Đoàn thanh tra nhận số tiền đặc biệt lớn, làm ngơ trước những sai phạm của Trương Mỹ Lan và SCB

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của đoàn thanh tra tại Ngân hàng SCB cũng là nguyên nhân dẫn đến những sai phạm của Trương Mỹ Lan và SCB nối tiếp sai phạm.

Trong thời gian xây dựng, phê duyệt, triển khai kế hoạch tái cơ cấu Ngân hàng SCB giai đoạn 2015 – 2019, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng triển khai 3 đoàn thanh tra tiến hành hoạt động thanh tra đối với Ngân hàng SCB gồm: Thanh tra Ngân hàng SCB năm 2014-2015 về việc thanh tra hợp nhất Ngân hàng SCB do Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP Hồ Chí Minh (Cục II), Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng tiến hành; Thanh tra Ngân hàng SCB năm 2016 về việc thanh tra giữ hộ vàng, kiểm quỹ vàng tại Ngân hàng SCB do Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP Hồ Chí Minh (Cục II), Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng tiến hành và đã ban hành kết luận thanh tra.

Thanh tra Ngân hàng SCB năm 2017 – 2018 do Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tiến hành và Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng đã ban hành Kết luận thanh tra số 3959 ngày 4/12/2018.

Đoàn thanh tra nhận số tiền đặc biệt lớn, làm ngơ trước những sai phạm của Trương Mỹ Lan và SCB - Hình 1
Trương Mỹ Lan (ngoài cùng bên trái) và nhóm lãnh đạo dưới quyền bị bắt giữ.

Trong 3 đoàn thanh tra nêu trên, Đoàn thanh tra liên ngành năm 2017 – 2018 có phạm vi, nội dung thanh tra toàn diện đối với Ngân hàng SCB, kết quả thanh tra là cơ sở đ.ánh giá đúng tình hình, thực trạng tín dụng, nợ xấu, cơ cấu nợ của Ngân hàng SCB theo Kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2015 – 2019, tình trạng sở hữu cổ phần, kiểm soát, điều hành tại Ngân hàng SCB của Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có các giải pháp, biện pháp xử lý phù hợp.

Tuy nhiên, quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB, các cá nhân là lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra đã có các sai phạm, vi phạm nghiêm trọng, nhận tiền, quà, lợi ích vật chất từ Ngân hàng SCB, bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho Ngân hàng Nhà nước, để Ngân hàng Nhà nước không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB.

Video đang HOT

Ngày 1/8/2017, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng ra Quyết định số 315 thành lập Đoàn thanh tra liên ngành gồm 18 thành viên do Đỗ Thị Nhàn, Vụ trưởng Vụ thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng (Vụ I), sau này là Cục trưởng Cục II thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng làm Trưởng đoàn, tiến hành Thanh tra Ngân hàng SCB về 5 nội dung: “Hoạt động cấp tín dụng từ 30/6/2014; Các khoản lãi và phí phải thu; Thực trạng xử lý nợ xấu; Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2015-2019 theo Văn bản số 756 ngày 12/8/2015 của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại, xử lý nợ xấu của Ngân hàng SCB, trong đó tập trung đối với các nội dung chủ yếu về việc thực hiện cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với các phương án, dự án tái cơ cấu; Đ.ánh giá hoạt động quản trị, điều hành của Ngân hàng SCB đối với các nội dung thanh tra” tại Ngân hàng SCB Hội sở chính và 12 Chi nhánh.

Căn cứ Quyết định số 315, Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn ký Kế hoạch Thanh tra Ngân hàng SCB năm 2017 và đã được Nguyễn Văn Hưng người ra Quyết định thanh tra phê duyệt, nội dung. Đoàn thanh tra chia thành 5 Tổ công tác. Tổ 1 bao gồm: Đỗ Thị Nhàn, Vụ trưởng Vụ I, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng làm Trưởng đoàn kiêm Tổ trưởng; Nguyễn Văn Thùy, Phó Trưởng Ban giám sát tổng hợp là thành viên; có nhiệm vụ thực hiện thanh tra việc ban hành chính sách, quy định nội bộ của Ngân hàng SCB.

