Ảo ảnh mang tên “Nhà nước Mông” (bài 1)

Theo dõi VGT trên

Tại một số tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh miền núi biên giới Sơn La, hoạt động lập cái gọi là “ Nhà nước Mông” đã diễn ra ở một số địa bàn vùng cao, biên giới dưới sự “hà hơi, tiếp sức” của các đối tượng nước ngoài.

LTS: Các tổ chức người Mông lưu vong với sự hỗ trợ đắc lực của nước ngoài vẫn đang tăng cường việc tập hợp lực lượng, liên kết chặt chẽ với một số tổ chức phản động lưu vong móc nối chỉ đạo thực hiện âm mưu chống phá nước ta. Tại một số tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh miền núi biên giới Sơn La, hoạt động lập cái gọi là “Nhà nước Mông” cũng đã diễn ra ở một số địa bàn vùng cao, biên giới dưới sự “hà hơi, tiếp sức” của các đối tượng nước ngoài. Sau nhiều năm kiên trì điều tra, xác minh và quyết liệt đấu tranh, Công an tỉnh Sơn La từng bước bóc gỡ hoạt động, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng này, bắt giữ và đưa ra bản án thích đáng với nhiều đối tượng lầm đường lạc lối. Đồng thời tăng cường công tác vận động tuyên truyền bà con nhân dân ở các bản vùng cao không nghe, không tin lời của đối tượng xấu trước âm mưu lập “Nhà nước Mông” ly khai, tự trị.

Ảo ảnh mang tên Nhà nước Mông (bài 1) - Hình 1
Một số cờ, biểu tượng “Nhà nước – Vương quốc Mông” của các đối tượng phản động. Ảnh: Lê Xuân Trình

Nằm trong một quốc gia đa dân tộc, đồng bào dân tộc Mông là một bộ phận quan trọng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đồng bào Mông cư trú ở hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc và di cư vào một số tỉnh Tây Nguyên nhưng tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc Đông và Tây Bắc Việt Nam như: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên… Trong lịch sử oai hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam có một phần đóng góp to lớn của đồng bào Mông ở vùng Tây Bắc nói chung và ở tỉnh Sơn La nói riêng.

Mỗi giai đoạn cách mạng đều có sự chung sức, đồng lòng và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc, trong đó không thể không kể đến sự đóng góp của đồng bào Mông, từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cứu nước cho đến thời kỳ đổi mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đã có hàng trăm chương trình, dự án, kế hoạch… về các lĩnh vực của đời sống dân sinh, đầu tư cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Mông tỉnh Sơn La nói riêng, bộ mặt nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng cao tại Sơn La đã căn bản thay đổi cả về lượng và chất. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng… Đó là những bằng chứng đầy thuyết phục, thể hiện tính ưu việt của chế độ XHCN.

Tuy nhiên, giữa lúc cuộc sống bà con các dân tộc đang yên ấm trong những nỗ lực tột bậc, những cố gắng không biết mệt mỏi của Đảng và Nhà nước, trong sự tự vận động vươn lên khẳng định mình của lớp lớp bà con người Mông thì luận điệu tuyên truyền, thành lập cái gọi là “Nhà nước Mông” của các thế lực thù địch, phần tử xấu tiếp tục xuất hiện ở một số xã, bản vùng sâu, vùng cao, biên giới của một số huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ảo ảnh mang tên Nhà nước Mông (bài 1) - Hình 2
Đối tượng Mùa A Kỷ (tức Kỷ hói) là đối tượng cầm đầu số đối tượng trốn sang Lào với âm mưu thành lập “Nhà nước Mông”

Video đang HOT

Hoạt động lập “Nhà nước Mông” thực chất là hoạt động của số đối tượng phản động trong người Mông thuộc các tổ chức “Nhà nước Mông” ở nước ngoài (Mỹ, Thái Lan…) dưới sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch câu kết, móc nối, chỉ đạo số đối tượng trong nước lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đặc điểm tâm lý, phong tục, tập quán của người Mông để tuyên truyền, kích động, tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai, tự trị để dụ dỗ, lôi kéo người Mông trên thế giới, trong đó có người Mông Việt Nam tham gia nhằm tập hợp lực lượng thành lập “Nhà nước Mông”. Đây chính là một phần trong âm mưu chiến lược “Diễn biến Hòa Bình” của các thế lực thù địch.

