Chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam- Bài 2: Phân loại rác tại nguồn mới mang tính thử nghiệm

Phân loại rác tại nguồn nhằm tách các chất thải có giá trị tái chế cao ngay tại nguồn thải, đặc biệt là thành phần hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học chiếm tỷ lệ cao từ 60-80%, tạo nguồn hữu cơ “sạch” để chế biến phân hữu cơ có chất lượng cao.

Phân loại chất thải tại nguồn còn góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho hoạt động tái chế, giảm khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được chôn lấp khi khối lượng chất thải rắn sinh hoạt ngày càng tăng, diện tích cho chôn lấp bị hạn chế.

Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn có vai trò quyết định và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống quản lý chất thải rắn. Tuy nhiên, chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam hầu hết chưa được phân loại tại nguồn. Các chương trình phân loại tại các địa phương mang tính thử nghiệm, chưa đồng bộ, quyết liệt và chính thức hóa.

Video đang HOT

Chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam- Bài 2: Phân loại rác tại nguồn mới mang tính thử nghiệm - Hình 1
Các thùng thu gom chất thải đã phân loại được dán nhãn rõ ràng để người dân dễ nhận biết. Ảnh: Xuân Dự/TTXVN

Kết quả không bền vững

Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam hiện nay cũng tương tự như Hàn Quốc, Nhật Bản trước đây, việc phân loại rác tại nguồn gần như ở con số không. Các giải pháp mang tính phong trào còn ít và chưa đủ mạnh để thay đổi tình thế.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường , Thành phố Hồ Chí Minh đã thí điểm phân loại rác tại nguồn từ những năm 1999, bắt đầu từ một cụm dân cư hoặc một phường trong quận, giai đoạn 2015-2016 nhân rộng trên địa bàn 6 quận và sau đó nhân rộng tại 24 quận/huyện từ năm 2017 đến nay.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù UBND Thành phố đã đưa ra nhiều quyết định để tổ chức phân loại rác tại nguồn nhưng công tác này chưa được triển khai đồng bộ và chưa được quan tâm đúng mức do các hộ gia đình, chủ nguồn thải chưa chủ động phân loại. Công tác tuyên truyền và triển khai giữa các địa phương chưa đồng bộ nên hiệu quả phân loại chưa cao.

Thành phố đang tập trung tuyên truyền, vận động là chính, chưa kiểm tra, xử phạt theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP đối với hành vi không phân loại chất thải rắn tại nguồn. Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện chưa tổ chức phương án thu gom riêng chất thải sau phân loại.

Tại Bắc Ninh, năm 2014, tỉnh đã triển khai thí điểm 2 mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh và xã Cao Đức, huyện Gia Bình. Năm 2018, tỉnh triển khai thí điểm tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài và xã Liên Bảo, huyện Tiên Du. Mặc dù các mô hình thí điểm đã đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn tồn tại bất cập như một số hộ gia đình chưa thực hiện tốt phân loại chất thải rắn tại nguồn, giữ thói quen vứt chất thải tùy tiện hoặc sử dụng các thùng phân loại chất thải rắn sinh hoạt được phát vào mục đích khác. Chất thải rắn sau khi phân loại không được thu gom, vận chuyển riêng mà thu gom, vận chuyển chung một phương tiện nên hiệu quả chưa cao.

Thành phố Hà Nội cũng thí điểm mô hình thu gom, phân loại rác tại nguồn từ năm 2007 trên địa bàn phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, đồng thời, đưa khái niệm mô hình thu gom, phân loại, xử lý chất thải vào chương trình giáo dục tiểu học năm học 2007-2008 và nhân rộng mô hình sang các khu vực phường Nguyễn Du, Thành Công, Láng Hạ nhưng kết quả là việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt ở Hà Nội không được duy trì.

Tại khu vực nội thành Hà Nội, hầu hết lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày đã được thu gom nhưng tình trạng đổ chất thải tùy tiện vừa mất mỹ quan, vừa gây ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra ở không ít khu vực công cộng. Các chiến dịch phát động về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn chưa nhận được sự hưởng ứng đồng bộ của chính quyền, đơn vị thu gom chất thải rắn, cộng đồng dân cư nên hiệu quả không được như mong muốn.

