Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa hiện nay có 177 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 121 đảng bộ, 56 chi bộ cơ sở. Với số lượng đông đảo, công tác xây dựng TCCSĐ vững mạnh toàn diện luôn được Đảng bộ Khối quan tâm.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh - Hình 1

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thanh Hóa lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh doanh, là một trong 32 TCCSĐ trong toàn khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Những năm qua, với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo nên sức lan tỏa, phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đối với công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy cơ sở phối hợp lãnh đạo chuyên môn, doanh nghiệp nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động.

Cấp ủy cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc xây dựng, củng cố, thành lập các tổ chức đảng được thực hiện kịp thời, đồng bộ với việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực công tác.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được cấp ủy cơ sở thực hiện bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng theo quy định của Trung ương, của tỉnh. Hằng năm, có trên 90% TCCSĐ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 95% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt với việc triển khai có hiệu quả 3 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đã đề ra về: Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát triển Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp, các TCCSĐ trong khối không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng hoạt động cũng được nâng lên. 100% TCCSĐ ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác kiểm tra, giám sát, quy chế phối hợp của cấp ủy; 65% cấp ủy cơ sở ban hành nghị quyết chuyên đề. Chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Trong nhiệm kỳ, đã thành lập mới 18 TCCSĐ và kết nạp gần 1.500 đảng viên trong các doanh nghiệp.

Từ xây dựng TCCSĐ vững mạnh, các nhiệm vụ chính trị đã được tổ chức thực hiện hiệu quả ở tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức đảng trong các ban, sở, ngành cấp tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn trên các lĩnh vực, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi để cả tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội . Kết quả, kinh tế tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt kết quả cao; các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng – an ninh được củng cố vững chắc…

Các TCCSĐ cơ quan MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội , hội nghề nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 30-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội quan tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

Còn tại các doanh nghiệp, TCCSĐ đã tham gia cùng lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, có trên 90% đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tổng doanh thu ước đạt 160.059 tỷ đồng, tăng 10% mỗi năm. Các đơn vị thường xuyên thực hiện bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn người lao động. Cấp ủy các cấp đã triển khai nhiều chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng cầu nối, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp để đề xuất, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh có những chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Năm 2020, mặc dù tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với tất cả các ngành, lĩnh vực, song các TCCSĐ vẫn lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Theo kết quả xếp loại đánh giá 173 TCCSĐ trực thuộc đảng bộ khối năm 2020, có 32 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 120 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 17 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và 4 đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh giá đúng những kết quả đã đạt được song cũng nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế và khó khăn để tháo gỡ, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa cấp ủy cơ sở với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết nghiêm túc và chất lượng; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở các cơ quan, doanh nghiệp… Qua đó, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

TP Hồ Chí Minh nỗ lực vượt qua khó khăn, góp phần phát triển bền vững

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ mong muốn, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các tổ chức chính trị TP phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém, tồn tại, lãnh đạo chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa TP phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước, cùng cả nước.

Chiều 30/12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI lần thứ 3 do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, sau một ngày làm việc, hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra với hơn 300 ý kiến phát biểu tại tổ, tại hội trường. Đồng chí đánh giá cao và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến này.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, hội nghị đã tán thành ý kiến về các kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2020 và những giải pháp trong năm 2021. Trên các lĩnh vực ổn định tư tưởng, nhất là tư tưởng chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất, đồng thuận xã hội được nâng lên, góp phần ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị đến cơ sở. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính...

TP Hồ Chí Minh nỗ lực vượt qua khó khăn, góp phần phát triển bền vững - Hình 1

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng thẳng thắn chia sẻ, những hạn chế tồn tại cũng được các đại biểu thảo luận, quan tâm sâu sắc. Trong đó đáng chú ý nhất là chất lượng của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế. Nhiều nơi thiếu chủ động kiểm tra giám sát, chậm phát hiện những nhân tố tích cực để nhân rộng cũng như chậm phát hiện những hạn chế, yếu kém để uốn nắn.

