Tỉnh Quảng Ninh chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình OCOP hiệu quả

Tỉnh Quảng Ninh là địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Trong gần 10 năm triển khai thực hiện, tỉnh Quảng Ninh đã đúc rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để triển khai chương trình OCOP hiệu quả, từ đó phát huy thế mạnh vùng, nâng cao thu nhập , cải thiện chất lượng đời sống cho nhân dân.

Chia sẻ về quá trình triển khai chương trình OCOP của tỉnh Quảng Ninh tại hội nghị tổng kết chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020, ông Bùi Văn Khắng – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã nêu bật những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chương trình OCOP của tỉnh Quảng Ninh.

Trong những năm qua, để triển khai có hiệu quả chương trình OCOP, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, bài bản, luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm là địa phương đi tiên phong thực hiện khuyến khích phát triển tổ chức sản xuất , phát triển sản phẩm , triển khai mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến thương mại , quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm…

Tỉnh Quảng Ninh chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình OCOP hiệu quả - Hình 1

Ông Bùi Văn Khắng – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị tổng kết chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020.

Sau gần 10 năm triển khai, đặc biệt là giai đoạn tăng tốc bứt phá 2018- 2020, bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo , đột phá và sát với thực tế, chương trình OCOP đã đạt được một số kết quả quan trọng như: Làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu của người dân, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế ở khu vực nông thôn góp phần tái cơ cấu kinh tế nông thôn .

Cùng đó, chương trình OCOP đã phát huy tối đa sức sáng tạo của cộng đồng dân cư trong phát triển và hoàn thiện sản phẩm đặc sản địa phương. Tham gia chương trình, sản phẩm được phát triển từ thấp đến cao và từng bước được hoàn thiện, đảm bảo tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm, mẫu mã, được người tiêu dùng đón nhận tích cực, góp phần phục vụ phát triển du lịch của tỉnh. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã phát triển 464 sản phẩm, trong đó, có 236 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng đạt từ 3 sao đến 5 sao (gấp 2 lần so với năm 2017).

Song song với đó, tổ chức kinh tế phát triển nhanh về quy mô, số lượng theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị góp phần hình thành hệ thống tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong khu vực nông nghiệp và nông thôn. Đến nay, đã có hơn 180 đơn vị, cơ sở sản xuất tham gia chương trình OCOP (tăng 1,5 lần so với năm 2017); doanh số bán hàng năm 2020 đạt trên 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 270 tỷ đồng (tăng 2 lần so với năm 2017); chương trình OCOP đã đã tạo việc làm có thu nhập ổn định cho trên 4.500 người.

Tỉnh Quảng Ninh chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình OCOP hiệu quả - Hình 2

Sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh được giới thiệu bên lề hội nghị tổng kết chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020.

Có thể khẳng định chương trình OCOP là hướng đi đúng đắn, là giải pháp cụ thể quan trọng phù hợp với điều kiện khu vực nông thôn. Cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới , chương trình OCOP đã góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, xây dựng thương hiệu, gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh của các chủ thể. Đồng thời phát huy được các tiềm năng, lợi thế sẵn có từ các sản phẩm truyền thống văn hóa địa phương.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của gần 10 năm triển khai thực hiện, đặc biệt là giai đoạn 2018 – 2020 thực hiện chương trình OCOP, tỉnh Quảng Ninh đã rút ra một số bài học kinh nghiệm.Theo đó, để triển khai có hiệu quả chương trình OCOP, phải thống nhất quan điểm nhận thức chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế quan trọng, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về vai trò, ý nghĩa và những giá trị kinh tế – xã hội của chương trình OCOP.

Công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phải đồng bộ, nhất quán; phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Ban chỉ đạo OCOP các cấp phải xây dựng chương trình, quy chế làm việc, phân công và giao trách nhiệm rõ người, rõ việc cho các tập thể, cá nhân; thường xuyên kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện, đặc biệt phải phát huy được vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo.

Cần coi trọng công tác xây dựng bộ máy để tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo OCOP các cấp, quan tâm công tác đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ nòng cốt các cấp, nhất là phát huy vai trò đội ngũ cán bộ cấp xã trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đăng ký ban đầu tham gia chu trình OCOP.

