6 giáo viên cùng dạy Giáo dục địa phương thì kiểm tra, tính điểm sao đây?

Chúng tôi cho rằng việc chương trình giáo dục phổ thông 2018 gộp 6 phân môn vào nội dung giáo dục địa phương là chưa hợp lý, gây khó khăn cho các nhà trường.

Nội dung giáo dục địa phương ở chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xem như 1 môn học và được phân bổ 35 tiết/ năm học, tương đương mỗi tuần sẽ có 1 tiết nhưng có tới 6 phân môn khác nhau đảm nhận việc giảng dạy.

Trong khi đó, theo hướng dẫn của Thông tư 22/2021/TT- BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông thì trong các phân môn này, có phân môn được hướng dẫn là lấy kết quả bằng nhận xét, có phân môn kết hợp cả điểm số và nhận xét.

Chính vì thế, việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, vào điểm, nhận xét vào sổ điểm, học bạ cho học trò có thể còn phức tạp hơn các môn Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật, Lịch sử và Địa lý vì nội dung giáo dục địa phương ít tiết mà đông người dạy hơn.

Thế nhưng, theo hướng dẫn của Công văn số 2313/BGDĐT-GDTrH và Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH về chuyên môn đối với lớp 6 ở năm học này cũng chưa thật sự rõ ràng, cụ thể.

6 giáo viên cùng dạy Giáo dục địa phương thì kiểm tra, tính điểm sao đây? - Hình 1

Học sinh ở Khánh Hòa tham quan Khu tưởng niệm Bác Hồ ở xã Phước Đồng(Ảnh minh họa: Báo Khánh Hòa).

Nội dung giáo dục địa phương ở chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thực hiện như thế nào?

Cũng giống như chương trình giáo dục phổ thông 2006, chương trình giáo dục phổ thông 2018 có thêm nội dung giáo dục địa phương. Điều này phù hợp với thực tế và chỉ đạo tại Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội.

Song, khác với chương trình 2006, những nội dung giáo dục địa phương được dạy đan xen trong môn học chính khóa thì chương trình giáo dục phổ thông 2018 lại có cách làm hoàn toàn mới.

Đó là, nội dung giáo dục địa phương được xem như một môn học độc lập nhưng nó có tới 6 phân môn khác nhau, bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mĩ thuật và được phân bổ 35 tiết/ năm học.

Trong đó, phân môn Ngữ văn có 8 tiết; Lịch sử 6 tiết; Địa lí 6 tiết; Giáo dục công dân 5 tiết, Âm nhạc 5 tiết, Mĩ thuật 5 tiết. Như vậy, nội dung giáo dục địa phương có tới 6 giáo viên dạy.

Nhìn vào số tiết (35 tiết) mà có tới 6 giáo viên dạy và tất nhiên là kết quả sẽ chung với nhau thì rõ ràng môn học này cũng phức tạp không kém gì môn Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật, Lịch sử và Địa lý mà các phương tiện thông tin đại chúng đã đề cập trong thời gian qua.

Bộ hướng dẫn dạy và kiểm tra nội dung giáo dục địa phương ra sao?

Video đang HOT

Ngày 23/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2313/BGDĐT-GDTrH Triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022 và hướng dẫn về nội dung giáo dục địa phương như sau:

a) Nội dung giáo dục của địa phương bao gồm những vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,… của địa phương. Căn cứ vào nội dung giáo dục của địa phương, hiệu trưởng phân công giáo viên dạy học các chủ đề phù hợp với năng lực của giáo viên.

b) Kế hoạch dạy học Nội dung giáo dục của địa phương được xây dựng theo từng chủ đề phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và kế hoạch dạy học các môn học có liên quan, tạo thuận lợi cho học sinh liên hệ, vận dụng những nội dung kiến thức đã học trong các môn học với thực tiễn tại địa phương.

c) Giáo viên dạy học chủ đề nào thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với chủ đề đó theo kế hoạch. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các chủ đề đã dạy học đến thời điểm kiểm tra, đánh giá “.

Tiếp theo, ngày 27/8/2021, Bộ ban hành Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 và hướng dẫn nội dung giáo dục địa phương như sau:

Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương : giáo viên được phân công dạy học nội dung nào thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với nội dung đó; khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập.

Hiệu trưởng giao cho một giáo viên trong số các giáo viên được phân công dạy học chủ trì, thống nhất với các giáo viên còn lại để quyết định việc chọn 02 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì theo quy định “.

Căn cứ vào hướng dẫn của Công văn số 2313/BGDĐT-GDTrH, Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH và của Sở, Phòng Giáo dục thì các nhà trường chia ra mỗi học kỳ dạy 3 phân môn.

