Phát huy vai trò an sinh của bảo hiểm thất nghiệp

Sau hơn 11 năm thực hiện, chính sách bảo hiểm (BH) thất nghiệp ở nước ta đã thực hiện tốt vai trò là “điểm tựa” cho người lao động khi mất việc làm.

Phát huy vai trò an sinh của bảo hiểm thất nghiệp - Hình 1

BH thất nghiệp đã chứng minh hiệu quả to lớn trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khi thời gian qua, đã hỗ trợ nhiều lao động mất việc làm , giúp người lao động có khả năng cũng như cơ hội quay lại thị trường lao động nhanh hơn nhờ tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề miễn phí… Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) ( BHXH Việt Nam ) Đào Duy Hiện đã trao đổi cùng Báo Nhân Dân chung quanh việc phát huy vai trò an sinh của chính sách BH thất nghiệp .

Phóng viên (PV): Đồng chí có thể cho biết việc thực hiện chính sách BH thất nghiệp năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, chính sách đã phát huy vai trò an sinh ra sao với người lao động?
Phó Trưởng ban Đào Duy Hiện: Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các mặt của đời sống kinh tế – xã hội nói chung, trong đó có lĩnh vực của ngành BHXH. Trong nửa đầu năm, các doanh nghiệp vô cùng khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh du lịch , lưu trú, dịch vụ… Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đủ điều kiện theo quy định thì người lao động và chủ sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng. Thêm vào đó, số lao động thất nghiệp tăng cao, kinh tế khó khăn dẫn đến công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH nói chung, BH thất nghiệp nói riêng gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, với quyết tâm cao, toàn ngành BHXH Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao trong năm 2020. Ước tính đến 31-12-2020, số người tham gia BH thất nghiệp đạt khoảng 13,27 triệu người, với số tiền thu đạt 18.056 tỷ đồng. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề tới việc làm của người lao động. Nghị quyết 42 đã tháo gỡ cho người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, khai báo thông tin tìm kiếm việc làm dưới hình thức gián tiếp. Đến ngày 31-12, số người thất nghiệp có quyết định hưởng trợ cấp ước đạt khoảng 1,03 triệu, tăng 24% so cùng kỳ năm 2019; số tiền chi trả ước khoảng 16 nghìn tỷ đồng, tăng so cùng kỳ khoảng 33%; hỗ trợ học nghề giảm 50% so cùng kỳ 2019, chỉ khoảng 21 nghìn người.
Có thể thấy, với vai trò quan trọng, chính sách BH thất nghiệp đã bảo đảm phần nào đời sống của một bộ phận người lao động và gia đình của họ trong dịch bệnh, góp phần ổn định kinh tế – xã hội của đất nước.
PV: Những năm qua, đặc biệt là trong 10 tháng năm 2020, số tiền chi trả BH thất nghiệp rất lớn. Đồng chí có thể cho biết nguồn quỹ này hiện được quản lý và vận hành như thế nào và hoạt động có thật sự hiệu quả khi nguồn kết dư còn khá lớn?
Phó Trưởng ban Đào Duy Hiện:
Về quản lý và sử dụng Quỹ BH thất nghiệp đã được quy định rõ trong Luật Việc làm. Trong đó, cụ thể được sử dụng chi trả các chế độ BH thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người hưởng BH thất nghiệp, chi phí quản lý được thực hiện theo Luật BHXH, đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ.
Hoạt động đầu tư quỹ BH thất nghiệp được thực hiện bảo đảm nguyên tắc an toàn, hiệu quả, thu hồi được khi cần thiết, thông qua các hình thức mua tín phiếu, trái phiếu, đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu hơn 50% vốn điều lệ vay.
Số dư quỹ BH thất nghiệp hiện nay còn lớn, lý do vì thời gian đầu chỉ có thu mà chưa có chi trả các chế độ BH thất nghiệp. Trong 5 năm đầu thực hiện chính sách, số người hưởng còn thấp, trong khi hỗ trợ hằng năm vào quỹ là 1% tiền lương người lao động tham gia BH thất nghiệp. Trong khi đó, mới chỉ thực hiện chi trả hai chế độ là trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề, các chế độ còn lại phát sinh ít.
