Cơ sở không xử lý hình sự 210 người liên quan vụ thao túng chứng khoán ở FLC

Theo dõi VGT trên

Sau khi xem xét tính chất và mức độ hành vi vi phạm, Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự với 210 người thuộc Công ty Faros, các công ty trong hệ sinh thái FLC và người thân trong gia đình ông Trịnh Văn Quyết.

Cụ thể, có 210 người thuộc Công ty Faros và các công ty trong hệ sinh thái FLC, là người thân trong gia đình ông Trịnh Văn Quyết liên quan đến hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán.

CQĐT chỉ ra rằng: Từ năm 2016- 2022, có 187 cá nhân đứng tên đại diện pháp luật, nhân viên các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn FLC và các công ty liên quan; người thân, bạn bè của ông Trịnh Văn Quyết và em gái Trịnh Thị Minh Huế có hành vi ký các chứng từ (ủy nhiệm chi, giấy rút t.iền, giấy nộp t.iền, sec) để bà Huế dùng làm thủ tục nộp t.iền, rút t.iền, chuyển t.iền v.ào, ra khỏi tài khoản của Công ty Faros và nhiều công ty khác nhau.

Việc này nhằm tạo dòng t.iền chạy qua các tài khoản để giúp ông Quyết và bà Huế cùng đồng phạm hạch toán kế toán, hợp thức việc thu hồi nợ công, thu hồi các khoản đầu tư cũ, tạo các khoản công nợ, đầu tư tài chính mới nhằm hợp thức, che giấu số vốn góp khống trước khi niêm yết tại Faros.

CQĐT cho rằng, hành vi của những người trên có dấu hiệu của tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản hoặc Che giấu tội phạm. Tuy nhiên, khi các cá nhân này ký chứng từ kế toán đều có các giao dịch chuyển t.iền qua tài khoản của công ty mình mà không biết, bản chất các giao dịch chuyển t.iền chỉ là thủ đoạn tạo dòng t.iền chạy qua các tài khoản, chứ không phải các giao dịch kinh tế có thật.

Cơ sở không xử lý hình sự 210 người liên quan vụ thao túng chứng khoán ở FLC - Hình 1
Ông Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Hoàng Hà

Các cá nhân này không biết rõ tổng thể, toàn bộ dòng t.iền liền mạch mà chỉ thực hiện ở từng khâu đơn lẻ, trong phạm vi từng giao dịch của từng doanh nghiệp.

Bản thân họ không được trao đổi, không biết, không tham gia vào lập hồ sơ góp vốn khống tại Faros, không biết mục đích ký các chứng từ là để hợp thức che giấu số vốn góp khống để thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, các chứng từ chủ yếu được sử dụng vào việc hạch toán kế toán chạy dòng t.iền qua các khâu trung gian nhằm hợp thức, che giấu việc góp vốn khống và sử dụng vốn góp tại Faros. Bản thân các cá nhân này thực hiện hành vi với vai trò thứ yếu, lệ thuộc, là nhân viên làm công ăn lương, không được hưởng lợi gì từ việc làm của mình.

Theo CQĐT, có 23 người là nhân viên các công ty thuộc hệ sinh thái FLC, là người thân, họ hàng trong gia đình ông Trịnh Văn Quyết, có hành vi giúp sức cho bà Huế thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

23 cá nhân này đều cho bà Huế mượn chứng minh nhân dân và giấy tờ tùy thân để bà Huế làm hồ sơ mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng, sau đó giao cho bà Huế quản lý, sử dụng để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Video đang HOT

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, theo đề nghị của bà Huế, 23 người kể trên đều ký khống sẵn các chứng từ mang tên mình để bà Huế sử dụng thực hiện các giao dịch ngân hàng trong việc thanh toán mua bán cổ phiếu, trong việc sử dụng t.iền thu lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Do đó, xét tính chất, mức độ hành vi vi phạm, phân hóa, CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính.

