Sức mạnh lòng dân

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam , kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, gian khổ, ác liệt nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc ta.

Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, khẳng định giá trị vô địch của sức mạnh lòng dân, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, ý chí “dòng máu Lạc Hồng”, không bao giờ khuất phục trước kẻ thù xâm lược.

Sức mạnh lòng dân - Hình 1
Một góc TP Thanh Hóa hôm nay. Ảnh: Minh Hiếu

Thấm thía giá trị của sức mạnh lòng dân xuyên suốt chiều dài lịch sử máu và hoa của dân tộc, Đảng ta luôn trân trọng thứ “vũ khí” quý giá ấy. Hiến pháp năm 2013 đã trang trọng khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Điều ấy cũng có nghĩa là phục vụ Nhân dân không chỉ là trách nhiệm, sứ mệnh chung của bộ máy Nhà nước, mà phải trở thành trách nhiệm, sứ mệnh cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; từng cán bộ, công chức, viên chức phải trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân.

Năm 2021 – năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình thế giới , khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đòi “phi chính trị hóa” quân đội, với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt… Trong nước, nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Cùng với đó Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX chỉ ra những khó khăn của tỉnh: “Chất lượng tăng trưởng kinh tế, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và các sản phẩm còn thấp; nguồn lực còn hạn hẹp so với yêu cầu rất lớn cho đầu tư phát triển. Tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm…”. Song, bước vào năm 2021, tỉnh ta cũng có nhiều thời cơ, thuận lợi, đó là: môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện; thế và lực của tỉnh được củng cố và nâng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư tương đối đồng bộ; một số dự án lớn, có sức lan tỏa đã đi vào hoạt động, các dự án mới được khởi công xây dựng; các chủ trương, định hướng, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực đã được chỉ rõ trong Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và được xác định cụ thể trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trong Nhân dân được tăng cường.

Tình hình trên đòi hỏi mỗi chúng ta tiếp tục phải chủ động, sáng tạo , quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là vận dụng hiệu quả giá trị của sức mạnh lòng dân; tranh thủ tối đa các cơ hội và điều kiện thuận lợi; phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc Tổ quốc, sớm thực hiện thành công “khát vọng thịnh vượng” và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Xứng đáng là điển hình toàn quân

Tháng 9-2020, Kho K602, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đây là nguồn động lực to lớn, cổ vũ các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn kho nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Kho điển hình tiên tiến toàn quân

Trước sự leo thang chiến tranh, đánh phá ác liệt ra miền Bắc của đế quốc Mỹ, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát vật tư, trang bị cho các đơn vị trong toàn quân, phục vụ sản xuất quốc phòng (SXQP), sửa chữa, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), ngày 26-3-1965, Tổng cục Hậu cần thành lập Kho T602 (nay là Kho K602, Tổng cục CNQP) trên cơ sở sáp nhập Kho T286 và Kho T604. Những năm đầu thành lập, các kho hàng luôn là mục tiêu đánh phá trọng điểm của địch, cán bộ, chiến sĩ đơn vị ngày đêm bám ga, bám cảng, thực hiện tốt phương châm "sơ tán rộng, tập trung nhỏ, cơ động nhanh", bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn tấn hàng hóa, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vật tư, trang bị chất lượng tốt nhất phục vụ các đơn vị và SXQP.

Xứng đáng là điển hình toàn quân - Hình 1

Đoàn công tác Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng kiểm tra vật tư cất giữ tại Kho K602. Ảnh: THÙY DƯƠNG

Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, vô cùng thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, phương tiện bốc xếp, vận chuyển, việc nhập, xuất, bảo quản, bảo dưỡng vật tư, hàng hóa của kho chủ yếu là bằng sức người. Dưới mưa bom bão đạn, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị không quản ngại hy sinh gian khổ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, tích cực xây dựng lán trại, nhà kho, đào hầm chứa hàng, kết hợp vận chuyển sơ tán vật tư, hàng hóa, nhất là trong những giai đoạn đánh phá điên cuồng của địch. Điển hình như năm 1972, với quyết tâm "tranh thủ từng ngày để đưa hàng ra khỏi kho, tránh sự oanh tạc của máy bay địch", chỉ trong vòng 56 ngày đêm, kho đã tiến hành sơ tán 20.000 tấn vật tư, hàng hóa ra các vị trí an toàn, không để xảy ra mất mát, hư hỏng, xuống cấp.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ của kho không ngừng sáng tạo, chủ động nghiên cứu, phát huy hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm an toàn. Trong mọi hoàn cảnh, kho luôn sẵn sàng bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật tư, hàng hóa, thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với chất lượng tốt nhất. Bằng sự nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ, Kho T602 ngày đó được Phó thủ tướng Chính phủ nêu gương điển hình, chỉ đạo toàn quân học tập.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và mô hình quản lý mới

