Khơi dậy tiềm năng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao ở huyện Hoằng Hóa

Phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao (CNC), nông nghiệp sạch nhằm mục đích nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội .

Đây cũng là một trong 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra nhằm bắt kịp xu thế, tạo ra những đột phá mới, bảo đảm nông nghiệp phát triển bền vững.

Khơi dậy tiềm năng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao ở huyện Hoằng Hóa - Hình 1
Nông dân chăm sóc bầu hồ lô xuất khẩu được trồng tại HTX sản xuất nông nghiệp sạch Hoằng Đạo.

Khu nông nghiệp CNC ở thôn Nhân Đạo, xã Hoằng Đạo, trước kia vốn là vùng đất cát pha bạc màu, bị bỏ hoang nay đã trở thành khu nông nghiệp khá hiện đại với nhà màng, nhà lưới. Chị Lê Thị Quyên “bà chủ” của HTX sản xuất nông nghiệp sạch Hoằng Đạo, chia sẻ: Tháng 7-2019, chị thuê của xã Hoằng Đạo 2 ha đất đang bị bỏ hoang để đầu tư mô hình nông nghiệp CNC. Sau khi thuê đất, vợ chồng chị tập trung san lấp mặt bằng, đào ao, bón phân cải tạo lại ruộng đất và xây dựng, lắp đặt hệ thống nhà lưới, nhà màng với diện tích 10.000m2 để sản xuất các loại cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Với kinh nghiệm sẵn có, sau 2 năm đầu thực hiện, chị lựa chọn cây trồng chính là dưa Kim Hoàng hậu, đan xen, kết hợp nhiều cây rau màu khác. Kết quả đạt được cũng ngoài mong đợi khi từng lứa, từng lứa cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Chị Quyên nhẩm tính, mỗi năm trừ các chi phí, khu nông nghiệp CNC này mang lại cho gia đình gần 400 triệu đồng tiền lãi, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động và nhiều lao động thời vụ khác. Vụ xuân năm nay, HTX chuyển sang trồng nha đam và bầu hồ lô xuất khẩu theo hình thức liên kết… Mô hình sản xuất của HTX sản xuất nông nghiệp sạch Hoằng Đạo là một trong những mô hình đi đầu trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC ở huyện Hoằng Hóa .

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoằng Hóa, toàn huyện có 3 ha nhà màng, 5 ha nhà lưới, tập trung tại các xã: Hoằng Đạt, Hoằng Đạo, Hoằng Thắng, Hoằng Hợp…; có 61 ha sản xuất cây rau, củ, quả, cây dưa đã áp dụng tiêu chuẩn VietGAP tại các xã Hoằng Giang, Hoằng Hợp, Hoằng Thắng,… trong đó một số chuỗi sản xuất và tiêu thụ rau quả VietGAP đã được hình thành. Toàn huyện đã hình thành được 3 vùng sản xuất tập trung, gồm: Vùng sản xuất giống lúa lai F1 và khảo nghiệm giống lúa mới tại các xã Hoằng Quỳ, Hoằng Sơn (62 ha); vùng sản xuất súp lơ xanh, bắp cải, cà rốt tại các xã Hoằng Thành, Hoằng Lưu, Hoằng Đạo (52 ha); vùng liên kết sản xuất khoai tây tại các xã Hoằng Đạo, Hoằng Thắng, Hoằng Phong, Hoằng Lưu, Hoằng Ngọc, Hoằng Đông, Hoằng Thanh (quy mô từ 300 đến 350 ha/năm). Trong quá trình sản xuất, nhiều kỹ thuật, CNC đã được ứng dụng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất. Theo tính toán, hiệu quả kinh tế đối với diện tích sản xuất trồng trọt quy mô lớn, diện tích ứng dụng CNC, các sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP được cung ứng theo chuỗi đều cao hơn so với sản xuất thông thường từ 1,2 cho đến 2 lần.