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét xử lý

Kết luận điều tra bổ sung cũng nhắc đến 13 kiểm soát viên và giao dịch viên Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội. Theo CQĐT, có đủ căn cứ xác định, từ năm 2014- 2016, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế nhờ các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên các công ty thuộc hệ thống FLC và là người thân đứng tên cổ đông góp vốn, ký sẵn các chứng từ để bà Huế dùng làm thủ tục nộp t.iền, chuyển t.iền, rút t.iền, tạo dòng t.iền qua tài khoản, hợp thức việc góp khống vốn điều lệ vào Công ty Faros.

Hầu hết các cá nhân đều không trực tiếp đến ngân hàng để làm thủ tục nộp t.iền, chuyển t.iền, rút t.iền, nhưng các giao dịch viên, kiểm soát viên của Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Thanh Xuân vẫn đồng ý thực hiện các giao dịch nộp t.iền, chuyển t.iền, rút t.iền theo chứng từ đã được ký sẵn để bà Huế hợp thức tạo dòng t.iền góp vốn khống.

Việc này vi phạm khoản 2, Điều 12 Quy định số 6440/QĐ-NHBL của Ngân hàng BIDV. Nhưng khi thực hiện, các giao dịch trong tài khoản của các cá nhân có đủ số t.iền để thực hiện giao dịch, chứng từ đầy đủ về hình thức, nội dung, đầy đủ chữ ký của chủ tài khoản theo quy định.

CQĐT cho rằng, các giao dịch viên không biết mục đích của việc nộp t.iền, rút t.iền, chuyển t.iền để nhằm mục đích nâng khống vốn, niêm yết, bán chiếm đoạt t.iền của các nhà đầu tư. Hơn nữa họ cũng không được hưởng lợi ích gì từ hành vi của mình mà chỉ được hưởng lương hàng tháng.

Do đó, CQĐT khẳng định, không có căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với 13 giao dịch viên, kiểm soát viên nói trên, nhưng cho rằng cần kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét xử lý nghiêm các sai phạm nêu trên.

Điều tra bổ sung vụ FLC: 'Con voi chui lọt lỗ kim' và 'biết sai vẫn làm'

Kết qua điều tra bổ sung vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán đã chỉ ra chuyện "con voi chui lọt lỗ kim" và "biết sai vẫn làm"...

Kết luận điều tra bổ sung vụ FLC chỉ ra rằng, ông Trần Đắc Sinh được bổ nhiệm Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Sinh chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của đơn vị, kiểm tra giám sát tổng giám đốc trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ.

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị niêm yết của Công ty Faros, ông Sinh biết báo cáo tài chính năm 2014, 2015 của công ty này không phù hợp vì phạm vi lưu ý lớn, "không đủ cơ sở để xác định số vốn đã thực góp" theo văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các tài liệu có trong hồ sơ đề nghị niêm yết.

Nhưng do có mối quan hệ với ông Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương (cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC, đã bỏ trốn) và được hai ông này nhiều lần nhờ giúp đỡ nên ông Sinh đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện sớm niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros.

Điều tra bổ sung vụ FLC: Con voi chui lọt lỗ kim và biết sai vẫn làm - Hình 1
Ông Trịnh Văn Quyết (Ảnh: Hoàng Hà)

Mặc dù theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thì việc thẩm định chấp thuận niêm yết cổ phiếu đối với Faros không thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng 8/2016, khi công ty này chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định, ông Sinh đã chỉ đạo Văn phòng HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM làm văn bản thông báo yêu cầu Hội đồng niêm yết phải báo cáo kết quả thẩm định trong cuộc họp giao ban ngày 23/8/2016 để HĐQT quyết định.

Tại cuộc họp này, ông Trần Đắc Sinh đã cùng các thành viên trong HĐQT thống nhất chấp thuận niêm yết và ký, ban hành nghị quyết có nội dung: "Hồ sơ của Công ty Faros đủ các điều kiện niêm yết trên Sở và đã làm rõ được các nội dung lưu ý của UBCKNN, đề nghị TGĐ ban hành quyết định niêm yết đối với Công ty Faros theo đúng trình tự, thủ tục niêm yết tại Sở".

