Xây dựng NTM: Nổi bật nhất là thay đổi về nhận thức

“Cái nổi bật nhất là thay đổi về nhận thức. Ở một phần lớn số xã nông dân đã phấn khởi, tin tưởng chương trình NTM là một cái bước quan trọng để thay đổi cuộc sống của họ, gắn cuộc sống của họ với sự phát triển chung của đất nước”TS Đặng Kim Sơn, Giám đốc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông thôn trao đổi với TS về ‘Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới’.

Bước đột phá về chiến lược, chính sách

Thưa TS, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Thủ tướng phê duyệt đã đi được 1/3 chặng đường (10 năm). Là người hiểu rõ nhất về các chính sách và chiến lược phát triển nông thôn, xin ông cho biết ý nghĩa thực tiễn của chương trình này?

Đây là chương trình rất đặc biệt, bao gồm các hoạt động của nhiều chương trình mục tiêu quốc gia khác cùng diễn ra trên địa bàn nông thôn.

Mặc dù cơ quan thường trực đặt tại Bộ NN&PTNT nhưng mang tính chất toàn quốc, liên ngành với sự chỉ đạo tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị cho đến các đoàn thể quần chúng, các địa phương, các thành phần kinh tế…

Xây dựng NTM: Nổi bật nhất là thay đổi về nhận thức - Hình 1

Nông thôn mới góp phần đẩy nhanh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Sau khi triển khai, ông nhận thấy nông nghiệp, nông thôn nước ta có chuyển biến như thế nào theo từng chặng? Theo ông, đâu là điểm nổi bật mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua?

Sau ba năm thực hiện, chương trình Nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tựu lớn, thay đổi được diện mạo của nông thôn.

Ở các trụ sở xã tham gia chương trình này đều hình thành các công trình phúc lợi chính được quy hoạch khá hoàn chỉnh, như trụ sở, bệnh viện, trường học, chợ, hệ thống điện, giao thông… khá khang trang. Đây là bước thay đổi khá rõ rệt.

Ngoài đồng ruộng, việc dồn điền đổi thửa tạo ra những vùng sản xuất đồng bộ hơn, quy mô lớn hơn; đi kèm theo là hệ thống kênh mương, cơ giới, đường xã tương đối tốt; nhiều nơi đã tranh thủ sự đồng bộ đó để nâng mức độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp lên gấp 30 – 50% so với trước trong chỉ sau ba năm, nhờ đó tăng được năng suất lao động, giảm được lãng phí sử dụng nước, tạo nên được cơ sở để triển khai áp dụng thâm canh cánh đồng mẫu lớn…

Nhiều địa phương doanh nghiệp đã vào đầu tư ở lĩnh vực nông nghiệp, đưa sản xuất hàng hóa tập trung; thống nhất với nhau ở các vùng sản xuất cùng một cây con giống, cùng một loại nông sản… Rất nhiều nơi mức sống nông dân tăng lên, điều kiện sống về văn hóa được cải thiện.

Cái nổi bật nhất là thay đổi về nhận thức. Ở một phần lớn số xã nông dân đã phấn khởi, tin tưởng chương trình NTM là một cái bước quan trọng để thay đổi cuộc sống của họ, gắn cuộc sống của họ với sự phát triển chung của đất nước.

Xây dựng NTM: Nổi bật nhất là thay đổi về nhận thức - Hình 2

Tiến sỹ Đặng Kim Sơn, Giám đốc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông thôn

Rất nhiều chính quyền, đảng bộ địa phương đã thấy được lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực quan trọng cần phải đầu tư tập trung song song với việc đầu tư phát triển đô thị.

Tuy nhiên, cũng còn một số điểm hạn chế. Ở nhiều nơi vẫn nảy sinh tâm lý ỷ lại vào nhà nước, coi chương trình NTM vẫn là chương trình đầu tư của nhà nước, vẫn còn nhiều nơi quá coi trọng phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển xây dựng, tập trung chủ yếu hoàn chỉnh các dự án xây dựng cơ bản; trong khi đó mảng sinh kế, phát triển sản xuất chưa được chú trọng đúng mức. Vì thế, mức sống của nông dân tuy được cải thiện nhưng vẫn chậm.

