Kiểm tra, đ.ánh giá môn Khoa học tự nhiên sao cho hợp lý?

Kiểm tra, đ.ánh giá học sinh (HS) môn Khoa học tự nhiên rất đặc thù vì có 2 đến 3 giáo viên (GV) cùng dạy bộ môn.

Kiểm tra, đ.ánh giá môn Khoa học tự nhiên sao cho hợp lý? - Hình 1 ADVERTISEMENT

Trong giờ học của cô và trò THCS Thanh Trì (Hà Nội). Ảnh minh họa

Để thực hiện tốt hoạt động này cần có cách triển khai hợp lý, khoa học, từ ra đề đến tổ chức kiểm tra, vào điểm.

Phối hợp ra đề

Chia sẻ về triển khai kiểm tra, đ.ánh giá đối với môn Khoa học tự nhiên tại Trường THCS Tân An Hội (Mang Thít, Vĩnh Long), thầy Hiệu trưởng Nguyễn Tấn Lập cho biết: Với kiểm tra thường xuyên, khối lượng kiến thức phân môn Sinh học nhiều nhất nên sẽ có 2 bài. Phân môn Hóa học, Vật lý gần như tương đương nên mỗi phân môn có 1 bài kiểm tra.

Video đang HOT

Đề được thiết kế dưới dạng bài kiểm tra tổ hợp nội dung, kiến thức của 3 phân môn. Đối với kiểm tra định kỳ (giữa kỳ và cuối kỳ), các GV cùng bàn bạc, thống nhất để xây dựng bài kiểm tra đủ 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao và phân chia theo tỷ lệ % để lượng kiến thức kiểm tra phù hợp với nội dung bài dạy. Nội dung đề kiểm tra gồm 2 phần: Trắc nghiệm 40%, tự luận 60%.

“Trong hè, sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn; nghiên cứu phân chia cấp độ nhận thức cho các yêu cầu cần đạt của môn Khoa học tự nhiên từ lớp 6 đến lớp 9. Sau đó, phòng GD&ĐT cũng triển khai tập huấn lại vấn đề này tới GV dạy môn Khoa học tự nhiên trên địa bàn. Do đó, thầy cô đều nắm vững quy trình xây dựng ma trận, đặc tả, ra đề,… kiểm tra định kỳ” – cô Lê Thị Ngọc Dung cho hay.

ADVERTISEMENT

Với Trường THCS Quản Cơ Thành (Châu Thành, An Giang), theo cô Hiệu trưởng Lê Thị Ngọc Dung, nội dung kiểm tra môn Khoa học tự nhiên gồm bao nhiêu nhóm môn phụ thuộc vào thời điểm kiểm tra. Khối trưởng họp với nhóm GV liên quan để thống nhất xây dựng ma trận, đặc tả, việc ra đề, số lượng câu hỏi của mỗi nhóm môn – thực hiện trước kiểm tra ít nhất 2 tuần.

Để thuận lợi cho HS, ma trận, đặc tả, câu hỏi kiểm tra được sắp xếp theo trình tự mạch kiến thức của chương trình. Nhóm trưởng bộ môn chịu trách nhiệm tổng hợp phần thực hiện của nhóm môn mình (sau khi thống nhất trong nhóm) chuyển về khối trưởng theo thời gian quy định.

Là Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên Trường THCS Trần Hưng Đạo (Cam Lộ, Quảng Trị), thầy Lê Thế Phúc chia sẻ: Do 3 GV cùng dạy môn Khoa học tự nhiên nên cần thảo luận, thống nhất trong ra đề, chấm bài. Cụ thể, nhóm trưởng xây dựng ma trận đề dựa theo Chương trình Khoa học tự nhiên và khung ma trận đã được sở GD&ĐT gửi tham khảo; thống nhất trong 3 GV dạy và phân công xây dựng đặc tả theo chuyên môn của GV. Dựa trên ma trận, đặc tả đã xây dựng và thống nhất, GV ra câu hỏi theo mức độ của phân môn mình đảm nhiệm. Các câu hỏi sau đó được tổng hợp, làm đề theo đúng thể thức và gửi tổ chuyên môn duyệt.