Căn cứ ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng niêm yết và nghị quyết HĐQT, cuối cùng ông Trần Văn Dũng, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng niêm yết đã ký ban hành quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Faros; vốn điều lệ 4.300 tỷ đồng, mã chứng khoán ROS.

Điều tra bổ sung vụ FLC: Con voi chui lọt lỗ kim và biết sai vẫn làm - Hình 2
Ông Trần Đắc Sinh (Ảnh: HoSE)

Việc này giúp ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống trên sàn chứng khoán, thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. CQĐT cho rằng, hành vi của ông Sinh cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cũng theo kết luận điều tra, ông Lê Hải Trà (khi đó là Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM) đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cụ thể, ông Trà dù biết rõ báo cáo kiểm toán về tài chính của Faros có vi phạm bởi "chưa có căn cứ xác định số vốn thực góp", trong quá trình thẩm định, ông Trà đã hai lần hội ý với các thành viên hội đồng niêm yết và đều thống nhất Faros chưa đủ điều kiện, yêu cầu công ty phải giải trình.

Điều tra bổ sung vụ FLC: Con voi chui lọt lỗ kim và biết sai vẫn làm - Hình 3
Ông Lê Hải Trà, cựu tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Ảnh: HSX)

Nhưng 23/8/2016, khi Hội đồng niêm yết nhận được báo cáo giải trình của công ty, dù chưa có thời gian nghiên cứu nhưng trong cuộc họp trưa cùng ngày, ông Lê Hải Trà và các thành viên của hội đồng đã đồng ý với báo cáo này.

Ông Trà cùng các thành viên khác tiếp tục đồng ý chấp thuận niêm yết đối với cổ phiếu của Faros, dẫn đến hậu quả ông Quyết và đồng phạm được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống.

Tại CQĐT ông Sinh và ông Trà thừa nhận hành vi phạm tội và trình bày lý do giúp cựu Chủ tịch FLC là vì mối quan hệ quen biết và cũng muốn Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM có doanh thu từ thu phí niêm yết, phí giao dịch chứng khoán.

"Biết sai vẫn làm"

Liên quan đến vụ án, ba cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán nhà nước bị đề nghị truy tố gồm: Lê Công Điền (vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán nhà nước); Dương Văn Thanh (TGĐ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam); Phạm Minh Trung (trưởng phòng đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Ba người này bị đề nghị truy tố về tội "Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Theo CQĐT, ông Lê Công Điền khi thẩm định hồ sơ của Faros đã phát hiện "không đủ cơ sở xác định vốn thực góp", các báo cáo kiểm toán không đúng quy định về kiểm toán vì không đủ cơ sở để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

Dù vậy ông Điền vẫn không kiểm tra, xử lý đối với kiểm toán, thu hồi báo cáo kiểm toán mà chỉ điền và ký vào văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng đối với Faros, sau đó công bố trên phương tiện thông tin của UBCKNN.

Từ đó ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã lợi dụng để thực hiện việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu, thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt t.iền của các nhà đầu tư.

Tại CQĐT, ông Điền thừa nhận sai phạm và trình bày rằng: Do Faros là công ty lớn, ông Trịnh Văn Quyết lại "có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các cấp, sở hữu một công ty chuyên tư vấn pháp luật" và khi thẩm định hồ sơ, ông Điền yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng nhưng 2 lần bị công ty khiếu nại cho rằng vụ trưởng "làm vượt thẩm quyền, gây khó khăn cho doanh nghiệp".

Do lo sợ bị ảnh hưởng đến công việc của bản thân nên ông Điền "biết sai vẫn làm".

