Làm mới những bài giảng

Ở Khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Học viện Chính trị), Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sự, Chủ nhiệm khoa được các đồng nghiệp quý trọng bởi tinh thần làm việc nhiệt huyết, khoa học và luôn tự đổi mới mình trên từng bài giảng, từng công trình nghiên cứu, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung.

“Được nghe những buổi thầy Nguyễn Văn Sự giảng bài, ngoài những nội dung cơ bản trong giáo trình, thầy luôn mang đến cho người học những thông tin phong phú, có tính thời sự nóng hổi. Nhờ vậy, các bài thầy giảng luôn cuốn hút người nghe”, học viên Lê Văn Mạnh, Lớp Cao học lịch sử Đảng 2020 chia sẻ với chúng tôi.

Theo Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sự, để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo của học viện thì nội dung bài giảng phải cập nhật liên tục, tính thời sự, tính chiến đấu, đặc biệt những vấn đề cơ bản và mới của nghị quyết đại hội Đảng các cấp phải được cụ thể hóa kịp thời vào nội dung giảng dạy… Có như vậy mới trang bị kiến thức lý luận toàn diện, hình thành nhãn quan chính trị, xây dựng tâm thế hoạt động quân sự tích cực và đạo đức cách mạng cho người học.

Làm mới những bài giảng - Hình 1

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sự, Chủ nhiệm khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong một giờ lên lớp. Ảnh: MINH ANH.

Được biết, trong năm học vừa qua, tất cả các bài giảng và tiết dạy của thầy Nguyễn Văn Sự được các đồng chí trong Ban giám đốc học viện đánh giá rất cao, hiện tại thầy là một trong những giảng viên cao cấp có nhiều đóng góp trong công tác giảng dạy ở học viện. Song song với nhiệm vụ giảng dạy, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sự luôn chủ động và tích cực tham gia, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghiên cứu khoa học được giao.

Trong những năm gần đây, tổng số giờ quy đổi từ các sản phẩm khoa học trong năm học đều vượt gấp hơn 3 lần định mức được giao, trong đó, thầy Sự làm chủ biên và tham gia viết 7 giáo trình; 13 tập bài giảng (dùng cho đào tạo đại học và sau đại học); chủ nhiệm 1 đề tài khoa học cấp Bộ Tổng Tham mưu: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng nguồn đào tạo giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự, 2016″; tham gia 3 đề tài cấp cơ sở; năm 2018, 2019 tham gia 2 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, chủ nhiệm 1 đề tài cấp Tổng cục Chính trị (đã nghiệm thu đạt xuất sắc); 1 sách chuyên khảo và 4 sách tham khảo đã xuất bản; tích cực tham gia viết bài đăng tải trên các tạp chí khoa học, sách kỷ yếu hội thảo các cấp trong và ngoài quân đội.

Với những đóng góp tích cực trong công tác giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học, năm 2016, thầy Nguyễn Văn Sự đạt danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng; năm 2017 được thủ trưởng học viện tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; năm 2017 được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc 5 năm (2012-2016); năm 2018 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; năm 2020 được thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2015-2020. Năm 2020 được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học viện Chính trị: Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật cho học viên đào tạo chính ủy trung, sư đoàn

Trong những năm qua Học viện Chính trị tích cực, chủ động bằng nhiều chủ trương biện pháp đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo.

Thực hiện Nghị quyết số: 29 - NQ/TW ngày 4-11-2013"Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XVI, Học viện Chính trị đã nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay là một yêu cầu cơ bản, quan trọng trong chương trình đào tạo chính ủy ở học viện.

Video đang HOT

Thực tế trong những năm qua, quán triệt phương châm đổi mới giáo dục và đào tạo, nhiệm vụ huấn luyện chiến thuật, chiến dịch ở học viện đã không ngừng phát triển về mọi mặt, chất lượng huấn luyện luôn được giữ vững và từng bước nâng lên. Nội dung các môn quân sự và môn chiến thuật đã trực tiếp góp phần bảo đảm vốn kiến thức cần và đủ cho cán bộ chính trị các cấp nói chung và chính ủy nói riêng sau khi ra trường hoàn thành tốt chức trách của mình.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật trong đào tạo chính ủy cấp trung, sư đoàn ở Học viện Chính trị hiện nay cần làm tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên huấn luyện chiến thuật

Là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cho Quân đội học viên sau khi tốt nghiệp có trình độ chuyên sâu về công tác đảng, công tác chính trị song cũng phải có kiến thức cơ bản về chiến thuật binh chủng hợp thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ huy quản lý bộ đội, để làm được nội dung này trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, công tác giáo dục, đào tạo luôn được duy trì có nền nếp, thực hiện có chất lượng, hiệu quả.