Học kỳ I, dạy phân môn Ngữ văn, Âm nhạc, Mĩ thuật (18 tiết); Học kỳ II dạy phân môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân (17 tiết)- tương đương với số tuần của năm học. Và, thực tế, việc 6 giáo viên dạy 1 môn học thì dù có bất cập nhưng vẫn thực hiện được vì phân môn của ai người đó dạy.

Nhưng, bất cập sẽ xảy ra khi kiểm tra bởi theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông thì những môn học có 35 tiết/năm học sẽ có 2 cột điểm thường xuyên.

Cũng theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT thì việc đánh giá thường xuyên được thực hiện thông qua: hỏi – đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập. Thế nhưng, mỗi học kỳ có tới 3 phân môn mà lấy 2 cột điểm thường xuyên thì bỏ phân môn nào, lấy phân môn nào?

Trong khi, Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn: ” Hiệu trưởng giao cho một giáo viên trong số các giáo viên được phân công dạy học chủ trì, thống nhất với các giáo viên còn lại để quyết định việc chọn 02 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì theo quy định “.

Vậy là Bộ mới hướng dẫn bài kiểm tra thường xuyên còn khi kiểm tra định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ) các phân môn này chia tỉ lệ ra sao vẫn chưa cụ thể, rõ ràng?

Thế nhưng, theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT thì phân môn Âm nhạc và Mĩ thuật được hướng dẫn đánh giá bằng nhận xét (Đạt, Chưa đạt), các phân môn còn lại thì đánh giá bằng điểm số (số thập phân) kết hợp với nhận xét (phẩm chất và năng lực).

Vì vậy, nếu so sánh với môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý đánh giá bằng điểm số, kết hợp với nhận xét, môn Nghệ thuật đánh giá bằng nhận xét dù sao vẫn dễ hơn bởi điểm số đi với điểm số, nhận xét đi với nhận xét.

Riêng nội dung giáo dục địa phương thì có 2 phân môn đánh giá bằng nhận xét, vừa đánh giá bằng điểm số thì cộng thế nào để cho ra kết quả chung?

Đôi điều kiến nghị

Chúng tôi không hình dung nổi sẽ cộng trừ thế nào để ra kết quả nội dung giáo dục địa phương. Chẳng hạn: kiểm tra thường xuyên (2 cột điểm) phân môn Ngữ văn thì học sinh được 8,0 điểm, phân môn Âm nhạc hoặc Mĩ thuật được đánh giá là “Đạt” thì kết quả học kỳ sẽ ra sao?

Bài kiểm tra định kỳ (2 cột điểm) thì phân chia như thế nào khi phân môn Ngữ văn là tự luận, phân môn Mĩ thuật thì vẽ trên giấy, phân môn Âm nhạc thì hát thì chia tỉ lệ ra sao? Kiểm tra cùng một thời kiểm chắc không được mà kiểm tra 3 thời điểm thì lại càng phức tạp vì 3 phân môn chỉ có 18 tiết.

Là những giáo viên đang dạy tại trường phổ thông, bản thân chúng tôi không sợ khó, sợ khổ và luôn mong muốn việc thay đổi chương trình, sách giáo khoa lần này sẽ thành công. Nhưng, chúng tôi cho rằng việc chương trình giáo dục phổ thông 2018 gộp 6 phân môn vào nội dung giáo dục địa phương là chưa hợp lý khi kiểm tra, cộng kết quả và nhận xét cho môn học này.

Bởi lẽ, nó phức tạp và rắc rối vô cùng khi đánh giá kết quả học tập có phân môn cho điểm, phân môn nhận xét. Vì thế, Bộ nên chủ trương đưa các phân môn này về các môn học như chương trình giáo dục phổ thông 2006 sẽ phù hợp hơn, giáo viên cũng dễ dạy, dễ kiểm tra và tất nhiên những rối rắm sẽ được tháo gỡ tức thì.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 6: Rối bời một môn… ba thầy

Năm học 2021-2022, lần đầu tiên trong chương trình lớp 6 xuất hiện môn học tích hợp. Theo đó, 1 giáo viên dạy 1 môn tích hợp nhưng thực tế khi triển khai lại là 3 thầy cô cùng dạy 1 môn tích hợp. Sau hơn một tháng dạy và học, nhiều trường và thầy cô đang lúng túng xoay xở.

Chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 6: Rối bời một môn... ba thầy - Hình 1

Ảnh minh họa.

