đầu tư xanh

Diễn đàn Nước Thế giới ở Bali: Đầu tư cho nước là đầu tư xanh

Thế giới

20:45:51 22/05/2024
Tại Indonesia, nước chủ nhà của Diễn đàn Nước Thế giới, Bộ Điều phối Hàng hải và Đầu tư đã đảm bảo với các nhà đầu tư về cam kết của chính phủ trong việc thúc đẩy cách tiếp cận đôi bên cùng có lợi đối với đầu tư xanh.

Khu vực Đông Nam Á cần cơ chế tài chính mới để thu hẹp khoảng cách về đầu tư xanh

Thế giới

18:12:02 15/04/2024
Trong khi đó, chỉ có 4 trong số 10 quốc gia trong khu vực - gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam - đạt được tiến bộ trong việc định giá carbon.

Liên hiệp quốc kêu gọi đầu tư xanh

Thế giới

08:02:42 10/11/2020
Ngày 9-11, theo Reuters, phát biểu tại Hội nghị cấp cao Chân trời xanh do Anh tổ chức theo hình thức trực tuyến, đặc phái viên Liên hiệp quốc (LHQ) về hành động chống biến đổi khí ...