Việc thực hiện khâu đột phá "Đổi mới nội dung gắn với đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học"; nội dung giảng dạy cho các đối tượng bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, tính lôgic và khoa học; thường xuyên cập nhật, bổ sung những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn.

Học viện Chính trị: Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật cho học viên đào tạo chính ủy trung, sư đoàn - Hình 1

Ảnh minh họa / qdnd.vn

Trong đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đặc biệt nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật, người thầy đóng vai trò tiên quyết. Để có được đội ngũ giảng viên tốt, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong việc lựa chọn, xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn, cử đi đào tạo.

Mặt khác nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp nhằm tạo sự thống nhất cao, tạo ra những yếu tố cơ bản, bảo đảm cho công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên một cách đồng bộ.

Coi công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên là trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy các cấp, là công việc thường xuyên, nhưng cũng là công việc lâu dài, của nhiều thế hệ. Bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên còn mang tính chất đào tạo lại để đáp ứng những vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra.

Đi đôi với việc bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên phải mạnh dạn đưa các giảng viên trẻ vào hoạt động thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đi thực tế, nghiên cứu thực tế ở các đơn vị trong toàn quân bởi thực tiễn chính là môi trường thử thách, đánh giá, kiểm nghiệm và là thước đo về uy tín, năng lực, khả năng sư phạm một cách chính xác nhất của giảng viên nói chung và giảng viên giảng dạy chiến thuật binh chủng hợp thành nói riêng.

Hai là, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy ( huấn luyện ) chiến thuật .

Huấn luyện chiến thuật là hệ thống các biện pháp dạy và huấn luyện cho học viên về lý luận chiến thuật (các nguyên tắc của các hình thức chiến thuật); về tổ chức chuẩn bị và thực hành trận chiến đấu cấp trung, sư đoàn bộ binh. Huấn luyện chiến thuật gồm nhiều hình thức huấn luyện như lên lớp, seminar, tập bài, diễn tập chiến thuật và thi, kiểm tra, đánh giá kết quả.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận (nguyên tắc chiến thuật) một yếu tố căn bản đổi mới phương phápgiảng dạy lý luận, phải theo hướng phát huy tích cực, tính chủ động sáng tạo của người học, thực hiện phương châm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; người học đóng vai trò trung tâm trong việc tiếp thu kiến thức, tăng cường rèn luyện bản lĩnh phong cách người chỉ huy gắn với nâng cao năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị theo chức trách đảm nhiệm sau khi ra trường.

Đổi mới, nâng cao chất lượng biên soạn các tưởng định chiến thuật, đây là vấn đề quan trọng mang tính định hướng và chi phối đến chất lượng tập bài của từng đề mục. Tưởng định chiến thuật là cơ sở để giảng viên xây dựng, sắp xếp các vấn đề huấn luyện.

Nếu xây dựng tưởng định có chất lượng cao, sát với đối tượng tác chiến, tình hình ta và địa hình, thời tiết, khí hậu thủy văn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên điều khiển thảo luận, tập bài; phân tích, lý giải, vận dụng lý luận vào thực tiễn, khêu gợi định hướng suy nghĩ cho người học vào những vấn đề trọng tâm, đưa huấn luyện sát với thực tế chiến đấu. Đồng thời tạo được hưng phấn thu hút sự chú ý, kích thích tính tò mò, tìm hiểu, đặc biệt là phát huy tính năng động, sáng tạo của người học trong quá trình tập bài, thảo luận, tranh luận để bảo vệ phương án của mình.