Với tốc độ tăng người hưởng BH thất nghiệp tăng đều qua từng năm, hiện nay, số tiền chi trả ngày càng tăng lên. Như năm 2020, ước số thu chỉ vừa đủ chi trả hai chế độ cho người lao động là trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề. Luật Việc làm điều chỉnh quy định hưởng quy định về ngân sách nhà nước hỗ trợ vào Quỹ BH thất nghiệp, thêm vào đó là Nghị quyết số 28-NQ/TW định hướng sửa đổi Luật Việc làm theo hướng tăng cường hỗ trợ phòng ngừa thất nghiệp cho người lao động (chế độ hiện nay chưa phát sinh người hưởng)…, thì trong tương lai, Quỹ BH thất nghiệp sẽ được sử dụng hiệu quả hơn trong việc hỗ trợ và duy trì việc làm cho người lao động, sẽ không còn tình trạng kết dư lớn như hiện nay.
Với tư cách là cơ quan thực hiện chính sách BH thất nghiệp, BHXH Việt Nam thực hiện quản lý và sử dụng quỹ theo đúng quy định của pháp luật . Số dư quỹ được sử dụng đầu tư tăng trưởng, hằng năm có sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.
PV: Trong thời gian tới, để chính sách BH thất nghiệp hoạt động hiệu quả, ngành BHXH Việt Nam sẽ có những giải pháp gì để tăng cường việc chia sẻ, kết nối thông tin, cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan liên quan, như: kế hoạch và đầu tư, lao động – thương binh và xã hội , thuế… với người sử dụng lao động và người lao động, thưa đồng chí?
Phó Trưởng ban Đào Duy Hiện:
Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, tới nay, BHXH Việt Nam đã triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT và BH thất nghiệp và cấp sổ BHXH tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ hạ tầng, sẵn sàng thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về BH thất nghiệp với cơ quan lao động và thống nhất dự kiến sẽ trao đổi dữ liệu thông qua trục tích hợp quốc gia (NGSP) do Bộ Thông tin và Truyền thông là đầu mối quản lý.
Trong khi chưa thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu này giữa hai ngành, BHXH Việt Nam cũng đã có công văn chỉ đạo cấp tài khoản tra cứu trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam, nhằm hỗ trợ cho cán bộ nghiệp vụ tại các trung tâm dịch vụ việc làm có thể tra cứu các thông tin về tình trạng đóng BHXH, BH thất nghiệp, cũng như tình trạng hưởng chế độ BHXH của người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Qua đó, triển khai giao dịch điện tử trong giải quyết chế độ BH thất nghiệp; đồng thời thực hiện liên thông, chia sẻ dữ liệu về BH thất nghiệp giữa hai ngành, để đối chiếu, quản lý đối tượng hưởng BH thất nghiệp được chặt chẽ, kịp thời và chính xác.
Mặt khác, để thực hiện có hiệu quả chính sách BH thất nghiệp, BHXH Việt Nam cũng đã ký quy chế phối hợp công tác với Tổng cục Thuế. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục triển khai để bảo đảm kết nối tự động, cập nhật và chia sẻ thông tin, trao đổi giữa các cơ quan được thường xuyên, liên tục, kịp thời. Trên cơ sở đó, có thể khai thác đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng xúc tiến, triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, bộ, ngành có liên quan.
PV: Cảm ơn những chia sẻ của đồng chí!

BHXH TP Hồ Chí Minh nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020

Tính đến hết tháng 11, tổng số thu trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh đối với lĩnh vực BHXH quản lý đạt 60.721 tỷ đồng, tăng 5,22% so với cùng kỳ, đạt 83,05% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

BHXH TP Hồ Chí Minh nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 - Hình 1

BHXH TP Hồ Chí Minh, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020

Sáng ngày 15/12, Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mến đã chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 11.