Về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, hội nghị đã thống nhất báo cáo nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, khắc phục những nhược điểm của quy hoạch TP Hồ Chí MInh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, trong thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lập 2 bản quy hoạch: quy hoạch TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thông tin thêm, hội nghị đã thống nhất nhận định, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TP, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong tình trạng bình thường mới, tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép. Thành phố đang tập trung nỗ lực, quyết tâm cao để phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, như chỉ đạo của Thủ tướng.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với lãnh đạo thực hiện chủ đề năm 2021; triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng tại hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa 15 và Đại biểu HĐND Thành phố khóa X, Đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, khẩn trương lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố. Tiếp tục, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng đảng. Trong đó chú trọng xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ TP đủ phẩm chất năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức và bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp. Phát huy mạnh mẽ sự nêu gương, trước hết là nói và làm bằng chương trình hành động cụ thể như một cam kết chính trị của cán bộ trước đảng bộ và Nhân dân, để làm cơ sở để tổ chức đảng phân tích kiểm tra, cấp ủy nhận xét đánh giá, nhân dân theo dõi, giám sát.

Chia sẻ về những khó khăn trong phát triển kinh tế, xã hội do tác động tiêu cực từ tình hình dịch bệnh COVID-19 đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, nếu tình hình dịch bệnh không cải thiện gì thêm thì tết năm nay sẽ là cái tết rất nhiều khó khăn. Đồng chí bày tỏ: "TP Hồ Chí Minh nghĩa tình, chắc rằng sẽ tăng cường hoạt động chia sẻ hỗ trợ với Nhân dân, với doanh nghiệp, cán bộ chiến sĩ trong thời điểm khó khăn để cùng vượt qua".

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng mong muốn, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các tổ chức chính trị Thành phố phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém, còn tồn tại, lãnh đạo chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa Thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước, cùng cả nước, thực hiện thắng lợi chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là năm 2021 sẽ tốt hơn năm 2020.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Thanh niên bắt quả tang bạn gái “nhún nhảy” với trai lạ nên đánh đập, ép quan hệ để chụp hình03:09Tư Nhị - Gái làng chơi nức tiếng Sài Gòn bị quật ngã thê thảm vì thuốc phiện và bùa ngải04:49Bà Phương Hằng lại cho Cát Phượng “lên thớt”, đào lại phốt “dằn mặt” gymer xúc phạm cố NS Chí Tài03:44Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”03:38Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38Melinda - Vợ tỷ phú Bill Gates tiết lộ kiệt sức trong ngôi nhà của mình, bi kịch của bao phụ nữ03:02Hot girl Hạng Tư Tỉnh có bạn trai còn đính hôn với thiếu gia, bị “bóc phốt” ngay trên sân khấu02:50Vợ tìm được chồng sau 11 năm thất lạc nhờ đoạn clip tiktok03:33An Giang: Tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca nữ nhân viên y tế tử vong sau đó02:46Chồng bắt quả tang vợ ngủ với trai lạ trong phòng trọ nhưng diễn biến sau đó mới bất ngờ03:12Bệnh "ngất xỉu" khi gặp trai đẹp và những căn bệnh “dị” nhất thế giới y học mà bạn chưa từng biết08:00Khách du lịch Vũng Tàu bị phạt 500k vì kê 2 giường ngủ sát nhau, khách sạn thiếu tình người?03:31Vợ bầu dẫn hội chị em đi bắt ghen và trận chiến “long trời lở đất” ở nhà nghỉ04:31Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy nhà kinh hoàng ở quận 1102:02Cháy nhà kinh hoàng ở đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người chết01:53Vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda ly hôn: Lý do thực sự là gì?03:56Chồng vào khách sạn "mây mưa" với em dâu, về nhà còn ngang nhiên đánh vợ02:11Lời khai của người cha bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ04:23Ba Trà - Từ cô gái chân đất đến mỹ nhân nghiện ngập nổi tiếng nhất Sài Gòn bị đánh ghen tan tác04:31