Thời gian qua, tình hình hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông” trên địa bàn tỉnh Sơn La tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch và bọn phản động trong người Mông ở bên ngoài tiếp tục triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo”, trong dân tộc Mông, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các đài phát thanh bằng tiếng dân tộc Mông ở Philippin, Thái Lan, Mỹ để tuyên truyền, kêu gọi người Mông trên địa bàn tỉnh tham gia lập “Nhà nước Mông” và thời gian gần đây, chúng thường xuyên sử dụng các trang mạng xã hội (Youtube, Facebook) đăng tải, phát tán các video, clip có nội dung tuyên truyền về hoạt động lập “Nhà nước Mông” để tuyên truyền, lôi kéo người Mông. Nội dung tuyên truyền: Người Mông phải có nhà nước riêng mới được sung sướng, mới có quyền lãnh đạo và bảo vệ chính người Mông; không phải lao động vất vả, ai gia nhập Nhà nước Mông sẽ có đất đai, sẽ được giữ chức vụ quan trọng… Tình hình trên đã tác động trực tiếp đến tư tưởng, tâm lý của một bộ phận đồng bào dân tộc Mông tỉnh Sơn La, đã có một bộ phận bị tác động, ảnh hưởng dẫn đến không yên tâm lao động, sản xuất, có tư tưởng ngóng chờ, ảo tưởng sẽ có “Vua Mông”, “Nhà nước Mông” như lời tuyên truyền của các đối tượng ở bên ngoài.

Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết, các đối tượng hiện nay lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của bà con đồng bào dân tộc Mông ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế, tác động trực tiếp, cho bà con xem cả phim, video về các nước tiên tiến để kêu gọi, tác động lên vấn đề tôn giáo, dân tộc,… Các đối tượng còn viết các bài xuyên tạc bằng tiếng Mông Latin rồi móc nối, kêu gọi bà con đồng bào Mông ở vùng sâu, vùng xa đi theo cái gọi là “Nhà nước Mông”.

Ảo ảnh mang tên Nhà nước Mông (bài 1) - Hình 3
Số đối tượng cùng Mùa A Kỷ (Kỷ Hói) và Vàng A Lầu tham gia hoạt động thành lập “Nhà nước Mông” tại địa bàn tỉnh Sơn La (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La).

Ngược dòng thời gian vào thời điểm năm 2003, do bị tác động, ảnh hưởng của luận điệu tuyên truyền của một số đối tượng phản động trong người Mông ở Lào do tên May Hờ cầm đầu, một số người dân tộc Mông, chủ yếu là thanh niên của huyện biên giới Sông Mã, Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, do nhẹ dạ, cả tin, ngộ nhận nghe theo kẻ xấu đã xuất cảnh trái phép sang Lào để xem “Vua Mông”, tham gia hoạt động phỉ, lập “Nhà nước Mông”. Năm 2015, tại một số xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên, Phù Yên của tỉnh Sơn La xuất hiện các luận điệu tuyên truyền về “Nhà nước Mông” với các hình thức rỉ tai, truyền miệng; một số người dân tộc Mông trên địa bàn đã truyền tải cho nhau xem các đoạn video, clip có nội dung tuyên truyền như: “Vua Mông” sắp về Lào để thành lập “Nhà nước Mông”; sắp có chiến tranh xảy ra, đồng thời dụ dỗ, kích động người Mông đi sang Lào lập “Nhà nước Mông”.