Không chỉ trồng trọt, nuôi trồng thủy sản (NTTS) nước lợ cũng là lĩnh vực lợi thế của huyện ven biển Hoằng Hóa khi “sở hữu” 1.832,4 ha NTTS ở 17 xã với 891 cơ sở NTTS. Điểm nổi bật trong NTTS của huyện trong những năm gần đây đó là việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào NTTS, tạo ra sự tăng trưởng cao và trở thành mũi nhọn của ngành nông nghiệp. Đặc biệt nhất phải kể đến diện tích nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng theo hướng CNC đã đạt 229,2 ha (gấp 2 lần so với năm 2015), trong đó diện tích nuôi siêu thâm canh ứng dụng CNC đã đạt 18,9 ha tại các xã Hoằng Yến, Hoằng Hà, Hoằng Châu, Hoằng Lưu, Hoằng Phụ. Hình thức nuôi siêu thâm canh ứng dụng CNC đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn và kiến thức khoa học – kỹ thuật…

Những dấu ấn trong phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC ở huyện Hoằng Hóa là minh chứng sinh động nhất góp phần mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp của địa phương, nhằm khai thác, phát huy tốt tiềm năng đất đai, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, về cơ bản sản xuất nông nghiệp trong huyện vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ; diện tích đất được tích tụ, tập trung để tổ chức sản xuất quy mô lớn so với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp còn thấp; hiện tượng nông dân không thiết tha với sản xuất có biểu hiện gia tăng; tích tụ tập trung đất đai gặp nhiều khó khăn do tư tưởng giữ ruộng chờ có dự án; chưa có nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư để phát triển sản xuất nông nghiệp… Các mô hình liên kết, sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi còn thiếu tính bền vững. Một số diện tích đất được tích tụ, tập trung nhưng lại hạn chế về vốn, nguồn nhân lực nên chưa phát huy được hiệu quả, chưa tạo ra đột phá trong phát triển…

Trước thực tế đó, tháng 11-2020, khi ban hành Chương trình Phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng CNC, nông nghiệp sạch, giai đoạn 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoằng Hóa xác định mục tiêu: Xây dựng nền sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, ứng dụng CNC và nông nghiệp sạch theo hướng sản xuất hàng hóa, có sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới… Huyện phấn đấu đến năm 2025, diện tích sản xuất nông nghiệp quy mô lớn đạt 1.250 ha (diện tích đạt tiêu chí do UBND tỉnh quy định 880 ha; diện tích đạt tiêu chí của huyện 370 ha); diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC và theo hướng CNC đạt tiêu chí do UBND tỉnh quy định 880 ha; diện tích sản xuất được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn hữu cơ hoặc tương đương 200 ha ở cả 3 lĩnh vực trồng trọt, thủy sản và chăn nuôi…

Huyện đề ra nhiều nhóm giải pháp, trong đó quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng CNC, nông nghiệp sạch, tăng cường quản lý Nhà nước đối với đất nông nghiệp. Trên cơ sở quy hoạch vùng huyện, các xã, thị trấn tiến hành lập quy hoạch chung giai đoạn 2020-2030, trong đó có các vùng sản xuất trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi gắn với quy hoạch hệ thống hạ tầng đồng bộ về giao thông, thủy lợi, điện đáp ứng sản xuất quy mô lớn; lựa chọn các sản phẩm chủ lực, sản phẩm lợi thế để đưa vào quy hoạch. Do huyện đang tiến hành đô thị hóa nông thôn và phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030 nên ưu tiên thu hút đầu tư vào trồng trọt và nuôi trồng, khai thác thủy sản, đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại phải xem xét cân nhắc thận trọng khi chọn vùng quy hoạch và thu hút đầu tư để đảm bảo môi trường và phát triển bền vững. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, đề cao vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân, HTX, tổ hợp tác và nông hộ, cá nhân sản xuất lớn, tạo môi trường thuận lợi để khơi dậy sức sản xuất, phát huy tối đa năng lực, vai trò của mỗi tổ chức, cá nhân; hỗ trợ doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong việc tiếp cận đất đai. Đồng thời, từng bước đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trọng tâm là phát triển các vùng trồng trọt là thế mạnh, nuôi trồng và khai thác thủy sản là mũi nhọn để khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất và thu hút đầu tư…

