đọc, nghiên cứu, sửa bài và thường xuyên liên hệ, tư vấn, hỗ trợ để giúp đồng nghiệp hoàn thành các bài tập cuối khóa, nhưng không nhận được khoản bồi dưỡng nào là điều rất vô lý.

Bởi lẽ, việc ra đề, chấm thi học sinh giỏi các cấp còn được có chế độ, huống hồ đây là việc chấm bài cho giáo viên.

Giáo viên gửi phản ánh về Tạp chí nêu, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có ban hành công văn 2474/GDĐT-TC ngày 4/8/2020 về hướng dẫn làm việc của cán bộ quản lý cốt cán, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, công văn 897/SGDĐT-TCCB về bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ngày 28/3/2022.

Video đang HOT

Theo như giáo viên hiểu thì mỗi một module sau khi giáo viên cốt cán tham gia học tập, tập huấn trực tiếp và bồi dưỡng cho giáo viên đại trà thì sẽ được quy đổi là 40 tiết/module giờ phụ trội.

Thế nhưng, cho đến nay thì các quận vẫn không có động thái nào chi trả t.iền bồi dưỡng cho giáo viên.

Nguồn t.iền chi từ đâu?

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ và được đại diện Phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở cũng đã có hai văn bản như giáo viên đề cập (2474/GDĐT-TC, công văn 897/SGDĐT-TCCB) để các địa phương, các trường làm căn cứ xử lý.

Thế nhưng, cho đến nay, các văn bản đều không nói nguồn t.iền từ đâu để mà chi cho việc này, nguồn từ ngân sách Nhà nước rót về, hay nguồn t.iền của trường tại chỗ, chứ còn mức chi phí bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán thì cũng đã có rồi.

Do đó, nhiều đơn vị trường học hiện nay vẫn còn lăn tăn là không biết lấy nguồn t.iền từ đâu ra mà chi cho việc này,

Được biết, tại văn bản 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ ký (về việc lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán), trong phần quyền lợi của giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán cũng chỉ nói người tham dự các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch được cấp giấy chứng nhận hoàn thành (nếu đạt yêu cầu), được hưởng chế độ quy đổi thời gian tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn ra số tiết dạy, để tính số giờ giảng dạy.

Ngoài ra, văn bản cũng không có đề cập đến việc lấy nguồn t.iền từ đâu để chi.

Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán mầm non: Những điều khác biệt…

Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non năm 2022 đã đáp ứng sự hài lòng của báo cáo viên và học viên.

Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán mầm non: Những điều khác biệt... - Hình 1

Một lớp học tại Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán năm 2022.

Theo TS Trần Thị Minh Huế - Trưởng khoa Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán năm 2022 có những khác biệt căn bản. Trên hết là sự thành công và hài lòng của báo cáo viên cũng như học viên.

Phát triển nhiều năng lực chuyên môn

- Là người trực tiếp tham gia xây dựng Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025" (Đề án 33), TS kỳ vọng điều gì ở Đề án này?

- Đề án 33 đã thể hiện rõ sự quan tâm của Nhà nước trong phát triển giáo dục mầm non trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện Đề án 33, tôi mong muốn có được sự thay đổi căn bản về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non. Qua đó, bảo đảm cho chất lượng giáo dục mầm non Việt Nam trong bối cảnh thực tiễn.

Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán mầm non: Những điều khác biệt... - Hình 2

TS Trần Thị Minh Huế. Ảnh: NVCC.

- Nhiều người ví Đề án 33 như "luồng gió mới" cho các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non và các cơ sở giáo dục mầm non. Còn TS thì sao?

- Tham gia và thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng tôi nhận thấy, đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cấp học mầm non đã được tiếp nhận, phát triển nhiều năng lực chuyên môn và hoàn thiện các phẩm chất nghề nghiệp. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, quốc tế hóa.

Đặc biệt, sự thiết lập và phát triển cộng đồng nghề nghiệp tích cực giữa các nhà quản lý, giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trong toàn quốc đã giúp cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có điều kiện học hỏi và đóng góp nhiều hơn trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về phát triển giáo dục mầm non.

Đề án 33 đặt các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non vào bối cảnh cần có trách nhiệm tham gia và tham gia hiệu quả cùng với Bộ GD&ĐT trong triển khai các các chương trình mục tiêu về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025.

