Giao dịch khối ngoại ngày 3/6: Nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh chứng chỉ quỹ E1VFVN30

Sau 2 phiên mua ròng nhẹ, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại trạng thái bán ròng trong phiên thị trường khởi sắc ngày 3/6. Trong đó, bên cạnh danh mục mua vào vẫn tập trung chủ yếu là các bluechip , khối này chủ yếu bán mạnh chứng chỉ quỹ E1VFVN30 .

Giao dịch khối ngoại ngày 3/6: Nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh chứng chỉ quỹ E1VFVN30 - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 20,44 triệu đơn vị, giá trị 631,65 tỷ đồng, giảm 21,71% về khối lượng và 13,19% về giá trị so với phiên trước (2/6).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 30,99 triệu đơn vị, giá trị 696,91 tỷ đồng, tăng 2,57% về khối lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 10,55 triệu đơn vị, tăng 156,76% so với phiên trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 65,26 tỷ đồng, rong khi phiên trước mua rong 32,36 tỷ đồng.

Trong phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất VHM về giá trị đạt 75,32 tỷ đồng, tương đương khối lượng 967.700 đơn vị.

Tiếp theo đó, VNM được mua ròng 39,42 tỷ đồng, CTG đạt 35,43 tỷ đồng, VCB với 15,27 tỷ đồng, GAS với hơn 11 tỷ đồng…

Trái lại, khối ngoại quay ra đẩy mạnh bán chứng chỉ quỹ E1VFVN30 với khối lượng hơn 9,62 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 131,19 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, CII bị bán ròng 2,65 triệu đơn vị, giá trị 50,19 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã BVH, VIC, DBC, CTD, VJC, HPG bị bán ròng 12-20 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 156.730 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 2,7 tỷ đồng, cùng giảm hơn 86% cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó (2/6).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng gần 2,1 triệu đơn vị, giá trị 20,48 tỷ đồng, giảm 28,13% về lượng và 36,65% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 1,94 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 17,78 tỷ đồng, tăng 13% về lượng và 42,81% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 32 mã và mạnh nhất là VCS được mua ròng hơn 888 triệu đồng, tương đương khối lượng 13.300 cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này bán ròng 31 mã và dẫn đầu là SHB bị bán ròng 15,59 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 1 triệu cổ phiếu.

Đứng ở vị trí thứ 2, SHS bị bán ròng 1,48 tỷ đồng (158.500 cổ phiếu).

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 934.690 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 30,44 tỷ đồng, giảm 75,18% về lượng và gần 40% về giá trị so với phiên hôm qua (2/6).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 473.440 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 10,59 tỷ đồng, giảm 25,75% về lượng và 28,25% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 461.250 đơn vị với tổng giá trị mua ròng 19,85 tỷ đồng, giảm 85,26% về lượng và 44,82% về giá trị so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 19 mã và VEA được mua ròng mạnh nhất đạt 9,28 tỷ đồng, tương đương khối lượng 215.810 cổ phiếu. Tiếp theo là VIB được mua ròng 8,29 tỷ đồng (475.300 cổ phiếu) và ACV được mua ròng 6,28 tỷ đồng (104.400 cổ phiếu).

Mặt khác, khối này bán ròng 16 mã và KDF bị bán ròng mạnh nhất đạt 1,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 48.600 cổ phiếu. Tiếp theo, NTC bị bán ròng 1,58 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 3/6, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 12,03 triệu đơn vị, tăng gấp gần 3,5 lần so với phiên hôm qua (2/6). Tổng giá trị bán ròng tương ứng 63,19 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 55,88 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại ngày 28/5: Gom mạnh bluechip, khối ngoại mua ròng 275 tỷ đồng

Cùng thanh khoản thị trường sôi động, giao dịch mua bán của khối ngoại trong phiên 28/5 cũng sôi động hơn. Đồng thời, khối này tập trung gom cổ phiếu bluechip và trở lại mua ròng tích cực với tổng giá trị 275 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại ngày 28/5: Gom mạnh bluechip, khối ngoại mua ròng 275 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 25,59 triệu đơn vị, giá trị 726,32 tỷ đồng, tăng 62,39% về khối lượng và 51,09% về giá trị so với phiên trước (27/5).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 19,71 triệu đơn vị, giá trị 446,55 tỷ đồng, giảm 23,98% về khối lượng và 25,22% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 5,88 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 279,77 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 10,17 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 116,43 tỷ đồng.