Các kế hoạch, chỉ tiêu từng năm, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng ngành, địa phương, đơn vị và các cơ chế, chính sách, đề án đã và đang được triển khai thực hiện. Hy vọng với sự quan tâm tích cực đó sẽ khơi dậy tiềm năng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng CNC, xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, tạo “đòn bẩy” phát triển kinh tế nông nghiệp ở huyện ven biển Hoằng Hóa.

Huyện Vĩnh Lộc phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

Gần 7 năm nay, cánh đồng chuyên trồng rau màu có quy mô gần 100 ha của xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc luân canh các loại cây phục vụ chế biến.

Mùa thu hoạch, những đoàn xe ô tô tải của các doanh nghiệp nối đuôi nhau dừng ngay tại bờ ruộng để thu mua, bốc xếp hàng, vận chuyển đến các nhà máy chế biến nông sản.

Huyện Vĩnh Lộc phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững - Hình 1
Diện tích trồng chuối tiêu hồng tập trung tại xã Vĩnh Quang.

Để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, những năm qua, huyện Vĩnh Lộc đã ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách phát triển nông nghiệp, như: Hỗ trợ diện tích nông nghiệp thực hiện liên kết sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với diện tích tập trung, quy mô lớn; hỗ trợ mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, huyện đã và đang rà soát, điều chỉnh các vùng sản xuất để tích hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch chung của tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả tích tụ, tập trung đất đai; lựa chọn đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực, có lợi thế và phương thức sản xuất phù hợp; kêu gọi doanh nghiệp, HTX hoặc hộ nông dân có khả năng đầu tư để thực hiện, nhân rộng các mô hình. Xây dựng các tổ hợp liên kết sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, các cơ sở cung cấp dịch vụ nghiên cứu, đào tạo, tư vấn phát triển sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, HTX thực hiện tích tụ, tập trung đất đai. Định hướng cho các xã, thị trấn hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh cây trồng. Điểm nổi bật là, việc xây dựng vùng sản xuất tập trung được huyện gắn với thu hút doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Bởi vậy, sản xuất nông nghiệp của huyện không những được phát triển theo hướng tập trung, quy mô lớn mà còn có tính bền vững cao. Theo đó, huyện không những hình thành được 12 vùng sản xuất tập trung, với các sản phẩm chủ lực, như: Vùng lúa năng suất, chất lượng cao, vùng sản xuất chuối tiêu hồng, vùng trồng cây ăn quả có múi, vùng sản xuất mía, vùng sản xuất rau an toàn tập trung...; mà còn thu hút nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia bao tiêu sản phẩm. Hiện, diện tích cây trồng được liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm của toàn huyện đạt khoảng 3.000 ha mỗi năm, trong đó diện tích được liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm ổn định với các doanh nghiệp đạt 611 ha.

Xác định khoa học - kỹ thuật là khâu then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, những năm gần đây, huyện đã và đang đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn. Các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng chống chịu với sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh được đưa vào sản xuất thay thế dần các giống cũ. Cùng với đó, tích cực ứng dụng quy trình canh tác tiên tiến, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tự động, tiết kiệm nước trong sản xuất; đồng thời, xây dựng, nhân rộng các mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, huyện đã xây dựng nhiều cánh đồng một loại giống mang lại hiệu quả kinh tế tại 15 xã, với diện tích gần 600 ha, năng suất bình quân hàng năm đạt 61,5 tạ/ha, cao hơn so với bình quân là 1,5 tạ/ha.