Tại Trường THCS Tân Phương (Thanh Thủy, Phú Thọ), môn Khoa học tự nhiên do 3 GV có chuyên môn Vật lý, Hóa học, Sinh học cùng đảm nhiệm; trong đó phân công 1 GV làm trưởng nhóm. Cô Hiệu trưởng Lê Thị Thu Thảo cho biết, đầu năm học, nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn cùng nhóm GV dạy Khoa học tự nhiên xây dựng kế hoạch giáo dục môn học, trong đó có kế hoạch kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ.

Căn cứ kế hoạch giáo dục môn học đã thống nhất, được hiệu trưởng phê duyệt; căn cứ thời lượng các chủ đề trong chương trình và tính đến thời điểm kiểm tra, tổ chuyên môn cùng nhóm GV dạy Khoa học tự nhiên xây dựng ma trận đề, bảng đặc tả của các bài kiểm tra định kỳ. Ma trận đề kiểm tra thể hiện rõ đơn vị kiến thức được kiểm tra có tỷ lệ điểm tương ứng với thời lượng các chủ đề đã học một cách hợp lý. Nhà trường phê duyệt ma trận, bảng đặc tả làm căn cứ cho việc biên soạn đề kiểm tra.

ADVERTISEMENT

Kiểm tra, đ.ánh giá môn Khoa học tự nhiên sao cho hợp lý? - Hình 2

Trong giờ học Khoa học tự nhiên tại Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Phân công chấm theo chuyên môn giáo viên

Chia sẻ về cách thức tổ chức kiểm tra môn Khoa học tự nhiên tại Trường THCS Quản Cơ Thành, cô Lê Thị Ngọc Dung cho biết: Trong mỗi học kỳ, ban giám hiệu lên lịch kiểm tra định kỳ cho các môn học (trong đó có môn Khoa học tự nhiên – kiểm tra tập trung toàn khối), thông báo rộng rãi đến HS, phụ huynh HS. Việc tổ chức in sao đề, giám sát tổ chức kiểm tra do ban giám hiệu đảm nhiệm. Khối trưởng phân công việc chấm, sửa bài, trả bài kiểm tra cho HS.

Nếu thời điểm kiểm tra, nội dung kiểm tra có từ 2 nhóm môn trở lên, GV các nhóm môn đều tham gia chấm bài. Các nhóm môn có số tiết dạy nằm trong nội dung kiểm tra nhiều sẽ phụ trách chính việc cộng điểm và nhận xét hay chấm hết phần trắc nghiệm,…

ADVERTISEMENT

Việc này cũng tùy thời điểm kiểm tra. Ví dụ, kiểm tra giữa kỳ I môn Khoa học tự nhiên 6 có nội dung của 2 nhóm môn là Vật lý (10 tiết), Hóa học (28 tiết). GV dạy phần Vật lý sẽ chấm 100% câu tự luận của phân môn và phần trắc nghiệm của 50% số lớp mình dạy. GV dạy phần Hóa học sẽ chấm 100% câu tự luận của phân môn và phần trắc nghiệm của 50% số lớp mình dạy. Sau đó, cộng tổng điểm bài kiểm tra, nhận xét, phát, sửa bài kiểm tra cho HS.

Với việc nhập điểm, GV phân môn nào dạy nhiều tiết hơn (tính đến thời điểm kiểm tra) sẽ phụ trách chính. Trường hợp số tiết dạy ngang nhau thì phân chia cả 2 (hoặc 3) GV cùng thực hiện. Trước khi nhận xét, đ.ánh giá HS chung cho môn học, các GV giảng dạy cùng môn cùng thảo luận để thống nhất phần đ.ánh giá/nhận xét này.

Tổ chức kiểm tra môn Khoa học tự nhiên, Trường THCS Tân An Hội chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng phân phối chương trình ngay từ đầu năm học; trong đó thời gian kiểm tra giữa học kỳ I vào tuần 9 và 10; kiểm tra giữa học kỳ II vào tuần 26 và 27. Kiểm tra cuối học kỳ tiến hành theo lịch của phòng GD&ĐT. Với chấm bài, thầy Nguyễn Tấn Lập cho biết, cả 3 GV sẽ thống nhất hướng dẫn chấm, tiến hành chấm chung khoảng 5 bài. Sau đó, thầy cô chia nhau chấm. Việc vào điểm, nhà trường chỉ đạo thầy cô nào dạy ít tiết hơn sẽ vào điểm và nhập điểm vào SMAS.

