chủ tịch dom capital

Thay đổi mô hình phòng chống dịch, thời gian ‘vàng’ cứu doanh nghiệp

Tin nổi bật

20:55:20 30/09/2021
Thay đổi chiến lược để sống chung an toàn với COVID-19 cũng như mô hình sản xuất, kinh doanh linh hoạt, an toàn trong điều kiện mới là giải pháp để cứu nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp vực dậy, hồi sinh.