Giáo viên gặp khó vì phải "ôm" nhiều môn

Có hai môn học tích hợp trong chương trình lớp 6 năm học 2021 - 2022 gồm: Lịch sử - Địa lý (tích hợp từ 2 môn Lịch sử và Địa lý) và môn Khoa học tự nhiên (KHTN - tích hợp từ 3 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học). Chương trình được xây dựng theo hướng mở, giúp giảm tải một lượng kiến thức bị trùng lặp ở từng môn đơn lẻ. Tuy nhiên, đây đang là thách thức lớn đối với giáo viên (GV) khi họ chưa được đào tạo bài bản về dạy học tích hợp.

Cô T.M, GV dạy môn toán ở Thừa Thiên - Huế cho rằng, tích hợp là dạy theo từng chủ đề, đi từ thấp đến cao, nội dung nào có sự trùng lặp sẽ tích hợp để vừa giảm tải kiến thức, vừa giúp học sinh có cái nhìn tổng thể tốt hơn. Tuy nhiên, nếu như trước khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới, GV được đào tạo bài bản đáp ứng cả ba lĩnh vực Hóa-Lý-Sinh thì việc dạy học sẽ tốt hơn, trách nhiệm GV trên lớp cao hơn thay vì kiêm nhiệm như hiện nay.

Việc thầy cô lo lắng là có cơ sở vì hiện nay hầu hết GV được đào tạo để dạy đơn môn, như: Toán, Ngữ văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa... nay phải dạy môn tích hợp nên các thầy cô chưa được tập huấn sẽ có khó khăn nhất định. Việc 3 GV dạy 3 phân môn trong 1 môn là rất khiên cưỡng, vô lý.

Thầy Nguyễn Văn Lực dạy Lịch sử ở Trường THCS Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, năm nay, thầy được phân công dạy Lịch sử lớp 6. Mặc dù Lịch sử được thiết kế nằm trong môn tích hợp Lịch sử và Địa lý. Thế nhưng, vì trường của thầy đủ GV nên mỗi GV sẽ phụ trách một phân môn riêng.

Chưa được tham gia một lớp bồi dưỡng nào về dạy theo chương trình mới, thầy Lực khá lo lắng trước những tiết học có nội dung của cả hai môn học Lịch sử và Địa lý.

"Có nhiều nội dung môn Lịch sử tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung Địa lý và ngược lại nên GV phải có kiến thức cả về Lịch sử và Địa lý mới chuyển tải tốt nội dung tích hợp này. Nhưng có bao nhiêu GV có cả kiến thức chuyên môn về cả 2 môn? Đây chính là băn khoăn của chúng tôi. Hiện nay, hầu hết GV được đào tạo để dạy đơn môn mà nay phải dạy môn tích hợp nên các thầy cô chưa được tập huấn sẽ có khó khăn nhất định" - thầy Lực chia sẻ.

Hiệu trưởng nhiều trường trung học cơ sở (THCS) cũng cho hay, GV gặp nhiều khó khăn vì chưa được trang bị kiến thức, kỹ năng dạy môn mới bài bản. Thầy Nguyễn Trọng Họa, Hiệu trưởng Trường THCS Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ, hiện nay, GV đang trong quá trình tập huấn, đào tạo nên chưa thể đồng bộ và đáp ứng theo yêu cầu của sách giáo khoa mới là 1 GV dạy 1 môn tích hợp. Vì vậy, với môn KHTN - tích hợp của 3 phân môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, nhà trường phân công 3 thầy cô chịu trách nhiệm giảng dạy song song.

Đây cũng là cách làm chung của đa số các trường, bởi không phải thầy cô nào cũng đa năng giỏi cùng lúc ba môn học. Cùng với đó, do dịch bệnh kéo dài, thầy cô chủ yếu tập huấn một chương trình hoàn toàn mới mẻ, nên lúng túng là điều dễ hiểu.

Ra đề, chấm thi ra sao?

Một GV dạy Sinh học ở TP.HCM cho biết, trường của mình vẫn bố trí nhiều GV để dạy môn KHTN ở lớp 6: "Bây giờ nếu bảo tôi dạy cả những nội dung về Vật lý hay Hóa học thì vẫn có thể được nhưng thú thật là sẽ chỉ qua loa thôi, không thể vững vàng như các thầy cô được đào tạo về các môn học này. Điều này sẽ thiệt thòi cho học sinh. Tới đây, nếu Bộ không có giải pháp cụ thể hơn về GV thì tôi cho rằng môn KHTN sẽ vẫn chỉ như phép cộng của 3 môn Lý - Hóa - Sinh, mà thực ra là rối hơn cách dạy học trước đây", GV đề nghị giấu tên chia sẻ.