Do bị tác động, ảnh hưởng nên đã có một số người dân tộc Mông ở địa bàn huyện Phù Yên, Bắc Yên xuất cảnh trái phép sang Lào tham gia hoạt động phỉ, thành lập “Nhà nước Mông”. Cho tới năm 2017, tại một số địa bàn trong tỉnh chủ yếu là địa bàn huyện biên giới Sông Mã và Sốp Cộp, xuất hiện một bộ phận người dân tộc Mông (chủ yếu là thanh niên) truy cập vào các trang mạng xã hội (Youtube, Facebook) để tìm hiểu về người Mông trên thế giới, trong đó có trang mạng tuyên truyền về “Nhà nước Mông” của các đối tượng ở Mỹ; do thường xuyên vào các trang mạng xã hội có nội dung tuyên truyền về “Nhà nước Mông” ở Mỹ nên một số đối tượng người dân tộc Mông đã bị tác động, ảnh hưởng và ảo tưởng về “Vua Mông”, “Nhà nước Mông” và có một số đối tượng trên địa bàn đã liên lạc trao đổi nhận sự chỉ đạo, hướng dẫn và có một số hoạt động như: may cờ, quần áo của “Nhà nước Mông”, cắm lá xanh, dựng bàn thờ… theo hướng dẫn của đối tượng bên ngoài.

Như vậy có thể nhận thấy hoạt động của các nhóm phản động âm mưu thành lập cái gọi là “Nhà nước Mông” đã gây bất ổn tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH với âm mưu thâm độc là phá vỡ khối đại đoàn kết các dân tộc. Từ những luận điệu sai trái, lừa bịp để kích động, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân các đối tượng đã vẽ ra những điều không có thật chèo lái dư luận hướng và đồng bào Mông từ đó đạt được mục đích phản động của chúng.

Bản người Mông ở Điện Biên học làm du lịch cộng đồng

Nắm được lợi thế tự nhiên có thể thu hút du khách tới tham quan, check-in, trải nghiệm, nhiều hộ người Mông tại bản Tìa Ló (xã Noong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đã mạnh dạn học cách làm du lịch cộng đồng.

Cách thành phố Điện Biên Phủ 30km, bản Tìa Ló (xã Noong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) có 151 hộ, 100% đều là người dân tộc Mông. Trước đây, công tác xóa đói giảm nghèo ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hiện nay, bản Tìa Ló được UBND huyện Điện Biên Đông chọn làm thí điểm phát triển du lịch cộng đồng.

Đây là bản người Mông có điều kiện tự nhiên phong phú, cả bản nằm trọn trong vòng ôm của dãy núi Phù Lùng, có hồ Noong U diện tích hơn 5ha bao quanh, khí hậu mát mẻ quanh năm vì nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển.

Ngoài ra, khu vực này còn có nhiều rừng thông tạo nên khung cảnh non xanh nước biếc. Đứng ở bản Tìa Ló, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh núi rừng. Cảnh đẹp hoang sơ của Tìa Ló thu hút đông đảo du khách tới tham quan, khám phá và nghỉ dưỡng.

Năm 2023, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã phối hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp mở các lớp ngắn hạn cho bà con dân tộc phát huy được giá trị văn hóa dân tộc người Mông gắn với phát triển du lịch.

Qua đó, các hộ gia đình đều bắt tay vào sửa sang nhà cửa, sân vườn, mở rộng thêm nhà để làm homestay cho du khách có thể ngủ nghỉ lại khi tới thăm quan bản Mông.

Bà con còn thực hành xây dựng mô hình, địa điểm check-in ngay tại vườn nhà. Với sự khéo léo và sáng tạo, bà con đã tạo dựng được địa điểm check-in lý tưởng, kèm với đó là các mô hình, dụng cụ quen thuộc với đời sống thường ngày của người Mông, như: Khèn, điếu cày, nhà truyền thống,... được sắp xếp đẹp mắt.

Bản người Mông ở Điện Biên học làm du lịch cộng đồng - Hình 1

Du khách tham quan trải nghiệm tại Điện Biên. Ảnh: PV.

Huyện Điện Biên Đông đã đưa ra mục tiêu phát triển du lịch trải nghiệm bản Tìa Ló từ nay tới năm 2025, tầm nhìn 2030. Trong đó, kỳ vọng du lịch có thể mang lại thu nhập cho người dân trong bản và cũng là cách giữ gìn văn hóa truyền thống của đồng bào Mông sinh sống tại đây, hướng tới phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo, gắn kết cộng đồng các dân tộc trong địa phương.