Đoàn thanh tra nhận số tiền đặc biệt lớn, làm ngơ trước những sai phạm của Trương Mỹ Lan và SCB - Hình 2
Nhóm lãnh đạo ngân hàng SCB bị truy nã.

Ngày 7/8/2017, Đoàn thanh tra họp triển khai thực hiện thanh tra Ngân hàng SCB theo Quyết định số 315 và Kế hoạch số 01, nội dung phổ biến kế hoạch thanh tra; Phân công nhiệm vụ thành viên và các Tổ thanh tra; Phương pháp thanh tra; Quy chế báo cáo nội bộ đoàn; Nguyên tắc làm việc, theo đó giao Tổ thanh tra số 2 do Nguyễn Thị Phụng làm Tổ trưởng là đầu mối, giúp Trưởng đoàn thanh tra tổng hợp kết quả thanh tra từng thời kỳ theo chế độ báo cáo và tổng hợp chung về kết quả thanh tra đối với các phương án, dự án.

Ngày 15/8/2018, Nguyễn Văn Hưng, người ra Quyết định thanh và Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra tại trụ sở chính Ngân hàng SCB. Đoàn thanh tra bắt đầu làm việc từ ngày 18/8/2017.

Ngày 24/1/2018, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra phụ trách; Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn Thanh tra, Nguyễn Thị Phụng, Phó Trưởng đoàn; Vũ Khánh Linh, thành viên Tổ tổng hợp Đoàn thanh tra) và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tham gia cuộc họp báo cáo Chính phủ về kết quả Thanh tra Ngân hàng SCB.

Nội dung báo cáo này được Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo Nguyễn Thị Phụng, Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh xây dựng, chỉnh sửa, hoàn thiện để trình Nguyễn Văn Hưng duyệt. Nội dung các báo cáo này chỉ nêu chung chung, báo cáo không trung thực, không đầy đủ theo kết quả thanh tra, cụ thể: Báo cáo không nêu rõ, không đưa số liệu thực trạng tài chính yếu của Ngân hàng SCB (nợ xấu và phân loại nợ xấu, âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế, hệ số CAR,…) qua kết quả thanh tra.

Giảm nhẹ, “làm mờ” các vi phạm, sai phạm tại các dự án, phương án tái cơ cấu theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước so với kết quả thanh tra và nhận xét SCB cơ bản đã chấp hành chỉ đạo của Ngân hành Nhà nước; nội dung không báo cáo chi tiết sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB đối với khoản vay của nhóm 20/71 khách hàng địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai đã được Tổ thanh tra số 5 phát hiện và nêu tại Báo cáo Đoàn thanh tra. Phần Kiến nghị, Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo dự thảo nội dung đề xuất Chính phủ cho phép tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu.

Sau cuộc họp báo cáo Chính phủ ngày 24/01/2018, trong tháng 2/2018, Nguyễn Văn Hưng tiếp tục chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo đoàn thanh tra, Tờ trình báo cáo và dự thảo Kết luận thanh tra, dự thảo báo cáo Chính phủ để trình lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước xin ý kiến.

Tại các dự thảo Kết luận thanh tra, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh bỏ nội dung kiến nghị phân loại nợ Nhóm 4, Nhóm 5 và trích lập DPRR, thoái lãi dự thu, tổng số 21.889,585 tỷ đồng (bao gồm 18.796,466 tỷ đồng trích lập DPRR là và thoái dự thu 3.093,153 tỷ đồng) đối với 3 Dự án tái cơ cấu (Dự án Mũi Đèn Đỏ; Dự án 6A; Dự án Royal Garden) tại Chi nhánh Cống Quỳnh đã được nêu tại Báo cáo Đoàn thanh tra ghi ngày 11/1/2018.