Đặc biệt, cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án, kế hoạch để kịp thời điều chỉnh và có giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và có nhiều đóng góp cho chương trình OCOP…

Hiệu quả từ chương trình ‘Mỗi xã một sản phẩm’ ở Bến Tre

Mang lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần thay đổi tư duy về kinh tế nông thôn... là hiệu quả rõ nhất của chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tại tỉnh Bến Tre chỉ sau 3 năm triển khai.

Hiệu quả từ chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' ở Bến Tre - Hình 1

Chương trình OCOP đã thúc đẩy phát triển hàng nông sản của Bến Tre. Ảnh: Báo Đồng Khởi

Trong thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã tập trung thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). Trọng tâm của chương trình là phát triển sản xuất và thương mại hóa sản phẩm, tạo động lực trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả là từ năm 2018 đến nay, tỉnh có 89 sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý.

Lợi ích cộng đồng

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre Huỳnh Quang Đức, trong thực hiện chương trình OCOP thì sản phẩm OCOP cần bảo đảm các tiêu chí chung của hàng hóa như: Truy xuất nguồn gốc, bao bì, mẫu mã và tính cạnh tranh. Ngoài ra, sản phẩm OCOP còn có đặc điểm như sử dụng nguồn nguyên liệu, lực lượng lao động tại địa phương nhằm mang lại lợi ích cộng đồng.

Thời gian qua, OCOP đã tạo động lực mới trong phát triển sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản của Bến Tre. Thông qua chương trình, những hộ sản xuất nhỏ, tổ hợp tác, HTX không chỉ có điều kiện tiếp cận thị trường, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng, tạo giá trị tăng thêm mà còn hướng đến việc tạo ra các sản phẩm mới. OCOP còn góp phần thu hút, phát triển du lịch, qua đó nâng cao thu nhập và giá trị địa phương một cách thiết thực, hiệu quả, ông Huỳnh Quang Đức cho biết.

Sau 3 năm triển khai (2018-2020), chương trình OCOP đã giúp những sản phẩm khu vực nông thôn có bước chuyển về chất và lượng, tạo lực đẩy mới cho kinh tế nông thôn.

Trước đó vào tháng 6/2019, tỉnh đã đăng cai tổ chức Hội chợ Nông nghiệp và Sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hội chợ thu hút sự tham gia của 25 tỉnh, thành phố trong khu vực cùng các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Trung, miền Bắc tham gia, với 355 gian hàng, trên 500 mặt hàng của 1.500 chủng loại. Lượng khách tham quan, mua sắm đạt 55.000 lượt; doanh thu của Hội chợ đạt trên 15 tỷ đồng.

Các hoạt động tại hội chợ đã góp phần tăng cường, mở rộng giao lưu kinh tế giữa các địa phương trong tỉnh với các tỉnh bạn; đẩy mạnh kết nối cung - cầu hàng hóa giữa các nhà sản xuất và các đầu mối tiêu thụ; mở ra nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ mới, thị trường mới để doanh nghiệp tỉnh ngày càng có điều kiện phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.

Thay đổi tư duy kinh tế nông thôn

Chị Trần Thị Xuân, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, người có sản phẩm được địa phương chọn là sản phẩm OCOP chia sẻ: "OCOP là chương trình đi vào chiều sâu. Dù là cá thể hay cơ sở sản xuất đều cần có quy chế, điều lệ giống như hợp tác để phát triển sản phẩm đạt chuẩn. Vì vậy, ngành chức năng cần hỗ trợ về kết nối cung - cầu, thiết kế, cải tiến mẫu mã sản phẩm, tư vấn, hỗ trợ xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu".