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo, từ năm 2001 đến nay, Kho K602 được tổ chức với quy mô lớn hơn, nhiệm vụ ngày càng phát triển, mở rộng và thực hiện mô hình quản lý mới. Kho được quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng đồng bộ, có chiều sâu. Đặc biệt, năm 2020, đơn vị chính thức khởi công Dự án "Đầu tư di dời kho chứa thuốc nổ Kho K602" với tổng diện tích gần 60ha gồm nhiều hạng mục công trình nhà kho hiện đại bảo đảm tiếp nhận, cấp phát, cất giữ, bảo đảm kỹ thuật vật tư, trang bị kỹ thuật, hàng hóa phục vụ SXQP và dự trữ quốc gia cho quốc phòng. Hiện đơn vị đang quản lý hàng trăm loại vật tư hàng hóa với hàng nghìn quy cách khác nhau, khối lượng hàng chục nghìn tấn hàng hóa các loại.

Xác định công tác an toàn kho được đặt lên hàng đầu, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy kho thường xuyên tổ chức luyện tập kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ, kế hoạch tác chiến bảo vệ kho, phương án phòng, chống cháy, nổ (PCCN); phòng, tránh bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Kho được trang bị nhiều phương tiện hiện đại phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, PCCN, bảo đảm an toàn vật tư, trang bị. Đơn vị cũng luôn chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn kho vật liệu nổ như: Sửa chữa, nâng cấp một số nhà kho, củng cố hệ thống ụ chống nổ lây, bổ sung các phương tiện PCCN... góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn vật tư, hàng hóa. Bên cạnh đó, kho còn áp dụng nhiều phương pháp bảo quản khác nhau cho từng loại vật tư, từ phương pháp thủ công đến các phương pháp tiên tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (anốt hóa, điện di, nitrô hóa, ức chế bay hơi...); đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu của Cuộc vận động 50, nhất là đối với các phương tiện vận tải và trang bị kỹ thuật phục vụ việc tiếp nhận, cấp phát, dồn chuyển, sắp xếp, bảo quản, bảo vệ, bảo đảm an toàn để hoàn thành nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, toàn kho tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất nội bộ, đoàn kết quân dân, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng vành đai chính trị an toàn; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Văn Kính Dương và Ngọc Miu hôn tiễn biệt tại tòa nhưng ánh mắt “ông trùm”lại vô cảm lạ thường03:43Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Thanh niên bắt quả tang bạn gái “nhún nhảy” với trai lạ nên đánh đập, ép quan hệ để chụp hình03:09Bà Phương Hằng chỉ trích gay gắt Hoài Linh cổ súy nạn mê tín, “sẽ không yên với chị đâu em à”03:11Tư Nhị - Gái làng chơi nức tiếng Sài Gòn bị quật ngã thê thảm vì thuốc phiện và bùa ngải04:49Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38Melinda - Vợ tỷ phú Bill Gates tiết lộ kiệt sức trong ngôi nhà của mình, bi kịch của bao phụ nữ03:02Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”03:38Hot girl Hạng Tư Tỉnh có bạn trai còn đính hôn với thiếu gia, bị “bóc phốt” ngay trên sân khấu02:50Bà Phương Hằng lại cho Cát Phượng “lên thớt”, đào lại phốt “dằn mặt” gymer xúc phạm cố NS Chí Tài03:44Vợ tìm được chồng sau 11 năm thất lạc nhờ đoạn clip tiktok03:33An Giang: Tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca nữ nhân viên y tế tử vong sau đó02:46Chồng bắt quả tang vợ ngủ với trai lạ trong phòng trọ nhưng diễn biến sau đó mới bất ngờ03:12Bệnh "ngất xỉu" khi gặp trai đẹp và những căn bệnh “dị” nhất thế giới y học mà bạn chưa từng biết08:00Khách du lịch Vũng Tàu bị phạt 500k vì kê 2 giường ngủ sát nhau, khách sạn thiếu tình người?03:31Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy nhà kinh hoàng ở quận 1102:02Vợ bầu dẫn hội chị em đi bắt ghen và trận chiến “long trời lở đất” ở nhà nghỉ04:31Vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda ly hôn: Lý do thực sự là gì?03:56Chồng vào khách sạn "mây mưa" với em dâu, về nhà còn ngang nhiên đánh vợ02:11Cháy nhà kinh hoàng ở đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người chết01:53