Vấn đề đặt ra là ai sẽ chịu trách nhiệm chính về chất lượng của môn học tích hợp này? Chưa kể, khi kiểm tra định kỳ buộc phải làm đề chung, như vậy để xây dựng 1 đề phải 3 GV cùng làm, 3 GV cùng chấm; Rồi bố trí phân công cho GV nào vào điểm, đánh giá. Và với một môn mà 3 GV dạy thì cả 3 cùng chịu trách nhiệm, nhưng ai chịu trách nhiệm lời phê và ký trong học bạ? - đó cũng là cả một vấn đề.

Ngay cả việc sắp xếp, bố trí GV cũng như thời khóa biểu theo chương trình mới là cả một bài toán khó. Hiệu trưởng một trường THCS ở Nghệ An cũng cho hay, bản thân lúng túng trong việc phân công GV dạy tích hợp. Nếu muốn GV dạy theo mạch kiến thức của chương trình, hết chủ đề này rồi đến chủ đề khác thì không thể đủ GV dạy cho các lớp. "Hiện nay, trường đang gặp phải cảnh thiếu GV nên việc bố trí càng bị động. Do đó, việc triển khai 2 môn tích hợp ở lớp 6 là KHTN, Lịch sử và Địa lý rất khó khăn. Để đảm bảo chất lượng, trường đang bố trí 3 GV dạy môn KHTN. Còn môn Lịch sử và Địa lý, do quá thiếu GV Lịch sử nên trường này bố trí GV môn Địa lý dạy luôn".

Một khó khăn nữa là khi bố trí các chủ đề theo chương trình có thể dẫn tới các hiện tượng không khớp theo mạch tiến độ logic của chương trình. Ví dụ, môn Sinh học 2 tiết, môn Hóa học 1 tiết, môn Vật lý 1 tiết, có thể khiến khi học một chủ đề thì ở một môn nào đó kiến thức của học sinh chưa tới. Nếu thực hiện theo yêu cầu dạy đúng tuần tự, việc xếp thời khóa biểu là vô cùng gian nan.

Đối với học sinh ở những khu vực vẫn đang phải học online, việc dạy và học theo chương trình tích hợp càng khó khăn hơn. Chị Nguyễn Thu Hương, một phụ huynh ở Hà Nội đề xuất: "Trong thời điểm các em còn đang khó khăn vì học online, Bộ GD-ĐT nên suy xét có nên tạm dừng chương trình tích hợp vì áp dụng vội vàng chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thực tế dạy học tích hợp như hiện nay chỉ là sự ghép các môn lại theo từng chương, GV không thể dạy hết môn khi chưa có sự đào tạo. Do mỗi người phụ trách chương riêng nên dẫn đến việc không ai chịu trách nhiệm, làm ảnh hưởng tới chất lượng dạy học.".

Mặc dù, ngày 21/7/2021, Bộ GD-ĐT đã ban hành 2 quyết định về chương trình bồi dưỡng GV môn KHTN và bồi dưỡng GV dạy môn Lịch sử và Địa lý ở cấp THCS. Tuy nhiên, theo một số GV, việc chỉ bồi dưỡng trong 3 tháng để một GV Lịch sử dạy Địa lý hoặc ngược lại thì khó có hiệu quả ngay được. Đó chỉ là giải pháp tình thế để các cơ sở giáo dục bố trí trong kế hoạch chuyên môn. Chính vì vậy, Bộ GD-ĐT cần sớm xem xét và hướng dẫn cụ thể về dạy học tích hợp để các địa phương, các trường triển khai thực hiện đồng bộ, khoa học, hợp lý. Còn nếu cứ tiếp tục như hiện nay thì việc dạy học tích hợp sẽ càng lúng túng, bất hợp lý và không hiệu quả như mong đợi. Chưa kể, dạy học tích hợp được xem là giảm tải cho thầy trò, nhưng thực tế lại vô cùng rối bời.