Một mảng vẫn còn yếu trong chương trình NTM là phát triển về nếp sống, thay đổi về đời sống văn hóa, các hủ tục, nếp sống cũ vẫn còn tồn tại gây ảnh hưởng xấu ở nhiều địa phương; tình trạng rượu chè, nghiện hút, bạo lực gia đình, trẻ em thất học vẫn diễn ra; mức sống văn minh và vệ sinh chưa phải là tốt…

Hai điểm cần cố gắng trong thời gian tới đây, theo tôi, đó là người nông dân phải nhận thức mình phải là chủ thể, phải là người làm chủ vận mệnh của mình; thứ hai, phát triển nông thôn phải gắn với phát triển kinh tế đô thị và công nghiệp. Đây là hai mảng còn yếu trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu QG NTM hiện nay.

Phát huy thế mạnh vùng miền

Trong thời gian vừa qua, có một số địa phương đã nhanh chóng đạt được các tiêu chí đề ra trong khi có một số địa phương khác khó khăn trong thực hiện. Lý do tại sao?

Trước hết, để triển khai chương trình mục tiêu QG xây dựng NTM, chúng ta đã đặt ra 19 tiêu chí xây dựng. 19 tiêu chí này nhằm mục đích xác định khoảng cách từ điểm khởi đầu mà các địa phương bắt đầu cho đến khi đạt được yêu cầu của chương trình thì phải đi như thế nào; những lĩnh vực nào thuận lợi, những lĩnh vực nào khó khăn phải phấn đấu…

Thứ hai, trong quá trình triển khai, dùng những tiêu chí này để do lường tiến độ thực hiện mức độ phấn đấu, và cũng dùng tiêu chí này để so sánh, đánh giá giữa các địa phương với nhau.

Tuy nhiên, phải khẳng định, bộ tiêu chí này không phải là mục tiêu của chương trình. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM không phải đặt ra để cho tất cả các địa phương đảm bảo tiêu chí này là xong.

Bởi vì, quá trình phát triển nông thôn là một quá trình liên tục. Mục tiêu hôm nay đạt được và thỏa mãn thì ngày mai, trong xã hội hiện đại hơn, trong một mức sống cao hơn, nó lại trở thành lạc hậu.

Xây dựng NTM: Nổi bật nhất là thay đổi về nhận thức - Hình 3

Hạ tầng nông thôn ngày càng được xây dựng mới đảm bảo đời sống người dân.

Có thể lý giải được, tại sao có địa phương rất nhanh chóng đạt được mục tiêu, có địa phương lại không.

Có hai lý do. Thứ nhất, là do quyết tâm chính trị của toàn thể hệ thống đảng, nhà nước, các tác nhân trong xã hội ở địa bàn đó thống nhất với nhau lấy nông nghiệp, nông dân, nông thôn làm mũi nhọn đột phá; mọi người cùng quyết tâm sát cánh với nhau để giải quyết dứt điểm mấu chốt này.

Thứ hai, nguyên nhân khách quan, đó là ở những địa phương đó có lợi thế, thuận lợi, như cơ sở hạ tầng ở đấy đã tốt rồi; việc phát triển hàng hóa, sản xuất hàng hóa đã chuyên môn hóa, tỷ lệ công nghiệp cao cho nên nguồn thu ngân sách của địa phương đó mạnh, họ có thể bù đắp cho các vùng nông thôn một cách dễ dàng.

Vì thế, nếu ở địa phương nào đạt được cả hai điều kiện như thế, lãnh đạo địa phương quyết tâm và điều kiện KTXH, xuất phát điểm tương đối cao.. thì họ dễ dàng đạt được mục tiêu sớm hơn các địa phương khác.