Trong phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất VCB đạt 103,54 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,23 triệu đơn vị.

Tiếp theo đó, VHM được mua ròng 86,8 tỷ đồng (1,15 triệu cổ phiếu), VRE đạt 44,54 tỷ đồng (1,69 triệu cổ phiếu), CTG đạt hơn 31 tỷ đồng (1,37 triệu cổ phiếu), các mã POW, BID và FUEVFVND được mua ròng 12-18 tỷ đồng...

Trái lại, cổ phiếu HPG tiếp tục bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt hơn 1,17 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị gần 31,93 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, CRE bị bán ròng 11,41 tỷ đồng (710.600 cổ phiếu).

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 474.820 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 8,19 tỷ đồng, tăng 14,19% về lượng và giảm 18,1% về giá trị so với phiên trước đó (27/5).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 424.650 đơn vị, giá trị 5,95 tỷ đồng, giảm 27,59% về lượng và 13,77% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 50.170 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 2,24 tỷ đồng, trong khi phiên trước bán ròng 170.630 đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 3,1 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 29 mã và mạnh nhất vẫn là NTP được mua ròng 2,83 tỷ đồng, tương đương khối lượng 80.200 cổ phiếu. Tiếp theo là SHB được mua ròng 1,8 tỷ đồng (129.900 cổ phiếu).

Trong khi đó, khối này bán ròng 19 mã và dẫn đầu là DGC bị bán ròng 1,36 tỷ đồng, tương đương khối lượng 37.000 cổ phiếu.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 295.000 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 10,89 tỷ đồng, tăng 100% về lượng và 24,74% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 378.460 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 17,64 tỷ đồng, giảm 76,33% về lượng và tăng 7,82% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 83.460 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 6,75 tỷ đồng, giảm 94,25% về lượng và 11,53% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 22 mã và MCH được mua ròng mạnh nhất đạt 1,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 23.600 cổ phiếu.

Mặt khác, khối này bán ròng 13 mã và VEA bị bán ròng mạnh nhất đạt 10,27 tỷ đồng, tương đương khối lượng 255.000 cổ phiếu.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 28/5, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5,85 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 275,26 tỷ đồng, trong khi phiên hôm qua bán ròng 11,79 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 120,96 tỷ đồng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Vụ tài xế Mercedes tông tiếp viên hàng không: Sang tên căn hộ để khắc phục hậu quả04:11Nữ hoàng Anh trầm mặc trong lễ tang chồng01:13Nghi phạm s.á.t h.ạ.i bé 5 tuổi ở Vũng Tàu có hành động bình thản, ngồi rung đùi và trả lời dõng dạc02:3535 học sinh nhập viện do đồ chơi slime: Xem clip trên YouTube rồi làm theo!00:57Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại ở Vũng Tàu: "Con bé quần thì không có, tay chân cứng đờ"02:48Cô gái trộn cần sa vào trà sữa bán cho khách du lịch Đà Lạt khai chỉ làm theo liều lượng03:24Nước Anh đưa tiễn Hoàng thân Philip về nơi an nghỉ cuối cùng01:16Bắt kẻ hiế p dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu, dư luận đòi mức án cao nhất?02:46Vợ Dũng “lò vôi” gọi Trang Trần “con đi kiếm tiền lẻ”, mối quan hệ giữa Hoài Linh và Võ Hoàng Yên02:24Vợ đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc tát chủ tiệm quần áo01:15Cảnh sát biển Philippines nói 'xin chào' khi áp sát tàu Trung Quốc00:31Sư thầy chùa Bề Đề chơi ứng dụng hẹn hò Tinder vì “ngũ giới không cấm”?03:22Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng xin được dùng thuốc, có nhân viên y tế hỗ trợ tại tòa00:39Bà Nguyễn Phương Hằng bị xử phạt, ông Huỳnh Uy Dũng muốn trả lại giấy khen của H.Tánh Linh02:59Harry gặp riêng William sau đám tang Hoàng thân Philip01:09Cẩm Nhung - Vũ nữ nổi tiếng nhất Sài Gòn bị tạt axit vì làm tiểu tam, phải đi ăn xin đến lúc lìa đời04:54Tắm chung ở Nhật Bản, bắt cóc cô dâu tại Romani và những phong tục độc nhất vô nhị08:42Tài xế công nghệ kêu gọi tẩy chay app đồ ăn N vì bị ép ghép đơn và cướp trắng tiền thưởng04:11Giáo viên tiểu học đánh nhiều học sinh và đồng nghiệp, trong giờ dạy chỉ toàn xem zalo02:31Tiêm kích Nga chặn trinh sát cơ Mỹ00:21