Tiêu điểm

Nữ nhân viên y tế ở Bắc Ninh bị ngất khi đi lấy mẫu ở vùng dịch lớn
10:06:11 12/05/2021
Khai báo gian dối, một F1 bị phạt 15 triệu
18:41:46 11/05/2021
Bà Phương Hằng lại cho Cát Phượng “lên thớt”, đào lại phốt “dằn mặt” gymer xúc phạm cố NS Chí Tài
15:45:34 12/05/2021
Vợ tìm được chồng sau 11 năm thất lạc nhờ đoạn clip tiktok
11:20:40 12/05/2021
Ông Dũng 'lò vôi' muốn tặng 20.000m2 đất làm quỹ chống COVID-19
22:40:21 11/05/2021
Nhân viên ổ dịch bar New Phương Đông tụ tập mở nhạc ồn ào trong khu cách ly
11:59:37 13/05/2021
Ba nữ nhân viên y tế kiệt sức, ngất xỉu khi chống dịch ở Thuận Thành, Bắc Ninh
14:58:28 12/05/2021
Ba Trà - Từ cô gái chân đất đến mỹ nhân nghiện ngập nổi tiếng nhất Sài Gòn bị đánh ghen tan tác
20:29:25 12/05/2021
Lời khai của người cha bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ
12:39:54 13/05/2021
Xót xa những bộ sách giáo khoa dùng một năm rồi bán giấy vụn
21:15:39 12/05/2021

Thông tin đang nóng

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ chửi nặng Shark Phú sau ồn ào: 'Các ông đã đạt đến độ vô liêm sỉ thượng thừa'
10:44:22 13/05/2021
Cuối cùng con trai NS Hoài Linh cũng có động thái giữa lúc bố vướng vào thị phi với đại gia Phương Hằng
09:19:46 13/05/2021
NÓNG: Trương Hằng chính thức giành được quyền nuôi con trước Trịnh Sảng nhưng nợ nần túng thiếu
08:54:29 13/05/2021
Minh Nhí nổi tiếng, quyền lực cỡ nào mà được xếp ngồi chung "ghế nóng" cùng Hoài Linh?
07:13:31 13/05/2021
Đang yên ấm chị dâu đột ngột đòi ly hôn, nguyên nhân và yêu cầu của chị khiến cả nhà tôi bàng hoàng
06:54:52 13/05/2021
Lâm Phong khen vợ hết lời, ám chỉ tình cũ Ngô Thiên Ngữ quá quắt
08:23:16 13/05/2021
Nửa đêm Mai Phương Thuý nhập viện vì đau tim khiến Đông Nhi - Lý Nhã Kỳ và dàn sao lo lắng, sức khoẻ hiện tại thế nào?
08:36:25 13/05/2021
Người từ vùng dịch cố tình khai gian dối khi đến khám ở Bệnh viện Ung Bướu
09:38:56 13/05/2021
Đêm tân hôn vợ mang ra cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu khoe được bố mẹ cho, tôi tái mặt hoảng sợ bảo cô ấy trả lại gấp
08:32:29 13/05/2021
Trọng Hiếu dần lấy lại tinh thần sau cú sốc bố ruột qua đời
07:05:19 13/05/2021

Tin mới nhất

Bà Phương Hằng đòi kiện NSND Hồng Vân tội bôi nhọ: “Đầu ngu nên người mới thù lù, nhục!”

13:36:40 13/05/2021
Mới đây, trên trang cá nhân của trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng lò vôi tiếp tục khiến netizen dậy sóng khi tuyên bố khởi kiện nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ Hoa Hạ về hành vi bôi nhọ doanh nghiệp. Trước đó, tài khoản F...

Nguy cơ dịch Covid-19 "bao vây", Ninh Bình kích hoạt BV điều trị Covid-19

12:58:46 13/05/2021
Sở Y tế Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch kích hoạt bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Ninh Bình với quy mô 100 giường bệnh, 20 giường hồi sức tích cực.

Đồng Nai: Những khuất tất kéo dài 19 năm ở đại dự án Sơn Tiên

12:54:49 13/05/2021
Dù đã được điều chỉnh về tiến độ nhiều lần, nhưng đại dự án Sơn Tiên vẫn chưa hoàn thành, có nhiều khuất tất kéo dài suốt 19 năm.

Bộ Y tế chuẩn bị kế hoạch khi có 30.000 ca mắc Covid-19

12:45:10 13/05/2021
Bộ Y tế vừa có chỉ thị yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trong tình huống có 30.000 người mắc.

TP.HCM đóng góp ngân sách lớn nhất nhưng chi ngân sách thấp nhất cả nước

12:19:15 13/05/2021
Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hiện thành phố đóng góp vào ngân sách lớn nhất cả nước nhưng chi ngân sách cho thành phố hiện đang thấp nhất cả nước.

Hà Nội yêu cầu dừng hoạt động thể thao tập trung đông người, sân golf từ 13/5

11:50:08 13/05/2021
UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm dừng các hoạt động thể thao tập trung đông người, sân golf, các sân tập sân golf từ 12h ngày 13/5.