Có nhiều địa phương khác họ đạt được tiêu chuẩn thứ nhất, nhưng xuất phát điểm của họ thấp hơn (như khu vực miền núi, tỉnh thuần nông…) khả năng ngân sách của địa phương hạn chế, ở những địa phương đó họ đạt được các tiêu chí đã đăng ký cho các xã xây dựng nông thôn mới không phải dễ dàng gì.

Nhưng không phải họ không thành công, vì khoảng cách đi từ xuất phát điểm ban đầu, đó là thế mạnh, thế yếu mà chúng ta cần biết khi đặt ra để đánh giá, động viên, khen ngợi các địa phương khác nhau.

Trong việc phân bổ nguồn ngân sách thực hiện chương trình…, mình có ưu ái tập trung cho những địa phương nào trước hay cùng triển khai chung trên diện rộng toàn quốc?

Chương trình mục tiêu quốc gia NTM không đặt ra chuyện ưu tiên đầu tư theo vùng hay theo địa bàn. Mỗi tỉnh chọn ra 20% số xã để đưa vào chương trình trong đợt đầu.

Kinh phí sẽ là ngân sách trung ương hỗ trợ, ngoài ra vẫn khuyến khích sử dụng ngân sách địa phương hoặc các biện pháp khác để mở rộng số xã xây dựng chương trình NTM ngoài số lượng xã đăng ký với TƯ.

Xây dựng NTM: Nổi bật nhất là thay đổi về nhận thức - Hình 4

Những cánh đồng quy mô lớn cho phép sản xuất hàng hóa.

Việc lựa chọn tỷ lệ 20% các xã là việc làm cần thiết trong điều kiện ngân sách hiện nay, không thể nào dàn đều, làm tất cả, chưa kể trong quá trình triển khai thực hiện, hàng loạt vấn đề như vấn đề tiêu chí, vấn đề tổ chức thực hiện, vấn đề cơ chế chính sách phải tiếp tục điều chỉnh, cho nên việc chọn một số xã đi trước, làm trước là cần thiết.

Như kinh nghiệm của một số nước thành công trong xây dựng nông thôn mới, ví dụ Hàn Quốc, họ không chọn những vùng nghèo, vùng khó khăn, bởi mục tiêu của chương trình như của chúng ta là để thí điểm tạo ra các mô hình ban đầu, xác định những khó khăn phải vượt qua, đề ra những giải pháp thực tiễn hiệu quả để mở rộng chương trình, nên chọn các địa phương điển hình.

Nếu chúng ta lựa chọn nhắm địa bàn đầu tư vào các huyện nghèo, xã khó khăn… sẽ tạo ra tình trạng ỷ lại, nhà nào cũng muốn nhận là hộ nghèo, địa phương nào cũng nhận là địa phương khó khăn để nhận trợ cấp như trong thời gian qua.

Một trong nhiều giải pháp khi triển khai mục tiêu chương trình này có việc quy hoạch lại ruộng đất, dồn điền đổi thửa để xóa bỏ thực trạng nhỏ lẻ, manh mún. Ông đánh giá về giải pháp này như thế nào?

Giải pháp này nhằm hai mục tiêu: người dân sẽ tập trung ruộng đất vào một mối, máy móc sẽ được đưa vào sản xuất, tiết kiệm được hao phí về vật tư, nước nôi, thủy lợi… trở nên đồng bộ hơn nhờ giải pháp này. Nó là giải pháp rất cần thiết. Rất nhiều địa phương thời gian qua tập trung vào khâu này.

Khâu này làm tốt chủ yếu ở vùng ĐBBB, Bắc Trung Bộ do đặc thù địa hình và lịch sử. Giải pháp này không phải thực hiện theo cơ chế của nhà nước, không phải bằng mệnh lệnh, không phải bằng giải pháp hành chính, cũng không dựa trên cơ chế thị trường, không phải mua đi bán lại để có được sự tập trung, mà chủ yếu dựa trên cơ chế thảo luận, bàn bạc trong cộng đồng, tập thể.