Tại Trường THCS Tân Phương, để chấm bài được chính xác, GV có chuyên môn nào sẽ chấm đơn vị kiến thức thuộc chuyên môn đó. Sau đó, thầy cô cùng trao đổi thống nhất mức độ đ.ánh giá đối với bài làm, đồng thời đ.ánh giá sự tiến bộ của HS. Việc vào điểm sẽ do trưởng nhóm thực hiện và chịu trách nhiệm trước nhà trường.

Về nội dung này, thầy Lê Thế Phúc cho biết, đề có thời gian 90 phút nên Trường THCS Trần Hưng Đạo bố trí kiểm tra trái buổi; coi thi theo phân công của chuyên môn. Với câu hỏi trắc nghiệm, trước khi chấm, 3 GV hội ý thống nhất đáp án, sau đó phân công 1 GV chấm. Phần tự luận, bài làm thuộc lĩnh vực nào thì GV dạy lĩnh vực đó chấm. 3 GV sẽ cùng hội ý trước khi nhận xét. GV chấm phần nào thì nhận xét trên bài làm của phần đó. Phân công 1 GV tổng hợp điểm và nhận xét chung của bài làm. Với việc vào điểm: GV được nhóm phân công vào điểm ở sổ theo dõi HS và trên hệ thống, sau đó nhóm trưởng kiểm tra lại kết quả đã nhập.

ADVERTISEMENT

“Kết quả cuối năm với môn Khoa học tự nhiên 6, HS Trường THCS Trần Hưng Đạo đạt loại Giỏi chiếm 26,61%; loại Khá chiếm 50,81%; trung bình là 21,77%; yếu 0,81%. Ngoài kết quả điểm số còn thấy rõ sự phát triển các phẩm chất và năng lực của HS. Thông qua hoạt động thực hành, trải nghiệm, HS có cơ hội để huy động, vận dụng kiến thức, kỹ năng trong môn học để giải quyết các tình huống có thực trong học tập, cuộc sống” – thầy Lê Thế Phúc chia sẻ.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
Matiloi - bố Lôi Con: Từ hiền lành, chất phát được Quang Linh tin tưởng đến lười biếng gây thất vọng03:38Quang Linh Vlog - Lôi Con lên sóng VTV hát chúc Tết, lan tỏa điều tử tế của người Việt tại Châu Phi03:25Vụ mèo golden bị giẫm đạp: Bạn trai của chủ mèo lên tiếng, diễn biến mới gây bức xúc03:03Quang Linh Vlog và thông tin ít ai biết về team Châu Phi: Lindo là trợ thủ đắc lực nhất?03:20Lindo manh động, đòi vi phạm pháp luật vì Quang Linh, muốn cho 1 nhân vật ‘bay màu’02:58Trang Nemo khoe “bụng bầu” sau Tết, cộng đồng mạng há hốc mồm phát hiện ra 1 sự thật!03:10Vụ mèo golden bị giẫm đạp nguy kịch: Người nhà 2 bé yêu cầu chủ mèo phải xin lỗi?03:16Vụ chú mèo Golden bị giẫm đạp: 1 trường mầm non bị dân mạng tấn công, người trong cuộc lên tiếng!03:02Vụ trẻ em chơi Tết giẫm đạp bé mèo Golden nhưng bố mẹ vô trách nhiệm, chủ nhân cập nhật tình hình03:06Shark Bình về nhà Phương Oanh ăn Tết, ra mắt đại gia đình, bố mẹ ‘vợ’ có thái độ gây sốc03:05Quang Linh Vlog và những lý do khiến hội chị em ‘ngã rạp’, công khai tranh giành chồng với Thùy Tiên04:18Đà Lạt, Vũng Tàu Thất Thủ Vào Các Mùng Cuối Tết Nguyên Đán 202301:00Bà Nhân Vlog bức xúc, tuyên bố cạch mặt bạn thân vì bị chơi xấu, netizen gọi tên Quỳnh Trần JP?03:07Tràng An tắc thuyền khiến du khách mắc kẹt đến 12h đêm: Sự thật gây bức xúc, công an vào cuộc?03:26Quang Linh - Thùy Tiên rủ nhau phát 'cẩu lương' ngày đầu năm, Lindo và vợ gây chấn động Angola02:56Lindo và tình yêu với VN: Rành rọt tiếng Việt hơn tiếng mẹ đẻ, nôn nao chờ ngày về "quê hương thứ 2"03:30Ngân 98 tự tin tuyên bố bản thân “giỏi hơn” Ngọc Trinh ở 1 điểm này!02:57Mẹ chồng tuyên bố nàng dâu chỉ cần "ngồi chơi và hát hay, cấm rửa bát"00:30Cụ ông hạnh phúc khi hàng xóm mừng tuổi: Biểu cảm mừng húm tuổi già01:11Lê Công Phước "Bạch Công Tử": Tay chơi bậc nhất trời Nam, đốt tiền cho Ba Trà đến thảm kịch cuối đời05:25
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Jennifer Phạm du xuân ở Mỹ: Vóc dáng cậu con trai cả lại khiến khán giả chú ý
06:30:46 31/01/2023
Trọng Hiếu lọt Chung kết Eurovision Đức: Khóc không ngừng khi biết tin sau 8 năm thất bại!
06:15:32 31/01/2023
Quyền Linh hài hước trêu '3 mỹ nhân', Bảo Thanh nghịch ngợm bên chồng
07:14:56 31/01/2023
Sao Nhà Bà Nữ có học vấn khủng, đại gia ngầm Vbiz nhưng vẫn lẻ bóng dù Trường Giang liên tục mai mối
07:49:52 31/01/2023
O Sen Ngọc Mai kể chuyện ghen với chồng chẳng khác gì Hoàng hậu Như Ý Truyện
06:07:16 31/01/2023
Nữ thạc sĩ "b.ắn vào tim" khán giả khi mặc gợi cảm tuyệt đẹp khi đi b.ắn s.úng
07:15:52 31/01/2023
Thảo Nhi Lê hé lộ trang phục dạ hội ở Miss Universe 2023, fan sắc đẹp liền chia phe tranh cãi
07:13:12 31/01/2023
Độc lạ trang trại toàn màu tím “mộng mơ” của người đàn ông Đồng Tháp
07:19:26 31/01/2023
Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 hiện tại: Người lui về hậu trường, người chuẩn bị lên xe hoa với chồng Việt kiều
07:46:26 31/01/2023
Chồng tỷ phú điển trai của siêu sao đình đám Thái Lan Chompoo Araya ngoại tình với gái xinh có profile khủng?
10:11:07 31/01/2023
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Còn nhiều băn khoăn về chứng nhận giỏi cấp tỉnh với học sinh điểm IELTS cao