Các trường linh hoạt khi sắp xếp thời khóa biểu

Ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT cho rằng để giảm tải cho giáo viên, các trường có thể điều chỉnh linh hoạt hơn nữa, ưu tiên xếp thời khóa biểu trước cho lớp 6, trong đó có các môn tích hợp, sau đó sẽ điều chỉnh thời khóa biểu các khối lớp còn lại.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cũng nhấn mạnh, việc xây dựng kế hoạch dạy học được phân cấp cho nhà trường. Trong đó, việc sắp xếp thời khóa biểu cần linh hoạt, không nhất thiết 4 tiết khoa học tự nhiên/tuần mà có thể điều chỉnh tăng, giảm sao cho phù hợp, không quá tải cho giáo viên. Trường hợp giáo viên có giờ KHTN thì các tuần đó điều chỉnh bớt 1 số tiết ở lớp khối học khác cho phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường, bảo đảm cân đối về nội dung dạy học. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với logic sắp xếp các chủ đề của chương trình môn học và điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
NÓNG: Bà Phương Hằng nói 1 câu cực gắt, bóc rõ con người "gian xảo" của Johnny Đặng04:07Bị ném đá “chàng trai gốc Huế” xin lỗi người Huế, sốc nhất là từng lên show hẹn hò khác nói yêu nữ chính nhưng thú nhận diễn theo kịch bản02:00Rộ bằng chứng drama Khoa Pug "cạch mặt" Johnny Đặng chỉ là DIỄN XUẤT, giọng tỷ phú kim cương còn vang lên ở vlog đi trốn ở Alaska?00:11Câu hỏi Olympia vừa công bố đáp án đã khiến thí sinh ngỡ ngàng, khán giả ôm đầu ngơ ngác: Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?01:04Khoa Pug “đốt tiền như rác” trên đất Mỹ, là con trai chủ tịch tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh?04:43Căng đét: Xôn xao ảnh Khoa Pug chi tiền khủng mua xe tăng, "hàng nóng" - sẵn sàng đáp trả Johnny Đặng04:18Người dân Thanh Hóa bóc phốt lai lịch chấn động của nữ sinh trộm váy shop M.H: “Là con ăn cắp chuyên nghiệp”04:21Clip hút 1,1 triệu lượt xem: Chồng vào tận phòng trọ bắt gian vợ sống chung với nhân tình và lý do phản bội không chấp nhận nổi00:14Nữ chủ shop làm nhục cô gái ăn cắp váy 160k tự nhận: "Trời sinh khuôn mặt hiền lành, giống với nét dịu dàng bên trong"03:03Bà Phương Hằng "vạch trần" drama Khoa Pug và Johnny Đặng: Diễn chưa đạt, những tay lừa đảo họ giàu vì đầu óc không tầm thường03:24Johnny Đặng bất ngờ xuất hiện trong MV của Cao Thái Sơn sau "đại chiến" Khoa Pug, netizen bày tỏ ngay: "Không ổn rồi!"06:14Nhị Nguyên Tịnh thất Bồng Lai đòi bồi thường 3 tỷ vì bị ném gạch vào mặt: "Tôi đã đi 4, 5 thẩm mỹ viện, buồn bã vì có sẹo giữa mặt"03:10Johnny Đặng lập tức gặp vận đen, đồng DBZ "cắm đầu xuống đất" sau khi bị Khoa Pug tố lừa 30 tỷ03:11Johnny Đặng có động thái mới hậu bị Vương Phạm bóc phốt, hot lại phát ngôn chứng minh sống 2 mặt?04:31Lý do Khoa Pug bị Johnny Đặng phốt nhiều lần nhưng giờ mới lên tiếng, lộ cả chuyện mượn đồ sống ảo? 04:36Khoa Pug đáp trả cực gắt khi bị bà Nguyễn Phương Hằng tố hợp tác với Johnny Đặng để lừa đảo03:40Bà Nguyễn Phương Hằng chửi Khoa Pug không đáng mặt đàn ông, chê Johnny Đặng bán “kim cương toàn vỏ”04:02Johnny Đặng “ăn miếng trả miếng” với Khoa Pug, Hiếu PC đăng đàn cảnh báo nhà đầu tư tiền ảo04:20Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh trộm váy 160k bị chủ shop làm nhục: ‘Bố mất sớm, mẹ nuôi 4 con’03:49Bạn chủ shop M.H lên tiếng: "Xã hội đúng là đảo điên hết rồi, nghèo đi ăn trộm lại ủng hộ đống tiền mang về"03:37

Tiêu điểm

Tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3
23:03:24 06/12/2021
Hà Nội 6/12: Học sinh THPT trở lại trường sau "kỳ nghỉ dài", mỗi tầng chỉ có 2 phòng học, tiết chào cờ đặc biệt chưa từng có
11:49:23 06/12/2021
Có nên thay đổi khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”?
09:04:37 07/12/2021
Những hình ảnh học sinh Trung học phổ thông Hà Nội ngày đầu đi học trở lại
10:15:30 06/12/2021
Phụ huynh lo mất ngủ, học trò Hà Nội mang chăn, quần áo tới lớp
21:09:40 06/12/2021
TP HCM tiếp tục vận động phụ huynh cho học sinh lớp 1 đến trường
21:10:48 06/12/2021
Xu hướng mở ngành mới, đầu tư ngành đặc thù
05:52:46 06/12/2021
Trường Tiểu học Sơn Lôi A đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
12:22:01 06/12/2021
Cho trẻ đến trường: Nhiều phụ huynh băn khoăn
07:41:18 07/12/2021
Gặp nữ thủ khoa Hà Nội nhận thưởng 10.000 USD khi "săn" 9 lỗ hổng bảo mật thông tin: "Sau 11 giờ đêm là mình không làm việc nữa"
07:55:55 07/12/2021