Còn Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Huỳnh Quang Đức, tỉnh rất quan tâm việc nâng cấp, phát triển sản phẩm OCOP với nhiều giải pháp. Trong đó, hỗ trợ các chủ thể có tiềm năng hình thành những sản phẩm hoàn chỉnh, nâng cấp những sản phẩm đã đạt được trong thời gian qua từ cấp sao thấp lên cấp sao cao, cấp quốc gia.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sản phẩm OCOP. Tập trung huấn luyện, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho các doanh nghiệp, các tổ hợp tác, HTX, sản xuất nông hộ biết để tạo ra những sản phẩm OCOP. Hướng dẫn cách tiếp cận thị trường thông qua kênh tổ chức giới thiệu sản phẩm tại các chuỗi sự kiện, kênh thương mại điện tử... Tạo điều kiện cho các chủ thể sản xuất tham gia chương trình OCOP tại các hội chợ trong và ngoài nước để tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

"Hiện nay, các nghiên cứu khoa học về OCOP Bến Tre đã được tỉnh đặt hàng và thực hiện. Mục đích nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo ra sản phẩm OCOP bền vững, ngày càng đi vào thực chất", ông Huỳnh Quang Đức nhấn mạnh.

Nhìn lại 3 năm thực hiện chương trình OCOP (2018-2020), tỉnh Bến Tre cho rằng khi thực hiện chương trình, các địa phương cần tập trung vào thế mạnh bản địa, hướng đến toàn cầu, người dân tự tin sáng tạo để có một sản phẩm OCOP thành công, có nghĩa là sản phẩm đó phải được làm mới, luôn tốt hơn, vươn xa hơn theo thời gian.
Như vậy, OCOP không chỉ góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân mà còn là hành trình thay đổi tư duy về kinh tế nông thôn.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Trang Trần nhận thua, mong được yên ổn sau khi bị vợ Dũng “lò vôi” đòi gặp đâu đánh đấy03:45Bà Phương Hằng - Vợ Dũng "lò vôi" livestream đòi "gặp đâu đánh đó" với cựu người mẫu Trang Trần04:00Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc ủng hộ bà Phương Hằng, “ấm ức” vì hiềm khích ba năm trước với Trang Trần02:57Hồng Ánh tố 1 nam diễn viên giả mù trong clip dàn dựng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên03:12Giảng viên trường đại học lộ clip nóng với thư ký vì quên tắt camera khi họp trực tuyến03:20Văn Kính Dương và Ngọc Miu hôn tiễn biệt tại tòa nhưng ánh mắt “ông trùm”lại vô cảm lạ thường03:43Tư Nhị - Gái làng chơi nức tiếng Sài Gòn bị quật ngã thê thảm vì thuốc phiện và bùa ngải04:49Bà Phương Hằng chỉ trích gay gắt Hoài Linh cổ súy nạn mê tín, “sẽ không yên với chị đâu em à”03:11Làm đồng nghiệp nữ có bầu, chồng ép vợ ký đơn ly hôn, thẳng thừng tuyên bố: “Con cô tự nuôi”03:23Ngôi làng Hà Gia Bá - Làng lười kỳ lạ nhất Trung Quốc, người dân chỉ đi nhặt đá ở sông04:10Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Quỳnh Trần JP làm clip ăn chân gấu lông lá đen sì khiến dân tình sốc nặng03:21Hot girl Hạng Tư Tỉnh có bạn trai còn đính hôn với thiếu gia, bị “bóc phốt” ngay trên sân khấu02:50Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38Melinda - Vợ tỷ phú Bill Gates tiết lộ kiệt sức trong ngôi nhà của mình, bi kịch của bao phụ nữ03:02Cô dâu được nhà trai tặng “xế hộp” Porsche Panamera hơn 5 tỷ khiến dân mạng ghen tỵ “nổ mắt”02:42CLIP: Nhiều người dân Hà Nội "quên" khẩu trang phòng chống dịch Covid-1900:51Vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda ly hôn: Lý do thực sự là gì?03:56Bệnh "ngất xỉu" khi gặp trai đẹp và những căn bệnh “dị” nhất thế giới y học mà bạn chưa từng biết08:00Khách du lịch Vũng Tàu bị phạt 500k vì kê 2 giường ngủ sát nhau, khách sạn thiếu tình người?03:31