Quá trình dự thảo nội dung báo cáo phục vụ họp báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ ngày 12/3/2018, Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn yêu cầu Ngân hàng SCB báo cáo về dư nợ của các khách hàng doanh nghiệp có địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai phát sinh trước ngày 30/6/2017 và còn dư nợ đến ngày thời đ.iểm gần nhất.

Quá trình xây dựng báo cáo phục vụ cuộc họp ngày 12/3/2018, Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn và Nhàn chỉ đạo lại Tổ tổng hợp (Nguyễn Thị Phụng, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh) nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung; trong các lần chỉnh sửa, Nguyễn Tuấn Anh đã nêu các chỉ tiêu tài chính của Ngân hàng SCB tại thư mục “Thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB” qua kết quả thanh tra và đề xuất đủ điều kiện đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt, tuy nhiên sau khi trình lên Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo bỏ nội dung này ra khỏi báo cáo Ngân hàng Nhà nước để báo cáo Chính phủ.

Đồng thời, các nội dung báo cáo thể hiện không trung thực, không đầy đủ, giảm nhẹ, “làm mờ” đi sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu và các sai phạm đối với việc cho vay so với báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra; báo cáo không trung thực, không đúng về việc phân loại nợ xấu; phần kiến nghị, nội dung đề xuất Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB thực hiện thành công tái cơ cấu, cho phép SCB xây dựng Đề án tái cơ cấu điều chỉnh.

Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu USD. Cùng với đó, từ tháng 4-2016 đến 1/1/2018, Nguyễn Văn Hưng đã nhiều lần nhận quà là tiền từ lãnh đạo SCB tổng cộng 390.000 USD (tương đương 8,7 tỉ đồng). Trong đó, riêng thời gian thực hiện thanh tra, ông Hưng nhận 310.000 USD.

Bị can Nguyễn Thị Phụng, Phó Trưởng đoàn thanh tra, thừa nhận nhiều lần nhận tiền từ SCB với tổng số tiền 20.000 USD và 210 triệu đồng, quà và lợi ích vật chất từ SCB gồm 1 đồng hồ, 1 túi xách và 1 chiếc khăn trong quá trình thanh tra. Đỗ Anh Tuấn, Tổ trưởng Tổ Thanh tra số 3, đã 4 lần nhận tiền của SCB, mỗi lần 10.000 USD tổng cộng 40.000 USD. Tuấn đã trả lại 20.000 USD, còn lại sử dụng cá nhân. Tuấn đã chủ động phối hợp cùng gia đình nộp lại toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả.

Trần Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ thanh tra số 4, cũng 4 lần được SCB đưa tiền, quà, lợi ích vật chất tổng cộng 6.000 USD và 40 triệu đồng.

Lê Thanh Hà, Tổ trưởng Tổ Thanh tra số 5, thì 5 lần nhận tiền từ tổng giám đốc SCB và các giám đốc chi nhánh Gia Lai, chi nhánh Hai Bà Trưng, tổng cộng 14.000 USD và 100 triệu đồng.

Trương Việt Hưng, thành viên Tổ Thanh tra số 4, chưa thừa nhận việc nhận tiền và quà từ SCB trong quá trình tham gia đoàn thanh tra. Tuy nhiên lời khai của các thành viên trong tổ thanh tra và các cá nhân tại SCB khẳng định Hưng đã 2 lần nhận tiền.

Lần thứ nhất Hưng nhận 1.000 USD, lần thứ hai 5.000 USD cho thành viên tổ 4 và các thành viên đoàn thanh tra. Nguyễn Duy Phương, thành viên tổ 4, khai 2 lần được SCB đưa tiền tổng cộng 1.000 USD và 20 triệu đồng. Với số tiền 5.000 USD thì Phương không nhớ. Tuy nhiên tài liệu điều tra đến nay có cơ sở xác định SCB đưa số tiền 5.000 USD cho Phương cùng các thành viên đoàn trong một đợt nghỉ lễ trên.