Để tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, huyện Vĩnh Lộc đang triển khai xây dựng các đề án phát triển nông nghiệp theo từng nội dung, nhóm giải pháp cụ thể. Trong đó, sẽ tập trung triển khai các nội dung về tích tụ, tập trung đất đai, từ đó hình thành, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng liên kết với các doanh nghiệp để sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Lời khai của người cha bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ04:23Bà Phương Hằng đòi kiện NSND Hồng Vân tội bôi nhọ: “Đầu ngu nên người mới thù lù, nhục!”03:22Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Thanh niên bắt quả tang bạn gái “nhún nhảy” với trai lạ nên đánh đập, ép quan hệ để chụp hình03:09Bà Phương Hằng lại cho Cát Phượng “lên thớt”, đào lại phốt “dằn mặt” gymer xúc phạm cố NS Chí Tài03:44Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38Melinda - Vợ tỷ phú Bill Gates tiết lộ kiệt sức trong ngôi nhà của mình, bi kịch của bao phụ nữ03:02Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”03:38Vợ tìm được chồng sau 11 năm thất lạc nhờ đoạn clip tiktok03:33Khách du lịch Vũng Tàu bị phạt 500k vì kê 2 giường ngủ sát nhau, khách sạn thiếu tình người?03:31Chồng bắt quả tang vợ ngủ với trai lạ trong phòng trọ nhưng diễn biến sau đó mới bất ngờ03:12An Giang: Tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca nữ nhân viên y tế tử vong sau đó02:46Bệnh "ngất xỉu" khi gặp trai đẹp và những căn bệnh “dị” nhất thế giới y học mà bạn chưa từng biết08:00Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy nhà kinh hoàng ở quận 1102:02Vợ bầu dẫn hội chị em đi bắt ghen và trận chiến “long trời lở đất” ở nhà nghỉ04:31Chồng vào khách sạn "mây mưa" với em dâu, về nhà còn ngang nhiên đánh vợ02:11Cháy nhà kinh hoàng ở đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người chết01:53Vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda ly hôn: Lý do thực sự là gì?03:56Cháy 3 tiếng không dập nổi lửa tại Huế, chủ tịch UBND tỉnh đến hiện trường chỉ đạo00:40Ba Trà - Từ cô gái chân đất đến mỹ nhân nghiện ngập nổi tiếng nhất Sài Gòn bị đánh ghen tan tác04:31

Tiêu điểm

Nữ nhân viên y tế ở Bắc Ninh bị ngất khi đi lấy mẫu ở vùng dịch lớn
10:06:11 12/05/2021
Bà Phương Hằng đòi kiện NSND Hồng Vân tội bôi nhọ: “Đầu ngu nên người mới thù lù, nhục!”
13:36:40 13/05/2021
Khai báo gian dối, một F1 bị phạt 15 triệu
18:41:46 11/05/2021
Bà Phương Hằng lại cho Cát Phượng “lên thớt”, đào lại phốt “dằn mặt” gymer xúc phạm cố NS Chí Tài
15:45:34 12/05/2021
Nhật Bản ủy quyền Việt Nam giám sát vải thiều xuất khẩu
09:50:57 13/05/2021
Lời khai của người cha bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ
12:39:54 13/05/2021
Vợ tìm được chồng sau 11 năm thất lạc nhờ đoạn clip tiktok
11:20:40 12/05/2021
Ông Dũng 'lò vôi' muốn tặng 20.000m2 đất làm quỹ chống COVID-19
22:40:21 11/05/2021
Ba Trà - Từ cô gái chân đất đến mỹ nhân nghiện ngập nổi tiếng nhất Sài Gòn bị đánh ghen tan tác
20:29:25 12/05/2021
Nhân viên ổ dịch bar New Phương Đông tụ tập mở nhạc ồn ào trong khu cách ly
11:59:37 13/05/2021