Để phát triển du lịch trải nghiệm bản Tìa Ló, bà con nhân dân cần chuẩn bị nhà cửa, nhà vệ sinh, trang trí hàng rào, quét dọn đường nội bản. Hiện tại, trong bản Tìa Ló đã có 5 hộ gia đình được thí điểm phát triển du lịch cộng đồng.

Anh Chà A Mua (bản Tìa Ló) cho biết, việc làm du lịch cộng đồng giúp du khách biết đến bản Mông của anh nhiều hơn. Anh Mua rất hào hứng nên đã tìm hiểu về du lịch trải nghiệm, xây dựng các điểm check-in ngay ở vườn nhà để thu hút du khách.

Tại xã Noong U, nhiều lớp dạy làm du lịch trải nghiệm được mở ra cho đồng bào bản Mông Tìa Ló tham gia, đặc biệt là các thanh niên. Họ xuất phát từ những người nông dân, đến nay được học làm du lịch để tương lai có thể phát triển kinh tế hộ gia đình nên ai cũng hào hứng.

Anh Hờ A Sếnh (bản Tìa Ló) cho biết, từ trước tới nay, gia đình anh chỉ phát triển kinh tế qua chăn nuôi vì ruộng trồng trọt ít. Tuy nhiên, hoạt động chăn nuôi bị phụ thuộc nhiều vào thời tiết, dịch bệnh, sản lượng manh mún nên giá trị kinh tế thấp.

Đến năm 2023, anh Sếnh được chính quyền xã tuyên truyền làm du lịch cộng đồng, gia đình anh đã đăng ký tham gia làm thí điểm ngay. Anh xây thêm nhà mới nối với nhà cũ, mở rộng diện tích nhà ở, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa để phục vụ du khách ngủ, nghỉ khi tới tham quan bản. Mô hình du lịch cộng đồng này có thể giúp anh Sếnh kiếm được t.iền, trang trải cuộc sống hằng ngày.

Nhiều năm nay, huyện Điện Biên Đông đã đầu tư vào hạ tầng giao thông, xây dựng các sản phẩm du lịch tạo điểm nhấn đặc trưng của huyện... Đồng thời, chú trọng phục dựng, đề xuất công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với các lễ hội truyền thống dân tộc trên địa bàn.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt, Cường Đô la có vai trò gì ở Quốc Cường Gia Lai?
21:35:09 22/07/2024
Quốc Cường Gia Lai lên tiếng sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt
10:52:50 22/07/2024
Xét xử Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm
09:48:40 22/07/2024
Xét xử Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm: Các bị cáo trần tình...
21:46:23 22/07/2024
Hành trình triệt phá chuyên án giả sư xuất cảnh sang nước ngoài
07:29:39 23/07/2024
Bắt tạm giam đối tượng nhận t.iền chuyển nhầm nhưng không trả
22:37:44 22/07/2024
Cận cảnh dự án 39-39B Bến Vân Đồn khiến CEO Quốc Cường Gia Lai bị bắt
13:11:24 23/07/2024
Đại án đăng kiểm: Ngày mai xét hỏi hai cựu cục trưởng Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà
22:00:45 22/07/2024

Tin đang nóng

Nam diễn viên Việt công khai bị HIV là ai?
13:52:20 23/07/2024
Diễn viên phim "Tiệm bánh hoàng tử" dương tính với HIV
11:43:38 23/07/2024
300 triệu người quan tâm nghi vấn Lisa (BLACKPINK) là "tiểu tam"
13:29:53 23/07/2024
Thánh ăn nổi tiếng đột ngột qua đời khi đang phát trực tiếp
10:11:35 23/07/2024
Siêu mẫu Hà Anh: "Tôi không thích hạ bệ, mạt sát nhau trong show thực tế"
10:34:31 23/07/2024
Nhan sắc vợ của nam NSND đình đám là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam
10:30:06 23/07/2024
Bị cáo Trịnh Văn Quyết nói không định l.ừa đ.ảo, chỉ muốn có một công ty làm xây dựng
12:48:32 23/07/2024
Đây là cách mặc đẹp quần jeans xanh cuối hè
11:55:46 23/07/2024

