Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 21/8: Xả mạnh bluechip, quay ra bán ròng gần 300 tỷ đồng

Sau phiên mua ròng khủng hôm qua, nhà đầu tư nước ngoài đã nhanh chóng trở lại trạng thái bán ròng gần 300 tỷ đồng, với tâm điểm bán ra là các bluechip .

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 21/8: Xả mạnh bluechip, quay ra bán ròng gần 300 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 16,23 triệu đơn vị, giá trị 405,87 tỷ đồng, giảm 55,28% về khối lượng và 80,97% về giá trị so với phiên trước (20/8).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 21,84 triệu đơn vị, giá trị 676,86 tỷ đồng, giảm 20,3% về khối lượng và 4,25% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 5,61 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 270,99 tỷ đồng, trong khi phiên hôm qua mua ròng 8,89 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng lên tới 1.425,97 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, cổ phiếu PHR được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 1,05 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng lên tới hơn 61,5 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, KSB được mua ròng 11,12 tỷ đồng (402.140 cổ phiếu).

Trái lại, cổ phiếu VCB bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 71,94 tỷ đồng, tương đương khối lượng 867.190 đơn vị.

Tiếp theo là VNM bị bán ròng hơn 54 tỷ đồng (467.608 đơn vị), VHM bị bán ròng hơn 38 tỷ đồng, HPG bị bán ròng 30,58 tỷ đồng, VIC bị bán ròng 25,75 tỷ đồng, HDG bị bán ròng 22,45 tỷ đồng, MSN đạt 19 tỷ đồng, VRE đạt 14,75 tỷ đồng, PLX đạt gần 12 tỷ đồng…

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 159.660 đơn vị với tổng giá trị 1,76 tỷ đồng, giảm 79,43% về lượng và 28,45% về giá trị so với phiên 20/8.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 997.650 đơn vị, giá trị 6,56 tỷ đồng, giảm 77,81% về lượng và 87% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 837.990 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 4,8 tỷ đồng, giảm 77,48% về lượng và hơn 90% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 29 mã và mạnh nhất là TDN được mua ròng đạt hơn 198 triệu đồng, tương đương khối lượng 30.000 cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này bán ròng 22 mã và dẫn đầu là SDT bị bán ròng 276.600 cổ phiếu, giá trị 1,07 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 là PVS bị bán ròng 1,06 triệu cổ phiếu.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 286.570 đơn vị, giá trị tương ứng 7,41 tỷ đồng, giảm 32,83% về lượng và 13,64% về giá trị so với phiên trước đó (20/8).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 500.130 đơn vị, giá trị 23,44 tỷ đồng, tăng 148,3% về lượng và 137,25% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 213.560 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 16,03 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 225.220 đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 1,3 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 20 mã và ACV dẫn đầu khi được mua ròng 2,77 tỷ đồng, tương đương khối lượng 50.300 cổ phiếu.

Mặt khác, khối này cũng bán ròng 20 mã và VTP bị bán ròng mạnh nhất, đạt 12,84 tỷ đồng, tương đương khối lượng 92.590 cổ phiếu. Đứng ở vị trí tiếp theo, KDF bị bán ròng 4,27 tỷ đồng và VEA bị bán ròng 1,29 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 21/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 6,66 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 291,82 tỷ đồng, trong khi phiên hôm qua 20/8 mua ròng 5,4 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng lên tới 1.376,59 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 17/8: Lượng mua - bán thấp nhất từ đầu năm

Mặc dù danh mục mua bán của nhà đầu tư ngoại rơi ở mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay, nhưng giá trị bán ròng vẫn duy trì hơn 100 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 17/8: Lượng mua - bán thấp nhất từ đầu năm - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 4,28 triệu đơn vị, giá trị 127,94 tỷ đồng, giảm trên dưới 60% cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước (14/8).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 7,81 triệu đơn vị, giá trị 211,45 tỷ đồng, giảm 68,43% về khối lượng và 59,65% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng với khối lượng 3,53 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 83,51 tỷ đồng, giảm 74,72% về lượng và 59,81% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay không có mã nào được mua ròng đến 10 tỷ đồng. Cổ phiếu HPG dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về giá trị, đạt 7,97 tỷ đồng, tương đương khối lượng 330.610 đơn vị.