Thông tin đang nóng

Tiệm kim cương của Johnny Đặng về lại 4,1 sao, như chưa từng xảy ra lùm xùm với Khoa Pug
22:08:55 07/12/2021
Phi Thanh Vân và con trai mắc Covid-19
21:09:22 07/12/2021
Lệ Quyên selfie khoe nhà trăm tỷ, vô tình để lộ vòng 2 bất thường, nghi vấn mang thai với tình trẻ? 
19:57:26 07/12/2021
"Cựu" hot girl hứa tung clip “Full HD 16 phút không che” nếu Việt Nam vô địch AFF cup, CĐM khắc cốt ghi tâm
20:16:06 07/12/2021
Vợ bị nạn cô bạn thân đến chăm, đi tắm tôi giật bắn thấy cơ thể trần trụi dính sát
22:20:50 07/12/2021
Mẹ chồng hứa tặng ô tô 1 tỷ nếu tôi sinh con trai, vừa đẻ xong bỗng dưng nhà mở rạp tưng bừng cho chồng tôi... cưới vợ mới
19:32:14 07/12/2021
Mặc vest bảnh bao ngồi ghế massage, Lộc Fuho livestream hút gần trăm nghìn view, tận tình gia sư hai nữ "học viên" cách trộn vữa, xây tường
22:59:27 07/12/2021
Vụ shop Mai Hường bị 2 nhà đài lớn ở nước ngoài cho lên sóng, CĐM xấu hổ, kịch liệt lên án
20:12:00 07/12/2021
Người đẹp Nguyễn Thị Loan lên tiếng bênh vực Thùy Tiên giữa tin đồn "mua giải"
19:10:43 07/12/2021
Trung Quốc chặn đường nghệ sĩ lưu lượng
19:37:27 07/12/2021

Tin mới nhất

Cuối cùng cũng được đi học trở lại...

19:44:12 07/12/2021
Nhiều sinh viên đang háo hức vì sắp được đi học trở lại vào ngày 13.12 tới để hoàn thành chương trình và tốt nghiệp sau thời gian dài bị trì hoãn do dịch Covid-19

Học sinh lớp 12 Hà Nội trở lại trường: Vừa phòng dịch vừa bù kiến thức

19:39:13 07/12/2021
Từ tháng 5.2021 đến ngày 6.12, học sinh lớp 12 ở Hà Nội mới được trở lại trường buổi đầu tiên. Đây là lứa học sinh chịu ảnh hưởng cả 3 năm THPT bởi dịch bệnh

Các ngành sức khỏe còn 'hút' người học?

19:36:56 07/12/2021
Theo thống kê của TP.HCM chỉ trong 10 tháng năm nay có gần 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc. Trong bối cảnh này, việc tuyển sinh các ngành khoa học sức khỏe có bị tác động?

Học sinh Việt Nam đoạt 5 huy chương kỳ thi Olympic quốc tế IOAA 2021

15:48:12 07/12/2021
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý Thiên văn 2021 (IOAA) và đã đạt thành tích xuất sắc với 5 huy chương

Đào tạo nghề giải quyết "điểm nghẽn" nguồn nhân lực và phục hồi kinh tế

12:31:46 07/12/2021
Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho rằng, Việt Nam đang có lợi thế cơ cấu dân số vàng, với 55 triệu lao động, nhưng điểm nghẽn lại chính là chất lượng nguồn nhân lực

ĐH Bách khoa TPHCM tuyển sinh theo tiêu chí hoạt động xã hội, phỏng vấn

11:34:19 07/12/2021
Trong năm 2022, Trường ĐH Bách khoa TPHCM dự kiến tuyển sinh theo hình thức kết hợp các tiêu chí để đánh giá toàn diện năng lực thí sinh: năng lực học tập, hoạt động xã hội, phỏng vấn…