Theo kết luận điều tra, nhóm 3 cá nhân thuộc UBCKNN, Vụ giám sát Công ty đại chúng gồm các ông bà Vũ Bằng (nguyên Chủ tịch UBCKNN), Lê Thị Thúy (chuyên viên vụ Giám sát Công ty đại chúng), Lê Thị Thu Hằng (Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng) đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tham mưu cho ông Lê Công Điền (Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng) khi nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, chấp thuận công ty đại chúng đối với Công ty Faros, nhưng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

CQĐT có văn bản kiến nghị Cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt nghi phạm đi ô tô, cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
08:06:27 18/04/2024
Công an lấy mẫu ADN con trai vừa sinh của b.é g.ái 12 t.uổi ở Hà Nội bị h.iếp dâm
08:13:10 18/04/2024
Công an xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng t.iền quỹ tại làng Đồng Kỵ
20:45:43 19/04/2024
Người phụ nữ 63 t.uổi ở Hà Nội nhận án 13 năm tù vì bị cáo buộc cướp tài sản
14:07:34 18/04/2024
"Điểm mặt" những gói thầu ở TP Hồ Chí Minh có sự tham gia của Tập đoàn Thuận An
13:23:16 18/04/2024
Vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Hà Tĩnh: Lời kể của chủ tiệm vàng
15:01:06 18/04/2024
Vụ án cựu Chủ tịch Vimedimex: Kịch bản bốc thăm 'không tưởng'
08:25:44 19/04/2024
Bắt nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán hàng vạn viên chống đột quỵ giả
08:03:57 18/04/2024
Khởi tố thêm tội danh đối với bị cáo Lê Tùng Vân trong vụ "Tịnh thất Bồng lai"
19:40:12 19/04/2024
Tạm giữ gã thanh niên gây 4 vụ s.àm s.ỡ nữ sinh
07:28:39 19/04/2024

Thông tin đang nóng

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng c.hửi mà nóng máu
17:59:16 19/04/2024
Ngán ngẩm thái độ của một nữ ca sĩ gen Z: Nổi đình đám Vbiz nhưng hợp tác xong lần nào ai cũng né vội!
19:36:38 19/04/2024
Xót xa hình ảnh bên trong tang lễ của ca sĩ Ngọc Diệp qua đời vì đột quỵ ở Hải Phòng
22:02:12 19/04/2024
Thư Kỳ hạnh phúc bên bạn đời nhân dịp kỷ niệm ngày cưới
19:44:31 19/04/2024
Trương Ngọc Ánh nói về tình trẻ kém 14 t.uổi: "Dũng có đủ mọi thứ tôi cần và rất nam tính"
19:58:59 19/04/2024
Nam ca sĩ hé lộ nơi an nghỉ của Park Bo Ram, gửi lời nhắn nhủ đầy yêu thương đến đàn em thân thiết
19:54:37 19/04/2024
MC Thảo Vân gặp tai nạn giao thông
18:03:13 19/04/2024
Đối lập cuộc sống 2 con của nam diễn viên quyền lực: Người thừa kế gia sản 11.000 tỷ vẫn bê tha, người khốn khổ mưu sinh ở xứ người
21:39:02 19/04/2024
Trường Giang tiết lộ từng muốn dừng tham gia '2 ngày 1 đêm'
21:06:34 19/04/2024
Con gái 29 t.uổi không chịu kết hôn, ông bố liền đưa ra quyết định khó tin
17:55:58 19/04/2024

Tin mới nhất

Khởi tố, bắt Phạm Hữu Chính về tội "Vu khống"

00:02:45 20/04/2024
Quá trình Phạm Hữu Chính và chị Loan ở lại, UBND xã Đồn Xá đã cung cấp đầy đủ điện, nước, quạt, cháu Phúc được mẹ đẻ, bà ngoại và Phạm Hữu Chính chăm sóc tốt, không có vấn đề gì về sức khỏe.

Đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp tiệm vàng ở Phan Thiết đã sa lưới

00:01:26 20/04/2024
Chưa đầy 24 giờ sau khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng ở Phan Thiết, Bình Thuận, Cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng gây án đang lẩn trốn tại Bình Dương.

Bình Phước: C.hém 2 người bị thương nặng vì mâu thuẫn trong quán nhậu

23:22:01 19/04/2024
Sau mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm rủ bạn cầm bình xịt hơi cay và dao rựa đến nhà đối thủ c.hém liên tiếp khiến 2 người bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đề nghị khai trừ Đảng cựu Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ

22:45:32 19/04/2024
Theo Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 19.4, tại trụ sở T.Ư Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư họp xem xét kỷ luật các đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước.