Tiêu điểm

Cô giáo Ninh Bình tiếp xúc với ca F0, nhiều học sinh mầm non phải nghỉ học
19:44:09 06/05/2021
Hội Nữ doanh nhân TP.HCM hỗ trợ phụ nữ Đồng Tháp khởi nghiệp
21:34:51 07/05/2021
Nữ tiếp viên hàng không “nhún nhảy” với trai ngay trên giường của chồng và cái kết đắng
10:16:36 07/05/2021
Thực hư thông tin nữ sinh nhảy từ tầng 3 trường học tự tử vì bị cô giáo bắt tài liệu khi thi
14:36:29 07/05/2021
Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”
15:50:18 06/05/2021
Nữ nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sơn La nhảy lầu tử vong
14:58:41 07/05/2021
Hàng xóm 'giải cứu' 150 mâm cỗ cho đôi vợ chồng hoãn cưới vì dịch
14:52:38 06/05/2021
Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy nhà kinh hoàng ở quận 11
11:35:47 08/05/2021
Hàng trăm người tụ tập vui chơi trong quán bi-a ở Hà Nội bất chấp lệnh cấm
07:22:33 07/05/2021
Nữ sinh lớp 10 rơi từ tầng 3 của trường sau giờ thi môn Văn
21:51:09 07/05/2021

Thông tin đang nóng

Trở thành gái độc thân, Triệu Lệ Dĩnh "xoã" hết mình: Mặc đồ hở hang táo bạo, cố tình khoe lưng cùng vòng eo con kiến
09:04:14 08/05/2021
Thanh niên quay video nói về lòng tham: 'Nhặt được 20 nghìn thì trả lại, nhưng 20 triệu thì... còn cái nịt'
09:50:31 08/05/2021
Hậu ly hôn được chia nghìn tỷ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đăng trạng thái "gục ngã", mượn lời bài hát bóng gió số phận của mình
10:41:26 08/05/2021
'Mai Siêu Phong' kinh điển không ăn cơm suốt 20 năm, trẻ đẹp khó tin ở tuổi ngoài 60
10:04:46 08/05/2021
Người đàn ông chống dịch phong cách ninja, lấy cả vỏ thùng nước làm mũ
09:49:27 08/05/2021
8 người chết trong đám cháy: Lửa khói cuồn cuộn, tụi nhỏ chạy ra không kịp
09:37:49 08/05/2021
Chị dâu không đẻ được mẹ tôi ép ly hôn, anh trai đến ngay bệnh viện làm việc gây sốc
09:39:17 08/05/2021
Vụ cháy nhà khiến 8 người chết ở TP.HCM: Xác định nguyên nhân ban đầu
11:51:46 08/05/2021
Trưa nay 8/5, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2
10:39:32 08/05/2021
Thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bắc Ninh
11:32:13 08/05/2021

Tin mới nhất

Dự án cải tạo "điểm đen" tai nạn ga Hòa Trinh - Cà Ná vượt tiến độ 2 tháng

14:54:45 08/05/2021
Trên công trường, công nhân đường sắt đang khẩn trương thi công cải tạo ga Hòa Trinh, xóa điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nhiều năm qua.

Thị xã Đức Phổ dừng tiếp xúc cử tri, truy vết F1, F2 của bệnh nhân 3131

14:53:55 08/05/2021
Sáng 8-5, UBND thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) họp khẩn để lên phương án truy vết các F1, F2 liên quan bệnh nhân 3131. Tất cả các cuộc tiếp xúc cử tri tại địa phương này cũng phải dừng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Sẽ làm hết sức mình nếu trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

14:38:22 08/05/2021
Sáng 8/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội (gồm ba quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền bầu cử

14:34:49 08/05/2021
Bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức từ trực quan sinh động đến hệ thống truyền thanh, qua thiết bị Icom, loa cầm tay, tuyê...

Tổng Bí thư: Đại biểu Quốc hội phải xứng đáng là đại biểu của dân

14:16:54 08/05/2021
Cử tri Nguyễn Đức Thuận đề nghị các ứng viên quan tâm đến vấn đề kiểm soát quyền lực, giám sát của Quốc hội. Khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đạt được nhiều kết quả, nhân dân tin tưởng, song ông Thuận cho rằng, ...

Vận hành hơn 2 năm, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn tồn tại hàng loạt bất cập

14:15:16 08/05/2021
Từ năm 2018 đến nay, Quảng Ngãi nhiều lần có văn bản đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư dự án), nhưng việc giải quyết các bất cập hầu như không c...