Theo báo cáo kết quả triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác chính sách BHXH, BHYT của BHXH TP HCM đến hết tháng 11/2020 cho thấy: Tổng số người tham gia BHXH, BHYT là 7.546.124 người, tăng 1,18% so với tháng trước, tăng 0,81% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0,21% so với 31/12/2019.

Cụ thể, đến tháng 11 đã có 2.344.182 người tham gia BHXH bắt buộc ,đạt 87,74% kế hoạch (Có 5 đơn vị phát triển tăng so với 31/12/2019: Quận 2, Quận 1, Bình Thạnh, Nhà Bè, Quận 7).

32.542 người tham gia BHXH tự nguyện tăng 38,10% so với 31/12/2019 (5 đơn vị phát triển tăng cao so với 31/12/2019: Quận 12; Tân Bình; Quận 11; Phú Nhuận; Củ Chi);

Và 2.292.995 người tham gia BH thất nghiệp đạt 87,42% so với kế hoạch. Ngoài ra số người tham gia BHYT tính đến tháng 11 năm 2020 là 7.518.010 người, đạt 96,26% so với kế hoạch.

Về khai thác cơ sở dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp tính đến 30/11/2020, kết quả rà soát được 79.185 đơn vị (đạt tỷ lệ 74,87%); Rà soát dữ liệu hộ gia đình, kết quả rà soát được 1.097.024 người (47,45%). BHXH TP HCM đã tổ chức 508 Hội nghị tuyên truyền và đã phát triển được 119.062 người tham gia BHYT HGĐ và 14.391 người tham gia BHXH tự nguyện.

Tổng số thu trên toàn Thành phố là 60.721 tỷ đồng, tăng 5,22% so với cùng kỳ, đạt 83,05% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Bên cạnh đó, BHXH TP HCM luôn tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành. Đến hết tháng 11/2020, BHXH TP HCM đã tiếp nhận 2.215.874 lượng hồ sơ và trả kết quà 2.160.159 hồ sơ.

Đồng thời, BHXH TP Hồ Chí Minh cũng đảm bảo tốt quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thành phố. Tính đến hết tháng 11 giải quyết 1.599.810 lượt người hưởng chế độ.

Hiện nay, BHXH TP HCM đang quản lý 237.100 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó 135.238 người hưởng nhận qua thẻ ATM và 101.862 người hưởng nhận bằng tiền mặt.

Tại hội nghị, các phó giám đốc, đại diện tất cả các phòng chức năng cũng thông tin thêm sự nỗ lực, cố gắng trong những ngày cuối năm và một số vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý nghiệp vụ, cần tập trung khắc phục, giải quyết, như: các vấn đề trong công tác xử lý hồ sơ do phần mềm chậm, khó thao tác; công tác thu và phát triển đối tượng; công tác chế độ BHXH; công tác cấp thẻ...

Kết luận hội nghị, Giám đốc Phan Văn Mến ghi nhận và đánh giá cao tinh thần cố gắng, nỗ lực của các phòng nghiệp vụ trong các mặt công tác và nhấn mạnh.

"Từ nay đến cuối năm, chỉ còn lại 2 tuần, là thời điểm nước rút để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng của năm 2020. Do đó đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể CBVC hệ thống BHXH TP HCM thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra".

Ngoài ra, ông Mến cũng yêu cầu các phòng nghiệp vụ chú trọng: Bằng mọi giải pháp thực hiện được chỉ tiêu, kế hoạch được giao; tập trung tối đa trong công tác phát triển đối tượng, nhất là tập trung phát triển BHXH tự nguyện, cũng như rà soát, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu thuế cung cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ cho người lao động đúng thời gian, đúng quy định; xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác in thẻ BHYT theo mẫu mới; tăng cường đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị thực hiện ứng dụng VssID; Trong công tác giám định, tiếp tục rà soát các điều kiện để ký hợp đồng KCB, hoàn thiện quy chế phối hợp với Sở Y tế.