Tiêu điểm

Nữ nhân viên y tế ở Bắc Ninh bị ngất khi đi lấy mẫu ở vùng dịch lớn
10:06:11 12/05/2021
Khai báo gian dối, một F1 bị phạt 15 triệu
18:41:46 11/05/2021
Bà Phương Hằng lại cho Cát Phượng “lên thớt”, đào lại phốt “dằn mặt” gymer xúc phạm cố NS Chí Tài
15:45:34 12/05/2021
Thanh niên bắt quả tang bạn gái “nhún nhảy” với trai lạ nên đánh đập, ép quan hệ để chụp hình
10:16:05 11/05/2021
Hàng loạt tỉnh, thành miền Tây cho học sinh nghỉ học
09:15:54 11/05/2021
Danh sách các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19
07:11:11 11/05/2021
Vợ tìm được chồng sau 11 năm thất lạc nhờ đoạn clip tiktok
11:20:40 12/05/2021
Ông Dũng 'lò vôi' muốn tặng 20.000m2 đất làm quỹ chống COVID-19
22:40:21 11/05/2021
53 ca mắc COVID-19, vì sao Đà Nẵng chưa thực hiện giãn cách xã hội?
10:03:07 11/05/2021
Ba nữ nhân viên y tế kiệt sức, ngất xỉu khi chống dịch ở Thuận Thành, Bắc Ninh
14:58:28 12/05/2021

Thông tin đang nóng

Hot: Bà Phương Hằng - vợ Dũng “lò vôi” bất ngờ tuyên bố “khởi kiện NSND Hồng Vân ra toà vì tội vu khống doanh nghiệp”, nhiều người bày tỏ “ủa, là sao?”
19:36:06 12/05/2021
Trong vòng 24h, Đà Nẵng ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 xô đổ kỷ lục cũ
20:11:02 12/05/2021
Chồng cũ đi công tác, tôi đến chăm con hộ, trước khi đi ngủ con trai chỉ vào máy tính của anh, tôi quyết định tái hôn
20:54:09 12/05/2021
Từ 13/5, TP.HCM tạm ngưng toàn bộ xe khách đi tỉnh có ca COVID-19
21:15:25 12/05/2021
Trương Hằng lâm cảnh nợ nần
19:55:15 12/05/2021
Angela Baby bị "tóm sống" cảnh phì phèo hút thuốc lá phản cảm trong chuyến du lịch riêng cùng con trai
21:43:18 12/05/2021
Công bố danh sách 8 vị giám khảo Miss Universe 2020, Hoa hậu H'Hen Niê liệu có xuất hiện như tin đồn?
19:42:14 12/05/2021
Gặp tai nạn khó đỡ khi quay clip Lookbook, nữ YouTuber vô tình để lộ "cảnh xuân" khiến CĐM bỏng mắt
20:35:08 12/05/2021
Bộ trang phục dân tộc Khánh Vân sắp trình diễn lấy cảm hứng từ gốm sứ
19:33:47 12/05/2021
Tưởng chị gái đưa bạn trai về xin cưới vì đã chửa to tướng, nào ngờ phút cuối anh ta lại thông báo một tin chấn động
20:57:07 12/05/2021

Tin mới nhất

Thêm 5 điểm dịch Covid-19 phải cách ly y tế khi đến TPHCM

22:18:53 12/05/2021
Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM vừa bổ sung thêm 5 địa điểm tại Đà Nẵng và Bắc Giang phải cách ly, giám sát y tế khi có người đến TPHCM.

Quảng Ngãi: Không tổ chức bế giảng toàn trường

21:49:31 12/05/2021
Hôm nay, HS toàn tỉnh Quảng Ngãi đến trường trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng đến trường để truy vết F1, F2. Các trường sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II và kết thúc năm học trước ngày 20/5. 

Đà Lạt: Cô giáo nổi nóng đánh học sinh bầm tím mông, nghiệp vụ sư phạm đâu?

21:34:55 12/05/2021
Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một học sinh lớp 2 bị đánh bầm tím phần mông. Hình ảnh trên được đăng kèm thông tin tố cô giáo đã nhiều lần đánh cháu P.H.K (học sinh lớp 2D trên địa bàn TP.Đà Lạt).