Khẩn trương xử lý các sai phạm tại Khánh Hòa

14:12:31 08/05/2021
Đó là chỉ đạo được ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư khi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng trong xử lý các vụ việc sai phạm tại tỉnh Khánh Hòa.

Phật giáo Quảng Ninh hỗ trợ xây 10 căn nhà tình thương trong mùa Phật đản

14:04:12 08/05/2021
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh sẽ hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo và các gia đình chính sách nhân Phật đản Phật lịch 2565.

Truyền tải tâm tư, nguyện vọng của người dân tới Hội đồng nhân dân quận

14:00:08 08/05/2021
Mới đây, tại phường Thượng Cát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Hội nghị, các ứng cử viên hứa sẽ lắng...

Vĩnh Long phối hợp với báo chí địa phương để truyền thông về bầu cử

13:50:23 08/05/2021
Từ sau Tết nguyên đán, Đài PT-TH Vĩnh Long đã mở các chuyên trang, chuyên mục trên sóng truyền hình sóng phát thanh để thực hiện tuyên truyền theo từng giai đoạn cụ thể thích hợp theo từng nội dung của cuộc bầu cử.

Đồng Nai kéo dài cách ly F2 thêm 7 ngày, chờ kết quả xét nghiệm lần 2 của F1

13:34:44 08/05/2021
Các trường hợp F2 tại Đồng Nai vẫn tiếp tục cách ly tại nhà dù kết quả xét nghiệm lần 1 của F1 âm tính với SARS-CoV-2. Chỉ đến khi kết quả xét nghiệm của F1 lần 2 âm tính thì F2 mới được kết thúc cách ly tại nhà.

Ngày 16-5, huyện đảo Trường Sa bầu cử sớm tại 20 khu vực

13:14:01 08/05/2021
Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho tỉnh Khánh Hòa tổ chức bầu cử sớm tại 20 khu vực bỏ phiếu ở các điểm đảo thuộc thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây vào ngày 16-5​

Giá cao su hôm nay 8/5: Quay đầu giảm nhẹ, xuất khẩu cao su thiên nhiên chưa có dấu hiệu 'hạ nhiệt'

13:03:30 08/05/2021
Giá cao su hôm nay (8/5) ghi nhận mức giá giảm nhẹ tại sàn giao dịch Nhật Bản và Trung Quốc.

Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

13:01:29 08/05/2021
Cùng với thông điệp 5K, thành phố Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết... Đặc biệt, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần.

78/88 trường hợp F1 của nhân viên y tế chùa Tam Chúc có kết quả âm tính

12:41:07 08/05/2021
78/88 trường hợp là F1 của nữ nhân viên y tế làm việc tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, dương tính với SARS-CoV-2, đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Nơi có dịch hoặc cách ly y tế bầu cử thế nào?

12:31:58 08/05/2021
Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, trong ngày bầu cử, tổ bầu cử sẽ cử người mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly tập trung hoặc nơi ở, nơi lưu trú của cử tri đang được cách ly tại nhà hoặc địa điểm thuận tiện khác để cử tri ...

Sinh viên phục hồi 20 di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ

12:29:20 08/05/2021
20 di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ được phục hồi thành ảnh màu đã được trao lại cho gia đình tại xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Ông Chu Ngọc Anh giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội

12:24:50 08/05/2021
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân D...

Tấp nập đầu tư nhà máy chế biến rau quả

12:19:15 08/05/2021
Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây đã có 3 dự án nhà máy chế biến rau quả với tổng công suất dự kiến lên đến gần 80.000 tấn/năm.

Xuất khẩu gạo 4 tháng thu về hơn 1 tỷ USD

12:11:10 08/05/2021
Theo số liệu của Bộ Công Thương, xuất khẩu gạo tăng trở lại trong tháng 4, với 700.000 tấn sang các thị trường, đạt 362 triệu USD. So với tháng 3, gạo xuất sang các thị trường tăng hơn 160.000 tấn. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, xuất k...