Cùng với đó nâng cao chất lượng diễn tập chiến thuật, nhất là đối với diễn tập chỉ huy và cơ quan tham mưu một bên một cấp trên bản đồ và thực địa, yêu cầu đặt ra với người học là phải nắm chắc nguyên tắc lý luận và kiến thức được trang bị, vận dụng một cách phù hợp vào quá trình diễn tập, đồng thời, phải thể hiện được trình tự, nội dung công việc. Trong diễn tập, người học phải hoàn thành nhiệm vụ cương vị tập bài mà còn hoang thiện cương vị theo mục tiêu đào tạo (chính ủy) để học. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa diễn tập ở Học viện Chính trị với diễn tập của các đơn vị bên ngoài.

Ba là, vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực vào tập bài các hình thức chiến thuật

Huấn luyện chiến thuật là một trong những môn học trọng tâm trong suốt quá trình đào tạo tại Học viện, người học cần nắm vững những nội dung cơ bản về nguyên tắc của từng hình thức chiến thuật, nắm vững mối quan hệ giữa chiến thuật với nghệ thuật chiến dịch, chiến lược, rèn luyện phong cách lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao năng lực, tư duy của người chỉ huy, cơ quan cấp trung, sư đoàn.

Để đạt được mục đích đó, trong quá trình huấn luyện phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc huấn luyện: Giảng lý luận, thảo luận, tập bài, luyện tập, diễn tập. Trong đó tập bài chiến thuật sử dụng phương pháp đội ngũ chiến thuật, thực hiện theo 6 bước đây là một hình thức tổ chức huấn luyện cơ bản trong huấn luyện chiến thuật, quyết định việc rèn luyện năng lực tư duy, trình độ thực hành; phát triển kỹ năng, kỹ xảo, bản lĩnh và phong cách chỉ huy.

Xử trí các tình huống chiến thuật, chiến dịch là cơ sở để tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các hình thức chiến thuật; người học phải vận dụng tổng hợp kiến thức, năng lực, kinh nghiệm để giải quyết các tình huống, các mâu thuẫn và ra các quyết định bảo đảm giành thắng lợi.

Xây dựng bài tập theo phương pháp dạy học tích cực là nội dung rất quan trọng, có xây dựng bài tập tốt, người giảng viên mới có cơ sở chỉ đạo người học thực hành bài tập có hiệu quả. Quá trình xây dựng bài tập, người giảng viên cần quán triệt sâu sắc vị trí, chức năng, mục đích, yêu cầu của từng bài tập, nắm vững kiến thức lí luận của từng hình thức chiến thuật, loại hình chiến dịch; dự báo sát những phát triển của đối tượng tác chiến và sự phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh công nghệ cao; cần chú ý đến tính đặc thù của từng đối tượng học viên để xây dựng bài tập phù hợp, nhằm tạo được sự hứng thú cho người học; trên cơ sở đó phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng tư duy của người học để đưa ra các phương án giải quyết phù hợp với lý luận và thực tiễn, huấn luyện, chiến đấu.

Trong quá trình đào tạo có nhiều đối tượng khác nhau, kiến thức đầu vào không đồng nhất có đào tạo sĩ quan chính trị, có chuyển loại chính trị, chuyển loại chuyên môn kỹ thuật chính trị. Do vậy tập bài chiến thuật phải phù hợp với đối tượng, xây dựng theo một trình tự có hệ thống, từ tổ chức chuẩn bị chiến đấu đến thực hành chiến đấu, tăng dần mức độ phức tạp để nâng cao từng bước nhận thức của người học với cương vị chính ủy.

Bài tập phải cung cấp đầy đủ những giữ liệu cơ bản, các yếu tố cần thiết như âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch, ta, địa hình, thời tiết, khí hậu và xác định rõ yêu cầu đặt ra cũng như mục đích cần đạt được để người học tập trung nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của giảng viên. Trong tập bài chiến thuật, người dạy phải có kế hoạch cụ thể để tiến hành phù hợp với từng đối tượng; học viên đào tạo chính ủy trung, sư đoàn binh chủng hợp thành phải được tập bài một cách trình tự theo hệ thống các bài tập.