Xót xa những bộ sách giáo khoa dùng một năm rồi bán giấy vụn

21:15:39 12/05/2021
 Không xót xa sao được khi bản thân trực tiếp biết được, có những gia đình cha mẹ không đủ tiền mua cho con bộ sách để học vì giá sách quá cao.

'Tôi du học nhưng không khác gì ở Việt Nam vì mắc kẹt trong ký túc xá'

21:10:20 12/05/2021
Không thể tới trường, giao lưu bạn bè hay trải nghiệm văn hóa bản xứ, nhiều sinh viên Việt Nam ở nước ngoài không nén nổi cảm giác chán nản, tiếc nuối vì đi du học mùa dịch.

Ba Trà - Từ cô gái chân đất đến mỹ nhân nghiện ngập nổi tiếng nhất Sài Gòn bị đánh ghen tan tác

20:29:25 12/05/2021
Có rất nhiều mỹ nhân tuổi trẻ son sắc có nhiều đàn ông vây quanh cung phụng bao nhiêu thì đến lúc về già lại cô độc, thê thảm bấy nhiêu. Điển hình trong số đó là mỹ nhân Trần Ngọc Trà, hay còn gọi là cô Ba Trà. Từ mỹ nhân sở hữu nhan sắ...

Nhiều địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

20:02:07 12/05/2021
Qua tiếp xúc, các cử tri mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội nếu trúng cử sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội.

Tỉnh Phú Thọ có 459 F1, đã kích hoạt bệnh viện dã chiến

17:51:06 12/05/2021
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid - 19 tỉnh Phú Thọ, đến sáng ngày 12/5 trên địa bàn địa phương này có 459 F1, 8.077 F2 và 10.378 F3 đang được áp dụng các biện pháp cách ly y tế.

Dịch Covid-19 nóng, Bộ trưởng Y tế viết tâm thư gửi các "chiến sĩ áo trắng"

17:03:49 12/05/2021
Giặc Covid-19 đã lan ra nhiều tỉnh thành, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long kêu gọi toàn ngành quyết tâm chiến thắng đại dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Nhân viên BVĐK Thái Bình tung tin thất thiệt 14 ca dương tính SARS-CoV-2

16:56:33 12/05/2021
Sở Y tế tỉnh Thái Bình khẳng định, thông tin 14 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình là không đúng. Người tung tin đồn này là nhân viên Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Cha mẹ thế hệ Y nuôi dạy con khác gì thế hệ trước?

16:40:00 12/05/2021
Thế hệ Millennial (hay còn gọi là Thế hệ Y) là cụm từ dùng để chỉ những ai ra đời từ trong khoảng đầu thập niên 80 cho đến cuối thập niên 90.

Nữ điều dưỡng viện Nhiệt đới: 'Hồi hộp không biết tiếp theo mình có nhiễm'

16:36:41 12/05/2021
Cứ 3 ngày được lấy mẫu xét nghiệm nCoV một lần, điều dưỡng Phạm Thúy Hạnh, 41 tuổi, làm việc tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đều hồi hộp sợ nhận kết quả dương tính.

Bộ trưởng Y tế: 'Chúng ta không chùn bước'

16:34:11 12/05/2021
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long gửi thư động viên y bác sĩ trong bối cảnh nhiều bệnh viện bị cách ly, nhân viên y tế đối mặt rủi ro, thậm chí nguy hiểm.

Hàng trăm học sinh nghỉ học do thầy giáo đi cùng xe với bệnh nhân Covid-19

16:19:41 12/05/2021
Do có thầy giáo là F1 vì đi cùng xe với bệnh nhân Covid-19, Trường THCS Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã cho học sinh 3 khối tạm nghỉ học.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang: ‘Nạn lừa đảo đang rất phổ biến'

15:24:23 12/05/2021
Việc tuyên truyền nạn lừa đảo qua mạng chưa tới và người dân chưa thực sự quan tâm đến việc đề phòng.​

Bố Trạch: Năng suất các loại cây lương thực tăng từ 3-4 tạ/ha

15:19:32 12/05/2021
Đến thời điểm hiện tại, bà con trên địa bàn huyện Bố Trạch thu hoạch 50% diện tích các loại cây trồng vụ đông-xuân.