Đắk Lắk sẽ sáp nhập hai trường Cao đẳng nghề

11:52:59 08/05/2021
Nhằm phát huy công năng, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành sáp nhập trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên và trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

An Giang: Tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca nữ nhân viên y tế tử vong sau đó

10:16:27 08/05/2021
Bác sĩ Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế An Giang thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vắc xin Covid-19 của AstraZeneca.

Cháy nhà kinh hoàng ở đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người chết

09:57:11 08/05/2021
Một đám cháy lớn xuất phát từ căn nhà trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người bị mắc kẹt và tử vong. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy TP.HCM đã nhanh chóng có mặt dập tắt vụ cháy.

Võ Hoàng Yên chuyển khoản trả lại vợ chồng Dũng “lò vôi” gần 17 tỷ đồng

09:42:18 08/05/2021
Mới đây, trên trang cá nhân của người được cho là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng vợ ông Dũng lò vôi đã đăng thông báo ông Võ Hoàng Yên đã bước đầu thừa nhận chiếm đoạt số tiền của vợ chồng bà Hằng. Cùng với đó, ông Yên đã chuyển khoản...

Giá cà phê hôm nay 8/5: Thị trường cà phê quay đầu giảm

08:59:21 08/05/2021
Giá cà phê hôm nay 8/5/2021 tại thị trường trong nước và thế giới quay đầu giảm nhẹ. Trong đó, giá cà phê trong nước đang giảm từ 100 - 200 đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 8/5: Tăng mạnh, vàng trong nước vượt mốc 56 triệu?

08:55:20 08/05/2021
Giá vàng hôm nay 8/5 tiếp tục tăng mạnh. Nếu giữ đà tăng này, vàng trong nước sẽ vượt 56 triệu đồng phiên sáng nay.

Khử khuẩn toàn bộ bệnh viện đa khoa Medlatec

08:30:38 08/05/2021
Ở một diễn biến khác, ngày 7/5, Bệnh viện đa khoa Medlatec thông báo, để đảm bảo an toàn cho khách hàng và người thân đến khám chữa bệnh, từ 11h30, ngày 7/5/2021, Bệnh viện đa khoa Medlatec cơ sở 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội tạm dừ...

Loa phường tham gia tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

08:12:49 08/05/2021
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho rằng, hệ thống thông tin cơ sở, trong đó có các đài truyền thanh xã, phường (loa phường) Hà Nội; đang phát huy tác dụng, kịp thời cung cấp thông tin dịch bệnh COVID-19.

Dự báo thời tiết ngày 8/5/2021: Hà Nội ngày nắng nóng 34 độ C

08:07:20 08/05/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Có thể bạn quan tâm

Cửu Âm Chân Kinh Mobile mở đăng ký tải sớm, tung tuyệt đỉnh khinh công triệu hồi cao thủ võ lâm

Game online

14:52:00 08/05/2021
Màn công phá của Cửu Âm Chân Kinh Mobile vào tháng 5 này đang khiến giới giang hồ dậy sóng và nóng lòng chờ đợi hơn bao giờ hết khi NPH GOSU chính thức mở đăng ký tải sớm game từ ngày 06/05.

Đăng ký dự tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội: Thận trọng để giành cơ hội trúng tuyển

Học hành

14:46:37 08/05/2021
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 12/5, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022. 

Chuột gaming Razer Orochi V2: Bền bỉ và vượt trội trong mọi cuộc giao tranh

Game offline

14:45:55 08/05/2021
Razer - thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị chơi game chính thức ra mắt sản phẩm Orochi V2, chuột gaming không dây với thiết kế siêu gọn nhẹ cùng thời lượng pin ấn tượng, lên đến 900 giờ sử dụng chỉ với duy nhất một pi...

FIFA Online 4 nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng khi tặng miễn phí cầu thủ Việt Nam cho tất cả người chơi tham gia sự kiện 30/4

Esport

14:42:37 08/05/2021
Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19 buộc hàng quán, tiệm Net phải đóng cửa khiến nhiều game thủ cảm thấy chán nản. Có lẽ vì vậy mà NPH FIFA Online 4 đã quyết định gửi tặng người chơi gói cầu thủ Việt Nam cùng thẻ giảm thuế 30% như ...