Mặt khác dùng mô hình bản đồ số 3D đưa người học sát với thao trường ngoài thực địa, từ đó quyết định việc rèn luyện năng lực tư duy, trình độ thực hành; phát triển kỹ năng, kỹ xảo, bản lĩnh chỉ huy, đưa các tình huống chiến thuật, chiến dịch sát với đơn vị và chiến trường, từ đó có cơ sở để tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các hình thức chiến thuật, buộc người học phải vận dụng tổng hợp kiến thức, năng lực, kinh nghiệm để giải quyết các tình huống, các mâu thuẫn và ra các quyết định bảo đảm giành thắng lợi.

Quá trình xây dựng bài tập, người giảng viên cần quán triệt sâu sắc vị trí, chức năng, mục đích, yêu cầu của từng bài tập, nắm vững kiến thức lí luận của từng hình thức chiến thuật, loại hình chiến dịch, cần chú ý đến tính đặc thù của từng đối tượng học viên để xây dựng bài tập phù hợp lý luận và thực tiễn không cứng nhắc, áp đặt.

Khi thực hành tập bài chiến thuật, nếu chỉ tập trung thảo luận các vấn đề thuận sẽ rất đơn điệu. Ngược lại nếu thảo luận những vấn đề trái ngược, đề xuất những dự báo phát triển mới sẽ rất khó khăn, yêu cầu người học phải nắm vững lý luận, nguyên tắc, có khả năng, khái quát, sự kết nối trong hệ thống kiến thức, khả năng phân tích, so sánh và khẳng định một cách đúng đắn trên cơ sở khoa học, khác quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể, phát triển theo hướng từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng tác động trở lại đến chủ thể và kết qảu của việc ra các quyết định trọng tập bài cũng như trong chiến đấu.

Trong thực tế, khi thảo luận nội dung bài tập, có những vấn đề trái ngược nhau, chưa đồng nhất về nhận thức và quan niệm thường tranh luận rất sôi nổi, người giảng viên cần định hướng kịp thời, khêu gợi, dẫn đắt người học bám sát lý luận, nguyên tắc, chú ý đến mọi điều kiện có liên quan, có chứng kiến của mình để làm rõ cơ sở khoa học, nội dung, giải pháp tránh thảo luận tràn lan, rộng mà không sâu, không sát với những vấn đề đặt ra theo phương án đã được chuẩn bị trước; không vụn vặt, không quá cụ thể hoặc lý giả dài dòng mà nên tập trung đi sâu vào nội dung cốt lõi nhất, những nội dung đang có nhiều ý kiến trái ngược nhau.

Để vận dụng có hiệu quả phương án dạy học tích cực vào tập bài chiến thuật, cần giải quyết một cách đồng bộ từ lãnh đạo đến giảng viên, học viên, cán bộ quản lý giáo dục, giữ vai trò quyết định là đội ngũ giảng viên, lực lượng tiên phong trên lĩnh vực này, phải kiên quyết đổi mới, vận dụng sáng tạo phương pháp dạy học hiện đại, từ đó quyết tâm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tạo thói quen sư phạm mới, biết xây dựng bài toán nhận thức, bài toán thực hành để lôi cuốn người học vào nghiên cứu, tìm tòi, khám phá.

Đối với người học, người quyết định kết quả, chất lượng học tập, rèn luyện của bản thân, cần tạo ra nền nếp, thói quen với phương pháp học mới, lấy tự học, tự nghiên cứu là chính, kết hợp chặt chẽ tích lũy kiến thức, kỹ năng với rèn luyện nhân cách người cán bộ, sĩ quan, tranh thủ mọi thời gian, mọi lúc, mọi nơi để nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, sáng tạo nhằm chiếm lĩnh nội dung, mục tiêu đã xác định để hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập. Đổi mới phương pháp dạy học là một trong những yêu cầu rất quan trọng và cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ ở học viện. Vì vậy, để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phải tiếp tục đổi mới đồng bộ cả nội dung, chương trình, phương pháp dạy học; trong đó đặc biệt coi trọng vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào tập bài chiến thuật, nhằm phát huy cao nhất tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tính dân chủ, tăng cường đối thoại, tranh luận giữa người dạy với người học, thiết lập mối quan hệ cộng hưởng giữa người học với người dạy và cơ quan, khoa, hệ để thực hiện có hiệu quả mục tiêu môn học.

Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật ở Học viện Chính trị hiện nay theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chúng ta phải có nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy có hiệu quả các nguồn lực tham gia đổi mới. Kết hợp huấn luyện kiến thức cơ bản với tăng cường truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu; gắn nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị, nghiên cứu khoa học. Muốn làm tốt được vấn đề này đòi hỏi phải có sự phối hợp của tất cả các thành phần, các lực lượng trực tiếp tham gia quá trình sư phạm mà cụ thể là huấn luyện chiến thuật binh chủng hợp thành gắn với phát triển kiến thức công tác đảng, công tác chính trị theo mục tiêu yêu cầu đào tạo của học viện.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Thầy ông nội Lê Tùng Vân được Duy Mạnh “minh oan”, tiện thể khịa luôn cả showbiz04:10Nguyễn Sin tiết lộ giới giang hồ liên quận rối đội hình vì vợ "anh lớn" Quận 8 bị phía Trang Nemo "bem"03:13Trang Nemo bất ngờ lên tiếng vụ ẩu đả với phía Trần My: Tất cả chỉ là kịch bản?00:32Lộ đoạn livestream Trang Nemo đe doạ dùng vũ lực với Trần My, dân mạng chỉ trích: Lúc đó tưởng vậy là ngầu ấy chứ!00:21Trang Nemo và Trần My xô xát, một người phụ nữ bị đánh dã man03:08HOT: Phía Trang Nemo muốn đền bù 5 tỉ nhưng phe chị áo trắng không chịu03:13MỚI: Trang Nemo lên tiếng sau vụ xô xát với Trần My, “chị đại” quận 4 lập tức vỗ mặt: “Mày hết đường lui”04:03Xôn xao vụ cô giáo dạy online nhưng quên không tắt mic: Vô tư chê học sinh "Hãm kinh khủng" khiến phụ huynh bàng hoàng00:34Trang Nemo “đại chiến” hot girl Trần My vì tư vấn không có tâm: Bán thuốc giảm cân mà mập dữ! 03:40“Anh lớn quận 8” đăng ảnh vợ bị shop Trang Nemo hành hung, nói 1 câu ấm áp: “Ck không để vợ thiệt thòi đâu”03:21“Đàn anh xã hội” nổi trận lôi đình, đòi xử đẹp Trang Nemo vì đánh vợ mình tại shop03:301 giây trước pha choảng nhau: Trang Nemo cười nói vuốt nhẹ vết kem trên cổ Trần My "chị nói em nghe nè..."00:23Thảo Nari - Streamer được đại gia bỏ hàng trăm triệu để có được “video kín” lộ ảnh quá khứ gây sốc04:22Trang Nemo bất ngờ "quay xe", nhận tất cả lỗi lầm về mình03:19NGAY LÚC NÀY: Nhiều người kéo đến shop của Trang Nemo để "hóng" giải quyết mâu thuẫn, bất chấp đó là tin giả00:12Trang Nemo "dao kéo" cả mặt, nhìn ảnh thời "còn phèn" khác một trời một vực03:18Trang Nemo đang nổi đình nổi đám, đi quyền cước với vợ ‘anh lớn' trong vụ Trần My là ai?03:42Người phụ nữ mặc quần tất mỏng tang, để lộ nội y vòng ba nhưng vẫn vô tư đi khắp chợ mua sắm khiến nhiều người "nhức mắt"00:21Cô gái Tây gây bất ngờ khi nói về chuyện ăn thịt chó ở Việt Nam: Quan điểm khiến ai cũng phải gật đầu lia lịa01:17Mở cửa vào nhà, gia chủ "giật thót tim" khi thấy đàn sư tử 6 con nằm phơi nắng, cư dân mạng khen có "thú cưng" giữ nhà xịn quá00:45