Hiện, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn chủ yếu được tiến hành tại hộ gia đình đối với một số loại chất thải như giấy, bìa các-tông, kim loại được thu gom để bán; chất thải thực phẩm cho chăn nuôi được thực hiện để đáp ứng chỉ tiêu môi trường trong xây dựng nông thôn mới, còn các thành phần khác hầu hết không được phân loại mà để lẫn. Việc phân loại mang tính riêng lẻ, không đồng bộ, hiệu quả chưa cao… Ngoài ra, ở các địa phương chưa có nhiều chiến dịch phát động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Đặc biệt, khu vực miền núi thiếu quy hoạch các bãi tập kết chất thải tập trung, không quy định chỗ tập trung chất thải rắn, thiếu người và phương tiện chuyên chở đã hình thành bãi rác tự phát, làm cho tình trạng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn trở thành vấn đề nan giải khó quản lý.

Đánh giá của Bộ Xây dựng, năm 2017, tại các địa phương như Hà Tĩnh, Đồng Nai đã thí điểm thực hiện 11/11 huyện, tỷ lệ hộ gia đình thực hiện là 20.132 hộ, số hộ thực hiện đúng quy trình chiếm 58,8%, tiến tới nhân rộng đối tượng thực hiện từ trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, khu công nghiệp, cơ quan hành chính… nhưng hầu hết các địa phương đều chưa thực hiện do thiếu nguồn lực đồng bộ từ thu gom, vận chuyển và xử lý từng loại chất thải đã phân loại.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, người dân chưa nhận thức được lợi ích kinh tế của việc phân loại, thu gom và tái chế chất thải rắn nên tỷ lệ thu gom so với lượng phát sinh còn thấp. Công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa chú trọng đến các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải.

Nỗ lực tìm kiếm giải pháp

Thành phố Hồ Chí Minh thải ra khoảng 9.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày, tương đương với tỷ lệ gần 1kg/người, mức tăng khoảng 6-10%/năm, việc tăng nhanh chóng chất thải rắn sinh hoạt đô thị với tính chất, thành phần đa dạng, phức tạp đã trở thành áp lực cho các nhà quản lý và các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý.

Cuối năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 44 quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn với 3 nhóm gồm chất thải hữu cơ dễ phân hủy, chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và nhóm chất thải còn lại không bao gồm chất thải nguy hại. Từ tháng 5/2021, các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải sẽ phân loại thành 2 nhóm gồm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và nhóm chất thải còn lại. Đồng thời, tùy điều kiện kinh tế- xã hội , công nghệ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ quy định cụ thể số lượng, thành phần nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế theo lộ trình để UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển khai.

Việc phân loại thành 2 nhóm giúp đơn vị thu gom, vận chuyển dễ thực hiện bởi phần rác tái chế, người dân có thể bán hoặc cho lực lượng thu gom, tạo thêm nguồn thu nhập và mang lại giá trị kinh tế, tạo nền tảng hình thành thị trường thu hồi-tái chế, tiến đến hình thành Trung tâm tái chế chất thải, góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Công ty Môi trường Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường dự án “Xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế từ Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”, nhằm quản lý, thu hồi, tái chế và tái sử dụng chất thải tái chế một cách hiệu quả, đồng thời giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất xanh, sản xuất không phát thải.

Tại Hà Nội, theo tính toán, với tốc độ đô thị hóa hiện nay, Hà Nội tăng khoảng 5% khối lượng rác thải/năm. Với tỉ lệ thu gom đạt 100% thì đến năm 2025, khối lượng rác cần xử lý ở Thủ đô khoảng 8.500 tấn/ngày. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường Đô thị Hà Nội đã thực hiện dự án “Phân loại rác tại nguồn gắn liền với thu gom và xử lý rác thải nhựa tại Hà Nội” từ tháng 8/2020 nhằm thay đổi thói quen vứt rác bừa bãi, tùy tiện, nâng cao ý thức phân loại rác của người dân. Công ty đã triển khai 7 điểm đổi rác lấy quà tại các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trung, Đống Đa, Ba Đình.

