Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 13/8: Đẩy mạnh bán ròng hơn 170 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giao dịch không mấy tích cực khi đẩy mạnh xả cổ phiếu lớn VHM và bán ròng hơn 170 tỷ đồng, tăng gần 75% so với phiên hôm qua.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 13/8: Đẩy mạnh bán ròng hơn 170 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 15,01 triệu đơn vị, giá trị 481,59 tỷ đồng, tăng 16,96% về khối lượng và 29,77% về giá trị so với phiên trước (12/8).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 21,69 triệu đơn vị, giá trị 611,88 tỷ đồng, giảm 3,93% về khối lượng và tăng 30,85% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng với khối lượng 6,68 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 130,29 tỷ đồng, giảm 31,43% về lượng và tăng gần 35% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, cổ phiếu VNM tiếp tục được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 44,83 tỷ đồng, tương đương khối lượng 385.930 đơn vị.

Đứng ở vị trí thứ 2 là HPG được mua ròng 12,25 tỷ đồng (hơn nửa triệu cổ phiếu ). Còn lại các mã đều được mua ròng chưa tới 10 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VHM vẫn bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 108,83 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,38 triệu đơn vị.

Tiếp theo đó, DXG bị bán ròng 21,89 tỷ đồng (2,29 triệu cổ phiếu), MSN bị bán ròng 11,54 tỷ đồng, VRE bị bán ròng 10,16 tỷ đồng…

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 877.450 đơn vị với tổng giá trị 6,53 tỷ đồng, tăng so với phiên trước chỉ mua vào 169.160 đơn vị, giá trị 1,78 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 2,68 triệu đơn vị, giá trị 30,52 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước bán ra 706.920 đơn vị, giá trị 6,78 tỷ đồng.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng gần 1,8 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 23,99 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,3 lần về lượng và gần 3,8 lần về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 27 mã và mạnh nhất là VCG được mua ròng đạt gần 1 tỷ đồng, tương đương khối lượng 37.700 cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này bán ròng 25 mã và dẫn đầu là PVS bị bán ròng 1,58 triệu cổ phiếu, giá trị 19,62 tỷ đồng. Tiếp theo là INN bị bán ròng 2,32 tỷ đồng và BCC bị bán ròng 1,96 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 113.730 đơn vị, giá trị tương ứng 5,09 tỷ đồng, giảm 69,68% về lượng và 35,73% về giá trị so với phiên trước đó (12/8).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 518.300 đơn vị, giá trị 24,42 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần về lượng và hơn 3,3 lần về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 404.570 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 19,33 tỷ đồng, trong khi phiên hôm qua mua ròng 206.560 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 2,26 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 12 mã và MCH dẫn đầu khi được mua ròng 1,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng 16.700 cổ phiếu.

Mặt khác, khối này cũng bán ròng 19 mã và WSB bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 135.600 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 5,15 tỷ đồng. Tiếp theo VEA bị bán ròng 4,66 tỷ đồng, NTC bị bán ròng hoen 3,5 tỷ đồng, ACV bị bán ròng 3,22 tỷ đồng, VTP bị bán ròng 2,92 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 13/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8,88 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 173,61 tỷ đồng, giảm 11,9% về lượng và tăng 74,9% về giá trị so với phiên 12/8 (bán ròng 99,26 tỷ đồng).

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 15-19/6: Mua ròng đột biến hơn 640 triệu USD

Trong tuần cơ cấu danh mục của các quỹ ETF, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã có những giao dịch đột biến, trong đó đáng chú ý là thỏa thuận khủng cổ phiếu lớn VHM đã giúp khối này duy trì trạng thái mua ròng với tổng giá trị lên tới hơn 14.730 tỷ đồng, tương ứng hơn 640 triệu USD.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 15-19/6: Mua ròng đột biến hơn 640 triệu USD - Hình 1

Thống kê giao dịch chứng khoán trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng vào đầu tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 203,6 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 14.949,13 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước chỉ mua ròng 10,66 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 247 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 325,63 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 18.559,17 đồng (gấp hơn 2 lần về lượng và tăng gấp hơn 3,8 lần về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 122,03 triệu đơn vị, giá trị 3.610,04 đồng (giảm 17,89% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 15-19/6