Tin mới nhất

Lời khai của ông Lê Hải Trà về mối quan hệ với Trịnh Văn Quyết

14:16:14 23/07/2024
Sáng 23/7, phiên tòa xét xử vụ FLC tiếp tục với phần thẩm vấn. HĐXX tiếp tục cho cách ly cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết để lấy lời khai nhóm bị cáo thuộc HOSE, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Em gái ông Trịnh Văn Quyết nghẹn ngào nhận tội và xin giảm nhẹ

12:38:24 23/07/2024
Cũng như nhiều bị cáo khác, khi được thẩm vấn, em gái bị cáo Trịnh Văn Quyết nghẹn ngào thừa nhận các hành vi và nhận tội, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ...

Vụ chiếm đất công xây mộ tại Hà Nội: Có lăng mộ rộng đến 300m2

12:35:22 23/07/2024
Liên quan đến tình trạng chiếm đất công xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, theo UBND xã Kim Chung, hiện có hàng chục khu mộ được hình thành ngoài nghĩa trang, đáng chú ý có khu rộng hàng trăm mét vuông.

Lời khai người thợ may bỗng dưng thành chủ doanh nghiệp trong vụ Trịnh Văn Quyết

12:14:15 23/07/2024
Những người thân của bị cáo Trịnh Văn Quyết khai không góp vốn, không phải cổ đông, chỉ được nhờ đứng tên và cho mượn giấy tờ cá nhân.

Lời khai của cựu Vụ trưởng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giúp sức cho Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng

12:11:22 23/07/2024
Sáng nay, Hội đồng xét xử tiếp tục cách ly bị cáo Trịnh Văn Quyết và hai em gái bị cáo Quyết để thẩm vấn các bị cáo khác.

Quảng Bình: Phát hiện gần 3 tấn mề gà không rõ nguồn gốc xuất xứ

07:25:53 23/07/2024
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 3 tấn nội tạng động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bình Thuận: Bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác cát trái phép ở Mũi Né

07:23:26 23/07/2024
Trước đó, khoảng 1h ngày 21/7, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện địa bàn tại khu phố Suối Nước (phường Mũi Né) có một số đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Hàng chục nghìn bị hại không đến đòi quyền lợi trong vụ Trịnh Văn Quyết

07:23:22 23/07/2024
Trong ngày đầu xét xử vụ án Trịnh Văn Quyết, mặc dù được triệu tập nhưng hàng chục nghìn bị hại vẫn không có mặt tại tòa.

Bắt nam thanh niên livestream bán vũ khí, công cụ hỗ trợ

07:23:15 23/07/2024
Tùng dùng tài khoản tiktok rao bán vũ khí, công cụ hỗ trợ rồi chuyển phát nhanh đến khách hàng. Khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ nhiều dao, kiếm, s.úng b.ắn điện.

Tạm giam đối tượng đ.âm bố của bạn trọng thương

07:18:33 23/07/2024
Tưởng trưởng khóm gọi điện cho công an, Bann Sóc đã lấy ghế nhựa ở gần đó đ.ánh, rồi d.ùng d.ao đ.âm ông này nhập viện.

Đà Nẵng: Khởi tố nam thanh niên tông xe vào tổ công tác trật tự giao thông

07:13:29 23/07/2024
Sau khi điều khiển xe chạy lòng vòng, Bảo Thắng đã tông thẳng vào người Đại úy Dũng làm Đại úy Dũng ngã xuống lòng đường, bị thương.

Phú Quốc: Bắt nhân viên ngân hàng l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng để trả nợ

22:41:02 22/07/2024
Cần t.iền trả nợ, Tuấn đã huy động vốn làm đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt số t.iền trên 5 tỷ đồng của 1 người phụ nữ ở Phú Quốc

Có thể bạn quan tâm

Kha Ly thừa nhận lúng túng khi lần đầu làm mẹ

Sao việt

15:13:15 23/07/2024
Kha Ly tâm sự cô vẫn khá lúng túng và vụng về khi chăm sóc con do đây là lần đầu làm mẹ. Nữ diễn viên mong muốn con gái đầu lòng luôn khỏe mạnh, ăn ngoan, ngủ ngoan.