Đặc biệt, Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cũng lưu ý, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ động viên CBVC tại đơn vị mình quản lý, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chung cùa ngành. Đồng thời,ông cũng yêu cầu các đơn vị, phòng ban, bộ phần cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, cũng như kỷ luật phát ngôn nơi công sở.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Dương Thụ Thành - Ông trùm khét tiếng bị vợ cầm dao chém vì ngoại tình với minh tinh hạng A07:41Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Cô gái tụt quần khoe trọn vòng 3 trong siêu thị, bị dân mạng chỉ trích còn đăng đàn phản pháo02:58Bà Nguyễn Phương Hằng bị xử phạt, ông Huỳnh Uy Dũng muốn trả lại giấy khen của H.Tánh Linh02:59Phòng máy lạnh, trái cây, tivi, mở phim hài cho dân chờ làm căn cước công dân qua đêm01:15Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?07:03Hà Siêu Hùng: Đứa con bị ghẻ lạnh, đứng ngoài cuộc chiến tỷ đô của vua sòng bạc08:11Bị bạn trai phát hiện làm “sugar baby”, gái xinh phân trần: “Vì lo cho tương lai 2 đứa”03:04Những thói quen tưởng đúng nhưng hóa ra lại là sai lầm06:11Cầm điểu - Loài chim sở hữu siêu năng lực “tán gái” đỉnh cao và cách cưa cẩm phức tạp của động vật07:32Vườn lan đột biến ôm hàng trăm tỷ bỏ trốn lên tiếng: ”Chúng tôi cũng chỉ là người bị hại”03:19Cô dâu Cao Bằng khoe ảnh 'cắn đôi thức ăn' với chồng, nhưng khuôn mặt khác lạ lại gây chú ý hơn02:09Dũng “lò vôi” bảo vệ vợ sau phát ngôn bị cho là xúc phạm nghệ sĩ03:07Cô gái Hà Nội tự thiết kế PowerPoint bóc phốt kẻ bắt nạt mình03:23Sao biển chết khô ở Phú Quốc cùng hàng loạt hình sống ảo đầy "tội lỗi" của du khách03:06Kim Chi - Tại sao lại là “thần dược” không thể thiếu của người Hàn Quốc?06:46Thu Trang - Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam: “Chửa hoang” trên đất Nhật09:53Phun môi cho bé gái 5 tuổi, đại diện thẩm mỹ viện lên tiếng vì phản ứng ngược02:56Phạt người đăng tin sai sự thật vụ ném phân trâu, bò04:42

Tiêu điểm

Nam thanh niên nhảy cầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh: 'Đã bao giờ hỏi con mệt mỏi chưa? Là gia đình dồn con vào đường cùng'
09:55:09 21/04/2021
Xe máy tông vào tủ điện, nam thanh niên tử vong ở TP.HCM
13:31:56 21/04/2021
Vụ bé gái rơi từ tầng 24 chung cư nhắc lại 'chân lý': Đừng bao giờ rời mắt khỏi trẻ!
19:09:11 20/04/2021
Phóng nhanh trong làn ôtô, thanh niên ngã xe tử vong ở Sài Gòn
22:11:56 20/04/2021
Vì sao 25 người từ Mỹ về cách ly xong, đã tiêm vắc xin phải cách ly thêm?
18:17:43 20/04/2021
Siêu bão Surigae khiến mùa mưa Nam bộ đến sớm
06:52:22 20/04/2021
Va chạm xe bồn trên QL6 Hòa Bình, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ
14:50:01 21/04/2021
Bỏ lại xe máy và điện thoại, nam 9X nhảy cầu Bến Thủy 2
23:06:00 20/04/2021
Một phụ nữ để lại xe máy trên cầu Hóa An rồi nhảy xuống sông mất tích
15:03:43 21/04/2021
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đề nghị công nhận hiệu trưởng mới
09:45:45 21/04/2021