Bởi thế nó đòi hỏi phải có sự minh bạch, bàn bạc kỹ càng, phải có sự gương mẫu của lãnh đạo địa phương, sự gắn bó chặt chẽ của cộng đồng nhân dân. Đây là cách làm rất đặc biệt, cách thức giải quyết rất mất công nhưng cần có quyết tâm rất cao, nếu làm rất tốt và không phải mất chi phí

Quy hoạch lại đồng ruộng kèm theo hoàn thiện hệ thống thủy lợi, đường nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, cơ giới hóa… Bước này nhà nước và doanh nghiệp phải vào cuộc thì mới mua được máy móc, mới đảm bảo được thủy lợi…

Sau khi làm được những bước đó sẽ mở ra cơ hội để làm được các mô sản xuất theo kiểu cánh đồng mẫu lớn, doanh nghiệp nông nghiệp…, có thể sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn.

Có rất nhiều nơi làm được việc này nhưng không thực hiện đúng được yêu cầu mà tôi vừa nói trên, vẫn dồn điền đổi thửa được nhưng tác động xấu đi, giống như Hà Nội.

Hà Nội tiến hành dồn điền đổi thửa có sự hỗ trợ rất mạnh nhờ có nhiều điều kiện, tiềm lực ngân sách mạnh, nhưng nhiều nơi, nhiều vùng thiếu sự bàn bạc của nhân dân, dẫn đến việc nhiều bà con bức xúc do dồn điển đổi thửa dẫn đến sự thay đổi về đất đai của bà con, thay đổi hiện trạng không được đảm bảo; nhiều nơi sau khi hoàn thành xong không đưa vào sản xuất được.

Dồn điền đổi thửa bản thân nó không phải là giải pháp về mặt kỹ thuật thuần túy. Nếu coi đó là mục đích thì sẽ là thất bại!

Xin cảm ơn Tiến sỹ Đặng Kim Sơn.

Kiên Trung(thực hiện)

Theo_VietNamNet

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Mẹ đi nhận hàng cứu trợ, bé trai 8 tuổi ở nhà ngã xuống nước
20:46:37 20/10/2020
Dân miền Trung vật lộn trong 'đại hồng thủy': Quảng Bình thất thủ
14:07:14 20/10/2020
Phụ huynh khó xử khi cô giáo nhắc con tặng quà 20/10
14:36:08 20/10/2020
Quảng Bình: Sạt lở nghiêm trọng vùi lấp đồn Biên phòng
16:13:11 20/10/2020
Tìm thấy bé trai 'mất tích cùng bảo mẫu'
10:19:26 22/10/2020
Cứu trợ người dân vùng lũ miền Trung: Có cần phải bê mì tôm tới tận nhà?
18:11:15 20/10/2020
Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337
19:12:51 20/10/2020
Vì sao miền Trung mưa triền miên dẫn tới lũ lịch sử?
20:57:36 21/10/2020
Chung sống với thiên nhiên- liệu còn kịp?
14:55:48 21/10/2020
Bắc Ninh: Hỗ trợ 5 tỷ đồng giúp các tỉnh miền Trung
17:41:37 21/10/2020