Bắt giữ hơn 2 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc

22:35:54 19/04/2024
Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), lực lượng quản lý thị trường tại Hà Nội và Lào Cai đã phát hiện hơn 2,5 tấn thực phẩm gồm nầm lợn, xương lợn, thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc tại các địa phương này.

Bắt kẻ trộm cắp ô tô ở Đà Nẵng, lái ra Hà Nội bán

20:39:52 19/04/2024
Chiều 19.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Quang Quốc Ý (30 t.uổi, ở thôn xã Hương Toàn, H.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tuyên án 2 bị cáo chiếm đoạt tài sản của nhiều công ty cho vay tài chính

20:18:38 19/04/2024
Theo cáo trạng, Đức không có nghề nghiệp ổn định,tìm hiểu cách thức mua hàng thông qua hình thức vay trả góp nhằm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính.

Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ vi phạm về đấu thầu tại Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu

20:09:52 19/04/2024
Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Mạnh Hải

Trộm hơn 9.000m cáp điện ngầm gây thiệt hại 19 tỷ đồng

20:07:20 19/04/2024
Sau một thời gian lập chuyên án, tích cực điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ thành công đối tượng cầm đầu ổ nhóm này cùng nhiều đồng phạm khác.

Khống chế tài xế lao xe qua chốt kiểm tra nồng độ cồn

20:06:37 19/04/2024
Trước đó, vào tối 18/4, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh) triển khai chốt kiểm tra nồng độ cồn và m.a t.úy tại Km 110+300 quốc lộ 18, đoạn qua phường Hùng Thắng, TP Hạ Long.

Sắm vai giám đốc "nổ" để cuỗm t.iền khách hàng

19:17:30 19/04/2024
Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm vào sáng 19/4, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Phan Đình Thành (SN 1968, trú Xuân Bình, Đắk Sắk, Đắk Mil, Đắk Nông) 4 năm 6 tháng tù về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Lập dự án "ma" để phân lô, bán nền ở Phú Quốc

13:51:51 19/04/2024
Sáng 19/4, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) triển khai các Tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai, xảy ra tại TP Phú Quốc.

Xử lý nghiêm hành vi hoang báo bị trộm, cướp, tai nạn

13:38:56 19/04/2024
Thời gian gần đây, vì nhiều lý do khác nhau nên có nhiều người dân ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tự dựng lên những câu chuyện bị kẻ xấu phá hoại nhà cửa, trộm cắp, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản...

"Sống dở c.hết dở" vì sập bẫy xuất khẩu lao động

13:27:41 19/04/2024
Gần đây, Sở này còn tiếp nhận phản ánh của một doanh nghiệp bị mạo danh để tư vấn, giới thiệu chương trình đi làm việc tại Australia trên mạng xã hội.

Phát hiện 9 thuyền vỏ sắt khai thác cát trái phép trên sông Lam

13:20:28 19/04/2024
Ngày 19/4, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ 824 m cát và 9 thuyền vỏ sắt dạng tự chế

Mua bán trái phép hóa đơn, 2 giám đốc và 1 kế toán bị khởi tố

12:48:50 19/04/2024
Qua điều tra ban đầu, xác định Thảo cùng với Duyên đã có hành vi bán trái phép 5 tờ hóa đơn GTGT cho Chung với số t.iền hơn 5,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính 531 triệu đồng

Khoá tay tên cướp chuyên nhắm vào tài xế xe ôm

07:28:31 19/04/2024
Công an huyện Bến Lức (Long An) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh khám phá chuyên án cướp tài sản, bắt giữ đối tượng chuyên nhằm vào cánh tài xế xe ôm...

Có thể bạn quan tâm

Oanh tạc cơ Tu-22M3 Nga bị rơi khi trở về sau trận chiến

Thế giới

23:57:30 19/04/2024
Một máy bay n.ém b.om tầm xa Tu-22M3 của quân đội Nga rơi ở vùng Stavropol cách xa biên giới Ukraine sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu , nghi do trục trặc kĩ thuật.

Tử vi 12 cung hoàng đạo 20/4: Bạch Dương, Thiên Bình may mắn vây quanh

Trắc nghiệm

23:38:23 19/04/2024
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/4 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên... giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.