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

15/6

223.556.100

32.999.660

190.556.440

15.600.990

744.140

14.856.850

16/6

25.704.690

24.980.470

724.220

697.490

641.110

56.380

17/6

14.737.490

12.577.090

2.160.400

462.820

364.030

98.790

18/6

30.228.210

20.111.700

10.116.510

730.960

746.240

-15.280

19/6

31.403.830

31.360.230

43.600

1.066.910

1.114.520

-47.610

Tổng

325.630.320

122.029.150

203.601.170

18.559.170

3.610.040

14.949.130

Trong khi đó, giao dịch chứng khoán trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 18/6. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,65 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 6,95 tỷ đồng, giảm 76,12% về lượng và 88,71% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,12 triệu đơn vị, giá trị 25,65 tỷ đồng (giảm 30,31% về lượng và 13,34% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,77 triệu đơn vị, giá trị 32,6 tỷ đồng (giảm 62% về lượng và 64,23% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 15-19/6

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

15/6

462.440

1.265.370

-802.930

5.080

10.060

-4.980

16/6

405.900

1.185.100

-779.200

4.740

10.640

-5.900

17/6

250.420

325.090

-74.670

3.150

3.530

-380

18/6

770.700

645.870

124.830

9.810

5.070

4.740

19/6

233.910

347.700

-113.790

2.870

3.300

-430

Tổng

2.123.370

3.769.130

-1.645.760

25.650

32.600

-6.950

Mặt khác, giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng gần 14 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 210,01 tỷ đồng, trong khi tuần trước chỉ bán ròng 349.770 đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 82,52 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,6 triệu đơn vị, giá trị 126,32 tỷ đồng (giảm 29,9% về lượng và 16% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 19,6 triệu đơn vị, giá trị 336,33 tỷ đồng (tăng 169,12% về lượng và 395,19% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 15-19/6

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

15/6

2.464.070

601.730

1.862.340

37.020

15.870

21.150

16/6

1.361.050

304.600

1.056.450

65.910

7.620

58.290

17/6

131.810

166.220

-34.410

5.800

4.220

1.580

18/6

59.700

15.516.590

-15.456.890

4.590

292.590

-288.000

19/6

583.000

2.010.360

-1.427.360

13.000

16.030

-3.030

Tổng

4.599.630

18.599.500

-13.999.870

126.320

336.330

-210.010

Tổng cộng tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 187,96 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng lên tới 14.732,17 tỷ đồng, trong khi tuần trước chỉ mua ròng 3,42 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 267,97 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Nhà đầu tư nước ngoài đã có tuần giao dịch đột biến bởi thỏa thuận khủng cổ phiếu lớn VHM trong phiên đầu tuần 15/6. Vì vậy, VHM cũng là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất tuần qua với tổng khối lượng hơn 203,55 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 15.269,48 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là các chứng chỉ quỹ. Cụ thể, FUESSVFL được mua ròng 12,36 triệu đơn vị với tổng giá trị 118,48 tỷ đồng và FUEVFVND được mua ròng 6,63 triệu đơn vị, giá trị 78,93 tỷ đồng.

Ngoài ra, khối ngoại còn mua ròng khá mạnh một số mã bluechip khacs như HPG với 3,89 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 103,79 tỷ đồng; VRE được mua ròng hơn 3 triệu đơn vị, giá trị 84,03 tỷ đồng...

Trái lại, cổ phiếu VNM bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 188,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,63 triệu đơn vị. Tiếp theo là MDN bị bán ròng 113,62 tỷ đồng (1,99 triệu đơn vị) và VIC bị bán ròng 110,09 tỷ đồng (1,27 triệu đơn vị).

Tuy nhiên, dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng là cổ phiếu STB đạt hơn 4,83 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 58,67 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VCS đạt 5,67 tỷ đồng, tương đương khối lượng 91.600 cổ phiếu. Còn TKU bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 493.300 cổ phiếu, giá trị 4,35 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu SHB vẫn dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 646.922 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 10,42 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là SHS bị bán ròng 538.490 đơn vị, giá trị 6,85 tỷ đồng.

Trên UPCoM, cổ phiếu VCP và LPB được mua ròng mạnh nhất, lần lượt đạt 50 tỷ đồng (1,21 triệu đơn vị) và 18,6 tỷ đồng (2,05 triệu đơn vị).