Thông tin đang nóng

MỚI: Luật sư lên tiếng trước việc Thủy Tiên tự ý kêu gọi từ thiện là vi phạm pháp luật, nguy cơ bị xử lý?
09:53:23 22/10/2020
Ném đồ cứu trợ cho người dân rồi bị nói 'của cho không bằng cách cho', cầu thủ Đông Triều phản pháo: 'Hãy góp tiền và cùng chúng tôi lên ghe, đừng chỉ dạy'
10:09:28 22/10/2020
MC Phan Anh bênh vực Thủy Tiên trước nguy cơ phạm luật vì kêu gọi 100 tỷ cho miền Trung: “Kết tội thì cũng chơi”
09:07:21 22/10/2020
VTV gây tranh cãi gay gắt với phóng sự: “Thuyền cứu trợ của các đoàn thiện nguyện tự đi có thể làm sụp nhà dân”
11:46:47 22/10/2020
Phẫn nộ antifan “khẩu nghiệp” nói gở Thủy Tiên gặp nạn khi đi cứu trợ, nữ ca sĩ đáp trả: “Chị mà có gì thì còn anh Vinh”
11:08:06 22/10/2020
Lý Hùng: 'Trước khi qua đời, cha hôn từng người con'
09:27:59 22/10/2020
Cổ Thiên Lạc thời trẻ điển trai tới nhường nào? Ngũ quan hoàn hảo tới từng góc độ, nhan sắc 25 năm sau vẫn gây sốt
08:51:51 22/10/2020
'Phan Kim Liên' Dương Tư Mẫn nổi tiếng gợi cảm, từ bộ ngực đẹp nhất châu Á lại phải phải cắt bỏ, giờ đi bán mì rời xa làng giải trí
09:18:42 22/10/2020
Hồ Việt Trung chính thức lên tiếng khi bị chỉ trích vì quăng quà cứu trợ cho người dân miền Trung, Tiến Luật vào trấn an
11:30:40 22/10/2020
Xôn xao thông tin kết quả ADN chứng minh quý tử thứ 3 nhà Trương Bá Chi là con trai Thành Long?
12:59:08 22/10/2020

Tin mới nhất

Hai tuyến đường ở Đăk Nông, Bình Phước sụt lún

14:15:50 22/10/2020
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, làm tuyến đường ở thành phố Gia Nghĩa (Đăk Nông) và huyện Bù Đăng (Bình Phước) bị sạt lở, sụt lún, gây ách tắc giao thông.

Trâu bò chết trôi, lúa mọc mầm, nhà cửa hoang tàn và những tiếng khóc không thành tiếng ở vùng rốn lũ Hà Tĩnh

14:09:16 22/10/2020
Trâu bò, lợn, gà chết trôi vướng mắc khắp nơi, lúa mọc mầm đen sỉn, nhà cửa hoang tàn, làng xóm xác xơ rác rến-đó là cảnh tượng xót xa, của người dân chạy lũ khi trở về nhà.

Người dân đu dây cáp qua sông

14:07:28 22/10/2020
Nước lũ đánh sập cầu treo bắc qua sông A Vương, cô lập 200 người dân thôn Bhloóc, xã Bha Lêê (huyện Tây Giang) khiến họ phải kéo dây cáp và dùng ròng rọc qua sông.

Hương Sơn quyên góp gần 40 triệu đồng ủng hộ người dân vũng lũ

10:41:24 22/10/2020
Trong ngày đầu phát động, huyện Hương Sơn quyên góp được gần 40 triệu đồng ủng hộ đồng bào trong tỉnh đang bị gặp nhiều khó khăn, thiếu thôn do mưa lũ.

Vùng lũ Quảng Trị - nhìn lúa mọc mầm mà ứa nước mắt

10:02:58 22/10/2020
Chưa đến cổng Trung tâm giống cây trồng - vật nuôi tỉnh Quảng Trị, mùi chua hẩm của hàng ngàn tấn lúa bị ngâm nước lâu ngày bốc lên đã sộc vào mũi.

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

09:54:03 22/10/2020
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của T.Ư Ðảng, Quốc hội, Chính phủ và hỗ trợ kịp thời của các ban, bộ, ngành T.Ư; kế thừa những thành tựu của các nhiệm kỳ trước, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đoàn kết, c...

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

09:46:40 22/10/2020
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Quảng Bình: Nước rút nhanh, thuận lợi cho công tác cứu trợ

09:44:17 22/10/2020
Đến sáng 22/10, thời tiết tại nhiều địa phương ở Quảng Bình khô ráo, không mưa, nước lũ rút nhanh; nhiều tuyến đường đã thông tuyến trở lại thuận lợi cho công tác cứu trợ.

Thu hoạch mì tránh ngập úng

06:41:56 22/10/2020
Gần nửa tháng qua, mưa kéo dài khiến cho hàng nghìn hécta mì ở nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập sâu trong nước. Hiện nông dân đang nhanh chóng thu hoạch, hạn chế thiệt hại do mì bị ngâm lâu trong nước sẽ dẫn đến bị úng, thối, không t...