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND thực hiện chương trình quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với sản xuất và tiêu dùng bền vững… Kế hoạch đề cập đến việc quyết liệt triển khai các giải pháp hạn chế, tiến tới loại bỏ, nói không với đồ nhựa dùng một lần trong đời sống xã hội.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng thực hiện đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025″, qua đó xây dựng, hình thành mạng lưới truyền thông cấp cơ sở và các phong trào rộng khắp theo cách tiếp cận tổng hợp, dựa trên cơ sở phối hợp hiệu quả với các tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội-nghề nghiệp như hội Nông dân, hội Nghề cá, hiệp hội Du lịch , hội Môi trường…

Bài cuối: Thay đổi, điều chỉnh hành vi theo hướng giảm thiểu chất thải

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt: Nhiều doanh nghiệp chủ động tham gia

Mặc dù không nhiều như nước thải, chất thải công nghiệp nhưng với số lượng gần 1 triệu công nhân làm việc trong các cụm, khu công nghiệp (KCN) tập trung, lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh hằng ngày từ các doanh nghiệp (DN) khá lớn và ngày càng gia tăng.

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt: Nhiều doanh nghiệp chủ động tham gia - Hình 1

Phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại Công ty TNHH OM Digital Solutions (H.Long Thành). Ảnh: Hoàng Lộc

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh phân loại CTRSH tại nguồn, nhiều DN đã quan tâm và chủ động tham gia phân loại chất thải này. Việc làm này không chỉ giảm chi phí cho xử lý chất thải của DN, mà còn góp phần giảm khối lượng CTRSH, giảm tỷ lệ chôn lấp rác của tỉnh.

* Đầu tư cho phân loại rác thải sinh hoạt

Là DN hoạt động trong lĩnh vực điện tử, lượng chất thải phát sinh không lớn, nhưng công tác thu gom và xử lý các loại chất thải được Công ty TNHH OM Digital Solutions (H.Long Thành) coi trọng. Bà Bùi Thị Nguyệt, Quản lý công ty cho biết, đối với nước thải, DN xử lý sơ bộ rồi chuyển về nhà máy xử lý nước thải tập trung trong KCN. Khí thải xử lý bằng hệ thống lọc tại chỗ. Riêng chất thải công nghiệp thông thường và CTRSH, công ty hợp đồng với một đơn vị xử lý chất thải chuyên nghiệp trên địa bàn xử lý.

Theo bà Nguyệt, để tiết giảm lượng chất thải phát sinh, chi phí xử lý CTRSH và công nghiệp thông thường, công ty đã đầu tư kho chứa, thùng đựng rác và thực hiện phân loại chất thải tại nguồn. Việc làm này tốn kém chi phí, thời gian, diện tích đất hơn so với việc hợp đồng với một đơn vị trực tiếp đưa các loại chất thải ra ngoài. Nhưng bù lại, công ty tận dụng được các loại chất thải có thể tái chế, tái sử dụng; đồng hành với tỉnh trong kế hoạch phân loại và giảm CTRSH.

Bà Khổng Thị Thu Trang, đại diện Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa (TP.Biên Hòa) chia sẻ, là đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, DN ý thức được việc phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường để làm gương cho các DN khác. Nước thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên được xử lý thông qua hệ thống xử lý nước thải tập trung. Chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại được phân loại ngay ở từng phòng làm việc, lưu trữ, sau đó giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý. "Mặc dù chưa có ràng buộc nhất định về đơn vị thu gom, vận chuyển đối với CTRSH tại các DN trong KCN, tuy nhiên qua thu thập thông tin, hầu hết các DN trong KCN Tam Phước đã và đang thực hiện phân loại CTRSH" - bà Trang cho hay.

Vừa là nhà đầu tư hạ tầng, vừa là DN sản xuất nên tại Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Taffeta Đồng Nai (H.Nhơn Trạch) phát sinh đủ các loạt chất thải: rắn, khí... Bà Vòng Làn Kiếu, phụ trách kêu gọi đầu tư cho hay, đối với nước thải và khí thải công ty có hệ thống xử lý tại chỗ. Riêng với khoảng 1,5 tấn CTRSH và 2,5 tấn chất thải công nghiệp thông thường, 3 tấn chất thải nguy hại, công ty hợp đồng với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi xử lý chất thải. Quy trình xử lý được giám sát chặt chẽ bởi bộ phận HSE. "Chúng tôi quan tâm đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực. Khi chọn đối tác xử lý chất thải, chúng tôi quan tâm đến việc họ làm gì và làm như thế nào với chất thải. Chất thải càng được tái sử dụng càng giảm ô nhiễm" - bà Kiếu cho hay.