Thông tin đang nóng

Sốc: Diễn viên Hồng Ánh “vạch mặt” chiêu trò Võ Hoàng Yên: “Thuê diễn viên đóng vai mù, tạo nghiệp”?
15:28:54 23/04/2021
Soi tài sản của Nathan Lee - Cao Thái Sơn xem ai giàu hơn ai?
16:28:37 23/04/2021
Chồng mất, tôi ở vậy nuôi 2 đứa con riêng của anh, 4 năm sau, tôi đột nhiên có tiền tỷ trong tay theo một cách không ngờ
15:18:59 23/04/2021
Phùng Thiệu Phong từng nghẹn ngào nói về hôn nhân không tình yêu với Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí nhẫn cưới cũng chẳng có?
17:44:25 23/04/2021
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không ràng buộc tài sản
16:13:27 23/04/2021
Hủy hôn với chồng sắp cưới, 1 năm sau tôi va phải người đàn ông kỳ lạ đạp xe chở bình gas giữa phố
17:05:58 23/04/2021
Điểm mặt "hot girl ma tuý" cùng loạt "sở thích" chung: Khoe của, chịu khó "đánh bóng" hình ảnh và rất chăm nói đạo lý
15:04:32 23/04/2021
NTK Adrian Anh Tuấn lần đầu mở màn tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Xuân Hè 2021
16:43:42 23/04/2021
Ngày ra tòa ly hôn chồng khệ nệ chở đến một món quà khổng lồ tặng vợ, nhìn rõ thứ dưới tấm vải phủ, cô bật cười quay vào rút đơn
15:15:39 23/04/2021
Rầm rộ nghi vấn Dương Tử bí mật hẹn hò với Lay (EXO) từ 1 tin đồn "rùng mình", soi loạt khoảnh khắc mới thấy đáng nghi thật
17:35:23 23/04/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Đổ gục với bánh lá dứa thơm lừng xanh mát mắt

Ẩm thực

21:08:30 23/04/2021
Nguyên liệu dễ tìm, cách làm đơn giản, hương vị thơm ngon, màu sắc bắt mắt bánh lá dứa là món ăn ngon, hấp dẫn cho gia đình của bạn. Tại sao không thử?

HLV Kiatisuk: "Công Phượng quá mệt mỏi cần được nghỉ"

Bóng đá việt nam

21:08:30 23/04/2021
HLV Kiatisuk cho biết ông không sử dụng nhiều trụ cột vì các cầu thủ mệt mỏi, chứ không chủ quan trước An Giang.

Đại học Cảnh sát nhân dân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Đời sống

21:08:09 23/04/2021
Chiều 23/4, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (24/4/1976 - 24/4/2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba.

HLV Arteta: "Arsenal xứng đáng được đá ở Super League"

Bóng đá thế giới

21:07:45 23/04/2021
HLV Arteta khẳng định Arsenal xứng đáng được mời tham dự Super League nhờ lịch sử hào hùng và những giá trị truyền thống lâu đời của đội bóng.