Những cuộc thi độc lạ nhất hành tinh, tưởng chừng không thể tồn tại

Netizen

23:28:01 19/04/2024
Mỗi vùng đất gắn liền với những hoạt động lễ hội, vẫn có những nơi trên thế giới ngày nay vẫn còn tổ chức các cuộc thi kỳ lạ đến mức không thể tin nổi đối với nhiều người.

Độc đáo Đèo Cả - Vũng Rô

Du lịch

23:25:48 19/04/2024
Trên đường thiên lý Bắc Nam đến vùng Duyên hải Nam Trung bộ thuộc huyện ông Hòa, tỉnh Phú Yên, nơi đoạn cuối dãy Trường Sơn vươn ra biển xa nhất (vùng cực ông đất liền Việt Nam)

Người phụ nữ theo dõi Harry Styles phải ngồi tù 14 tuần

Sao âu mỹ

23:09:54 19/04/2024
Người phụ nữ này được cho biết đã gửi 8.000 tấm thiệp cho Harry Styles trong vòng chưa đầy một tháng, gây ra sự lo lắng nghiêm trọng đối với nam ca sĩ.

Steven Spielberg chuẩn bị đạo diễn bộ phim về UFO

Hậu trường phim

23:06:30 19/04/2024
Theo những báo cáo mới nhất từ truyền thông Mỹ vào hôm qua (18/4), đạo diễn đình đám Steven Spielberg đang chuẩn bị đạo diễn một bộ phim mang đề tài UFO mới.

Bật mí công thức làm món bò kho viên đơn giản tại nhà mà ai cũng mê

Ẩm thực

23:00:22 19/04/2024
Nếu bạn đang loay hoay tìm cách chế biến món thịt bò thật ngon và độc đáo thì đừng bỏ qua công thức dưới bài viết này nhé!

Lưu Diệc Phi diện váy dìm dáng, Châu Đông Vũ xuất hiện hậu lùm xùm bị tố "chảnh choẹ" tại show thời trang

Phong cách sao

22:57:13 19/04/2024
Tối ngày 18/4 (theo giờ Việt Nam), show diễn Pre-Fall 2024 của Louis Vuitton tổ chức ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã chính thức được diễn ra.

Phim ngôn tình hot nhất hiện tại vượt mặt "Queen of tears", nữ chính gây bão MXH vì "diễn như phát điên"

Phim châu á

22:55:21 19/04/2024
Bộ phim này đang chứng minh được sức hút mạnh mẽ không tưởng của mình, khiến Queen of tears cũng phải dè chừng.

TP.Thủ Đức: Xác định được chủ ô tô gây tai nạn giao thông, rồi bỏ chạy

Tin nổi bật

22:53:38 19/04/2024
Chiếc ô tô chạy trên đường Võ Chí Công (TP.Thủ Đức, TP.HCM) bất ngờ chuyển hướng ẩu, gây tai nạn giao thông, rồi rời khỏi hiện trường.

Chồng bị tung tin qua đời, vợ NSND Công Lý lên tiếng cực gắt

Sao việt

22:52:18 19/04/2024
Mới đây, Ngọc Hà Lê - bà xã NSND Công Lý bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh chụp lại màn hình của một trang mạng có chia sẻ hình ảnh cùng thông tin nói về việc nam nghệ sĩ đã qua đời.

Mua một mảnh đất trống giữa rừng, cô gái trẻ biến nơi đây thành ngôi nhà bình yên

Sáng tạo

22:50:27 19/04/2024
Ngôi nhà này được xây dựng bởi một cô gái tên Yuan Yuan. Trước đây, vì muốn xây một khu vườn cho riêng mình, Yuan Yuan đã mua đất rồi tự cải tạo.

Hòa Minzy khoe nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt", Văn Toàn liền "bóc trần sự thật" về chiều cao của cô bạn thân

Sao thể thao

22:31:57 19/04/2024
Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hòa Minzy gần đây đăng tải những hình ảnh với những item thời trang trẻ trung, phù hợp với đa số các bạn trẻ.