Chắp cánh cho học sinh dân tộc thiểu số vươn cao, bay xa

09:03:08 07/12/2021
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai), 16 năm qua, dấu chân cô giáo Lâm Thị Hoa (sinh năm 1976) đã in khắp các bản làng để mang cái chữ đến với đồng bào mình

Đổi mới hoạt động giáo dục thường xuyên ở Hải Phòng

08:53:44 07/12/2021
Những năm qua, hệ thống giáo dục thường xuyên của Hải Phòng không ngừng đổi mới và phát triển. Các cơ sở giáo dục thường xuyên đã góp phần quan trọng trong xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội cho mọi người dân học tập suốt đời

Từ chàng kỹ sư suýt thất nghiệp đến hơn 50 công bố quốc tế

08:48:28 07/12/2021
Tan vỡ giấc mơ trở thành chàng kỹ sư đóng tàu thủy ở quê nhà, Mai Thế Vũ tình cờ gặp cơ hội du học rồi trở thành một nhà nghiên cứu chuyên về các phương tiện không người lái.  

Thúc đẩy sáng tạo trong học sinh Thủ đô

08:42:24 07/12/2021
Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng Thủ đô là hoạt động thường niên, nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học

Nữ sinh ĐH Thương Mại tìm kiếm cơ hội để làm phiên dịch từ năm nhất đại học

08:34:08 07/12/2021
Yêu thích tiếng Anh từ nhỏ, nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Ngọc đã nỗ lực không ngừng để đến gần hơn với ước mơ trở thành một biên phiên dịch viên

Ai ép học sinh đi học thêm, người đó không xứng làm thầy

08:23:15 07/12/2021
 Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức cho rằng, việc dạy thêm cần đúng đối tượng học sinh và phải quản lý chặt việc cấp phép hoạt động cho các cơ sở dạy thêm

Bồi dưỡng giáo viên phải thực chất

08:05:31 07/12/2021
Việc bồi dưỡng, tập huấn giáo viên nói riêng và nhiều ngành nghề khác nói chung lâu nay có ý kiến băn khoăn về hiệu quả do học kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Nhất là một số chương trình hiện nay tổ chức bồi dưỡng trực tuyến thì liệu thực chất ...

Bắc Giang áp dụng mô hình dạy học 'kiểu mới' trong mùa dịch

07:42:43 07/12/2021
Nếu vì bất kỳ lý do gì mà chưa thể tới trường, các học sinh của Bắc Giang sẽ ngay lập tức chuyển sang học trực tuyến, tương tác với thầy cô và bạn bè như ở lớp

Bình Dương đề xuất nhiều phương án giáo dục phù hợp với tình hình mới

22:56:57 06/12/2021
Ngày 6/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đề xuất với UBND tỉnh về việc học trực tiếp của cấp mầm non và tiểu học ở địa bàn cấp độ dịch thuộc cấp 1, cấp 2 (nguy cơ thấp và trung bình) được tổ chức theo từng giai đoạn để thuận ti...

Phương án dạy học khi phụ huynh lớp 1 ở TP.HCM chưa muốn con đến lớp

21:01:57 06/12/2021
Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết trong thời gian thí điểm, các trường vẫn duy trì kênh dạy học trực tuyến, qua truyền hình cho bộ phận học sinh chưa đến trường

Thầy giáo nổi tiếng ở Hà Nội phân tích chi tiết xu hướng tuyển sinh ĐH và đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2022: Sĩ tử 2k4 đọc ngay

20:39:14 06/12/2021
Chắc chắn trong những năm tới đây, chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều sự thay đổi tích cực trong giáo dục. Suy cho cùng chỉ khi nào thi cử thay đổi, việc học mới thay đổi

5 trường cao đẳng, trung cấp đầu tiên tại TP HCM dạy học trực tiếp từ ngày 13-12

18:55:05 06/12/2021
Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, Trường CĐ nghề TP HCM, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM và Trường trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương được thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 13-12

Huyện Mê Linh: Hơn 1.100 học sinh lớp 12 trở lại trường học

17:30:55 06/12/2021
Ngày 6/12, 6 cơ sở giáo dục THPT trên địa bàn huyện Mê Linh đã cho học sinh lớp 12 trở lại trường sau thời gian dài học tập trực tuyến để phòng, chống nguy cơ lây lan của dịch Covid-19

Thầy hiệu trưởng “gỡ rối” cho giáo viên Hà Nội trước phương án tiết này dạy trực tiếp tiết sau đã online

12:20:28 06/12/2021
Sở GD&ĐT Hà Nội mới thay đổi phương án cho học sinh trở lại trường. Theo đó, học sinh khối lớp 12 sẽ chia đôi, học luân phiên trực tiếp và trực tuyến vào các ngày chẵn/ lẻ khác nhau. Điều này gây ra thế khó cho giáo viên?