13:01:46 21/12/2022
Việc Hà Tĩnh công nhận học sinh (HS) giỏi cấp tỉnh với HS có điểm IELTS cao đang được dư luận quan tâm. Nhiều giáo viên phổ thông và giảng viên dạy Ngoại ngữ thể hiện băn khoăn trước việc này

Việc thực hiện chương trình, SGK mới còn nhiều khó khăn

12:01:38 21/12/2022
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu , sáng 20/12, Đoàn Đại biểu ...

Cấp phép tổ chức thi chứng chỉ HSK trở lại

11:01:38 21/12/2022
Theo thông báo mới của Bộ GD&ĐT chứng chỉ tiếng Trung (HSK) đã được cấp phép tổ chức duy nhất tại ĐH Thành Đông (Hải Dương)

Banner tìm hiểu ngày 22/12 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng in hình lính Mỹ

10:45:40 21/12/2022
Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) đang làm rõ trách nhiệm việc cơ sở ở Bảo Lộc đăng trên fanpage banner tìm hiểu truyền thống ngày 22/12 nhưng in hình lính Mỹ

Nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ Tết hơn 10 ngày, Hà Nội lý giải nghỉ 8 ngày

10:36:43 21/12/2022
Lịch nghỉ tết của học sinh Hà Nội thiết kế theo quy định của Nhà nước. Nếu cho nghỉ thêm, hàng nghìn học sinh mầm non, tiểu học không ai trông nom vì bố mẹ vẫn phải đi làm

Trường ĐH Kiên Giang dự kiến tuyển hơn 1.600 chỉ tiêu năm 2023

10:01:37 21/12/2022
Năm 2023 Trường ĐH Kiên Giang tuyển sinh 22 ngành, trong đó có 2 ngành mới, dự kiến 1.675 chỉ tiêu. Trường ĐH Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và đề ra các giải pháp, phương hướng để nâng cao hiệu qu...