Ngày 16/5, Việt Nam sẽ có thêm gần 1,7 triệu liều vắc xin Covid-19

10:52:07 13/05/2021
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ngày 13/5 cho biết sắp tới Việt Nam sẽ có thêm 1,682 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca qua nguồn của Covax.

Bình Thuận cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 13-5

10:11:07 13/05/2021
Chiều 12-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa đã ký công văn về việc cho học viên, học sinh và trẻ em từ mầm non đến phổ thông ở tất cả các cơ sở giáo dục tạm dừng đến trường để phòng dịch Covid-19 trên cơ sở đề nghị của ...

Đổi rác lấy giấy xuất bến để cứu môi trường biển

10:04:01 13/05/2021
Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, một trong những điểm nóng về môi trường ở TP Đà Nẵng hơn 1 tháng qua đang được giải cứu. Đặc biệt lần này, việc giải cứu không phải bắt đầu từ những chế tài nghiêm khắc mà từ chính ý thức của người dân.

Nhật Bản ủy quyền Việt Nam giám sát vải thiều xuất khẩu

09:50:57 13/05/2021
Các đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT chủ động phối hợp với các địa phương bám sát tình hình thực tế; bố trí lực lượng kiểm dịch thực vật hỗ trợ kiểm tra đối với xuất khẩu vải thiều.

Giá cà phê hôm nay 13/5: Dòng vốn đổ dồn sang các mặt hàng nông sản, trừ cà phê, đâu là nguyên nhân?

09:45:21 13/05/2021
Giá cà phê hôm nay 13/5 trong khoảng 32.600 - 33.500 đồng/kg. Giá cổ phiếu Mỹ đồng loạt lao dốc dồn vốn sang các mặt hàng nông sản, đáng chú ý lại trừ cà phê.

Cao su Đà Nẵng (DRC) chuẩn bị chốt cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

09:40:42 13/05/2021
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Mã chứng khoán DRC - sàn HOSE) thông qua kế hoạch trả cổ tức còn lại năm 2020.

Giá tiêu hôm nay 13/5: Thị trường biến động ở Tây Nguyên, xuất khẩu thiếu hụt nguồn cung liệu có đẩy giá tăng?

09:38:27 13/05/2021
Giá tiêu hôm nay 13/5 trong khoảng 64.500 - 68.500 đồng/kg. Xuất khẩu năm nay còn 8 tháng nữa, ít nhất cần 160.000 tấn, vậy nguồn cung sẽ lấy đâu ra để bù đắp?

Giá lúa gạo hôm nay 13/5: Nhiều loại lúa gạo tăng 100 đồng/kg

09:36:27 13/05/2021
Sau nhiều ngày đi ngang, giá lúa gạo hôm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng. Tuy nhiên thị trường giao dịch vẫn còn chậm, các kho hỏi mua chưa nhiều.

Xuất khẩu tăng cao trong dịch: Nỗ lực tăng trưởng từ nhiều ngành hàng

09:34:37 13/05/2021
Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng đồng đều ở tất cả ngành hàng quan trọng và nhiều DN đã biết tận dụng cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu tại nhiều thị trường lớn.

Trốn cách ly đi làm, 6 người bị phạt 45 triệu đồng

09:04:55 13/05/2021
Công an huyện Phúc Thọ đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện xử phạt 6/7 trường hợp trốn cách ly y tế, với tổng số tiền là 45 triệu đồng.

Thay đổi cách tiếp cận trong giáo dục giới tính cho trẻ mầm non

09:04:07 13/05/2021
Đa số mọi người đều nghĩ, trẻ mầm non còn quá nhỏ để hiểu được vấn đề về giới. Tuy nhiên, khái niệm này được trẻ hình thành từ rất sớm, bằng cách nhìn vào các khuôn mẫu giới mà người lớn thể hiện trong cuộc sống hằng ngày.

Giá lợn hơi hôm nay 13/5/2021: 2 miền Trung - Nam giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg

08:56:27 13/05/2021
Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 13/5, tại miền Bắc đi ngang, trong khi 2 miền Trung - Nam giảm từ 2.000 - 4.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng 64.000 - 75.000 đồng/kg.