* 16,5% CTRSH được phân loại

Đồng Nai được quy hoạch 38 KCN và 27 cụm công nghiệp. Hiện có 31 KCN, 16 cụm công nghiệp có dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho gần 1 triệu lao động. Bên cạnh sự phát triển về kinh tế, hạ tầng, giải quyết việc làm, sự phát triển các KCN, cụm công nghiệp cũng gây sức ép lớn cho công tác bảo vệ môi trường. Đối với nước thải, khí thải, chất thải công nghiệp gần 100% đã được thu gom, xử lý theo quy trình. Riêng với CTRSH, tỷ lệ phân loại còn thấp.

Theo Sở TN-MT, trung bình mỗi ngày Đồng Nai phát sinh hơn 1,8 ngàn tấn CTRSH, trong đó CTRSH tại các KCN, cụm công nghiệp chiếm khoảng 20%. Hiện tỷ lệ CTRSH được phân loại tại nguồn rất thấp, khoảng 16,5%. Điều này vừa lãng phí nguồn tài nguyên, làm gia tăng khối lượng phát sinh, vừa tốn kém chi phí xử lý, tốn diện tích đất chôn lấp.

Giám đốc Sở TN-MT Đặng Minh Đức cho rằng, việc triển khai chưa đồng bộ; chính quyền địa phương chưa quan tâm tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức, cơ quan, DN; chưa đồng bộ trang thiết bị, phương tiện và chưa có phương án tổ chức thu gom CTRSH sau phân loại là những hạn chế hiện nay. Tuy nhiên, hiện tại công tác này đang được đẩy mạnh, triển khai đồng bộ.

Chia sẻ về vấn đề này, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Sonadezi Trần Anh Dũng cho rằng, trước đây nhiều DN chưa quan tâm thực hiện phân loại CTRSH do khối lượng ít hơn so với các loại chất thải khác, chưa có cơ chế buộc DN phải thực hiện. Hiện nay, nhiều DN đã quan tâm và chủ động thực hiện. Theo đó, DN không hợp đồng với 1 đơn vị xử lý tất cả các loại chất thải mà chọn nhà thầu xử lý CTRSH riêng. DN đầu tư thùng chứa, túi ny-lông, khu lưu trữ CTRSH. Nhiều DN yêu cầu được tham gia giám sát quy trình thu gom, xử lý chất thải. "Chúng tôi đang xử lý CTRST cho hơn 50 khách hàng là DN tại các KCN, khối lượng tiếp nhận khoảng 180 ngàn tấn/ngày, 85% CTRSH được tái chế thành nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ. Quy trình xử lý chất thải đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường. Công ty đang tiếp tục đổi mới quy trình, tìm kiếm công nghệ hiện đại để gia tăng công suất xử lý CTRSH và chất thải công nghiệp không nguy hại cho các DN" - ông Dũng cho hay.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Vietcombank xử lý khủng hoảng nhanh gọn lẹ, các nghệ sĩ Vbiz nên học hỏi và minh bạch hoá03:27Ông Dũng "lò vôi" tiếp nhận 7 nhà máy oxy mini: Chỉ hợp tác với Tỉnh đoàn, Công an và Quân đội để công khai và minh bạch03:497 nhà máy oxy mini đã về đến Việt Nam, ông Huỳnh Uy Dũng: "Sáng kiến này tôi thiết kế phục vụ cho khắp mọi miền đất nước"06:46Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê04:08Nhân viên y tế đi chống dịch Covid-19: Nhìn bảng lương rất xót04:41Hà Nội: Ngõ hơn chục hộ dân bất ngờ bị khóa trái mà không thông báo?01:38Công an TP.HCM lắp thêm 100 camera tự động quét mã QR tại các chốt kiểm soát01:16Công an Hà Nội bắt đầu kiểm tra giấy đi đường mới ở các chốt01:40Bộ Công an nói về hệ thống camera đọc mã QR trong 3 giây tại chốt kiểm dịch00:43Bộ Y tế: Có hiện tượng nhân viên y tế bỏ việc khi dịch đang phức tạp02:19Hà Nội: Y tế gõ cửa từng nhà, đưa 28 F1 ở ổ dịch Thanh Xuân Nam đi cách ly01:20TPHCM: Biến ngõ hẻm, nhà dân thành khoa phòng, giường bệnh điều trị F003:09Khói lửa bốc cháy ngùn ngụt tại nhà máy sản xuất cồn ở Hà Nội00:44Nga, Mông Cổ và những quốc gia lạnh nhất thế giới06:50Bộ Y tế phân bổ thêm 500.000 liều vắc xin Sinopharm cho Đồng Nai02:33Đến lúc tính chuyện 'mở cửa' kinh tế TP.HCM: Hộ kinh doanh 'kiệt sức'15:11Lặng người phút mặc niệm nạn nhân mất vì Covid-19: Chưa từng có tiền lệ trong buổi lễ khai giảng ở trường Lê Hồng Phong01:23TP.HCM: Chính sách hỗ trợ nào cho trẻ em F0 hoặc có cha mẹ mất vì Covid-19?03:17Rào chắn mọc lên hàng loạt trước ngày 6/9 ở Hà Nội02:03CLIP: Ùn ứ tại chốt kiểm soát ra-vào "vùng đỏ" ngày đầu thực hiện chỉ thị mới ở Hà Nội03:11