Bộ Quốc phòng cấp 13 tấn lương khô cho 4 tỉnh miền Trung

06:39:15 22/10/2020
Ngoài 13 tấn lương khô, Bộ Quốc phòng đã cung cấp thêm nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu và phương tiện, vật chất giúp nhân dân và bộ đội ở miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ.

Cơ cực ở vùng rốn lũ Quảng Điền

06:36:09 22/10/2020
Lũ chồng lũ, vùng rốn lũ Quảng Điền những ngày này vẫn còn nhiều làng, xã...ngập sâu trong nước lũ và cô lập với bên ngoài, cuộc sống của người dân hết sức khó khăn.

Hà Nội: Giải đáp thắc mắc CNVC-LĐ thông qua đối thoại

06:32:35 22/10/2020
LĐLĐ quận Long Biên, TP Hà Nội phối hợp với UBND và BHXH quận vừa tổ chức đối thoại về pháp luật lao động, Công đoàn (CĐ), BHXH với hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cán bộ CĐ cơ sở và người lao động trê...

Lo chuyện bao đồng

05:30:28 22/10/2020
Trong căn phòng trọ rộng chưa đến 30 m2, đập vào mắt chúng tôi là hàng chục chiếc xe đạp lớn, nhỏ chất đống ở một góc phòng, xung quanh là đồ nghề và phụ tùng sửa xe. Anh Thắng hiện là công nhân (CN) kỹ thuật tại Công ty TNHH Intel Prod...

Sau lũ, đường nối TP Hà Tĩnh – Lộc Hà hư hỏng nặng

21:51:11 21/10/2020
Sau những ngày mưa lớn và xả hồ Kẻ Gỗ, đoạn đường Quang Trung (TP Hà Tĩnh) với chiều dài khoảng gần 500m bị tàn phá nghiêm trọng...

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Xuân xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

21:35:48 21/10/2020
Xác định xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Như Xuân đã có nhiều cách làm phù hợp với đặc điểm, tình h...

10 tấn hàng cứu trợ đã vào với đồng bào miền Trung

21:27:20 21/10/2020
Chiều 21/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, 10 tấn hàng cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã được Hãng hàng không Bamboo Airway vận chuyển miễn phí từ sân bay Nội Bài vào đến sân bay Đồng Hới ( Quảng Bình) đ...

Khẩn cấp ngăn sạt lở nghiêm trọng bờ biển Cửa Đại

21:18:49 21/10/2020
Liên tục từ ngày 19 đến 21/10, đã có hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an, Quân đội, Đoàn viên thanh niên và người dân TP Hội An hợp lực đắp kè mềm ngăn sạt lở, cứu bờ biển Cửa Đại bị ăn sâu vào đất liền.

Cà Mau khẩn trương khắc phục thiệt hại do ngập úng

21:16:32 21/10/2020
Ngày 21-10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan và địa phương trong tỉnh khẩn trương khắc phục thiệt hại do ngập úng trên địa bàn.

Đại sứ Liên minh Thái Bình Dương ủng hộ đồng bào miền Trung

21:14:45 21/10/2020
Đại sứ Chile Jaime Chomalí thay mặt các Đại sứ quán các quốc gia thuộc Liên minh Thái Bình Dương bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới người dân miền Trung trước những thương vong, thiệt hại do mưa lũ.

Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt bảo vệ biên giới, cửa khẩu

21:12:24 21/10/2020
Chiều 21-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Bến xe miền Đông hiện đại nhất nước vắng vẻ vì…quá ế ẩm

21:09:43 21/10/2020
Đã gần 2 tuần kể từ ngày đưa vào hoạt động, bến xe miền Đông mới, được ví như cảng hàng không vẫn đìu hiu, vắng khách. Có ngày chẳng có hành khách nào đến bến xe để mua vé.