Người đàn ông rơi từ tầng 5 Bệnh viện Việt Đức xuống đất tử vong

08:54:16 13/05/2021
Nhiều bệnh nhân của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tá hoả phát hiện người đàn ông rơi từ tầng 5 nhà B1 của bệnh viện xuống đất, tử vong.

Đãi ngộ giáo viên mầm non

08:48:37 13/05/2021
Chính sách đãi ngộ cho giáo viên mầm non là vấn đề nóng, mỗi địa phương có sự vận dụng khác nhau. 

Cửa ngõ ra vào Tây Ninh trên Quốc lộ 22 có chốt kiểm tra phòng dịch Covid-19

08:42:49 13/05/2021
3 tổ kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được lập trên tuyến Quốc lộ 22 cửa ngõ ra vào Tây Ninh đặt tại khu vực TX.Trảng Bàng và H.Bến Cầu, một tổ sẽ kiểm tra lưu động tại các bến xe.

Dịch Covid-19: Sinh viên ở lại thành phố hay về quê?

08:18:38 13/05/2021
Chọn ở lại TP.HCM hay về quê là quyết định khó khăn của sinh viên vì nhiều lý do như có trường còn học trực tiếp, ban quản lý ký túc xá hay gia đình khuyến khích về nhưng quê nhà là vùng có dịch Covid-19.

Dịch Covid-19: Trẻ mầm non Bình Phước nghỉ học từ ngày 13.5

08:03:38 13/05/2021
Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo tất cả cơ sở giáo dục mầm non cho trẻ dừng đến trường từ ngày mai 13.5 để phòng dịch Covid-19.

Phòng chống Covid-19: Không làm lễ tổng kết, nghiêm cấm học sinh tổ chức đi du lịch

07:56:57 13/05/2021
Để phòng chống Covid-19, Sở GD-ĐT Đồng Nai yêu cầu các trường không tổ chức lễ tổng kết, các hoạt động liên hoan, lễ tri ân, trưởng thành. Nghiêm cấm học sinh tự phát tổ chức du lịch , tham quan, đi ngoại cảnh chụp ảnh kỷ yếu. 

Giá vàng hôm nay 13/5: Quay đầu giảm mạnh

07:47:05 13/05/2021
Giá vàng hôm nay 13/5 quay đầu giảm mạnh do lực cầu bán ồ ạt sau khi thông tin lạm phát tháng 4 của Mỹ được công bố.

Xây dựng “bản đồ chung sống an toàn với Covid-19” tại các nhà máy, cơ sở sản xuất

06:59:30 13/05/2021
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chiều 12/5, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị yêu cầu các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá...

Doanh nghiệp thủy sản lại phản ứng với đề án thu phí hạ tầng cảng biển tại TP.HCM

06:08:22 13/05/2021
Đại diện các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam vừa có công văn gửi đến Bộ Tư pháp, kiến nghị không thu phí không thu các loại phí hạ tầng cảng biển tại TP.HCM.

Quảng Ninh đã giải quyết được điểm nghẽn lớn nhất trong phát triển kinh tế - xã hội

05:06:34 13/05/2021
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Quảng Ninh đã tạo được bước đột phá trong việc huy động các nguồn lực để triển khai các công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, tạo nền tảng, lực đẩy để Quảng Nin...

Có thể bạn quan tâm

Tử vi thứ 6 ngày 14/5/2021 của 12 con giáp: Thân gặp nhiều khó khăn, Dậu vượng tài lộc

Trắc nghiệm

13:50:36 13/05/2021
Xem tử vi thứ 6 ngày 14/5/2021 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Thân có thể gặp nhiều khó khăn trong công việc, bạn thường nhớ trước quên sau và làm việc cần phải nhìn sắc mặt của nhiều người.

Đêm tân hôn, chị dâu mặt mũi tái xanh gõ cửa phòng mẹ tôi nhờ đưa đi viện, kết quả nhận về khiến tất cả đều sững sờ

Tâm sự

13:49:45 13/05/2021
Sau khi biết chuyện, cứ nghĩ anh tôi sẽ xin lỗi vợ, ai ngờ anh nổi giận đùng đùng chỉ thẳng tay đuổi chị dâu về nhà mẹ đẻ.