Tiêu điểm

TP HCM: Sự thật bất ngờ về "hai vợ chồng sống ở ống cống" khi dịch bệnh
07:50:35 16/09/2021
Giám đốc Sở Y tế Bình Dương xác nhận nhiều F0 không chịu xuất viện
10:55:55 16/09/2021
Hà Nội: Đôi nam nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong
15:07:19 15/09/2021
Bố mẹ mắc Covid-19, nam sinh nặng 92kg một mình đến BV Nhi đồng để tìm sự sống: "Em sợ lắm, cứ nghĩ mình không vượt qua được"
11:26:35 16/09/2021
Xót xa em nhỏ rơi vào cảnh 'mồ côi đến 2 lần'
13:04:50 16/09/2021
FPT xây trường nuôi dạy 1.000 em nhỏ mất cha, mẹ do Covid-19
22:03:24 16/09/2021
TP.HCM ngày đầu tiên thí điểm 'Thẻ xanh COVID-19', người dân đi lại ra sao?
13:19:21 16/09/2021
Việt Nam tiếp nhận hơn 850 nghìn liều vaccine COVID-19 AstraZeneca
16:26:40 16/09/2021
Bí thư thị trấn ở Bình Dương chết trong xe nghi do ngộ độc thuốc
23:50:24 15/09/2021
Từ 0h ngày 16/9, Cần Giờ và Tân Bình được nới lỏng hoạt động gì?
23:59:43 15/09/2021

Thông tin đang nóng

Xuất hiện "vật thể lạ" chắn ngay trước cổng KDL 6000 tỷ Đại Nam sau tuyên bố đóng cửa sạch sẽ MXH của "bà tổng" Phương Hằng
22:57:31 16/09/2021
Rộ tin nam danh hài nổi tiếng có sở thích bao nuôi cả dàn trai trẻ, cồng đồng mạng gọi tên 1 người
00:45:57 17/09/2021
Xôn xao tin nhắn của "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang với nữ CEO Đại Nam hồi còn thân nhau: "Em nói này chị đừng buồn nha..."
19:43:52 16/09/2021
Sốc: Cặp đôi vô tư làm 'chuyện ấy' trên máy bay, hành động phản cảm bị chỉ trích gay gắt
20:34:59 16/09/2021
Chưa hết drama: Quế Vân gọi thẳng bồ cũ bằng những từ ngữ cực gắt, tiếp tục tố lừa tình, tiền nhiều người?
18:55:11 16/09/2021
Diễn viên Khương Ngọc: Có con với bạn gái giấu kín, ăn thuần chay
21:21:16 16/09/2021
Song Hye Kyo được Kim Hee Sun tiết lộ tính cách thật, chuyện với Song Joong Ki hot lại
22:18:12 16/09/2021
Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ nguyên nhân ngừng đóng phim, Huỳnh Hiểu Minh ước được như vậy
21:50:11 16/09/2021
Netizen ngã ngửa vì tin nhắn của nhóc tỳ 2 tuổi nhà Hoà Minzy gửi bố đại gia, nội dung là gì?
20:26:34 16/09/2021
Tranh cãi ảnh tạp chí của Triệu Lệ Dĩnh: Khí chất kém lại còn copy đối thủ, bị 2 tình địch Dương Mịch - Nghê Ni "đè bẹp"
21:29:57 16/09/2021

Tin mới nhất

Covid 24h: Hà Nội dỡ chốt kiểm soát, TP HCM giảm ca tử vong

01:44:18 17/09/2021
Hà Nội đã dỡ 39 chốt kiểm soát phương tiện vào vùng đỏ trên tuyến đường chính ở các quận, huyện; TP HCM ca tử vong do Covid-19 thấp nhất một tháng qua.