Thông tin đang nóng

NÓNG: Ông Đoàn Ngọc Hải nghi mắc Covid-19, có dấu hiệu "đau nhức, sốt" - cầu cứu đưa về Hà Nội xét nghiệm:
15:51:40 13/05/2021
Trưa 13/5, thêm 21 ca Covid-19 tại 7 địa phương, nhiều nhất là Bắc Giang
13:03:34 13/05/2021
Cực sốc: Bà Phương Hằng phanh phui bí mật, “phốt” NSND Hồng Vân giật chồng, mập như heo?
15:06:34 13/05/2021
Con trai Đặng Thu Thảo 1 tuổi nhưng lớn bằng chị gái lên 3
13:10:55 13/05/2021
Nữ CEO xinh đẹp giải thích giọt nước mắt trước khi có màn chốt deal vì xinh gây sóng gió của Shark Phú
13:32:54 13/05/2021
Phùng Thiệu Phong lần đầu lộ diện sau scandal ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, thái độ với nữ đồng nghiệp khiến bao người bất ngờ
12:17:09 13/05/2021
Kim Lý dùng 7 chữ để nói rõ mối quan hệ với Subeo
11:21:41 13/05/2021
Phản ứng của Trang Trần khi bà Phương Hằng cấm nghệ sĩ đến Đại Nam?
12:50:48 13/05/2021
Không cần Dispatch khui, lần đầu có nữ diễn viên Hàn bá đạo tự công khai hẹn hò kèm hẳn ảnh bạn trai lên Instagram
15:07:50 13/05/2021
Đêm tân hôn, chị dâu mặt mũi tái xanh gõ cửa phòng mẹ tôi nhờ đưa đi viện, kết quả nhận về khiến tất cả đều sững sờ
13:49:45 13/05/2021

Tin mới nhất

Quy định chứng chỉ kĩ năng nghề làm sao để các tiến sĩ tâm phục, khẩu phục

16:38:19 13/05/2021
 Các Bộ đã giao quyền tự chủ thì nên cho các trường quyền quyết định đến chất lượng giảng viên thay vì phải áp dụng các thủ tục kiểm tra mang tính máy móc.

Năng lực xét nghiệm Covid-19 Việt Nam tăng gấp 3 lần

16:37:09 13/05/2021
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định công suất xét nghiệm của Việt Nam hiện nay được cải thiện nhiều, tăng gấp 2-3 lần so các đợt dịch trước.

Phụ huynh "tố" tiểu học Phú Thọ lạm thu, Phòng Giáo dục quận 11 trả lời ra sao?

16:30:16 13/05/2021
Trường Tiểu học Phú Thọ có ký hợp đồng với Chi nhánh công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Việt Úc với mức thu 220.000 đồng/tháng/học sinh...

Vĩnh Phúc cấm thu tiền chấm bài kiểm tra trực tuyến, phụ đạo học sinh yếu

16:24:51 13/05/2021
 Ngày 12/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc có văn bản hướng dẫn việc tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh phổ thông học kỳ II, năm học 2020-2021.

Nghệ An: Bốn tháng đầu năm 2021 có 16 vụ đuối nước thương tâm

15:11:26 13/05/2021
Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An, từ năm 2019 đến 30/4/2021, toàn tỉnh có 119 vụ trẻ em bị đuối nước.

Tăng cường công tác quản lý tàu cá hoạt động thủy sản

14:16:25 13/05/2021
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

Hệ thống đê điều - nền tảng của công tác phòng, chống thiên tai

14:12:23 13/05/2021
Từ bao đời nay, Việt Nam luôn lấy thủy lợi, đê điều là biện pháp kỹ thuật hàng đầu, là nền tảng cho canh tác nông nghiệp và phòng, chống thiên tai.

Hà Nội yêu cầu kiểm điểm Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 vi phạm phòng chống dịch

14:08:36 13/05/2021
Hà Nội yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Hacinco do vi phạm quy định phòng dịch.