Tinh thần của Đề án 33 đã thúc đẩy đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đổi mới. Giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non tích cực, chủ động hơn trong các hoạt động đổi mới, sáng tạo theo định hướng tự chủ, phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thiện phẩm chất nhà giáo, nhà quản lý giáo dục trước yêu cầu đổi mới.

Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán mầm non: Những điều khác biệt... - Hình 3

Học viên thảo luận tại lớp học Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán năm 2022.

Mong muốn được tiếp nối những hoạt động bồi dưỡng

- Thực tế, nhiều giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non vẫn còn những hạn chế nhất định, liệu Đề án 33 có góp phần khắc phục những khó khăn cho họ?

- Chất lượng của giáo dục mầm non tại các địa phương gắn liền với vấn đề thực hiện quyền tự chủ và trao quyền tự chủ ở một số lĩnh vực như: nhân lực, tài chính, chương trình giáo dục... cho các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non và giáo viên.

Qua thực tế tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn với tư cách là báo cáo viên tại các địa phương, tôi nhận thấy, đâu đó trong đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non của chúng ta còn thiếu về năng lực tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thiếu về năng lực thực hiện quyền trao quyền.

Chúng ta cần tiếp tục, nghiên cứu, rà soát hoàn thiện các chính sách, văn bản ngày càng phù hợp với bối cảnh mới. Qua đó, giúp đội ngũ này thực hiện tốt hơn các chức trách nhiệm vụ được giao.

Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán mầm non: Những điều khác biệt... - Hình 4

TS Trần Thị Minh Huế làm báo cáo viên tại Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Bắc Kạn.

- Khép lại Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán năm 2022 ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam; TS nhìn nhận và đ.ánh giá như thế nào về Khóa Tập huấn, bồi dưỡng này?

- Dưới góc nhìn của một thành viên thực hiện Đề án và một báo cáo viên, tôi nhận thấy rõ trách nhiệm và mong muốn được thay đổi của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán khi tham gia các lớp bồi dưỡng.

Chúng tôi đã làm việc cùng nhau với tư cách là các nhà chuyên môn thực thụ về giáo dục mầm non.Các báo cáo viên và học viên cùng nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện, đ.ánh giá kết quả bồi dưỡng.

Sự hợp tác cùng sáng tạo về phương thức tổ chức trong bối cảnh thực tiễn của lớp học; chia sẻ, kết nối trách nhiệm và cảm xúc, những mong muốn cống hiến và những hành động thay đổi... Tôi được tiếp thêm động lực và lòng yêu nghề từ Khóa Tập huấn, bồi dưỡng này!

Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán mầm non: Những điều khác biệt... - Hình 5

TS Trần Thị Minh Huế và các học viên chụp ảnh lưu niệm.

- Theo TS, ngoài kiến thức chuyên môn, học viên lĩnh hội được những gì từ Khóa Tập huấn, bồi dưỡng nêu trên? TS có ấn tượng gì đặc biệt với Khóa Tập huấn, bồi dưỡng này?

- So với những khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trước đây mà tôi từng được tham gia, tôi thực sự thấy những khác biệt căn bản trong Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán năm 2022.

Từ lời nói, chữ viết, hành động của các học viên, tôi nhận thấy sự hài lòng và mong muốn được tiếp nối những hoạt động bồi dưỡng như thế này trong thời gian tới.

Xin cảm ơn TS!