Trái lại, cổ phiếu VHM bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 33,82 tỷ đồng, tương đương khối lượng 425.790 đơn vị.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là MSN đạt 16,48 tỷ đồng (331.720 cổ phiếu), VRE đạt hơn 10 tỷ đồng (377.870 cổ phiếu). Còn lại các mã bị bán ròng chưa tới 5 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 132.630 đơn vị với tổng giá trị 1,61 tỷ đồng, giảm 66,75% về lượng và 48,73% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (14/8).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 1,06 triệu đơn vị, giá trị 11,09 tỷ đồng, giảm 59,81% về lượng và 66,48% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 928.490 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 9,48 tỷ đồng, giảm 58,57% về lượng và 68,34% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 30 mã và mạnh nhất là CVN được mua ròng đạt hơn 495 triệu đồng, tương đương khối lượng 36.300 cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này bán ròng 23 mã và dẫn đầu là PVS bị bán ròng 464.600 cổ phiếu, giá trị 5,62 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 là BCC bị bán ròng 300.000 cổ phiếu, giá trị gần 2 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 167.300 đơn vị, giá trị tương ứng 7,37 tỷ đồng, tăng 47,74% về lượng và 12,52% về giá trị so với phiên trước đó (14/8).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 205.060 đơn vị, giá trị 16,68 tỷ đồng, giảm 40,28% về lượng và tăng 7,27% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 37.760 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 9,31 tỷ đồng, giảm 83,59% về lượng và tăng 3,44% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 21 mã và MCH dẫn đầu khi được mua ròng 1,75 tỷ đồng, tương đương khối lượng 24.600 cổ phiếu.

Đứng ở vị trí thứ 2, NTC được mua ròng 1,07 tỷ đồng (5.000 cổ phiếu).

Mặt khác, khối này bán ròng 21 mã và VTP vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 80.520 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 11,19 tỷ đồng. Tiếp theo WSB bị bán ròng 26.900 cổ phiếu, giá trị 1,02 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 17/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4,5 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 102,3 tỷ đồng, giảm 72,63% về lượng và tăng 58,54% về giá trị so với phiên 14/8 (bán ròng 246,72 tỷ đồng).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Youtuber Lê Chí Thành - “Anh hùng bàn phím” bị bắt về hành vi chống người thi hành công vụ02:46Bị cáo buôn ma túy cãi: "Tòa không dùng ke nên không hiểu" (!)02:20CLIP: Làm việc với nữ cán bộ công an, gã “yêu râu xanh” cứ tủm tỉm cười...03:47Nữ hoàng Anh trầm mặc trong lễ tang chồng01:1335 học sinh nhập viện do đồ chơi slime: Xem clip trên YouTube rồi làm theo!00:57Điều tra, xử lý những người liên quan, giúp sức cho Lê Chí Thành03:12Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại ở Vũng Tàu: "Con bé quần thì không có, tay chân cứng đờ"02:48Nước Anh đưa tiễn Hoàng thân Philip về nơi an nghỉ cuối cùng01:16Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Cướp 2 két bia00:53Kho ma tuý 'lạ' ở Sài Gòn01:01Bắt kẻ hiế p dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu, dư luận đòi mức án cao nhất?02:46Quan chức y tế ngất xỉu khi công bố dừng vaccine AstraZeneca00:32Gái xinh dụ thanh niên mới quen lên bar chỉ 13 phút mất toi 17 triệu đồng02:48Cô gái bắt rắn giữa đường quấn quanh cổ khiến dân mạng khiếp sợ02:42Thơ Nguyễn trở lại, đặt mục tiêu đạt nút kim cương hậu lùm xùm dùng búp bê Kumathong02:44"Ôm" 200 tỷ bỏ trốn, chủ vườn lan tính chơi trò "cây lúa non"?04:04Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Cảnh sát biển Philippines nói 'xin chào' khi áp sát tàu Trung Quốc00:31Vợ Dũng “lò vôi” gọi Trang Trần “con đi kiếm tiền lẻ”, mối quan hệ giữa Hoài Linh và Võ Hoàng Yên02:24