Cựu tiền đạo Adriano: 'Tôi không muốn làm Hoàng đế, tôi chỉ muốn về nhà'

Sao thể thao

13:46:04 13/05/2021
Trong mắt fan, Adriano là nhân vật chính trong một bi kịch điện ảnh: Từ Hoàng đế của Inter Milan trở thành gã béo phì hay say rượu, sử dụng ma tuý và giao du với xã hội đen. Hiếm có ai từng lắng lại để nghe và cảm nhận Adriano, biết về ...

Hậu trường 13/5: Hậu vệ M.U sử dụng dây đeo thông minh

Bên lề sân cỏ

13:36:33 13/05/2021
Hậu vệ M.U sử dụng dây đeo thông minh; Cầu thủ bị ném đá vì vẽ Sir Alex quá xấu ; Son lên bìa tạp chí Arena Homme ... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 13/5.

Nữ CEO xinh đẹp giải thích giọt nước mắt trước khi có màn chốt deal vì xinh gây sóng gió của Shark Phú

Netizen

13:32:54 13/05/2021
Ngoài ra, CEO Thu Hằng cũng cảm thấy khá áp lực khi đột nhiên hình ảnh của mình xuất hiện ở nhiều nơi, cả báo chí lẫn MXH.

Tuyển Việt Nam: Không cách mạng, thầy Park dùng chiêu gì ở UAE

Bóng đá việt nam

13:31:15 13/05/2021
Chưa thể làm cách mạng cho tuyển Việt Nam vì nhiều lý do, ông Park trông vào đâu để chiến thắng ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 tới đây?

7 bí kíp sinh tồn hữu ích trong những cảnh ngặt nghèo nhất, bất kỳ ai cũng nên học

Sáng tạo

13:25:40 13/05/2021
Trong những tình huống hiểm nghèo, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái khá lưỡng lự. Bạn phải quyết định trong giây lát, nhưng đồng thời cũng... không biết phải làm gì, dẫn đến trạng thái cực kỳ căng thẳng.

Chàng trai kịp thời cứu chó chú bị mắc dây vào cửa cuốn

Clip hay

13:18:29 13/05/2021
Chú chó bị treo lơ lưng vì mắc dây vào cửa cuốn được chàng trai phát hiện nhanh chân đến giải cứu.

Vì sao mỹ nhân mới của Trương Nghệ Mưu bị đánh giá thấp?

Sao châu á

13:13:54 13/05/2021
Dù phim Cliff Walkers gần đây có doanh thu cao, Lưu Hạo Tồn vẫn bị đánh giá chưa thể đứng chung hàng ngũ với Củng Lợi, Chương Tử Di.

Tóc mới của vợ xấu, chồng vẫn phải khen đẹp vì sợ tốn thêm tiền 

Hài hước

13:12:11 13/05/2021
Trước câu hỏi con thấy tóc mẹ cũng bình thường mà sao bố khen kinh thế, người bố buộc phải nói thật lòng cho con gái biết.

Con trai Đặng Thu Thảo 1 tuổi nhưng lớn bằng chị gái lên 3

Sao việt

13:10:55 13/05/2021
Việc Liam nhà Đặng Thu Thảo cao lớn vượt chị gái Sophie chỉ còn là tương lai gần.

Chi tiết Toyota GR 86 2021: Công suất 232 mã lực

Ôtô

13:04:21 13/05/2021
Toyota GR 86 2021 vừa ra mắt cách đây không lâu với ngoại hình ấn tượng hơn, khả năng vận hành cũng được cải thiện nhưng giá bán chưa công bố.

"Thánh nữ hack tuổi" gọi tên Ngô Thanh Vân và Hiền Thục: Dù không dùng "thủ thuật" với tóc tai mà vẫn trẻ kinh hoàng

Phong cách sao

13:04:05 13/05/2021
Nhìn Ngô Thanh Vân và Hiền Thục, đâu ai nghĩ họ đã chạm ngưỡng tứ tuần đâu!

Trưa 13/5, thêm 21 ca Covid-19 tại 7 địa phương, nhiều nhất là Bắc Giang

Sự kiện nóng

13:03:34 13/05/2021
Trong 6 giờ qua, Việt Nam phát hiện thêm 21 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước, tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội, Huế, Hà Nam và Hòa Bình.

Cúc Tịnh Y gây ám ảnh vì nhan sắc "như cũ" ở poster mới, ai ngờ còn đụng ngay "chị gái song sinh" khác?

Phim châu á

13:00:16 13/05/2021
Cúc Tịnh Y đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa mà!