Nguyễn Văn Thùy, thành viên tổ 1, khai 6 lần nhận tiền tổng cộng 21.000 USD và 60 triệu đồng từ SCB. Một số thành viên đoàn thanh tra khai 4 lần nhận tiền thì có 2 lần trả lại, còn 2 lần nhận tổng cộng 100 triệu đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Thợ xây nhà giữ lại bộ chìa khóa để quay lại ăn trộm
16:33:22 03/12/2023
Tạm giữ nghi phạm gây thảm án 3 người cùng gia đình c.hết ở Cà Mau
19:42:22 04/12/2023
Lừa bán hàng loạt dự án "ma", chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng
08:58:48 04/12/2023
Nữ phiên dịch lừa bán 9 người Việt qua Campuchia
22:42:14 04/12/2023
Hai cụ già trình báo bị nam thanh niên lừa lấy hai cây vàng
16:03:50 03/12/2023
Hơn 100 tỷ đồng đã được cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức "hô biến" như thế nào?
16:41:46 04/12/2023
Phó TGĐ kháng cáo đòi cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng trả lại hơn 18 tỷ đồng
13:31:44 04/12/2023
Bắt giữ đối tượng mang s.úng nhựa cướp tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh
19:33:17 04/12/2023
NÓNG: Bắt nhiều cán bộ ở An Giang
13:08:04 04/12/2023
Công an tỉnh Lai Châu bắt đối tượng vận chuyển 12 bánh h.eroin
16:41:47 03/12/2023

Thông tin đang nóng

"Angelababy không xứng làm vợ Huỳnh Hiểu Minh"
20:04:55 04/12/2023
2 tài tử "bị ghét nhất 2023" gọi tên Song Joong Ki - Lee Seung Gi: Người hóa "con ghẻ quốc dân", người làm gì cũng bị soi giả tạo
22:06:39 04/12/2023
Tài tử Celebrity hé lộ bi kịch gia đình: Em trai bị s.át h.ại khi 20 t.uổi, bản thân chỉ có 5 giây đau buồn vì 1 lý do
20:12:14 04/12/2023
Sinh nhật con gái, chồng dẫn về một 'vị khách' lạ khiến tôi ngã quỵ
20:02:58 04/12/2023
Miss Fabulous được ví như 'động bàn tơ' với màn đồng diễn 'ô dề' nhất mọi thời đại
18:48:39 04/12/2023
Review Nhất Niệm Quan Sơn tập 17-18: Ninh Viễn Châu ghen với đệ tử của Nhậm Như Ý
19:22:04 04/12/2023
Quốc Trường phủ nhận thông tin bí mật kết hôn với Bảo Anh, CĐM chỉ quan tâm đến một chi tiết
19:25:22 04/12/2023
Thêm bằng chứng Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò "tra nam" Hoàng Cảnh Du, yêu nhau 3 năm vẫn không dám thừa nhận
19:54:30 04/12/2023
Lưu Tá Ninh: Tay ngang lấn sân diễn xuất, sở hữu sắc vóc đẹp đến nao lòng, "lấn át" cả Bạch Lộc
18:56:11 04/12/2023
Rộ tin đồn về danh tính 4 chị đẹp bị loại: Có tên 3 Quán quân, sốc nhất là Lưu Hương Giang ra về?
22:19:30 04/12/2023

Tin mới nhất

Công an Đồng Nai khám xét Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành

22:19:32 04/12/2023
Lực lượng Công an Đồng Nai đã có mặt tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành và khám xét một số phòng lưu trữ hồ sơ, thu giữ nhiều giấy tờ có liên quan đến vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Xử phạt 72 tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

20:51:41 04/12/2023
Tỉnh Quảng Bình đã xử phạt 72 tàu cá do các hành vi vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Đưa nhiều người vào tròng bằng chiêu "mua đất chung" để chiếm đoạt tiền tỷ

20:24:07 04/12/2023
Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã bắt người phụ nữ lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân với thủ đoạn mua đất chung.