Thông tin đang nóng

Bắt khẩn cấp kẻ thú tính xâm hại bé gái 2 tuổi
20:07:38 19/04/2021
Câu chuyện xúc động về tấm vé thương gia của người cha cầu xin được bay sớm: "Con gái tôi mất rồi"
19:33:41 19/04/2021
Lời khai rợn người của kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa-Vũng Tàu
20:31:48 19/04/2021
Một giáo viên tiểu học ở Hà Nội đánh nhiều học sinh và đồng nghiệp
20:17:00 19/04/2021
Hé lộ hình ảnh ca sĩ Kim Ngân lúc mới phát điên, vẫn xinh đẹp và nói về các con gây xúc động mạnh
21:37:25 19/04/2021
Vợ ba Tú Dưa đăng đàn tố cực căng, tuyên bố chấm dứt hôn nhân dù đang mang thai, nam ca sĩ đáp ngay “tạo nghiệp đấy”
21:32:22 19/04/2021
Sao nam 'Hoa Thiên Cốt' lên chức bố, tung ảnh cưới siêu ngọt
20:16:06 19/04/2021
Tranh cãi đạo diễn Nhất Trung muốn hoà giải với Nhã Phương hậu ồn ào
22:08:56 19/04/2021
Sao Việt phẫn nộ, gọi kẻ cưỡng hiếp - sát hại bé 5 tuổi là 'ác quỷ'
20:20:24 19/04/2021
Lý Nhã Kỳ có động thái gây chú ý giữa lúc bị Nathan Lee kéo vào "đại chiến ngầm" với Ngọc Trinh
19:30:00 19/04/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

COVID-19 tại ASEAN hết 19/4: Trên 64.400 ca tử vong; Campuchia lập kỷ lục số ca mắc mới

Thế giới

01:31:35 20/04/2021
Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 19/4, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 18.761 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên t...

Hai tuyến đường 6 làn xe mới mở ở ngoại thành Hà Nội

Đời sống

01:05:13 20/04/2021
Đường 800 m và đường Lý Thánh Tông hơn 3 km đều có 6 làn xe, kết nối các trục giao thông huyện Gia Lâm (Hà Nội) với quốc lộ 5.

Vụ bé gái rơi từ tầng 24 xuống đất tử vong: Gia đình chưa lắp lưới ở cửa sổ

Sự kiện nóng

00:47:53 20/04/2021
Mẹ bé dọn dẹp nhà cửa, còn bé chơi trong phòng ngủ. Gia đình kê giường ngay sát cửa sổ nhưng chưa lắp lưới an toàn. Bé gái được cho là đã trèo qua cửa sổ và rơi xuống đất.

Bắt 2 phụ nữ điều hành đường dây đẻ thuê giá tiền tỷ ở Nam Định

Pháp luật

00:45:16 20/04/2021
Các bà Hiền, Lan dùng mạng xã hội để kết nối, tìm kiếm những người có nhu cầu đẻ thuê. Mỗi ca thuê đẻ có giá hơn 800 triệu đồng.

Tài thay người của Kiatisuk ở HAGL

Bóng đá việt nam

00:34:41 20/04/2021
Một lần nữa, HLV Kiatisuk Senamuang cho thấy khả năng đưa ra quyết định thay người chính xác trong cuộc đối đầu CLB Hà Nội vào chiều 18/4.

Hansi Flick đòi nghỉ, lãnh đạo Bayern nói ‘bớt giỡn’

Bóng đá thế giới

00:22:27 20/04/2021
Cách thể hiện nôn nóng của Hansi Flick coi chừng bị tường lửa ngăn không cho lên tuyển Đức...

Kim Kardashian nóng bỏng đi ăn tối giữa ồn ào ly hôn

Sao âu mỹ

23:43:51 19/04/2021
Từ khi công bố ly hôn, Kim Kardashian thoải mái tận hưởng những cuộc vui về đêm cùng với bạn bè mình.

Biến căng: Bị vợ 3 mang bầu gay gắt tố “mất dạy”, Tú Dưa “đá xoáy” cực thâm

Sao việt

23:38:13 19/04/2021
Sau khi xóa bài đăng đầu tiên, vợ 3 Tú Dưa là ca sĩ Lam Trang đã chia sẻ thêm về lý do có bài viết như trên. 

So kè với Lisa khi đụng áo, Tiểu Vy thế mà chất chẳng kém cạnh búp bê Thái của BLACKPINK

Phong cách sao

23:16:51 19/04/2021
Cùng đụng một mẫu áo, Lisa và Tiểu Vy đã tạo ra màn so kè đáng chú ý.