Cứu nguy chìa khóa gãy kẹt trong ổ khóa, giải quyết trong 1 một nốt nhạc: Sẽ có lúc bạn cần đến!

Sáng tạo

21:07:18 23/04/2021
Đừng vội vàng vứt bỏ hay đập vỡ cả ổ khóa chỉ vì không thể lấy chiếc chìa khóa ra, hãy thử cách làm đơn giản sau đây.

Ảnh thực tế của iPhone 12 màu tím nhận khen chê trái chiều

Netizen

20:57:53 23/04/2021
Ngày 21/4 vừa qua, nhà Táo khuyết đã cho ra mắt iPhone 12 và iPhone 12 mini màu tím trong sự kiện giới thiệu sản phẩm. CEO của Apple - Tim Cook đã dành ra khoảng 2 phút để nói về thiết bị này. Đây được xem là màn giới thiệu sản phẩm iPh...

Phụ kiện Apple được mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện 

Đồ 2-tek

20:56:05 23/04/2021
Cáp USB-C sang Lightning kèm theo iMac 2021 là sản phẩm được nhiều người mong chờ. Sau nhiều năm sử dụng chất liệu nhựa kém bền, giờ đây Apple đã trang bị vỏ bọc vải dù cho cáp sạc

'TikTok như một quả bom'

Thế giới số

20:54:03 23/04/2021
Thuật toán đề xuất video của TikTok dễ dàng biến một người vô danh trở thành ngôi sao chỉ trong một đêm. Từ đó, nguy cơ về một vụ bùng nổ bê bối thông tin cũng cao hơn.

Phùng Thiệu Phong thấy bất an khi sống cùng Triệu Lệ Dĩnh

Sao châu á

20:52:34 23/04/2021
Cặp sao Tây du ký: Nữ nhi quốc ly hôn sau khoảng 3 năm chung sống. Tính cách của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có sự khác biệt.

Minh Hằng bị bắt lỗi khi đăng ảnh nghệ sĩ Thanh Thủy

Sao việt

20:49:22 23/04/2021
Rất nhiều cư dân mạng phải nhắc nhẹ Minh Hằng về lỗi đánh máy này.

Cô gái thị lực 10/10 bỗng nhìn gì cũng mờ, do đi cao gót 8 tiếng/ngày?

Sức khỏe

20:47:08 23/04/2021
Mới đây, một cô gái 23 tuổi đã vô cùng hoảng hốt khi thị lực 10/10 bỗng chốc trở nên mờ ảo, nhìn thứ gì cũng không rõ. Tình trạng này xuất hiện cùng lúc với biểu hiện đau chân do phải đứng trên giày cao gót 8 tiếng mỗi ngày suốt vài thá...

Sức khỏe của bản thân yếu nên tôi khuyên chồng ra ngoài giải quyết nhu cầu, nào ngờ anh tiết lộ bí mật sốc óc

Tâm sự

20:45:23 23/04/2021
Trong cơ thể có nhiều bệnh nên sức khỏe của tôi không được tốt, vì vậy không thể chiều chuộng chồng được.

Loạt ôtô mang biển số ngũ quý tại Việt Nam

Ôtô

20:42:17 23/04/2021
Nhiều biển số ngũ quý thuộc về các mẫu xe phổ thông, nổi bật nhất là Hyundai Santa Fe.

Lực sĩ ly hôn búp bê tình dục sau 4 tháng

Chuyện lạ

20:36:43 23/04/2021
Yuri Tolochko, chàng lực sĩ người Kazakhstan, và búp bê Margo ai đi đường nấy sau gần 4 tháng kết hôn và hiện anh đã đặt hàng một cô dâu mới.

Hải Phòng: Bệnh nhân Covid-19 tái dương tính sau gần nửa tháng khỏi bệnh

Sự kiện nóng

20:23:49 23/04/2021
Nam điều dưỡng của Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng mắc Covid-19 (BN2391) tái dương tính với SARS-CoV-2 sau gần nửa tháng được công bố khỏi bệnh.