Mặt khác, với việc bán thỏa thuận mạnh trong phiên 18/6, TID đã trở thành cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 15,27 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 283,94 tỷ đồng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Vụ tài xế Mercedes tông tiếp viên hàng không: Sang tên căn hộ để khắc phục hậu quả04:11Nữ hoàng Anh trầm mặc trong lễ tang chồng01:13Nghi phạm s.á.t h.ạ.i bé 5 tuổi ở Vũng Tàu có hành động bình thản, ngồi rung đùi và trả lời dõng dạc02:35Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại ở Vũng Tàu: "Con bé quần thì không có, tay chân cứng đờ"02:48Cô gái trộn cần sa vào trà sữa bán cho khách du lịch Đà Lạt khai chỉ làm theo liều lượng03:24Nước Anh đưa tiễn Hoàng thân Philip về nơi an nghỉ cuối cùng01:16Bắt kẻ hiế p dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu, dư luận đòi mức án cao nhất?02:46Vợ Dũng “lò vôi” gọi Trang Trần “con đi kiếm tiền lẻ”, mối quan hệ giữa Hoài Linh và Võ Hoàng Yên02:24Vợ đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc tát chủ tiệm quần áo01:15Cảnh sát biển Philippines nói 'xin chào' khi áp sát tàu Trung Quốc00:31Sư thầy chùa Bề Đề chơi ứng dụng hẹn hò Tinder vì “ngũ giới không cấm”?03:22Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng xin được dùng thuốc, có nhân viên y tế hỗ trợ tại tòa00:39Bà Nguyễn Phương Hằng bị xử phạt, ông Huỳnh Uy Dũng muốn trả lại giấy khen của H.Tánh Linh02:59Cẩm Nhung - Vũ nữ nổi tiếng nhất Sài Gòn bị tạt axit vì làm tiểu tam, phải đi ăn xin đến lúc lìa đời04:54Harry gặp riêng William sau đám tang Hoàng thân Philip01:09Tắm chung ở Nhật Bản, bắt cóc cô dâu tại Romani và những phong tục độc nhất vô nhị08:42Tài xế công nghệ kêu gọi tẩy chay app đồ ăn N vì bị ép ghép đơn và cướp trắng tiền thưởng04:11Tiêm kích Nga chặn trinh sát cơ Mỹ00:21Giáo viên tiểu học đánh nhiều học sinh và đồng nghiệp, trong giờ dạy chỉ toàn xem zalo02:31Dũng “lò vôi” bảo vệ vợ sau phát ngôn bị cho là xúc phạm nghệ sĩ03:07

Thông tin đang nóng

Soi tài sản của Nathan Lee - Cao Thái Sơn xem ai giàu hơn ai?
16:28:37 23/04/2021
Phùng Thiệu Phong từng nghẹn ngào nói về hôn nhân không tình yêu với Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí nhẫn cưới cũng chẳng có?
17:44:25 23/04/2021
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không ràng buộc tài sản
16:13:27 23/04/2021
Hủy hôn với chồng sắp cưới, 1 năm sau tôi va phải người đàn ông kỳ lạ đạp xe chở bình gas giữa phố
17:05:58 23/04/2021
Phùng Thiệu Phong thấy bất an khi sống cùng Triệu Lệ Dĩnh
20:52:34 23/04/2021
NTK Adrian Anh Tuấn lần đầu mở màn tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Xuân Hè 2021
16:43:42 23/04/2021
Sa sả tố Ngọc Trinh "sống ảo" nhưng Nathan Lee cũng bị bóc mẽ "ảo lòi" ra đây này?
19:42:06 23/04/2021
Rầm rộ nghi vấn Dương Tử bí mật hẹn hò với Lay (EXO) từ 1 tin đồn "rùng mình", soi loạt khoảnh khắc mới thấy đáng nghi thật
17:35:23 23/04/2021
Hết chồng đến em gái ruột bênh vực Nhã Phương về ồn ào với Nhất Trung
17:38:38 23/04/2021
Quốc Trường xây biệt thự chờ lấy vợ
16:16:34 23/04/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Sân bay Tân Sơn Nhất lắp thêm 5 máy soi chiếu an ninh phục vụ khách

Đời sống

21:49:52 23/04/2021
Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lắp đặt bổ sung 5 máy soi chiếu an ninh phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ 30/4, 1/5 và hè 2021.

Tại sao bạn nên uống cà phê thay vì trà vào buổi sáng?

Sức khỏe

21:48:34 23/04/2021
Buổi sáng bạn thường uống cà phê hay trà? Hãy tham khảo thông tin dưới đây để có lựa chọn phù hợp cho bản thân.

Gặp lại vợ cũ sau 2 năm ly hôn, chồng cũ trợn trừng khó tin nhìn cô chẳng khác 'gái đôi mươi', đáng nói là câu trả lời 'chết điếng' sau đó

Tâm sự

21:45:55 23/04/2021
Bẵng đi 2 năm sau, Vũ chợt gặp lại Huế trên phố. Ban đầu anh suýt không nhận ra vợ cũ. Bởi Huế khác quá, nhìn cô trẻ trung, tươi tắn rạng ngời, nụ cười rực sáng trên môi cô khiến người khác cũng bất giác mỉm cười theo.