Chủ tịch nước đề nghị có chế độ đãi ngộ cho y, bác sĩ chống dịch

01:41:26 17/09/2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị xem xét chế độ đãi ngộ và ghi nhận xứng đáng hơn với đội ngũ y bác sĩ, những người ở tuyến đấu chống dịch.

Đề xuất đưa kit xét nghiệm Covid-19 vào diện bình ổn giá

01:31:33 17/09/2021
14 hiệp hội vừa kiến nghị Thủ tướng đưa kit xét nghiệm Covid-19 vào diện được trợ giá, bình ổn giá nhằm giảm gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp.

Hà Nội: Sau ngày 21/9 sẽ tiếp tục nới lỏng, xác định cụ thể các điểm cách ly, phong tỏa

23:04:03 16/09/2021
Chiều 16/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ dừng triển khai 3 vùng, phong tỏa hẹp nhất để nới lỏng giãn cách

23:00:48 16/09/2021
Phó Chủ tịch Hà Nội cho biết, Thường trực Thành ủy chỉ đạo điều chỉnh các biện pháp theo hướng sẽ không triển khai 3 vùng như hiện nay, không phong tỏa lớn, chỉ thực hiện quy mô hẹp nhất để kiểm soát tốt dịch bệnh.

TP HCM tiếp tục xét nghiệm thần tốc đến ngày 30-9

22:24:41 16/09/2021
Từ nay đến hết ngày 30-9, TP HCM sẽ triển khai xét nghiệm thần tốc để tiếp tục bóc tách ngay nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời dựa trên kết quả đánh giá, phân loại lại vùng nguy cơ.

Giáo viên ở TP.HCM đến trường không cần giấy đi đường

22:16:33 16/09/2021
Giáo viên, giảng viên được Công an TP.HCM bổ sung vào đối tượng lưu thông không cần giấy đi đường từ ngày 16/9.

Kiều bào ủng hộ thêm một tỷ đồng chống Covid-19

22:13:49 16/09/2021
Cộng đồng người Việt tại Mỹ, Anh, Nhật Bản và Ukraine quyên góp thêm hơn một tỷ đồng để ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 trong nước.

TP HCM vẫn thiếu shipper trong ngày đầu được chạy liên quận

21:44:22 16/09/2021
Nhiều ứng dụng cho biết đã mở cho shipper hoạt động liên quận ngay từ sáng nay (16/9) nhưng nhiều người dùng vẫn chưa dễ tiếp cận.

Ngày đầu TP HCM nới lỏng một số hoạt động

21:41:20 16/09/2021
Nhiều hàng quán mở cửa trở lại khi shipper được giao hàng liên quận, một số nơi đường phố tấp nập hơn trong ngày đầu TP HCM điều chỉnh một số hoạt động.

Công an TP.HCM kiểm soát giãn cách xã hội từ 16.9 đến 30.9 như thế nào?

21:04:11 16/09/2021
Công an TP.HCM thông báo triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát giãn cách xã hội từ ngày 16.9 đến ngày 30.9.

Gói hỗ trợ Covid-19 TP.HCM đợt 3: Lập tổ công tác, công khai danh sách tại địa phương

21:00:56 16/09/2021
Ngày 16.9, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM gửi công văn khẩn, đề nghị UBND các quận huyện, phường, xã lập danh sách xét duyệt người dân thật sự khó khăn do dịch Covid-19 để TP thực hiện chính sách hỗ trợ đợt 3.

TP.HCM muốn rút ngắn thời gian tiêm mũi 2 vắc xin AstraZeneca để sớm đạt miễn dịch

20:50:23 16/09/2021
Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết việc đề xuất rút ngắn thời gian tiêm mũi 2 vắc xin AstraZeneca xuống còn 6 tuần nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm và sớm đạt miễn dịch.

Nhiều chủ hàng quán Hà Nội bán mang về: Giữ nguyên giá như trước giãn cách

20:45:33 16/09/2021
Tôi giữ nguyên giá bán như trước khi giãn cách vì thực tế nhiều người không đi làm được cũng giảm thu nhập, chủ quán vịt trên phố Ngọc Khánh (Hà Nội) chia sẻ. Quyết định này cũng giống hầu hết các quán đang mở bán mang về.