Tiêu điểm

Vụ nâng điểm 37 học sinh ở cấp 2 Bình Trị Đông A: Sở giao về Phòng GD Bình Tân
09:10:53 17/01/2022
Bài thi đánh giá năng lực năm 2022: Phù hợp chuẩn đầu ra của chương trình phổ thông
19:49:08 17/01/2022
Trường Đại học Mở TPHCM trao bằng cho 196 Tiến sĩ và Thạc sĩ năm 2021
20:20:40 17/01/2022
Thông tin mới nhất về lịch đi học lại của học sinh mầm non, tiểu học tại TP.HCM
14:21:19 17/01/2022
'Bật mí' cách lựa chọn phương thức tuyển sinh đại học
05:55:05 18/01/2022
Nữ sinh Lào Cai và hành trình chinh phục Đại học Nam Kinh
09:12:55 17/01/2022
Một số tỉnh thành điều chỉnh hình thức dạy học theo mức độ dịch COVID-19
10:03:22 17/01/2022
Thi vào cấp 2 chất lượng cao - Nên đi học ôn từ lớp mấy: Đây là kinh nghiệm đúc kết sau nhiều năm giảng dạy của thầy giáo ở Hà Nội
14:56:19 17/01/2022
Úc mở cửa đón du học sinh Việt
18:48:44 17/01/2022
Trường đại học ứng phó thế nào khi sinh viên tìm người học thuê, thi hộ cuối học kỳ?
17:29:21 17/01/2022

Thông tin đang nóng

Phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng tại TP Hồ Chí Minh
08:34:26 19/01/2022
Minh Luân - NS đa tình bị gia đình Dương Cẩm Lynh cấm cản trước ngày cưới, Lan Ngọc trả nhẫn cầu hôn 
07:44:14 19/01/2022
Showbiz từng có 1 Hoa hậu dính vào đường dây bán dâm 2500 đô và chịu án tù tội, cuộc sống hiện tại thế nào?
06:18:17 19/01/2022
Tiêu chuẩn chọn vợ của Karik: Không cần quá xinh đẹp và kiếm tiền giỏi, quan trọng nhất là thứ này!
07:19:13 19/01/2022
Lê Tư kỷ niệm 13 năm ngày cưới, nhan sắc gây ‘sốc'
07:49:16 19/01/2022
Song Hye Kyo "xuống tóc" xinh xỉu hậu hết phim, nhưng ảnh cận mặt bóc sạch cả tá dấu hiệu lão hóa
06:39:37 19/01/2022
Con gái bị hóc kẹo, bố bình tĩnh ứng cứu, chỉ 10 giây đã vượt qua “cửa tử”
06:17:08 19/01/2022
NSND Ngọc Giàu: 13 tuổi làm đào chính, 17 tuổi lấy chồng, bất lực nhìn con gái qua đời vì ung thư 
07:51:12 19/01/2022
'Triệu Mẫn' Trần Ngọc Kỳ trượt dốc
06:36:26 19/01/2022
Kim Da Mi 'Our beloved summer' đẹp mê hồn thời chưa ra mắt
06:59:41 19/01/2022

Tin mới nhất

TP.HCM cho phép mở cửa trở lại, các trường mầm non vừa mừng vừa lo

09:29:02 19/01/2022
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM mới đây có tờ trình gửi UBND TP đề xuất cho học sinh các khối còn lại từ mẫu giáo đến lớp 6 đi học trực tiếp từ ngày 14/2

Top trường mầm non chuẩn Montessori tại quận trung tâm thành phố Hải Phòng

09:27:35 19/01/2022
Montessori hiện là một trong những phương pháp giáo dục được ưa chuộng nhất hiện nay nhờ sự hỗ trợ vượt trội trong phát triển cho trẻ

Nam sinh lớp 11 giật giải trượt băng quốc tế: Thành tích học tập dài cả cây số, luôn cảm thấy may mắn vì có bố mẹ tâm lý

22:27:15 18/01/2022
Phát hiện tài năng của mình ở môn trượt băng nghệ thuật một cách tình cờ, Quang Minh đã nỗ lực hết mình và mang về rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, bên cạnh đó cậu bạn còn có thành tích học tập vô cùng đáng nể

Thủ tướng: Cho học sinh đi học trực tiếp sau Tết sớm nhất có thể

21:15:22 18/01/2022
Ngày 18/1, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT hướng dẫn các địa phương cho học sinh từ 12 tuổi trở lên đi học an toàn sau Tết Nguyên đán

Cả nước có 7 tỉnh dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh mầm non, phổ thông

20:10:53 18/01/2022
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình tổ chức dạy học tại các địa phương, tính đến ngày 15/1/2022, cả nước có 7 tỉnh dạy học trực tiếp cho học sinh tất cả các cấp học mầm non, phổ thông, gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lai Châu,...