Bắt giữ tên cướp buộc nữ nạn nhân cởi đồ, chụp ảnh k.hỏa t.hân

20:22:35 04/12/2023
Chiều 1/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tiến hành truy xét, bắt giữ một nam thanh niên vừa thực hiện 2 vụ cướp táo tợn.

Hai vợ chồng và con gái mang song thai t.ử v.ong trong căn nhà

19:26:13 04/12/2023
Ngày 4/12, người dân ở ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà ông S. nên đến kiểm tra, phát hiện vợ chồng ông S. cùng con gái đang mang song thai đã t.ử v.ong.

Khởi tố nhóm thanh niên 'bốc đầu' xe máy, quay video đăng lên mạng xã hội

17:07:13 04/12/2023
Nhóm thanh niên thực hiện bốc đầu xe máy ở một số tuyến đường thuộc huyện Long Thành (Đồng Nai), quay video lại rồi đăng lên mạng xã hội.

Tóm tên trộm chuyên vào bệnh viện khoắng đồ

16:20:24 04/12/2023
Trần Văn Dũng (SN 1989, ngụ tỉnh Tiền Giang) lẻn vào các bệnh viện ở Tiền Giang và Bến Tre để lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản của người nuôi bệnh.

Xây hầm bí mật để sản xuất pháo trái phép

16:14:08 04/12/2023
Mặc dù pháp luật có mức phạt rất nghiêm khắc nhưng vì lợi nhuận nên nhiều đối tượng vẫn cố tình lén lút sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép.

Bắt quả tang nhóm đối tượng săn b.ắn thú rừng trái phép ở Phú Quốc

16:05:19 04/12/2023
Sáng 4/12, Vườn Quốc gia Phú Quốc cho biết, Hạt Kiểm lâm vừa phối hợp cùng Đội Quản lý bảo vệ rừng Gành Dầu bắt quả tang nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng tại ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, Kiên Giang.

Mở phiên tòa xem xét kháng cáo kêu oan của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng

13:24:28 04/12/2023
Ngày 20/12 tới đây, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của 21 bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án chuyến bay giải cứu .

Bắt đối tượng truy nã về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản sau 5 năm lẩn trốn

13:12:00 04/12/2023
Đối tượng Trần Ngọc Hà vừa bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, khi đang lẩn trốn ở TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Gian nan chống "cát tặc" ở miền Tây

08:39:22 04/12/2023
Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm nửa đêm về sáng để hoạt động, sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ hoặc nhấn chìm phương tiện phi tang chứng cứ.

Có thể bạn quan tâm

Jack có động thái đầu tiên sau thời gian "mất tích" trên MXH, thái độ trước tin hẹn hò Thúy Ngân thế nào?

Sao việt

23:34:39 04/12/2023
Động thái của Jack lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca sinh năm 1997 đăng bài trở lại trên trang cá nhân hậu tin hẹn hò 2 năm với Thúy Ngân.

Loạt ảnh không bao giờ lên sóng của 2 cặp đôi phim "Chúng ta của 8 năm sau"

Hậu trường phim

23:31:09 04/12/2023
Dàn diễn viên trẻ: Hoàng Hà, Quốc Anh, Hoàng Huyền, Trần Nghĩa trong phim Chúng ta của 8 năm sau bất ngờ công bố bộ ảnh đặc biệt trước khi chia tay khán giả.

Loại lá 'cực phẩm' với bệnh xương khớp mùa đông, vài thao tác đơn giản đã có những món ăn ngon

Ẩm thực

23:15:44 04/12/2023
Không chỉ được dùng làm nguyên liệu để ngâm chân, lá lốt được dùng làm gia vị trong nhiều món ăn hấp dẫn. Nếu như thiếu nguyên liệu này, các món ăn như ốc nấu chuối, lẩu ếch, chả ốc, lươn... đều mất đi vị ngon.