"Một cách khái quát, tôi cho rằng, Khóa Tập huấn, bồi dưỡng này đã rất thành công. Sự thành công này có được bởi nhiều yếu tố. Ngoài vấn đề chuẩn bị tốt về tài liệu, đội ngũ báo cáo viên thì yếu tố cốt lõi là: chúng ta đã tổ chức bồi dưỡng theo quan điểm "Lấy cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán là trung tâm"; theo tiếp cận bối cảnh thực tiễn, tiếp cận chuẩn chất lượng hiệu trưởng, giáo viên mầm non cốt cán, chuẩn giáo viên và theo tiếp cận cá nhân hóa, nhân văn hóa, đa dạng hóa" - TS Trần Thị Minh Huế.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Blogger tiết lộ gặp Mèo Béo vào đêm cuối, suy sụp trên cầu, liên tục điện thoại02:58Tín Nguyễn khẳng định: "Không có Khiết Đan sẽ không có Tín Nguyễn ngày hôm nay"03:01Đàm Trúc bị tố đào mỏ có qua khoá đào tạo, dân Trung hé lộ tình trạng hiện tại02:52Thơ Nguyễn tháo sụn mũi dù mới dao kéo, nhan sắc hiện tại gây choáng váng03:17Lôi Con lộ cảnh chắp tay khấn lạy chuẩn người Việt Nam, lên Đà Lạt mở liveshow03:00Văn Toàn ngầm thừa nhận đã có người yêu nhưng chưa thể cưới vì lý do bất đắc dĩ02:50Quang Linh dẫn Lôi Con đi làm chân mày phong thủy, CĐM tá hoả với diện mạo mới03:13Út Nhị cover bài nào hot bài đó, cuộc sống mẹ bỉm hậu đám cưới trĩu vàng ra sao?04:01Ty Thy đóng cửa quán gỏi đu đủ tại TP.HCM sau 6 năm mở bán, xin lỗi vì 1 điều03:38Shark Bình đón hai con chào đời theo cách khác người, chuẩn "cá mập công nghệ"02:48Chu Thanh Huyền phốt Quang Hải tỏ thái độ khi chở vợ đi ăn sáng, CĐM bênh vực02:45Vụ Mèo Béo bị đồn là câu chuyện giả, người Việt ở Trung Quốc lên tiếng nói rõ03:14Thơ Nguyễn hỏi sốc mẹ chồng, "quay xe" đòi cưới gấp, hé lộ danh tính đại gia03:28Quang Linh được fan chơi lớn tặng lô đất 140m2, chính chủ sốc nặng, ngã ngửa02:55Tuyên án chị gái U50 giả làm hotgirl, lừa hơn 12 tỷ của "Mèo Béo" bản Việt03:09Nghề đẩy khách lên tàu tại Nhật Bản, mức lương trên 1 tỷ mỗi năm, có gì thú vị?04:23Nguyễn Sin vạch trần Tịnh thất Bồng Lai, "con trai" tuyên bố sốc về thầy ông nội03:42Lê Thị Khánh Huyền: từ hot girl trùm "phốt" đến phu nhân thiếu gia Cao Lãnh03:53Ty Thy báo tin "chấn động" sau khi đóng cửa quán gỏi, nhắc lại drama gửi xe02:48Lộ tâm thư em gái Mèo Béo gửi anh trai sau khi mất, đọc đến đâu xé lòng đến đó03:09

Thông tin đang nóng

Bà Ngọc Ánh đau xót: '10 ngày trước Đức Tiến về Việt Nam có ghé thăm tôi'
22:29:22 20/05/2024
Mẹ ruột lập bàn thờ, tổ chức lễ viếng cho diễn viên Đức Tiến tại Việt Nam
21:18:10 20/05/2024
Gia đình đính chính thông tin sai lệch về diễn viên Đức Tiến
23:21:54 20/05/2024
Sao Việt trên thảm đỏ Cannes: Chi cả "núi tiền", người nhận "gạch đá" vì lố lăng đến mức thành thảm hoạ
20:53:28 20/05/2024
TP.HCM "vỡ trận" vì Lễ Phật đản, nguồn gốc và ý nghĩa của Đại lễ này là gì?
19:40:33 20/05/2024
Midu gửi đơn lên Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đề nghị xử lý TikToker
20:49:39 20/05/2024
Phim lỗ hơn 300 tỷ vì quá dở so với nguyên tác, nữ chính là Ảnh hậu đóng phim ngày càng flop
21:11:07 20/05/2024
Selena Gomez bật khóc nức nở khi nhận tràng pháo tay dài nhất Cannes 2024
19:26:31 20/05/2024
Á hậu Vbiz xác nhận mang thai lần 2, Đặng Thu Thảo và dàn sao chúc mừng
21:38:40 20/05/2024
Nhan sắc tình trẻ của chồng cũ Chương Tử Di: Vẻ ngoài như bản sao ái nữ đế chế Samsung nhưng vẫn bị chê thua xa "tam kim ảnh hậu"
22:13:09 20/05/2024

Tin mới nhất

Còn nhiều băn khoăn về chứng nhận giỏi cấp tỉnh với học sinh điểm IELTS cao

13:01:46 21/12/2022
Việc Hà Tĩnh công nhận học sinh (HS) giỏi cấp tỉnh với HS có điểm IELTS cao đang được dư luận quan tâm. Nhiều giáo viên phổ thông và giảng viên dạy Ngoại ngữ thể hiện băn khoăn trước việc này

Việc thực hiện chương trình, SGK mới còn nhiều khó khăn

12:01:38 21/12/2022
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu , sáng 20/12, Đoàn Đại biểu ...