Nữ sinh THỦ KHOA KÉP giành 7 kỳ học bổng loại A của ĐH top đầu: Từng "trái lời" cha mẹ, khóc như mưa vì áp lực và thay đổi vì 1 CÂU NÓI

15:00:20 18/01/2022
Con đường đến thành tích thủ khoa kép với 8 kỳ học bổng liên tiếp, trong đó có đến 7 kỳ loại A của Ngoan không êm đềm như bề ngoài

Mường Lay tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ mầm non

10:27:16 18/01/2022
Nhằm giúp trẻ bậc mầm non là con em đồng bào dân tộc thiểu số có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt, tạo tiền đề lĩnh hội kiến thức khi vào bậc tiểu học, Phòng Giáo dục và Ðào tạo thị xã Mường Lay (Ðiện Biên) đã triển khai nhi...

Xây dựng dữ liệu đào tạo giáo viên và dữ liệu giáo viên để đào tạo theo nhu cầu

10:24:22 18/01/2022
TS Nguyễn Ngọc Hiền: Hiện nay chưa có một hệ thống dữ liệu giáo viên, dữ liệu đào tạo giáo viên trong cả nước nên rất khó xác định nhu cầu để đặt hàng đào tạo

Sứ mệnh to lớn

10:22:13 18/01/2022
Giáo dục là phương tiện để giúp chúng ta trở thành người có văn hóa, bảo đảm cho sự trường tồn của một dân tộc, một quốc gia. 

Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ tuyển sinh năm 2022

10:19:46 18/01/2022
Theo Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, năm 2022 trường tuyển sinh 4 nghề trình độ cao đẳng và 2 nghề trình độ trung cấp

Dịch bệnh và nỗi khổ của sinh viên năm cuối: Đứt gãy nguồn cung

10:17:51 18/01/2022
Dịch bệnh khiến sinh viên nhiều trường đại học, cao đẳng không ra trường đúng hạn, trong đó có các sinh viên sư phạm. 

Người thầy của giáo dục vùng khó

08:04:21 18/01/2022
Đã 24 năm thầy giáo Trần Đình Phúc gắn bó với giáo dục Nậm Tha (Văn Bàn, Lào Cai). Dù công tác trong điều kiện khó khăn nhưng thầy luôn kiên trì bám trường, lớp mang kiến thức đến với học sinh. 

Nữ sinh Hà Nội chinh phục Olympic Khoa học trẻ quốc tế

07:40:00 18/01/2022
Năm 2021, đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế đã xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. 

Thừa Thiên Huế tuyên dương 50 học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu

20:51:50 17/01/2022
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức gặp mặt và tuyên dương 50 học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

Bị điều chuyển, tinh giản nếu chỉ đạt bậc 1-2/6, GV tiếng Anh ở Hòa Bình nói gì?

09:22:43 17/01/2022
Trước việc giáo viên tiếng Anh nếu không đạt bậc theo yêu cầu sẽ bị điều chuyển hoặc thuộc diện tinh giản biên chế, thì giáo viên nơi đây có chia sẻ về vấn đề này

Tránh lạm dụng văn mẫu: Nhìn từ chương trình sách giáo khoa

09:19:18 17/01/2022
Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ xin đưa ra một số ý kiến từ chương trình và sách giáo khoa, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng văn mẫu

“Trái tim lửa” ở vùng lạnh Tu Mơ Rông

09:06:01 17/01/2022
Ngày cô Sâm về xã Ngọc Lây công tác, nhân viên văn phòng trường nói: Chào đón chị đến với nơi lạnh nhất của huyện Tu Mơ Rông. 

Sinh viên mong trở lại trường sau Tết

09:03:18 17/01/2022
Trải qua thời gian khá dài không thể đi học trực tiếp do ảnh hưởng của dịch bệnh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội hi vọng được trở lại trường ngay sau kì nghỉ Tết

Tuyển chọn “hạt giống tốt”, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

09:01:20 17/01/2022
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN

Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ: Thí sinh có thiệt thòi?