'Chốt kèo' cùng hội bạn những điểm vui chơi lý tưởng mùa lễ hội cuối năm

Du lịch

23:06:51 04/12/2023
Nếu đang tìm kiếm một điểm check-in cực chất cho mùa lễ hội năm nay thì những khu vui chơi dưới đây sẽ là những gợi ý lý tưởng dành cho bạn.

Bí ẩn loài 'mộc tinh' t.uổi thọ lớn nhất Trái đất, tồn tại hàng nghìn năm, xuất hiện trước cả Kim Tự Tháp

Lạ vui

22:50:15 04/12/2023
Một loại cây ngoại hình kỳ lạ, nhưng t.uổi thọ lên đến hàng nghìn năm. Trong môi trường khắc nghiệt, nó vẫn tồn tại, phát triển bình thường.

B.é g.ái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường trong ngày gió lạnh

Tin nổi bật

22:37:11 04/12/2023
Trong lúc đi ship hàng, anh N.A.T. (SN 2003, trú xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng) phát hiện một b.é g.ái sơ sinh để trong túi nilon bị bỏ rơi ngoài đường.

Chưa từng có tiền lệ: Tất cả idol biểu diễn ở MMA 2023 bị tố hát nhép!

Nhạc quốc tế

22:35:01 04/12/2023
MMA 2023 đã kết thúc nhưng dư âm của lễ trao giải vẫn còn nóng hổi. Bên cạnh màn khoe sắc trên thảm đỏ, những tiết mục trong sự kiện cũng khiến công chúng bàn tán sôi nổi.

'Chúng ta của 8 năm sau' tập 13: Lâm chuẩn bị 'bán đứng' Dương vì bố mẹ và anh trai?

Phim việt

22:25:50 04/12/2023
Preview Chúng ta của 8 năm sau tập 13 khiến khán giả một lần nữa lo lắng cho chuyện tình của cặp đôi Lâm - Dương. Ở tập này, gia đình Lâm gặp biến cố lớn khi chị dâu bất ngờ nhập viện, trải qua cơn thập tử nhất sinh.

Nhìn bà xã Blake Lively và Taylor Swift chụp ả.nh n.óng bỏng, tài tử Deadpool đáp trả bằng bức ảnh khiến dân tình ngã ngửa

Sao âu mỹ

22:13:21 04/12/2023
Mới đây nhất, tài tử Deadpool trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ màn trêu chọc bà xã Blake Lively và cô bạn thân Taylor Swift.

Quần mềm ống rộng, áo hoa - nam thần phim Liên hoa lâu 'đốn' tim fan nữ

Thời trang

22:05:17 04/12/2023
Thành Nghị không chỉ rất nổi tiếng trong làng giải trí mà anh còn gây ấn tượng mạnh và được xếp vào top đầu sao nam có con mắt tinh tường về phong cách thời trang.

"Cặp bố mẹ trẻ nhất Kpop" ly hôn sau 5 năm chung sống và có 3 con

Sao châu á

22:03:32 04/12/2023
Vào chiều 4/12, iMBC đưa tin độc quyền cặp đôi Minhwan (F.T. Island) - Yulhee (LABOUM) đã ly hôn sau 5 năm kết hôn và có 3 con.

Ngư dân Campuchia bắt được "thủy quái" lớn trên sông Mekong

Thế giới

22:01:57 04/12/2023
Một ngư dân Campuchia tuần trước tình cờ bắt được một con cá tra dầu nặng 75kg, loài cá được xem như thủy quái của sông Mekong.

Nam Thư bật khóc nức nở trách Trường Giang vô tâm

Tv show

21:48:08 04/12/2023
Trong 2 ngày 1 đêm, Nam Thư không kìm được sự xúc động khi nhắc về Trường Giang. Nữ diễn viên cho rằng đàn anh không còn quan tâm mình như trước đây.