dom capital

Thay đổi mô hình phòng chống dịch, thời gian ‘vàng’ cứu doanh nghiệp

Tin nổi bật

20:55:20 30/09/2021
Thay đổi chiến lược để sống chung an toàn với COVID-19 cũng như mô hình sản xuất, kinh doanh linh hoạt, an toàn trong điều kiện mới là giải pháp để cứu nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp vực dậy, hồi sinh.

Thế khó của doanh nghiệp dịch vụ ăn uống khi mở cửa lại

Tin nổi bật

12:16:13 14/09/2021
Dù được hoạt động, các doanh nghiệp bán lẻ, thực phẩm, dịch vụ ăn uống, mô hình chuỗi cửa hàng, nhà hàng… vẫn khó trăm bề.

Chủ đề liên quan