Thông tin đang nóng

Bà Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" gửi lời nhắn đến "8 người vợ của ông Yên", tiết lộ tin nhắn bày tỏ tình cảm của ông Yên dành cho mình!
20:39:28 21/04/2021
Người phụ nữ "thả rông" đi khắp nơi tiếp tục khiến nhiều người nhức mắt, đỏ mặt khi diện "quần trong suốt" để lộ vòng 3 cõng con đi chơi
20:29:43 21/04/2021
Giữa lúc dân tình đang ùa ra đường hóng đại chiến siêu xe của Nathan Lee và Ngọc Trinh, Lý Nhã Kỳ ở nhà làm gì?
21:44:55 21/04/2021
Lý do Nathan Lee mặc váy đen lồng lộn đến đại chiến đọ siêu xe với Ngọc Trinh
22:37:53 21/04/2021
Sao Việt đi làm, đi chơi ngày nghỉ lễ
19:11:43 21/04/2021
Sau đêm mặn nồng, người yêu bỏ về trước, để lại viên thuốc tránh thai cùng câu nói gây sốc
20:17:33 21/04/2021
Thông điệp Nathan Lee gửi đến Ngọc Trinh tại đại chiến đọ siêu xe tối nay: Nghe “so deep” nhưng sao cứ sai sai?
21:53:56 21/04/2021
Người phụ nữ đẹp nhất Ấn Độ và cuộc hôn nhân như 'cỗ máy in tiền'
20:32:57 21/04/2021
Vắt kiệt sức kiếm tiền tỷ trả nợ mua nhà, không ngờ chồng lại nghe theo âm mưu thâm độc của chị gái
19:53:00 21/04/2021
Đại chiến đọ siêu xe: Nathan Lee mặc váy lồng lộn, gửi lời nhắn dằn mặt Ngọc Trinh, hoá ra siêu xe ở đây lại là... xích lô
21:09:01 21/04/2021

Tin mới nhất

Bình Dương: Đang dừng đèn đỏ, hai người ngồi trên xe máy bị xe ben tông

22:47:35 21/04/2021
Hai người ngồi trên xe máy đang dừng chờ đèn đỏ thì bị xe ben từ phía sau tông trúng, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Quảng Ngãi: Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1, tài xế mắc kẹt trong cabin

22:41:34 21/04/2021
Hai xe tải va chạm trên Quốc lộ 1, sau đó mất lái lao thẳng vào nhà dân. Vụ tai nạn khiến 2 tài xế bị thương nặng, nhà dân bị đổ sập.

Sập giàn giáo hàng ngàn m2 tại Khu công nghiệp Texhong Hải Hà

22:17:29 21/04/2021
Một giàn giáo tại Khu công nghiệp Texhong Hải Hà (Quảng Ninh) đang thi công đã bị đổ sập, ước thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Xây dựng kế hoạch đào tạo giáo viên ngành sư phạm

18:58:26 21/04/2021
Cử tri thành phố Hà Nội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu, có kế hoạch đào tạo giáo viên (GV) ngành sư phạm (SP) vừa đáp ứng nhu cầu giảng dạy và không gây lãng phí kinh phí đào tạo. 

Nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi vùng biên An Giang

18:50:46 21/04/2021
Nhiều sân chơi dành cho các em thiếu nhi vùng biên ở An Giang đã được khánh thành đưa vào hoạt động. Đồng thời, đây là các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021)

“Nuôi em Mộc Châu” lan tỏa tình người

18:44:53 21/04/2021
Đến nay, sau 5 tháng triển khai, Nuôi em Mộc Châu đã hỗ trợ cho hơn 300 học sinh mầm non thuộc 9 điểm trường ở xã biên giới Lóng Sập.