Trường Đại học Hồng Đức nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non

08:06:29 21/12/2022
Cùng với các ngành đào tạo khác, trong những năm qua, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức không ngừng đổi mới công tác quản lý, xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo ngành giáo dục mầm non (GDMN) với mục tiêu đào tạo những giáo ...

Học sinh Hà Giang nghỉ Tết Quý Mão 12 ngày, từ 27 tháng Chạp

07:59:41 21/12/2022
UBND tỉnh Hà Giang quyết định cho học sinh trên toàn tỉnh bắt đầu nghỉ học từ ngày 18/1 đến hết ngày 29/1/2023. Ngày 19/12, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2341/QĐ-UBND về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên các cơ sở gi...
ADVERTISEMENT

Nhiều tiết dạy sáng tạo tại hội thi giáo viên dạy giỏi Hà Nội

07:59:05 21/12/2022
Ngày 20/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp Trung học cơ sở năm học 2022-2023

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

07:58:36 21/12/2022
Chiều ngày 20.12, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, nhà trường tuyển sinh 60 mã ngành/chương trình với 6200 chỉ tiêu đại học chính quy

Tuyển sinh 2023: Đại học Kinh tế Quốc dân công bố đề án tuyển sinh

07:57:38 21/12/2022
Năm 2023, Trường đại học Kinh tế Quốc dân giữ nguyên 4 phương thức tuyển sinh và có sự thay đổi về chỉ tiêu mỗi phương thức để phù hợp tình hình thực tế

Cần cẩn trọng lựa chọn nhân sự, ra đề thi

07:56:12 21/12/2022
Một kỳ thi học sinh giỏi được tổ chức tốn rất nhiều công sức, tâm huyết của nhiều nhà giáo, học sinh và tốn kém tiền bạc nhưng cũng là một hoạt động khuyến tài quan trọng của giáo dục địa phương. Vậy nên cấp tổ chức cần cẩn trọng trong ...

Chuyển đổi số trong giáo dục: Đã gắn mã định danh của gần 24 triệu hồ sơ học sinh

07:55:49 21/12/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã số hóa, gắn mã định danh của gần 24 triệu hồ sơ học sinh, hơn 1,5 triệu hồ sơ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý

Nhiều khó khăn trong thực hiện chương trình, SGK mới

07:54:20 21/12/2022
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu , ngày 20/12, Đoàn ĐBQH tỉnh...

Nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên

07:54:03 21/12/2022
Năm 2022, Ban Giám hiệu trường tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương của ảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên (HSSV); thực hiện phong trào thi đua dạy tốt học tố...

Giáo viên khốn khổ vì phụ huynh 'canh' camera

10:59:19 20/12/2022
Sao cô cho bé đứng sau cùng? , Cô ơi cái chân bé nó thò ra kìa , đó là nội dung những cuộc gọi điện thoại của phụ huynh khi họ vừa canh camera sáng chiều, vừa gọi liên tục cho cô giáo mầm non
ADVERTISEMENT

Đừng để kỳ thi học sinh giỏi là sân chơi của một số thầy cô

07:49:02 20/12/2022
Khi tham gia ra đề thi học sinh giỏi, có giáo viên lưu ý trước cho học sinh của mình nội dung sẽ ra đề để ôn tập. Vậy tác dụng của chọn học sinh giỏi ở đâu?

Hướng nghiệp sớm để gỡ khó tuyển sinh

07:48:36 20/12/2022
Nhiều năm qua, một số ngành nghề như khoa học cơ bản, y tế công cộng, dịch vụ xã hội, khoa học tự nhiên, thủy sản hay môi trường… rất khát nhân lực nhưng lại vô cùng khó tuyển sinh

Chậm tiến độ mua sắm thiết bị dạy học, GĐ Sở Giáo dục Vũng Tàu nêu vướng mắc

07:48:18 20/12/2022
Trang thiết bị các trường hiện có cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học nên việc chậm trong mua sắm các thiết bị bổ sung không ảnh hưởng quá nhiều

Lớp học chữ miễn phí giữa Sài thành của 'bà giáo'

07:48:00 20/12/2022
Suốt 9 năm qua, lớp học chữ miễn phí do cô Nguyễn Thị Anh (SN 1951), trú tại phường 5 (Quận 6, TPHCM) đã giúp nhiều trẻ em nghèo, khuyết tật

Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - TBD kể chuyện vượt qua áp lực

07:47:38 20/12/2022
Trần Khôi Nguyên - HS lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội xuất sắc giành Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương 2022

Vòng xoáy dạy thêm, học thêm: tiền học thêm vài môn/tháng bằng học phí cả năm

07:47:08 20/12/2022
Vòng xoáy dạy thêm, học thêm như một ma trận từ năm này sang năm khác, kéo theo rất nhiều tiền bạc của phụ huynh và thời gian của học sinh phổ thông

Thầy say mê đổi mới dạy học, viết báo

07:02:00 19/12/2022
Thầy là một tấm gương sáng về đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu. Trong gần 7 năm dạy học, thầy đã viết được trên 700 bài báo, trong đó có 100 bài nghiên cứu về đổi mới phương pháp giảng dạy

Dạy học tích cực – giải pháp đột phá góp phần đổi mới căn bản, toàn diện ở các trường đại học

06:11:29 19/12/2022
Dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm là luận điểm then chốt của dạy học hiện đại và cũng chính là bản chất của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay

Luật Nhà giáo tiếp thêm động lực cho giáo viên miền núi cống hiến

06:09:45 19/12/2022
Nhiều giáo viên bày tỏ, nếu Luật Nhà giáo được thông qua, sẽ là điểm tựa, tiếp thêm động lực cho giáo viên miền núi yên tâm công tác và cống hiến

TP HCM: GV cốt cán bức xúc vì đi bồi dưỡng CTGDPT 2018 mãi chưa được nhận chế độ

06:07:27 19/12/2022
Giáo viên tiểu học cốt cán tại Thành phố Hồ Chí Minh than chưa được nhận chế độ bồi dưỡng tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nữ sinh Hà Tĩnh chia sẻ bí quyết giành học bổng toàn phần Châu Âu

06:05:39 19/12/2022
Đỗ Hoàng Mai Linh (sinh năm 2003, Hà Tĩnh) xuất sắc giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hungary. Đầu tháng 8/2022, Đỗ Hoàng Mai Linh (sinh năm 2003, Hà Tĩnh) giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hungary. Hiện nữ sinh đang theo học ...

Cô giáo thắp sáng tương lai cho trẻ tự kỷ

06:03:59 19/12/2022
Tại khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, cô giáo Wang Xinhui ngày đêm miệt mài chăm lo và điều trị cho trẻ mắc chứng tự kỷ để các em có thể hòa nhập

Phong trào khuyến học huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tiếp sức hàng nghìn học sinh, sinh viên học tốt

06:01:39 19/12/2022
Với những hỗ trợ thiết thực, phần thưởng kịp thời, Hội Khuyến học – Cựu giáo chức huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã tiếp sức hộc sinh, sinh viên học tốt, góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học, thúc đẩy sự phát triển ngành giáo dục – đà...

Hợp tác trong lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục giữa 7 trường kỹ thuật

05:01:42 19/12/2022
Vừa qua, nhóm 7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam ký kết hợp tác trong lĩnh vực Quốc tế hóa giáo dục với nội dung Kiểm định quốc tế và bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu đào tạo tạo nhân lực chất lượng quốc tế
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Xưng là 'người vô danh', cù nhây với CSGT

Pháp luật

10:45:31 31/01/2023
Người đàn ông cho mình là người vô danh, người không tên khi các CSGT yêu cầu thông tin để lập biên bản do vi phạm nồng độ cồn...

Cặp đôi nữ miền Tây gây ‘náo loạn’ cõi mạng với đám cưới: Không cần chủ rể vẫn trọn vẹn 2 bên

Netizen

10:39:17 31/01/2023
Theo một tài khoản TikTok đăng tải, đám cưới vô cùng dễ thương này diễn ra tại miền Tây. Cả hai cô dâu đều mặc chiếc đầm trắng, trang điểm xinh đẹp, sánh vai nhau bước lên lễ đài trước sự chứng kiến của bố mẹ, họ hàng, bạn bè và bà con ...

Ra thư ngỏ "xin tiền" các trường, Trưởng phòng GD-ĐT ở Thanh Hóa bị kỷ luật

Tin nổi bật

10:39:13 31/01/2023
Ông Hà Tự Nhiên, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bá Thước (Thanh Hóa), vừa bị kỷ luật khiển trách do ra thư ngỏ xin tiền các trường học trên địa bàn nhằm hỗ trợ cho giáo viên tham gia Hội thao người giáo viên nhân dân...