Rác trong các khu cách ly, phong tỏa ở tâm dịch Bắc Ninh được xử lý thế nào?

14:01:20 13/05/2021
Bên cạnh khẩn trương dập dịch thì việc đảm bảo môi trường tại khu cách ly cũng là việc quan trọng góp phần kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả ở Thuận Thành, Bắc Ninh.

Phát hiện 358 quả nghi bom bi tại trụ sở UBND TP Hải Dương

13:58:07 13/05/2021
358 vật hình tròn nghi là bom bi tồn sót sau chiến tranh được tìm thấy trong khuôn viên trụ sở UBND - HĐND TP Hải Dương, được di chuyển đến nơi tập kết an toàn.

Nguy cơ dịch Covid-19 "bao vây", Ninh Bình kích hoạt BV điều trị Covid-19

12:58:46 13/05/2021
Sở Y tế Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch kích hoạt bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Ninh Bình với quy mô 100 giường bệnh, 20 giường hồi sức tích cực.

Đồng Nai: Những khuất tất kéo dài 19 năm ở đại dự án Sơn Tiên

12:54:49 13/05/2021
Dù đã được điều chỉnh về tiến độ nhiều lần, nhưng đại dự án Sơn Tiên vẫn chưa hoàn thành, có nhiều khuất tất kéo dài suốt 19 năm.

Bộ Y tế chuẩn bị kế hoạch khi có 30.000 ca mắc Covid-19

12:45:10 13/05/2021
Bộ Y tế vừa có chỉ thị yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trong tình huống có 30.000 người mắc.

TP.HCM đóng góp ngân sách lớn nhất nhưng chi ngân sách thấp nhất cả nước

12:19:15 13/05/2021
Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hiện thành phố đóng góp vào ngân sách lớn nhất cả nước nhưng chi ngân sách cho thành phố hiện đang thấp nhất cả nước.

Hà Nội yêu cầu dừng hoạt động thể thao tập trung đông người, sân golf từ 13/5

11:50:08 13/05/2021
UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm dừng các hoạt động thể thao tập trung đông người, sân golf, các sân tập sân golf từ 12h ngày 13/5.

Ngày 16/5, Việt Nam sẽ có thêm gần 1,7 triệu liều vắc xin Covid-19

10:52:07 13/05/2021
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ngày 13/5 cho biết sắp tới Việt Nam sẽ có thêm 1,682 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca qua nguồn của Covax.

Bình Thuận cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 13-5

10:11:07 13/05/2021
Chiều 12-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa đã ký công văn về việc cho học viên, học sinh và trẻ em từ mầm non đến phổ thông ở tất cả các cơ sở giáo dục tạm dừng đến trường để phòng dịch Covid-19 trên cơ sở đề nghị của ...

Đổi rác lấy giấy xuất bến để cứu môi trường biển

10:04:01 13/05/2021
Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, một trong những điểm nóng về môi trường ở TP Đà Nẵng hơn 1 tháng qua đang được giải cứu. Đặc biệt lần này, việc giải cứu không phải bắt đầu từ những chế tài nghiêm khắc mà từ chính ý thức của người dân.

Giá cà phê hôm nay 13/5: Dòng vốn đổ dồn sang các mặt hàng nông sản, trừ cà phê, đâu là nguyên nhân?

09:45:21 13/05/2021
Giá cà phê hôm nay 13/5 trong khoảng 32.600 - 33.500 đồng/kg. Giá cổ phiếu Mỹ đồng loạt lao dốc dồn vốn sang các mặt hàng nông sản, đáng chú ý lại trừ cà phê.

Cao su Đà Nẵng (DRC) chuẩn bị chốt cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

09:40:42 13/05/2021
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Mã chứng khoán DRC - sàn HOSE) thông qua kế hoạch trả cổ tức còn lại năm 2020.