Học sinh hỏi Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Làm gì để không bị bỏ lại trong thời 4.0?

Học hành

21:44:01 23/04/2021
Chúng ta đang được thừa hưởng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 cùng với nhiều thách thức. Các em hãy chuẩn bị thật kỹ hành trang để tự tin bước chân vào.

Choáng với loạt quà "khủng" sao Việt tặng cho người thân trong lễ cưới

Sao việt

21:42:46 23/04/2021
Vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc gây choáng khi tặng em trai bộ nhẫn đính kim cương vào ngày cưới. Ngoài ra nhiều sao Việt đã có món quà đắt giá cho người thân.

Vị trí độc tôn của Bitcoin đang bị lung lay 

Thế giới số

21:39:51 23/04/2021
Với bản cập nhật Ethereum 2.0, đồng mã hóa ETH được dự đoán sẽ vượt mặt Bitcoin.

Lội ngược dòng trước đội hạng Nhất, HLV Kiatisuk nói gì?

Bóng đá việt nam

21:38:10 23/04/2021
HA Gia Lai thắng thót tim CLB An Giang ở những phút bù giờ cuối cùng, và đây là trận đấu mà HLV Kiatisuk cho rằng học trò của mình có thêm một bài học.

3 mẫu màn hình Acer Nitro tốt cho game thủ 

Game offline

21:36:24 23/04/2021
Acer Nitro VG Series là dòng màn hình chất lượng cao, giá hợp lý, giúp người chơi thỏa mãn đam mê cùng tựa game yêu thích.

Không thể tin được với chế độ tập luyện của Adama Traore

Bên lề sân cỏ

21:33:13 23/04/2021
Tiền vệ Adama Traore vừa đăng tải video giúp anh có một thân hình lực lưỡng, theo đó, ngôi sao của Wolves đã tập luyện rất nhiều cùng HLV thể lực của Bầy sói.

Cô gái Việt làm bánh, nước mời công an ở Campuchia làm nhiệm vụ chống Covid-19: 'Chỉ mong tất cả được bình an'

Netizen

21:30:17 23/04/2021
Cô gái cho biết, khi mời bánh và nhận lại được những lời cảm ơn của các anh công an, cô cảm thấy rất vui vì phần nào san sẻ được gánh nặng với những người đang làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19.

NHM bóng đá Anh phải cảm ơn Gary Neville?

Bóng đá thế giới

21:29:42 23/04/2021
Theo nhận định của Phil Neville thì anh trai mình - Gary Neville xứng đáng được khen ngợi khi thẳng thắn chống lại kế hoạch thành lập European Super League.

Tỷ phú có 200 bạn gái, 80 tuổi vẫn hẹn hò tình trẻ đáng tuổi cháu, cuối đời chịu kết cục thê lương

Sao châu á

21:24:44 23/04/2021
Lâm Kiến Danh là vị tỷ phú nổi tiếng phong lưu ở Hong Kong. Danh sách bạn gái của ông lên đến hơn 200 người, trong đó có nhiều Hoa hậu, Á hậu và minh tinh nổi tiếng.

Đưa bạn trở về tuổi thơ với món chè kho quen thuộc

Ẩm thực

21:10:44 23/04/2021
Chè kho là món ăn quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của bà, của cha, của mẹ. Món ăn đơn giản, dễ làm nhưng ẩn chứa bao hồn Việt. Mát trời sắn tay làm món ăn này gợi nhớ lại tuổi thơ.

Cứu nguy chìa khóa gãy kẹt trong ổ khóa, giải quyết trong 1 một nốt nhạc: Sẽ có lúc bạn cần đến!

Sáng tạo

21:07:18 23/04/2021
Đừng vội vàng vứt bỏ hay đập vỡ cả ổ khóa chỉ vì không thể lấy chiếc chìa khóa ra, hãy thử cách làm đơn giản sau đây.

Phụ kiện Apple được mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện 

Đồ 2-tek

20:56:05 23/04/2021
Cáp USB-C sang Lightning kèm theo iMac 2021 là sản phẩm được nhiều người mong chờ. Sau nhiều năm sử dụng chất liệu nhựa kém bền, giờ đây Apple đã trang bị vỏ bọc vải dù cho cáp sạc