Nỗi niềm giáo viên cắm bản

18:37:55 21/04/2021
Buổi sáng phòng là lớp học, tối đến là chỗ sinh hoạt ăn, ngủ của hơn 20 cô giáo trường mầm non xã Yên Thắng, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hoá). Sinh hoạt tập trung nên không gian riêng tư cho cả hiệu trưởng và các giáo viên gần như ...

Câu chuyện giáo dục: Khi giáo viên khóc vì... thi dạy giỏi

18:16:43 21/04/2021
Một cô giáo tại một trường ở TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã ôm mặt khóc sau cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học diễn ra gần đây.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được công nhận bệnh viện hạng đặc biệt lần 2

17:40:16 21/04/2021
Chiều 20.4, Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) khai trương hệ thống hỗ trợ y học từ xa (telemedicine) do chính phủ Đức hỗ trợ.

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, giới trẻ Sài Gòn đổ xô xuống phố check-in

17:34:43 21/04/2021
Tận dụng ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều bạn trẻ đang sinh sống và học tập tại TP.HCM đổ xô tìm đến những điểm check-in quen thuộc.

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương: Người trẻ nhặt rác lan tỏa lối sống xanh

17:32:37 21/04/2021
Hôm nay ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều bạn trẻ đã tham gia chương trình nhặt rác với mong muốn lan tỏa lối sống xanh đến với mọi người.

Xe máy va chạm xe buýt, nữ sinh năm cuối tử vong thương tâm

17:30:25 21/04/2021
Cú va chạm làm 2 sinh viên bị thương, sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nữ sinh đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Ngành nghề đang cần người lao động

17:28:47 21/04/2021
Hiện một số doanh nghiệp đang cần tuyển dụng nhân sự mà người lao động khi nộp đơn vào là có việc làm ngay.

Hàng chục 'trí thức trẻ' đối diện nguy cơ mất việc

17:26:51 21/04/2021
Theo ông Trần Hữu Anh, những chính sách đối với trí thức trẻ hoàn thành nhiệm vụ chỉ là những ưu tiên trong công tác tuyển dụng chứ không thuộc diện được tuyển dụng đặc biệt nào.

CSGT dừng các ô tô trước hầm chui bắt 2 xe tải chạy đánh võng

17:22:27 21/04/2021
Hai tài xế xe tải tăng tốc lao vào CSGT, lạng lách đánh võng trên quốc lộ 1A khi bị yêu cầu dừng xe.

Sửa chữa điện miễn phí cho các hộ nghèo vùng biên giới

17:19:53 21/04/2021
Tính đến ngày 21-4, Công ty Điện lực Kon Tum (PC Kon Tum) đã triển khai sửa chữa điện miễn phí, thay mới hệ thống dây điện sau công tơ, lắp bảng điện mới, thay bóng và các thiết bị điện sinh hoạt cho các hộ gia đình nghèo vùng biên giới...

Đồng chí Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Bình Phước

16:59:04 21/04/2021
Ngày 21/4, Đoàn công tác của Hội đồng bầu cử Quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát, kiểm tra tình...

Xe bồn tông chết người đàn ông đi xe đạp địa hình cùng chiều

16:55:31 21/04/2021
Lưu thông cùng chiều trên Quốc lộ 6 qua tỉnh Hòa Bình, chiếc xe bồn bất ngờ va chạm với chiếc xe đạp địa hình do một người đàn ông điều khiển, khiến người này tử vong.

Nhiều hộ ở khu vực Thới Hòa B “khát” nước sạch 

16:32:44 21/04/2021
Nhiều năm qua, 25 hộ dân ở khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn phải xách nước dưới kênh, rạch hoặc khoan cây nước để sử dụng.

Mất đôi mắt vì căn bệnh u não, cô bé 14 tuổi cần sự giúp đỡ

16:29:43 21/04/2021
Đó là Em Vũ Thị Ngọc Linh, 14 tuổi, trú tại số 8 ngách 16/79 đường Bùi Thị Tự Nhiên, Hải Phòng - là bệnh nhi từng điều trị căn bệnh u não tại Bệnh viện K.