Hà Nội: Thêm 4 điểm test nhanh COVID-19 phục vụ lưu thông hàng hóa

20:30:42 16/09/2021
Thành phố Hà Nội vừa bổ sung 4 điểm test nhanh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện lưu thông hàng hóa tại địa bàn theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải thành phố.

Hà Nội: Hơn 150 nghìn lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ

20:24:58 16/09/2021
Tính đến hết ngày 15/9, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho 154.083 lao động tự do với số tiền 231,12 tỷ đồng. 132.725 lao động tự do đã được nhận hỗ trợ với số tiền 199,08 tỷ đồng.

Buổi sinh nhật "đặc biệt" ở nơi chỉ có tiếng tít tít của máy thở

20:21:35 16/09/2021
Đọc được những dòng tin nhắn gửi gắm tâm tư của người con lâu ngày không được gặp mẹ, Phòng Công tác xã hội trực thuộc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai đã kết nối để cho con gửi lời nhắn nhủ yêu thương tới mẹ trong ngày si...

Chủ tịch Quốc hội gợi ý Thanh Hoá thí điểm thuế nhà ở

20:16:30 16/09/2021
Theo ông Vương Đình Huệ, khi được trao cơ chế đặc thù, Thanh Hóa có thể đi đầu thí điểm đề án thuế nhà ở, sau này áp dụng cho Hà Nội, TP HCM.

Vốn tín dụng 'bắt nhịp' xây dựng nông thôn mới Lào Cai

20:13:51 16/09/2021
Hệ thống ngân hàng tại Lào Cai đã tích cực chung tay, góp sức cùng địa phương thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Khánh Hòa: Đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Incheon đến Cam Ranh

20:09:09 16/09/2021
Cục Hàng không Việt Nam vừa cấp giấy phép cho chuyến bay của Hãng hàng không Asiana Airlines từ Incheon (Hàn Quốc) đến Khánh Hòa vào ngày 18/9.

Vì sao tình trạng tiêm vaccine COVID-19 sai đối tượng vẫn liên tiếp tái diễn?

20:04:12 16/09/2021
Thời gian qua đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tiêm vaccine COVID-19 sai đối tượng, mặc dù đã có nhiều vụ việc bị xử lý, tuy nhiên vì sao hành vi này vẫn liên tục tái diễn?

Huy động nguồn lực hỗ trợ hợp tác xã khôi phục, phát triển sản xuất

19:18:23 16/09/2021
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa ban hành công văn số 630/LMHTXVN-CSPT gửi Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, địa phương về triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh d...

Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 theo đúng hướng dẫn

19:15:43 16/09/2021
 Gần đây, Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh một số cơ sở tiêm chủng có tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi và kết hợp 2 loại vaccine không theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng Nai: Nhân viên y tế mắc COVID-19 không triệu chứng được phép tham gia điều trị cho các F0

19:12:00 16/09/2021
Ngày 16/9, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa có văn bản chấp thuận về việc cho nhân viên y tế mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được tiếp tục tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Những "món quà vô giá" giữa Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị COVID-19 khắc nghiệt

19:09:49 16/09/2021
Buổi sinh nhật của bà T không phải ngồi giữa vòng tay yêu thương của những người thân trong gia đình, mà chính là giữa bệnh phòng – nơi có hàng trăm bệnh nhân F0 nặng, nguy kịch.

Hà Nội yêu cầu nhà hàng, quán ăn quét mã QR

19:07:53 16/09/2021
Các cơ sở được phép kinh doanh tại 19 quận, huyện vùng xanh ở Hà Nội phải tạo điểm quét QR Code để khách khai báo y tế.

Đất nền giảm giá, sức mua yếu

18:37:45 16/09/2021
Tháng 8, do giãn cách chống dịch, thị trường sơ cấp chỉ bán được 6 nền đất, trong khi nhà đầu tư thứ cấp giảm giá vì áp lực tài chính.

Trải lòng của những chủ quán hơn 2 tháng "cửa đóng then cài" nay được hoạt động trở lại

18:35:49 16/09/2021
Nguồn thu của đại gia đình cô Dung (gồm 7 người) trông chờ cả vào quán phở. Hai tháng nghỉ vì dịch bệnh, không có thu nhập nhưng vẫn phải đóng tiền thuê cửa hàng khiến cô như ngồi trên đống lửa....