Giá tiêu hôm nay 13/5: Thị trường biến động ở Tây Nguyên, xuất khẩu thiếu hụt nguồn cung liệu có đẩy giá tăng?

09:38:27 13/05/2021
Giá tiêu hôm nay 13/5 trong khoảng 64.500 - 68.500 đồng/kg. Xuất khẩu năm nay còn 8 tháng nữa, ít nhất cần 160.000 tấn, vậy nguồn cung sẽ lấy đâu ra để bù đắp?

Giá lúa gạo hôm nay 13/5: Nhiều loại lúa gạo tăng 100 đồng/kg

09:36:27 13/05/2021
Sau nhiều ngày đi ngang, giá lúa gạo hôm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng. Tuy nhiên thị trường giao dịch vẫn còn chậm, các kho hỏi mua chưa nhiều.

Xuất khẩu tăng cao trong dịch: Nỗ lực tăng trưởng từ nhiều ngành hàng

09:34:37 13/05/2021
Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng đồng đều ở tất cả ngành hàng quan trọng và nhiều DN đã biết tận dụng cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu tại nhiều thị trường lớn.

Trốn cách ly đi làm, 6 người bị phạt 45 triệu đồng

09:04:55 13/05/2021
Công an huyện Phúc Thọ đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện xử phạt 6/7 trường hợp trốn cách ly y tế, với tổng số tiền là 45 triệu đồng.

Thay đổi cách tiếp cận trong giáo dục giới tính cho trẻ mầm non

09:04:07 13/05/2021
Đa số mọi người đều nghĩ, trẻ mầm non còn quá nhỏ để hiểu được vấn đề về giới. Tuy nhiên, khái niệm này được trẻ hình thành từ rất sớm, bằng cách nhìn vào các khuôn mẫu giới mà người lớn thể hiện trong cuộc sống hằng ngày.

Giá lợn hơi hôm nay 13/5/2021: 2 miền Trung - Nam giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg

08:56:27 13/05/2021
Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 13/5, tại miền Bắc đi ngang, trong khi 2 miền Trung - Nam giảm từ 2.000 - 4.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng 64.000 - 75.000 đồng/kg.

Có thể bạn quan tâm

3 địa chỉ bánh canh cho thực khách đổi vị

Ẩm thực

17:22:29 13/05/2021
Quán bánh canh cua quận 5 bán trong nồi lớn đủ 2 – 3 người ăn, còn quán quận 10 làm sợi từ bột khoai có vị lạ miệng.

Subaru Solterra - ôtô điện phát triển cùng Toyota

Ôtô

17:21:45 13/05/2021
Hãng ôtô Nhật sẽ gia nhập cuộc chơi với mẫu xe không phát thải đầu tiên - chiếc SUV cỡ nhỏ tên Solterra - dự kiến bán từ giữa 2022.

Ông Đoàn Ngọc Hải bị sốt, nghi có triệu chứng Covid-19 khi đang làm từ thiện ở Điện Biên

Sự kiện nóng

17:20:46 13/05/2021
Mới đây, trên trang facebook cá nhân của ông Đoàn Ngọc Hải bỗng đăng tải trạng thái đáng lo ngại về sức khỏe của mình. Cụ thể, ông cho biết khi đang trên đường đến địa phần huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên chở 4 ngàn hộp sữa cho các cháu...

Rộ tin đồn hợp tác khi Sơn Tùng bất ngờ follow Justin Bieber

Nhạc việt

17:19:23 13/05/2021
Giọng ca Muộn rồi mà sao còn khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi bất ngờ theo dõi tài khoản Instagram của Justin Bieber.

Bà mẹ thông minh dạy con "học ăn, học nói, học gói, học mở" chỉ bằng một tờ giấy mà khiến hàng triệu người phải thay đổi suy nghĩ

Netizen

17:18:25 13/05/2021
Mới đây, đoạn clip mẹ dạy con nhận thức về những tổn thương bằng lời nói đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Tiktok.