Cấp phép tổ chức thi chứng chỉ HSK trở lại

11:01:38 21/12/2022
Theo thông báo mới của Bộ GD&ĐT chứng chỉ tiếng Trung (HSK) đã được cấp phép tổ chức duy nhất tại ĐH Thành Đông (Hải Dương)

Banner tìm hiểu ngày 22/12 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng in hình lính Mỹ

10:45:40 21/12/2022
Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) đang làm rõ trách nhiệm việc cơ sở ở Bảo Lộc đăng trên fanpage banner tìm hiểu truyền thống ngày 22/12 nhưng in hình lính Mỹ

Nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ Tết hơn 10 ngày, Hà Nội lý giải nghỉ 8 ngày

10:36:43 21/12/2022
Lịch nghỉ tết của học sinh Hà Nội thiết kế theo quy định của Nhà nước. Nếu cho nghỉ thêm, hàng nghìn học sinh mầm non, tiểu học không ai trông nom vì bố mẹ vẫn phải đi làm

Trường ĐH Kiên Giang dự kiến tuyển hơn 1.600 chỉ tiêu năm 2023

10:01:37 21/12/2022
Năm 2023 Trường ĐH Kiên Giang tuyển sinh 22 ngành, trong đó có 2 ngành mới, dự kiến 1.675 chỉ tiêu. Trường ĐH Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và đề ra các giải pháp, phương hướng để nâng cao hiệu qu...

Trường Đại học Hồng Đức nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non

08:06:29 21/12/2022
Cùng với các ngành đào tạo khác, trong những năm qua, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức không ngừng đổi mới công tác quản lý, xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo ngành giáo dục mầm non (GDMN) với mục tiêu đào tạo những giáo ...

Học sinh Hà Giang nghỉ Tết Quý Mão 12 ngày, từ 27 tháng Chạp

07:59:41 21/12/2022
UBND tỉnh Hà Giang quyết định cho học sinh trên toàn tỉnh bắt đầu nghỉ học từ ngày 18/1 đến hết ngày 29/1/2023. Ngày 19/12, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2341/QĐ-UBND về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên các cơ sở gi...

Nhiều tiết dạy sáng tạo tại hội thi giáo viên dạy giỏi Hà Nội

07:59:05 21/12/2022
Ngày 20/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp Trung học cơ sở năm học 2022-2023

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

07:58:36 21/12/2022
Chiều ngày 20.12, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, nhà trường tuyển sinh 60 mã ngành/chương trình với 6200 chỉ tiêu đại học chính quy

Tuyển sinh 2023: Đại học Kinh tế Quốc dân công bố đề án tuyển sinh

07:57:38 21/12/2022
Năm 2023, Trường đại học Kinh tế Quốc dân giữ nguyên 4 phương thức tuyển sinh và có sự thay đổi về chỉ tiêu mỗi phương thức để phù hợp tình hình thực tế

Cần cẩn trọng lựa chọn nhân sự, ra đề thi

07:56:12 21/12/2022
Một kỳ thi học sinh giỏi được tổ chức tốn rất nhiều công sức, tâm huyết của nhiều nhà giáo, học sinh và tốn kém t.iền bạc nhưng cũng là một hoạt động khuyến tài quan trọng của giáo dục địa phương. Vậy nên cấp tổ chức cần cẩn trọng trong ...

Chuyển đổi số trong giáo dục: Đã gắn mã định danh của gần 24 triệu hồ sơ học sinh

07:55:49 21/12/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã số hóa, gắn mã định danh của gần 24 triệu hồ sơ học sinh, hơn 1,5 triệu hồ sơ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý

Nhiều khó khăn trong thực hiện chương trình, SGK mới

07:54:20 21/12/2022
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu , ngày 20/12, Đoàn ĐBQH tỉnh...

Nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên

07:54:03 21/12/2022
Năm 2022, Ban Giám hiệu trường tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương của ảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên (HSSV); thực hiện phong trào thi đua dạy tốt học tố...

Giáo viên khốn khổ vì phụ huynh 'canh' camera

10:59:19 20/12/2022
Sao cô cho bé đứng sau cùng? , Cô ơi cái chân bé nó thò ra kìa , đó là nội dung những cuộc gọi điện thoại của phụ huynh khi họ vừa canh camera sáng chiều, vừa gọi liên tục cho cô giáo mầm non

Đừng để kỳ thi học sinh giỏi là sân chơi của một số thầy cô

07:49:02 20/12/2022
Khi tham gia ra đề thi học sinh giỏi, có giáo viên lưu ý trước cho học sinh của mình nội dung sẽ ra đề để ôn tập. Vậy tác dụng của chọn học sinh giỏi ở đâu?

Hướng nghiệp sớm để gỡ khó tuyển sinh

07:48:36 20/12/2022
Nhiều năm qua, một số ngành nghề như khoa học cơ bản, y tế công cộng, dịch vụ xã hội, khoa học tự nhiên, thủy sản hay môi trường… rất khát nhân lực nhưng lại vô cùng khó tuyển sinh

Chậm tiến độ mua sắm thiết bị dạy học, GĐ Sở Giáo dục Vũng Tàu nêu vướng mắc

07:48:18 20/12/2022
Trang thiết bị các trường hiện có cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học nên việc chậm trong mua sắm các thiết bị bổ sung không ảnh hưởng quá nhiều

Lớp học chữ miễn phí giữa Sài thành của 'bà giáo'

07:48:00 20/12/2022
Suốt 9 năm qua, lớp học chữ miễn phí do cô Nguyễn Thị Anh (SN 1951), trú tại phường 5 (Quận 6, TPHCM) đã giúp nhiều t.rẻ e.m nghèo, khuyết tật

Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - TBD kể chuyện vượt qua áp lực

07:47:38 20/12/2022
Trần Khôi Nguyên - HS lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội xuất sắc giành Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương 2022

Vòng xoáy dạy thêm, học thêm: t.iền học thêm vài môn/tháng bằng học phí cả năm

07:47:08 20/12/2022
Vòng xoáy dạy thêm, học thêm như một ma trận từ năm này sang năm khác, kéo theo rất nhiều t.iền bạc của phụ huynh và thời gian của học sinh phổ thông

Thầy say mê đổi mới dạy học, viết báo

07:02:00 19/12/2022
Thầy là một tấm gương sáng về đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu. Trong gần 7 năm dạy học, thầy đã viết được trên 700 bài báo, trong đó có 100 bài nghiên cứu về đổi mới phương pháp giảng dạy

Dạy học tích cực – giải pháp đột phá góp phần đổi mới căn bản, toàn diện ở các trường đại học

06:11:29 19/12/2022
Dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm là luận điểm then chốt của dạy học hiện đại và cũng chính là bản chất của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay

Cô giáo thắp sáng tương lai cho trẻ tự kỷ

06:03:59 19/12/2022
Tại khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, cô giáo Wang Xinhui ngày đêm miệt mài chăm lo và điều trị cho trẻ mắc chứng tự kỷ để các em có thể hòa nhập

Hợp tác trong lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục giữa 7 trường kỹ thuật

05:01:42 19/12/2022
Vừa qua, nhóm 7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam ký kết hợp tác trong lĩnh vực Quốc tế hóa giáo dục với nội dung Kiểm định quốc tế và bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu đào tạo tạo nhân lực chất lượng quốc tế

Có thể bạn quan tâm

Đàm Vĩnh Hưng hòa giọng với hơn 4000 khán giả Hà Nội trong liveshow bolero "Ngày em thắp sao trời"

Nhạc việt

01:07:01 21/05/2024
Tối 18.5,liveshow Ngày em thắp sao trời của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự góp mặt của 4000 khán giả cùng đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng làng giải trí Việt.