08:48:26 17/01/2022
Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ Giáo dục và Đào tạo, khẳng định nếu các thí sinh thể hiện đúng năng lực của mình thì sẽ không bị mất cơ hội vào ĐH

Có thể bạn quan tâm

Đặc sản tuyệt ngon không thể bỏ lỡ ở xứ dừa Bến Tre (P2)

Ẩm thực

09:31:31 19/01/2022
Hãy thưởng thức những món đặc sản thơm ngon này khi ghé thăm xứ dừa Bến Tre nhé

Top các game được mong đợi nhất năm 2022 (Phần 2)

Game offline

09:31:25 19/01/2022
Arkane đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi trong năm nay với tựa game Deathloop và hãng sắp ra mắt một tựa game khác trên một nền tảng hoàn toàn khác cho năm sau

Mỹ dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Nga đưa quân áp sát lãnh thổ

Thế giới

09:29:56 19/01/2022
Đại sứ Mỹ cảnh báo Washington sẽ không bị đe dọa bởi tuyên bố của Nga về việc đưa khí tài quân sự, thậm chí tên lửa, tới gần lãnh thổ Mỹ

Alibaba dự đoán 3 ngành hàng xuất khẩu tiềm năng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Đời sống

09:28:22 19/01/2022
Alibaba.com nhận định về xu hướng thị trường toàn cầu và đưa ra dự đoán ngành hàng xuất khẩu tiềm năng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong báo cáo Toàn cảnh chuyển đổi số Việt Nam B2B 2022

Hiến kế gợi cảm cho năm mới bùng cháy từ mỹ nữ “Top 100 gương mặt đẹp” - Thảo Nhi Lê

Phong cách sao

09:26:57 19/01/2022
Với phong cách gợi cảm độc đáo cùng nét tự tin không lẫn vào đâu được, Rich Kid Thảo Nhi Lê tiếp tục giữ vững phong độ khi là mỹ nhân Việt duy nhất góp mặt vào trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do chuyên trang đánh giá điệ...

NSND Trần Nhượng: Tuổi 70 chỉ mong có người phụ nữ bên cạnh nhắc uống thuốc

Phỏng vấn sao

09:26:47 19/01/2022
Sống một mình, tôi rất mong có một người phụ nữ bên cạnh nhắc tôi uống thuốc. Nhìn tôi như vậy thôi nhưng cũng có khá nhiều bệnh nền, NSND Trần Nhượng tâm sự

Angelina Jolie nhảy múa, dân mạng đoán cô được con gái từng có ý định chuyển giới truyền cảm hứng

Sao âu mỹ

09:23:26 19/01/2022
Vừa qua, clip hậu trường quay phim Eternals của Angelina Jolie và các bạn diễn đã được chia sẻ lên mạng. Trong clip nữ diễn viên U50 tuổi này diện đầm, để tóc nhuộm nổi bật. Cô cùng những đồng nghiệp nhún nhảy theo điệu nhạc

Wendy và cha ruột nghẹn ngào rước di ảnh Phi Nhung về thờ tại nhà riêng

Sao việt

09:17:09 19/01/2022
Dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng Wendy vẫn được Phi Nhung giáo dục theo đúng lễ nghi, phép tắc của người Việt

Điều gì khiến món cổ vịt này có giá hơn nửa triệu đồng?

Chuyện lạ

09:17:04 19/01/2022
Một nhà hàng ở London, Anh phục vụ món ăn từ cổ con vịt có giá 18 bảng Anh, tương đương khoảng hơn 550.000 đồng

CỰC GẮT: Thương hiệu thời trang nổi tiếng sa thải toàn bộ nhân viên chưa tiêm phòng Covid-19

Thời trang

09:13:42 19/01/2022
Đây cũng là động thái quyết liệt để các thương hiệu thời trang quán triệt vấn đề tiêm phòng của nhân sự

Thần đồng Liên Quân 2k5 ngỏ ý muốn bỏ học theo đuổi đam mê "chơi game", Turtle đưa ra một lời khuyên mà khiến ai nấy đều phải gật gù

Game online

09:11:01 19/01/2022
Bé Trọc nổi tiếng là thần đồng rank xếp hạng Liên Quân và tài năng trẻ này đang rất muốn theo đuổi con đường game thủ chuyên nghiệp

Mẹ 'não cá vàng' bỏ quên con ở cây xăng

Hài hước

09:10:47 19/01/2022
Đi được một đoạn, người mẹ nghe tiếng con trai chạy theo gọi thì vội dừng xe lại đón