Điều hòa chỉ có gió mà không mát, đừng vội gọi thợ mà hãy kiểm tra 4 nguyên nhân sau

Sáng tạo

17:16:29 13/05/2021
Chúng tôi sẽ điểm lại một vài nguyên nhân và cách khắc phục việc điều hòa chỉ có gió mà không mát. Chỉ cần vài thao tác nhỏ, bạn đã có thể làm cho điều hòa chạy mát rượi mà không phải tốn tiền gọi thợ sửa chữa.

Hờn ghen với 3 con giáp may mắn được thần linh chiếu cố, lộc gánh đầy nhà, một bước tiến thẳng đến vinh quang trong vòng 10 ngày tới

Trắc nghiệm

17:15:24 13/05/2021
Trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được ơn trên phù hộ, tài lộc bủa vây, tiếng tâm lừng lẫy, tiêu mãi vẫn không thấy hết tiền.

Ấn Độ đề nghị Trung Quốc chặn đà tăng giá thiết bị y tế ngừa COVID-19

Thế giới

17:13:11 13/05/2021
Theo đại diện của Ấn Độ, giá cả các mặt hàng y tế tăng cao cùng với các tuyến bay bị gián đoạn đang cản trở tiến độ giao hang tới tới Ấn Độ, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm COVID-19 tồi tệ.

Camera vivo X60 Pro hợp tác với Zeiss, chất lượng ảnh có gì khác biệt không? 

Đồ 2-tek

17:06:03 13/05/2021
Khi ra mắt X60 Pro, vivo tự hào khoe rằng họ đã hợp tác với Zeiss để phát triển chất lượng chụp ảnh. Vậy trải nghiệm thực tế thế nào?

Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã chia tay, tình trẻ thậm chí đang hẹn hò cùng một cô gái khác?

Sao châu á

17:05:36 13/05/2021
Vừa vướng tin đồn kết hôn chưa được bao lâu thì Dương Mịch - Ngụy Đại Huân lại được cho là đã chia tay.

Cuộc sống sang chảnh của sao Liverpool và bạn gái ca sĩ

Sao thể thao

17:04:39 13/05/2021
Tiền vệ Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain và thành viên nhóm Little Mix Perrie Edwards có ba căn nhà, nhiều xe sang và tận hưởng những kỳ nghỉ xa hoa.

5 yếu tố nguy cơ có thể phát triển biến chứng nghiêm trọng của COVID-19

Sức khỏe

17:04:14 13/05/2021
Người lớn tuổi và những người có một hoặc nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn được cho là dễ phát triển các biến chứng nghiêm trọng của COVID-19.

Sập bẫy tiền ảo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cay đắng: 'Đừng chơi'

Sao việt

17:02:57 13/05/2021
Có người sẽ nói: Ngu không chịu tìm hiểu mất tiền là đúng! Tôi đồng ý!... Riêng những ai là bạn bè và người thân, tôi chỉ khuyên 2 chữ: Đừng chơi!.

Lãi triệu USD nhờ Dogecoin, giám đốc điều hành Goldman Sachs bỏ việc lương cao để 'về hưu non' 

Thế giới số

17:02:41 13/05/2021
Mặc dù không rõ Aziz McMahon đã kiếm được chính xác bao nhiêu lợi nhuận từ Dogecoin, việc ông sẵn sàng từ bỏ công việc quản lý (với mức lương cao ngất ngưởng) tại một ngân hàng đầu tư nổi tiếng nhất trên thế giới để về hưu non cho thấy ...

Chồng bỗng dưng "ân ái" với nhiều tư thế lạ, tôi điều tra chân tướng rồi đau đớn khi biết lỗi do mình

Tâm sự

17:01:34 13/05/2021
Tôi cũng không biết mình nên sung sướng hay đau khổ khi chồng mình rèn luyện được chuyện chăn gối tiến bộ hẳn sau 5 năm chung giường?...