Tiễn cháu lên thành phố học, bà lưu luyến níu tay, khóc ướt đầm vạt áo: Clip 32 giây khiến tất cả nghẹn ngào

Netizen

14:42:00 08/05/2021
Nhìn vào đôi mắt ầng ậng nước, cảm xúc bịn rịn của người bà khi phải tạm biệt cháu, chúng ta sẽ nhớ ngay đến bà của mình.

Đâu kém Thái Lan hay Nhật Bản, Việt Nam cũng có những tiệm Starbucks đẹp xuất sắc, concept độc lạ còn lọt top thế giới

Sáng tạo

14:34:37 08/05/2021
Sau 8 năm tiến vào Việt Nam, Starbucks hiện sở hữu gần 70 chi nhánh trên khắp cả nước, trong đó có những cơ sở gây ấn tượng với concept độc lạ, còn được xếp hạng trong top các cửa hàng đẹp nhất nhì thế giới.

Cách làm gỏi xoài chua cay kiểu Thái càng ăn càng thèm

Ẩm thực

14:32:34 08/05/2021
Với cách làm gỏi xoài kiểu Thái chỉ 15 phút này, bạn sẽ có ngay một món khai vị hấp dẫn giúp bữa cơm gia đình trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết. Cùng tham khảo nhé!

Chúng Huyền Thanh tung ảnh gia đình đủ 4 thành viên, visual mẹ bỉm vẫn “chào thua” trước biểu cảm nhắng nhít của 2 nhóc tỳ

Sao việt

14:32:00 08/05/2021
Làm mẹ 2 con ở tuổi 24, vợ Jay Quân vẫn xinh đẹp, được khen ngợi ngày càng nhuận sắc hơn hẳn.

Sao nam Trung Quốc lộ chuyện ngoại tình

Sao châu á

14:28:57 08/05/2021
Nữ ca sĩ Triệu Nghiêu Kha cho biết cô bị bạn trai Đặng Siêu Nguyên chi phối cuộc sống cá nhân lẫn công việc. Không chỉ vậy, anh còn ngoại tình trong lúc họ đang hẹn hò.

Thái Lan dự tính mua tổng cộng 200 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

Thế giới

14:24:04 08/05/2021
Chính phủ Thái Lan đã đặt mục tiêu mua 100 triệu liều vaccine để tiêm cho 50 triệu người trong tổng dân số khoảng 70 triệu người của Thái Lan nhằm tạo ra khả năng miễn dịch cộng đồng.

MU tiến gần ký Milenkovic, Barca mua Koulibaly

Bóng đá thế giới

14:07:29 08/05/2021
MU tiến gần hợp đồng Milenkovic, Barca muốn mua Koulibaly, Inter đàm phán mục tiêu Marcos Alonso là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 8/5.

Andre Onana & những tháng ngày sống như tội phạm

Sao thể thao

14:05:25 08/05/2021
Lần đầu tiên, thủ thành Andre Onana lên tiếng giải thích chính xác những gì anh trải qua ở chuỗi ngày đầu tiên thực thi án phạt treo giò 12 trận của UEFA.

Thủ thành Đặng Văn Lâm tiếp tục bị Cerezo Osaka "bỏ rơi"

Bóng đá việt nam

14:04:47 08/05/2021
Mặc dù thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn đang tập luyện chăm chỉ cùng đội bóng mới Đặng Văn Lâm, tuy nhiên anh vẫn chưa được đội bóng thi đấu tại J1 League sử dụng.

Nửa chén món này mỗi ngày, đánh bại cao huyết áp, đột quỵ

Sức khỏe

14:04:22 08/05/2021
Thần dược chống lại bệnh cao huyết áp, tim mạch, đột quỵ... có thể đang nằm sẵn trong nhà bếp của bạn.

NSND Công Lý lấy nước mắt của khán giả qua các vai ông bố như thế nào?

Hậu trường phim

14:02:48 08/05/2021
Bên cạnh các vai hài hước trên sân khấu, NSND Công Lý từng lấy nước mắt của khán giả qua loạt vai ông bố khắc khổ nhưng vô cùng thương con.