Quyết định kịp thời và hợp lý

11:51:12 06/12/2021
Ngày 5/12, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận, huyện, thị xã TP. Theo đó, học sinh lớp 12...

Có thể bạn quan tâm

Phung phí cơ hội, U21 Đông Á Thanh Hóa chia điểm đáng tiếc

Bóng đá việt nam

01:24:55 08/12/2021
Tạo ra thế trận áp đảo cùng khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được, U21 Đông Á Thanh Hóa đã chia điểm khá đáng tiếc trước U21 Gia Định với tỷ số 0-0 ở lượt trận thứ 2 bảng A vòng loại Giải U21 quốc gia 2021

Đội hình hay nhất vòng 15 Premier League

Bóng đá thế giới

01:08:01 08/12/2021
Fred là cầu thủ duy nhất của Man United góp mặt trong đội hình tiêu biểu loạt trận Premier League vừa qua

Chưa từng có: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản tăng tốc thu mua, Việt Nam có thể thu 47 tỷ USD nhờ bán nông sản

Đời sống

00:02:28 08/12/2021
Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 7/12, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết, xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2021 có thể đạt 47 tỷ USD nếu cứ giữ đà như tháng 11. Hiện, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản là 3 thị trường xuất khẩu nông sản l...

Số ca mắc COVID-19 toàn thế giới gần chạm mốc 267 triệu ca

Thế giới

00:01:36 08/12/2021
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 7/12 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 266.936.779 ca mắc COVID-19 và 5.281.995 ca tử vong. Số ca hồi phục là 240.525.191 ca

Vụ cháy cửa hàng quần áo làm 4 người tử vong ở Kiên Giang: Viện khoa học hình sự Bộ Công an vào cuộc

Sự kiện nóng

23:52:50 07/12/2021
Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương (Kiên Giang) cho biết, phía công an đang bảo vệ hiện trường vụ cháy cửa hàng quần áo làm 4 người tử vong ở trung tâm thương mại Ba Hòn, chờ kết quả giám định từ Viện khoa học hình sự Bộ Công an

Ronaldo có thể bị cấm lái siêu xe đến sân tập

Sao thể thao

23:51:16 07/12/2021
Quyết định này được đưa ra bởi HLV tạm thời của Manchester United Ralf Rangnick

“Bóng đen” bao trùm Cbiz 2021: Loạt sao hạng A bị “xóa sổ" vì bê bối, cả showbiz chìm trong cuộc “thanh trừng” chưa từng có tiền lệ

Sao châu á

23:33:14 07/12/2021
Năm 2021, Cbiz chứng kiến loạt vụ phong sát nhanh tới không tưởng

Trà My Idol mong fan không đến nhà gặp con trai giữa lúc dịch bệnh

Sao việt

23:28:30 07/12/2021
Thời gian gần đây các nhóc tì Vbiz nhận được khá nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, trong số đó 2 quý tử của Trà My Idol chính là điển hình

Tùng Dương - Những nấc thang đi lên, không có hồi kết

Nhạc việt

23:09:03 07/12/2021
Vừa qua, chương trình trực tiếp Con đường âm nhạc với chân dung âm nhạc Tùng Dương đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả xem truyền hình

Đối tượng kết hôn phù hợp cho 12 chòm sao nữ để được chồng chiều như công chúa

Trắc nghiệm

23:08:04 07/12/2021
Song Ngư là người yếu đuối, ủy mị, mang dáng dấp của một nàng công chúa hay nhõng nhẽo, cứng đầu. Chỉ có người đàn ông lớn hơn họ nhiều tuổi, có tiền, phong trần, lịch lãm mới có thể mang lại hạnh phúc cho Ngư

Bật mí các cách làm bánh ít trần dẻo ngon mê say, ai cũng thích

Ẩm thực

23:06:34 07/12/2021
Nếu bạn là một fan của bánh ít trần thì đừng bỏ qua cách làm bánh ít trần cực hấp dẫn sau. Hãy cùng VinID trổ tài chế biến các món ngon ngay tại nhà qua các công thức cực dễ mà lại siêu ngon sau nhé!

Nghi vấn chiếc smartphone hot nhất năm 2022 của Samsung lộ diện 

Đồ 2-tek

23:03:53 07/12/2021
Samsung dự kiến sẽ trình làng dòng smartphone hàng đầu Galaxy S22 vào đầu năm sau, mặc dù ngày ra mắt vẫn chưa được tiết lộ