Chủ trường mầm non tư thục kiệt quệ vì Covid-19

15:19:05 12/05/2021
Nhận thông báo học sinh nghỉ học phòng Covid-19, Mai Trang, 34 tuổi, chủ trường mầm non tư thục ở quận Hà Đông, Hà Nội, cắn chặt môi để không bật khóc.

Thư gửi em bé có mẹ nhiễm Covid-19 giành giải nhất Viết thư UPU

15:13:56 12/05/2021
Bức thư gửi em bé sinh ra trong bệnh viện, nơi người mẹ đang điều trị Covid-19 của Đào Anh Thư giành giải nhất quốc gia Cuộc thi viết thư UPU 2021.

Nam Từ Liêm sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

15:11:05 12/05/2021
Ngày 23/5/2021, cùng với cử tri cả nước, cử tri quận Nam Từ Liêm sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến p...

Viện trưởng Tối cao Lê Minh Trí nói về tiêu cực, tham nhũng

14:42:52 12/05/2021
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên buổi tiếp xúc cử tri diễn ra bằng hình thức trực tuyến với nhiều điểm cầu trên địa bàn quận 5. ​

Bộ trưởng Bộ Y tế biểu dương cống hiến của các ‘chiến sĩ áo trắng’ ngày đêm chống dịch

14:35:26 12/05/2021
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa gửi thư biểu dương, động viên các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế đang ngày đêm ra sức cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19.

Kết quả xét nghiệm hơn 800 người liên quan ca dương tính nCoV tại KCN An Đồn

14:05:51 12/05/2021
Đà Nẵng công bố kết quả hơn 800 mẫu xét nghiệm công nhân KCN An Đồn và người dân liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 là nhân viên Công ty Trường Minh tại KCN này.

Em bé chào đời trong khu cách ly

12:20:38 12/05/2021
Một bé trai nặng 3,3 kg chào đời tại khu cách ly, Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai, bằng phương pháp đẻ mổ hôm qua.

Thừa Thiên Huế đóng cửa công viên

11:28:54 12/05/2021
Để phòng dịch, Thừa Thiên Huế quyết định tạm dừng hoạt động các công viên và yêu cầu không tập trung quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Giá cao su hôm nay 12/5: Sàn châu Á lại chìm trong sắc đỏ, Malaysia quyết hồi sinh ngành công nghiệp săm lốp

11:21:54 12/05/2021
Giá cao su hôm nay (12/5) ghi nhận sàn châu Á (bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc) quay đầu giảm nhanh. Hội đồng Cao su Malaysia hiện đang huy động các nguồn lực nhằm hồi sinh và mở rộng ngành công nghiệp săm lốp.

Vợ bầu dẫn hội chị em đi bắt ghen và trận chiến “long trời lở đất” ở nhà nghỉ

11:17:08 12/05/2021
Trong hôn nhân, không có điều gì quan trọng bằng sự chung thủy. Khi một người nhẫn tâm lừa dối nửa kia, cũng tức là họ đã tự tay đạp đổ hạnh phúc của chính mình. Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền câu chuyện vợ bầu bắt quả tang chồng ng...

Giá cà phê hôm nay 12/5: Cà phê trở lại 'đường đua xanh', bước ngoặt lớn trong cuộc chiến với Covid-19

10:45:02 12/05/2021
Tình hình dịch bệnh dù vẫn đang diễn biến phức tạp ở Ấn Độ, tuy nhiên ở Việt Nam, số ca nhiễm mới không bùng phát do công tác khoanh vùng dập dịch hiệu quả của Chính phủ, giúp cho lo ngại về nguồn cung cà phê được giảm bớt.

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Cantona đánh giá cao Solskjaer

Bóng đá thế giới

23:56:15 12/05/2021
Huyền thoại Eric Cantona tin tưởng rằng Ole Gunnar Solskjaer đang đi trên con đường của Pep Guardiola và sẽ sớm gặt hái thành công tại Manchester United.

Văn Quyết là "câu hỏi lớn", nhưng Xuân Trường mới là bi kịch đích thực của thầy Park

Bóng đá việt nam

23:50:48 12/05/2021
Xuân Trường chấn thương, nỗi lo của thầy Park càng thêm chồng chất khi ngày xuất quân đã tới gần, nhưng biết đâu lại là tiếng thở phào nhẹ nhõm của ông thầy người Hàn Quốc.