Hành trình Tây Bắc: huyền thoại về Tứ Đại Đỉnh Đèo và chuyến đi săn kỳ thú

Du lịch

00:08:57 21/05/2024
Du lịch Tây Bắc - vùng đất địa đầu Tổ Quốc với non nước hữu tình, với những con người đặc biệt - luôn là mơ ước của dân mê xê dịch .

Cách làm thịt bò sốt tiêu đen thơm ngon, mềm mọng

Ẩm thực

23:12:57 20/05/2024
Món thịt bò sốt tiêu đen là món ăn không chỉ đơn giản trong cách chế biến mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể.

2024 PMSL SEA Summer: D'Xavier giữ ngôi Top 1 sau tuần 2

Mọt game

23:12:27 20/05/2024
Kết thúc ngày thi đấu Super Sunday của tuần 2, các đại diện Việt Nam gồm D Xavier và Team Flash đều không giành kết quả tốt khi chỉ xếp hạng 9 và 10.

Loại ngô rất giàu vitamin và chất chống oxy hóa, tốt cho người bị tiểu đường

Sức khỏe

23:01:51 20/05/2024
Điều này làm cho ngô bao tử trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh này.

4 con giáp khéo léo ẩn mình, hứa hẹn bùng nổ trong cuối năm này

Trắc nghiệm

23:00:50 20/05/2024
Theo tử vi, những người thuộc 4 con giáp này rất giỏi trong việc ẩn mình và vào thời điểm cuối năm 2024, họ hứa hẹn sẽ bùng nổ, khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Thu Quỳnh sinh con gái, NSƯT Chiều Xuân U60 bất ngờ diễn thời trang

Sao việt

22:36:15 20/05/2024
Diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, con gái mới sinh nặng 3,1kg, được đặt tên là An; NSƯT Chiều Xuân U60 bất ngờ khi được mời làm mẫu thời trang.

Chuyện gì đã xảy ra với Park Bom của "nhóm nữ huyền thoại" 2NE1?

Nhạc quốc tế

22:32:00 20/05/2024
Ngày 17/5/2024 vừa qua chắc chắn là một ngày vô cùng khó quên với cộng đồng fan2NE1khi 4 cô gái Park Bom - Dara - CL - Minzy đã cùng nhau tề tựu để chụp 1 bộ ảnh kỷ niệm nhân dịp 15 năm debut.

Sau khi thực hiện lối sống tối giản, tôi quyết định không tích trữ 6 thứ này nữa

Sáng tạo

22:30:52 20/05/2024
Tôi có thể nói nhà nào cũng có một đống dép quanh năm không dùng đến. Trước đây, mỗi lần cùng chồng đi siêu thị, thấy giảm giá hay dép đẹp, tôi đều không nhịn được mua vài đôi mang về.

Diễn biến mới vụ n.am s.inh lớp 8 ở Hà Nội bị đ.ánh chấn thương sọ não

Tin nổi bật

22:22:06 20/05/2024
Trong tuần đầu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tình trạng suy thận của bệnh nhân có cải thiện, tiểu được 3.000ml/24 giờ, cắt được thuốc vận mạch, huyết áp ổn định, cắt sốt, có nhịp tự thở xen kẽ.

Hồ yêu tiểu hồng nương lên sóng, Dương Mịch có cứu được sự nghiệp?

Phim châu á

22:21:13 20/05/2024
Nhà sản xuất dự án phim Hồ yêu tiểu hồng nương vừa công bố lịch phát sóng phần phim Nguyệt hồng thiên với sự tham gia của Dương Mịch và Cũng Tuấn.

Anh: Nhà sáng lập WikiLeaks được phép kháng cáo chống lại lệnh dẫn độ sang Mỹ

Thế giới

22:19:38 20/05/2024
Luật sư Edward Fitzgerald của ông Assange cho biết thân chủ của ông không có mặt trong phiên tòa trên vì lý do sức khỏe. Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về phán quyết mới của tòa án Anh.

'Độc cô cầu bại' bỏ bóng đá học đấu võ, đi lính trở về vẫn không có đối thủ

Sao thể thao

21:57:35 20/05/2024
Oleksandr Usyk (sinh năm 1987) chính thức trở thành độc cô cầu bại boxing hạng nặng thế giới sau khi giành chiến thắng ở trận đấu siêu kinh điển hiện đại của môn thể thao này.