Ngọc Châu đính chính ồn ào gian dối học vấn, fan vẫn la ó vì học "kế sách" của Kim Duyên?

Sao việt

10:34:25 31/01/2023
Trước những ồn ào về nghi vấn gian dối học vấn, fan sắc đẹp mới đây không khỏi xôn xao với thông tin Ngọc Châu sẽ về trường đính chính học vấn. Tuy nhiên, kế sách này bị soi giống như khuôn với Kim Duyên trước đó...

EU hy vọng Nam Phi có thể thuyết phục Nga ngừng xung đột với Ukraine

Thế giới

10:29:43 31/01/2023
Không chỉ Nam Phi và các quốc gia châu Phi khác phải đóng vai trò tìm kiếm hòa bình. Tất cả chúng ta phải tìm cách đàm phán để giải quyết mối quan tâm của tất cả các bên liên quan , bà Pandor nêu rõ...

Ca sĩ Quang Hà lần đầu tiết lộ gia đình có di truyền về ung thư

Nhạc việt

10:20:03 31/01/2023
Ca sĩ Quang Hà bật khóc chia sẻ về lý do cha và anh trai qua đời, bản thân phải tầm soát ung thư 6 tháng một lần...

6 cách khiến chồng tự nguyện và vui vẻ làm việc nhà

Góc tâm tình

10:17:23 31/01/2023
Nếu bạn và đối tác đang sống cùng nhau và ở nhà thường xuyên trong ngày nghỉ, bạn có thể phải đảm nhận nhiều công việc gia đình hơn...

Song Joong Ki tiết lộ thời gian tái hôn, bố mẹ ruột tỏ rõ thái độ, bạn gái đi mua sắm đồ cho em bé

Sao châu á

10:05:30 31/01/2023
HighZium Studio đã xác nhận bức thư của nam diễn viên thông báo chuẩn bị kết hôn và sắp có con đầu lòng là sự thật. Ngoài ra đại diện phía công ty quản lý của nam diễn viên cho biết cặp đôi dự định sẽ tổ chức hôn lễ ngay sau đó...

Đây là người xuất hiện ở phim của Trấn Thành nhiều hơn cả Lê Giang: Đứng sau thành công của Nhà Bà Nữ

Hậu trường phim

08:49:06 31/01/2023
Trước Nhà Bà Nữ, Nghiêm Huy còn song hành với Trấn Thành qua hàng loạt dự án khác. Anh là biên kịch của web drama Bố Già, phim điện ảnh Bố Già, cũng góp mặt trong cả hai dự án này với tư cách diễn viên phụ...

Quang Hà bật khóc kể biến cố cha và anh trai qua đời vì ung thư

Tv show

08:44:13 31/01/2023
Trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, Quang Hà không kiềm được xúc động khi nhắc lại chuyện người thân qua đời vì ung thư...

Chớ bỏ lỡ 'M3gan': Siêu phẩm kinh dị kịch tính, gay cấn đáng xem ngay!

Phim âu mỹ

08:35:32 31/01/2023
Sự mong đợi dành cho M3gan còn nằm ở chính dàn diễn viên của phim. Allison Williams - cô hôn thê đáng sợ nhất màn ảnh trong Get out tham gia M3gan với vai Gemma - nhà phát minh, mẹ đẻ của búp bê M3gan...

Joo Ji Hoon: Từ chàng thái tử vạn người mê cho tới quý ông lịch lãm

Phim châu á

08:26:45 31/01/2023
Đã 17 năm kể từ lần đầu ra mắt khán giả với vai diễn Thái tử Shin trong phim truyền hình Được làm hoàng hậu, nam thần Joo Ji Hoon vẫn là cái tên khiến bao khán giả yêu phim đứng ngồi không yên mỗi khi xuất hiện...

5 thực phẩm vừa rẻ vừa ngon lại 'khắc tinh' của nếp nhăn

Làm đẹp

06:44:36 31/01/2023
Nếp nhăn là điều khó tránh khỏi khi bạn bắt đầu bước vào 30+ trở đi, thế nhưng bằng một số biện pháp cơ bản làm đẹp da từ bên trong tình trạng này sẽ được đẩy lùi...