Bãi rác ở trung tâm phố núi Nghệ An cháy nghi ngút, dân kêu cứu

15:28:35 21/04/2021
Nhiều ngày qua, bãi rác ở thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cháy nghi ngút, khói bao trùm cả khu vực gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân.

Bình Dương đăng ký mua gần 3 triệu liều vaccine Covid-19 tiêm chủng cho người dân

15:00:10 21/04/2021
Hôm nay (21/4), UBND tỉnh Bình Dương thông tin, đã có văn bản gửi Bộ Y tế về việc đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vaccine phòng Covid-19.

Quảng Ngãi bố trí 196 điểm tiêm phòng Covid-19 trong đợt 1

14:57:04 21/04/2021
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 cho 6.700 người là những đối tượng ưu tiên theo quy định. Theo đó, sẽ có 175 điểm tiêm tại Trạm Y tế, 21 điểm tiêm tại Trung tâm Y tế và bệnh viện trong toàn t...

Bộ GTVT trả lời về việc làm đường gom dự án La Sơn – Túy Loan

14:55:44 21/04/2021
Theo Bộ GTVT, việc kiến nghị mở các đường gom đi vào tuyến đường La Sơn - Túy Loan không đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế của dự án.

Chủ tịch nước: “Đưa xã nông thôn mới kiểu mẫu Tứ Xã thành đô thị phù hợp với quy hoạch”

14:45:07 21/04/2021
Chủ tịch nước lưu ý, nông thôn mới không chỉ có vấn đề đời sống vật chất của người dân mà còn giữ gìn văn hóa của người Việt, văn hóa của tình làng, nghĩa xóm, thương yêu giúp đỡ nhau, giữ gìn văn hóa phi vật thể, vật thể trong làng, xó...

Bình Phước chuẩn bị tốt công tác bầu cử

14:39:07 21/04/2021
Sáng 21-4, đoàn công tác Hội đồng Bầu cử Quốc gia do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra, giám sát tại tỉnh Bình Phước.

56/170 xã, phường, thị trấn hoàn thành đại hội phụ nữ cấp cơ sở

14:35:29 21/04/2021
Theo tin từ Hội LHPN tỉnh, tính đến ngày 21-4, toàn tỉnh đã có 56/170 xã, phường, thị trấn hoàn thành đại hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 (đạt tỷ lệ 33%).

Cung cấp thuốc ARV điều trị cho 162 ngàn người nhiễm HIV

14:29:39 21/04/2021
Bộ Y tế vừa ra Quyết định số1903/QĐ-BYT về việc ban hành kế hoạch thuốc kháng HIV (ARV) trong Chương trình điều trị HIV/AIDS năm 2021, nhằm cung cấp đủ, liên tục thuốc ARV để điều trị cho 162 ngàn người nhiễm HIV vào cuối năm.

Có thể bạn quan tâm

TikTok bị kiện với cáo buộc thu thập bất hợp pháp dữ liệu cá nhân

Thế giới

02:43:53 22/04/2021
TikTok đang phải đối mặt với vụ kiện tại Anh với cáo buộc thu thập bất hợp pháp dữ liệu cá nhân của hàng triệu trẻ em ở châu Âu.

6 loại cây giúp xua đuổi ruồi muỗi 

Clip hay

02:29:46 22/04/2021
Húng quế, hương thảo hay sả là những loại cây giúp xua đuổi ruồi, muỗi và nhiều loại côn trùng.

Giá dưới 5 triệu, đây là những smartphone đang được người Việt quan tâm nhất 

Đồ 2-tek

02:26:18 22/04/2021
Tầm giá dưới 5 triệu lỡ cỡ, không rẻ cũng chẳng đắt nhưng vẫn có kha khá lựa chọn hấp dẫn với người dùng Việt.