Hàng loạt cây bật gốc nằm ngang đường ở Quảng Ninh sau bão số 2

Tin nổi bật

15:07:08 23/07/2024
Sau khi bão số 2 đổ bộ, hàng loạt cây xanh tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) bật gốc, đổ ngang đường khiến lực lượng CSGT phải phân luồng phương tiện.

Những lý do khiến "Dự án mật: Thảm hoạ trên cầu" thu hút khán giả

Phim châu á

14:55:17 23/07/2024
Dự án mật: Thảm hoạ trên cầu chính thức ra rạp từ ngày 19/7/2024, tuy sở hữu cốt truyện có phần đơn giản nhưng vẫn dễ dàng thuyết phục khán giả bởi nhiều yếu tố đắt giá.

Văn học mạng tiếp tục là mỏ vàng của phim dài tập Hoa ngữ

Hậu trường phim

14:52:15 23/07/2024
Dữ phượng hành, Khánh dư niên 2, Mặc vũ vân gian, Câu chuyện hoa hồng là những bộ phim ăn khách trong nửa đầu năm 2024 của màn ảnh Hoa ngữ.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 102: Lạc lõng ở buổi họp lớp cùng bạn gái, Lâm bỏ về trước

Phim việt

14:49:08 23/07/2024
Sau khi tham gia buổi họp lớp với Ngọc (Trình Mỹ Duyên), Lâm (Doãn Quốc Đam) rất buồn và chạnh lòng khi có cảm giác lạc lõng, mọi thứ quá khác với những người ở đây.

Giám đốc U.50 đến 'Bạn muốn hẹn hò' tìm hạnh phúc sau đổ vỡ hôn nhân

Tv show

14:41:53 23/07/2024
Cùng hoàn cảnh gặp nhiều biến cố trong cuộc sống hôn nhân, cả hai đã mở lòng cho nhau cơ hội được mở cửa trái tim thêm một lần nữa.

Sao Hollywood Lily Collins mặc đầm 18 triệu đồng của NTK Đỗ Mạnh Cường

Phong cách sao

14:39:34 23/07/2024
Trên áp phích quảng bá phim, nữ diễn viên Lily Collins gây ấn tượng bởi tạo hình xinh đẹp. Đặc biệt, trang phục mà cô mặc là phiên bản giới hạn đến từ NTK Đỗ Mạnh Cường của Việt Nam.

Thành phố xanh từ mỗi bàn tay người trẻ

Netizen

14:08:40 23/07/2024
Bí thư Huyện Đoàn Bình Chánh Nguyễn Quang Tuấn cho biết hôm qua đã bàn giao hai nhà tình nghĩa tại hai xã Tân Nhựt, Lê Minh Xuân. Cùng với đó đã hoàn thành hai công trình sơn dầu, đưa vào sử dụng sân chơi thiếu nhi.

Mỹ nhân "Diên hy công lược" không làm bạn với tình cũ

Sao châu á

14:00:30 23/07/2024
Các báo Hoa ngữ ngày 23-7 đăng tải phát ngôn của Tần Lam khi tham gia một chương trình tạp kỹ. Cô khẳng định cô sẽ không bao giờ làm bạn với người yêu cũ.

Bà Harris đã có thừa sự ủng hộ từ đảng Dân chủ?

Thế giới

13:51:38 23/07/2024
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhận được sự ủng hộ của đủ số đại biểu đảng Dân chủ để trở thành ứng cử viên của đảng này trong cuộc đua vào Nhà Trắng, đối đầu với ông Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Ca sĩ Cẩm Ly trở lại sân khấu sau biến cố bệnh tật ở t.uổi 54

Nhạc việt

13:22:47 23/07/2024
Cẩm Ly được yêu mến vì giọng hát ngọt ngào, chất dân ca và phong cách sống giản dị bên gia đình. Ở t.uổi 54, cô sống trong biệt thự rộng rãi và thích trồng rau sạch.