Andree gay gắt lên án các nghệ sĩ quảng cáo tiền ảo

Sao việt

23:43:46 12/05/2021
Mới đây, sự việc hàng hoạt celeb lớn nhỏ thi nhau đăng đàn chia sẻ về việc hold các đồng tiền số ảo đang thu hút sự chú ý cực lớn từ công chúng. Rất nhiều người nhận ra các nghệ sĩ này đến thuật ngữ trong giới còn không nắm được nhưng l...

Cụ ông 95 tuổi hiến tạng

Thế giới

23:41:45 12/05/2021
Cụ Cecil Lockhart, 95 tuổi, ở Tây Virginia, trở thành người hiến tạng lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ khi gan của ông được ghép cho một phụ nữ.

Bạn thân tỷ phú Kylie Jenner khoe 3 vòng siêu khủng

Sao âu mỹ

23:33:57 12/05/2021
Stassie Baby gia nhập đường đua sexy mùa hè với những bức ảnh gợi cảm.

Kiatisak đi thăm Biển Hồ Pleiku ngày V.League tạm nghỉ

Bên lề sân cỏ

23:32:41 12/05/2021
Trên trang cá nhân, HLV Kiatisak đã chia sẻ những hình ảnh về chuyến du ngoạn Pleiku cùng đồng nghiệp.

Thái Thiếu Phân - Hoa hậu TVB từng “bán thân” cứu người mẹ đam mê cờ bạc

Sao châu á

23:26:07 12/05/2021
Thái Thiếu Phân được xem là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của đế chế phim ảnh TVB những năm 1990, 2000. Tuy nhiên, khác với vẻ đẹp kiều diễm, ngút ngàn trên màn ảnh, ở mỹ nhân sinh năm 1973 lại chất chứa nỗi bất hạnh, tủi nhụ...

Đồng Nai: Nữ sinh xăm tên lên ngực, đăng facebook bị "buộc thôi học"

Netizen

23:17:05 12/05/2021
Nữ sinh lớp 11 một ngôi trường thuộc TP Biên Hoà (Đồng Nai) bị buộc thôi học vì liên quan việc xăm tên lên ngực đăng lên mạng xã hội.

Sơn La: Bắt 2 đối tượng thu 18.000 viên ma túy tổng hợp

Pháp luật

23:10:24 12/05/2021
Công an Sơn La vừa bắt quả tang 2 đối tượng mua bán 18.000 viên ma túy tổng hợp. Công an cũng thu giữ 2 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác.

4 ca Covid-19 ở Đà Nẵng dự đám cưới, di chuyển nhiều nơi tại Quảng Nam

Sự kiện nóng

23:07:55 12/05/2021
4 ca mắc Covid-19 mới phát hiện tại KCN An Đồn – Đà Nẵng có lịch trình di chuyển nhiều nơi tại các địa phương như Điện Bàn, Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam.

6 ngọc nữ phim Hàn sở hữu hội bạn trai màn ảnh xịn phát hờn: Nể nhất là tình sử của Song Hye Kyo đấy

Hậu trường phim

22:53:37 12/05/2021
Cùng điểm danh hội người tình màn ảnh toàn mỹ nam của dàn ngọc nữ đình đám phim Hàn nhé!

Cao Viên Viên mặc đẹp ở tuổi tứ tuần

Phong cách sao

22:45:12 12/05/2021
Cao Viên Viên - đóng Chu Chỉ Nhược phim Ỷ thiên đồ long ký - chuộng trang phục thanh lịch ở sự kiện, năng động trong đời thường.

Tôi ra ngõ mua bột canh thì bàng hoàng trước cảnh mẹ chồng ôm bàn chân toé máu, luôn miệng đay nghiến con dâu

Tâm sự

22:40:23 12/05/2021
Tình huống xảy ra quá bất ngờ, là vô tình nhưng mẹ chồng lại đổ hết lỗi cho tôi...

Học sinh Nghệ An sẽ nghỉ hè sớm hơn 1 tuần

Học hành

22:33:52 12/05/2021
Ngày 12/5, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết: Do tình hình dịch COVID - 19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường và các đơn vị trực thuộc điều c...

Mê mẩn cùng 5 phim Thái Lan đang hot trên FPT Play năm 2021

Phim châu á

22:29:56 12/05/2021
Các bộ phim của Thái Lan luôn mang những đặc trưng và sức thu hút riêng biệt với người xem. Cùng điểm qua top 5 phim Thái Lan đáng xem nhất trong năm 2021 có trên FPT Play để giải trí tại gia, phòng chống Covid-19 nhé!