Nhân viên công ty giao hàng trộm iPhone 12 Pro của khách

Pháp luật

02:13:40 22/04/2021
Trong ca làm việc, Kiên rạch một kiện hàng của khách rồi lấy chiếc iPhone 12 Pro Max. Nam thanh niên đem bán chiếc iPhone lấy 12 triệu đồng để tiêu xài.

Tom và Jerry phiên bản người và chuột 

Hài hước

00:10:07 22/04/2021
Chàng trai vồ ếch khi rượt bắt chuột khiến người xem không khỏi bật cười.

Trên tay Lenovo Legion Phone Duel 2: gaming phone thiết kế độc đáo nhất, giá từ 13.79 triệu đồng 

Game offline

00:04:58 22/04/2021
Lenovo Legion Phone Duel 2 có thể nói là gaming phone độc đáo nhất hiện nay với thiết kế chẳng giống ai cùng phần cứng khủng bên trong.

Chiêu lừa đảo mới đánh cắp dữ liệu người dùng WhatsApp

Thế giới số

00:03:24 22/04/2021
Với lời mời sử dụng giao diện WhatsApp bắt mắt, kẻ lừa đảo sẽ dễ dàng dắt mũi những người dùng nhẹ dạ để đánh cắp dữ liệu.

Trời nắng to nhưng đôi giày của chồng ướt nhẹp, tôi hỏi thì anh đáp 1 câu hé lộ bí mật ngoại tình khủng khiếp

Tâm sự

23:34:45 21/04/2021
Vì sự đa nghi luôn thường trực trong lòng nên tôi đã quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện bằng được.

Những lời hứa bên nhau không thành của các cặp sao Hoa ngữ

Sao châu á

23:29:31 21/04/2021
Từng nói sẽ ở bên nhau nhưng cuối cùng những cặp sao Hoa ngữ này đều không thể thực hiện lời hứa.

Trường Giang lẻ loi tổ chức sinh nhật cùng hội bạn, Nhã Phương và con gái không xuất hiện giữa drama?

Sao việt

23:15:24 21/04/2021
Khung hình sinh nhật Trường Giang bỗng vắng bóng Nhã Phương, điều này khiến netizen liền đặt câu hỏi.

Những thành phố đẹp nhất thế giới nhưng ít người biết tới

Du lịch

23:10:33 21/04/2021
Trên thế giới, nhiều thành phố đẹp tuyệt vời nhưng ít xuất hiện trên truyền thông khiến chúng không được du khách biết đến, mặc dù vẻ đẹp của chúng không thua bất kỳ một địa điểm du lịch nổi tiếng nào.

'Juventus không sai khi mua Ronaldo'

Bóng đá thế giới

23:01:42 21/04/2021
Chủ tịch Andrea Agnelli khẳng định Juventus không sai lầm khi chiêu mộ Cristiano Ronaldo, dù cầu thủ này chưa thể giúp CLB vô địch Champions League.

Loạt local brand đang sale đẫm đến 70%: Nhanh chân săn đồ "chất" giá mềm chị em ơi

Thời trang

22:47:26 21/04/2021
Không hóng chương trình giảm giá khủng ở các shop thì bạn dễ tiếc hùi hụi đó nha!

Một công thức mix đồ nhanh - gọn - đẹp mà từ Lisa tới Ngọc Trinh đều đắm đuối, nàng nào không học hỏi được theo thì chịu đấy!

Phong cách sao

22:45:35 21/04/2021
Công thức mix đồ đơn giản đến thế này mà các nàng còn lười tham khảo thì thôi bó tay!

"Bản sao Hà Tăng" bật mí: Muốn makeup da đẹp bóng bẩy, căng sáng như gương thì cứ phải dùng lọ kem nền này

Làm đẹp

22:44:44 21/04/2021
Nếu bổ sung cho gia tài đồ trang điểm lọ kem nền này thì ngay cả những nàng vụng về nhất cũng sẽ có được những layout trang điểm long lanh, đẹp như mơ.