Di dời khẩn cấp gần 300 hộ dân có nguy cơ sạt lở

20:54:55 21/10/2020
Trong nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, tại huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi. Ngay lập tức, gần 300 hộ với hơn 1.100 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp.

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong thời kỳ mới

20:52:21 21/10/2020
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, thể hiện đặt nhiều kỳ vọng vào sự thay đổi chất lượng, hiệu quả của công tác Mặt trận trong thời kỳ mới. Đây là cơ s...

Hà Tĩnh: Siêu thị cam kết ổn định giá hàng thiết yếu

20:48:27 21/10/2020
Tình trạng ngập lụt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới, do tác động xấu của thời tiết, nguy cơ xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa dẫn tới việc tăng giá một số loại thực phẩm thiết yếu như rau xanh, c...

Bình Định: Nhiều đơn vị, cá nhân ủng hộ các tỉnh miền Trung

20:45:07 21/10/2020
Từ ngày 17 đến ngày 21/10, nhiều đơn vị, cá nhân tại tỉnh Bình Định đã ủng hộ người nghèo và đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Phụ nữ Hải Dương: Nhiều hoạt động ấm áp hướng về đồng bào vùng lũ

20:42:48 21/10/2020
Trong những ngày qua, mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất liên tục xảy ra tại các tỉnh miền Trung làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản. Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương đang có nhiều hoạt động chung tay chia sẻ với đồng bào vùng lũ.

Tổng kết Đề án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân

20:40:10 21/10/2020
Ban Chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896).

Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do mưa lũ

20:37:37 21/10/2020
Nhằm kịp thời ủng hộ, động viên, góp phần chia sẻ bớt những khó khăn với những doanh nghiệp có công nhân bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, vừa qua, lãnh đạo Sở Công Thương cùng Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị đã thăm và tặng 300 ...

Có thể bạn quan tâm

Cứ nam thần nào kết đôi với Đàm Tùng Vận xong đều đóng phim đam mỹ hoặc song nam chủ

Phim châu á

14:17:26 22/10/2020
Ở thời điểm hiện tại, Đàm Tùng Vận là một trong số ít những gương mặt thuộc thế hệ nữ diễn viên sinh năm 9x vừa có nhan sắc, vừa có khả năng diễn xuất, được công nhận qua các tác phẩm ăn khách: Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Từng đóa...

OCB trước thềm niêm yết sàn HoSE, có gì để nhà đầu tư quan tâm?

Kinh tế

14:17:08 22/10/2020
Là một trong những ngân hàng chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) cuối năm nay, OCB cho biết, lợi nhuận 9 tháng đầu năm nay đạt hơn 2.500 tỷ đồng.

OPPO TV: 18 loa Dynaudio, camera selfie, RAM 8,5GB, phát 4 kênh cùng lúc, giá mềm 

Đồ 2-tek

14:16:31 22/10/2020
2 chiếc TV của OPPO đã ra mắt với nhiều công nghệ thú vị , TV này sử dụng chip MediaTek MT9950, con chip đầu tiên trên thế giới của smart TV hỗ trợ cả Wifi 6 và 8K. Đi kèm với con chip đặc biệt này là RAM 8,5GB, ROM 128GB.

Bayern Munich vùi dập Atletico có Suarez, lập kỷ lục săn bàn đáng sợ

Bóng đá thế giới

14:15:21 22/10/2020
Bayern Munich đại thắng Atletico Madrid 4-0 khi mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu. Hùm xám của HLV Hansi Flick thực sự khiến đối thủ choáng ngợp khi thiết lập cột mốc lịch sử.

Nhà sản xuất hứa sẽ thưởng nếu tìm được bằng chứng ekip Rap Việt mời Torai9

Show việt

14:09:05 22/10/2020
Gần đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau bức ảnh chụp lại bình luận của rapper Torai9. Điều đáng nói là bình luận này đã gây nên nhiều tranh cãi. Nam rapper cho biết Rap Việt từng mời mình tham gia chương trình nhưng anh chàng đã từ chối...