Số ca tử vong do Covid-19 ở TP HCM thấp nhất một tháng

18:24:43 16/09/2021
TP HCM ghi nhận 160 ca tử vong do dịch trong ngày 15/9 và đây là con số thấp nhất gần một tháng qua, theo Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố.

Có thể bạn quan tâm

99% bệnh nhân Covid-19 nhập viện có điểm chung là chưa tiêm chủng

Sức khỏe

01:55:58 17/09/2021
Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, trong khi các trường hợp nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng đột biến ở Mỹ, phần lớn các trường hợp tử vong và nhập viện vẫn tiếp tục áp đảo ở những người chưa tiêm chủng.

'TP HCM cần vẽ lại bản đồ chống dịch đến từng khu phố'

Sự kiện nóng

01:43:07 17/09/2021
TP HCM cần vẽ lại bản đồ đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến tận tổ dân phố, khu phố và áp dụng biện pháp phòng chống tương ứng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị.

Tìm mọi cách để được tiêm liều vaccine thứ ba

Thế giới

01:39:59 17/09/2021
Amy Piccioni, 55 tuổi, khi biết hiện tượng nhiễm nCoV đột phá ở người đã tiêm chủng, bắt đầu tìm cách để được tiêm liều vaccine tăng cường.

Một ứng dụng giao hàng bị netizen tấn công, nghi vấn vì những ồn ào chuyện sao kê của nghệ sĩ đại điện?

Netizen

00:39:39 17/09/2021
Sau Vietcombank lại đến một ứng dụng bị netizen đánh giá 1 sao vì có nghệ sĩ liên quan đến việc minh bạch từ thiện.

Người đàn ông ở miền Tây bị đâm chết trong phòng trọ

Pháp luật

00:03:53 17/09/2021
Xảy ra mâu thuẫn, Ngô Hoàng Trí, 42 tuổi, ở Vĩnh Long cầm dao đâm chết người đàn ông ở cùng dãy nhà trọ với mình.

Đây chính là 3 con giáp nữ vừa thông minh tài giỏi lại là vợ đảm mẹ hiền, đem lộc tới cho cả nhà

Trắc nghiệm

23:59:26 16/09/2021
Phụ nữ tuổi Mão có đức hạnh vô cùng tốt. Trời sinh họ có số phú quý và đem theo nhiều phước lộc cho những người xung quanh. Đặc biệt sau khi kết hôn, sự nghiệp của chồng sẽ thành công vượt bậc, tình cảm vợ chồng hòa thuận, đồng lòng.

Travel blogger Lý Thành Cơ lan tỏa niềm đam mê du lịch đến cộng đồng

Du lịch

23:57:47 16/09/2021
Không chỉ được mọi người yêu thích nhờ tính cách hòa đồng, thân thiện, travel blogger Lý Thành Cơ còn được công chúng hâm mộ nhờ những đam mê du lịch mà anh lan tỏa.

Xuân Nghi: Hợp tác với mixer/ masterer của Taylor Swift, giải đáp thắc mắc vì sao không đi hát nhiều hơn

Nhạc việt

23:57:20 16/09/2021
Nhấc máy kết nối với Billboard từ Mỹ, Xuân Nghi là nhân vật tiếp theo của chương trình phỏng vấn trực tuyến Mùa 16.

Olivia Rodrigo - công chúa nhạc pop thế hệ mới

Nhạc quốc tế

23:56:43 16/09/2021
Bầu không khí giãn cách ảm đạm bao trùm nhiều nơi trên thế giới dường như không thể ngăn một ngôi sao nhí Disney vươn mình trở thành hình mẫu nghệ sĩ toàn tài.

Con gái của Johnny Depp thả rông ra phố

Sao âu mỹ

23:53:42 16/09/2021
Lily Rose Depp đã được nhìn thấy ở thành phố New York sau khi chạm mặt bạn trai cũ Timothée Chalamet tại sự kiện Met Gala.

Trọng tài FIFA: 'Quyết định cảm tính cho tuyển Việt Nam'

Bóng đá việt nam

23:46:31 16/09/2021
Ông Trương Quốc Dũng cho rằng trọng tài Fernandes Eduardo đã đưa ra quyết định an toàn khi không công nhận bàn thắng cho tuyển futsal Việt Nam.