'Vua bánh mì' tập 26: 'Không ai cho lương thiện', Hữu Nguyện leo rào đột nhập nhà bà Khuê để trả thù

Phim việt

14:05:49 22/10/2020
Nối tiếp những phút cuối phim tập 25 Vua bánh mì, mở đầu tập 26 với diễn biến tâm lý cực kì đau khổ của cả ông Vinh và Hữu Nguyện. Kẻ làm hại mẹ mình đã thú nhận tội lỗi, Hữu Nguyện đứng trước mặt kẻ thù với sự đau đớn tột độ. Còn về ph...

Học trò Mỹ Tâm: 'Có mấy ai nổi tiếng bằng thực lực như Thùy Chi, Đen Vâu'

Trắc nghiệm

14:05:44 22/10/2020
Học trò Mỹ Tâm - Bảo Uyên - cũng nói về mối quan hệ với Đức Phúc sau The Voice: Phúc bận quá nên tôi không dám nhắn tin.

Xe Trung Quốc Zotye Z8 ồ ạt rao bán, giá dưới 500 triệu đồng

Ôtô

14:04:50 22/10/2020
Những chủ xe Zotye Z8 sau thời gian sử dụng đang rao bán với giá dưới 500 triệu đồng với mục đích đổi xe khác tốt hơn.

GĐĐH Nam Định bức xúc vì trọng tài lại mắc sai lầm

Bóng đá việt nam

14:02:10 22/10/2020
Trong trận đấu giữa Quảng Nam và Nam Định tại vòng 3 của giai đoạn 2 V-League 2020, khi đội bóng chủ nhà đang dẫn trước 1-0 thì đội khách đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Văn Cường trong tình huống tấn công ở phút 75 của trận đấu.

Bỏ qua mọi thủ tục, bác sĩ cứu người thợ bị thủng tim trong gang tấc

Sức khỏe

13:49:10 22/10/2020
Vừa nhìn thấy vết thương và trạng thái của bệnh nhân, vị bác sĩ đã quyết định bỏ qua các bước chụp phim, xét nghiệm, đẩy ngay vào phòng mổ, mở lồng ngực và tìm thấy vết thủng tim lớn.

Loạt món ăn đặc sản không thể bỏ lỡ khi đến miền Tây

Ẩm thực

13:49:04 22/10/2020
Miền Tây không chỉ được biết đến với vẻ đẹp sông nước hữu tình mà còn bởi những món ăn ngon đặc trưng níu chân du khách.

Màn đọ sắc gây sốt của NS Chiều Xuân và 2 ái nữ: Gia đình visual mãn nhãn, con gái út ra dáng mỹ nhân Vbiz lắm rồi!

Sao việt

13:48:16 22/10/2020
Xuất hiện chung khung hình với bố mẹ, con gái út nhà NS Chiều Xuân giật trọn spotlight vì quá dễ thương!

Jamo D 590 Special Edition - Huyền thoại âm thanh Đan Mạch trong tầm tay

Thế giới số

13:48:07 22/10/2020
Không chỉ mang lại hiệu quả trình diễn âm thanh ấn tượng trong phân khúc giá, Jamo D 590 Special Edtion (SE) còn là một đôi loa mang giá trị sưu tầm, một huyền thoại mang dấu ấn hi-end Đan Mạch.

An Giang: Nhiều quý bà bị bắt trên chiếu bạc

Tệ nạn

13:47:20 22/10/2020
Tối 21/10, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã triệt phá sới bạc, tại khu vực ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, thu giữ trên 100 triệu đồng, trong đó bắt nhiều đối tượng là phụ nữ.

Đều có mẹ là "biểu tượng sắc đẹp" Hong Kong nhưng các ái nữ này lại gây thất vọng vì không được thừa hưởng "gen nhan sắc"

Sao châu á

13:45:52 22/10/2020
Công chúng đều cảm thấy nuối tiếc vì hầu như con gái của những mỹ nhân này đều không được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ.