“Hô biến” gần 11.500 m3 gỗ rừng thông, gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Trong quá trình lập phương án, thiết kế khai thác, tận thu đấu giá gỗ rừng thông cháy, Hoàng Phước Toàn, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Hương Thủy đã không kiểm tra, thẩm định đúng hay sai nhưng vẫn ký xác nhận vào 2 biên bản thẩm định.

Ngoài ra, các đối tượng đã thiếu trách nhiệm trong quá trình lập thiết kế, dự toán dẫn đến thiệt hại cho Nhà nước số t.iền hơn 5,5 tỷ đồng.

Lập phương án khai thác trước khi xin ý kiến cơ quan chức năng

Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa truy tố 5 đối tượng, gồm: Hoàng Phước Toàn (sinh năm 1975, trú thành phố Huế, Giám đốc QLRPH Hương Thủy; Lê Hồng Khanh (sinh năm 1992, trú phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy), Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ nông, lâm nghiệp Lâm Phát; Lê Hạ (sinh năm 1964), Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp; Trương Ngọc Đức (sinh năm 1986), nhân viên hợp đồng Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông, lâm nghiệp và Nguyễn Đăng Phong (sinh năm 1965, đều trú tại TP Huế), Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Ban QLRPH Hương Thủy về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 360, Bộ luật Hình sự.

Hô biến gần 11.500 m3 gỗ rừng thông, gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ đồng - Hình 1
Hoàng Phước Toàn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 6/2021, tại các tiểu khu 151, 152, 159 thuộc rừng trồng của Ban QLRPH Hương Thủy (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra 2 vụ cháy. Sau khi xảy ra cháy rừng, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy phối hợp với Ban QLRPH Hương Thủy tiến hành lập biên bản kiểm tra, xác minh, thống kê, đ.ánh giá thiệt hại báo cáo cấp trên. Ban QLRPH Hương Thủy đã gửi tờ trình xin khai thác tận thu rừng trồng thông bị cháy tại khoảnh 1, 3 tiểu khu 159; khoảnh 1, 2, 3, 4, 5 tiểu khu 151; khoảnh 1 tiểu khu 152 đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế xin chủ trương khai thác tận thu gỗ rừng thông bị cháy.

Khoảng đầu tháng 7/2021, Lê Hồng Khanh, Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn và dịch vụ nông, lâm nghiệp Lâm Phát (gọi tắt là Công ty Lâm Phát) đã liên hệ với Hoàng Phước Toàn, Giám đốc Ban QLRPH Hương Thủy đề nghị cho Công ty Lâm Phát thiết kế phương án và dự toán khai thác tận thu gỗ rừng bị thiệt hại và được Hoàng Phước Toàn đồng ý. Lê Hồng Khanh và Hoàng Phước Toàn thống nhất tiến hành lập phương án khai thác tận thu, khi chưa có ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước khi ký kết hợp đồng.

Lê Hồng Khanh đã thu thập số liệu, bản đồ, tài liệu có liên quan đến thiết kế trồng rừng tại khu vực bị cháy, tiến hành phân thửa lô, bóc tách hiện trạng, lập bản đồ thiết kế ngoại nghiệp. Lê Hồng Khanh thuê Trương Ngọc Đức (Đức là nhân viên của Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông, lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là đơn vị thẩm định sau này) và Đức tiếp tục thuê Lê Bá Hướng, Nguyễn Quốc Thành, Lê Hữu Tín (đều là nhân viên cùng cơ quan với Đức) tiến hành thiết kế ngoại nghiệp phương án khai thác tận thu. Lê Hồng Khanh trực tiếp trao đổi nội dung công việc, cung cấp bản đồ thiết kế ngoại nghiệp cho Trương Ngọc Đức để Đức phổ biến, cung cấp cho 3 người còn lại. Nội dung thực hiện thiết kế ngoại nghiệp gồm tiến hành xác định lô rừng theo khu vực thiết kế, kiểm đếm, đo đường kính thân cây, chiều cao và xác định phẩm chất cây trong ô tiêu chuẩn, theo 3 loại A, B, C…

Quá trình thực hiện thiết kế ngoại nghiệp, nhóm của Đức chia thành 2 nhóm (mỗi nhóm 2 người) để thực hiện việc đo đếm số cây trong ô tiêu chuẩn. Kết quả thiết kế ngoại nghiệp, Đức tập hợp dữ liệu, chuyển lại cho Lê Hồng Khanh và Khanh trực tiếp thực hiện công tác nội nghiệp. Về phẩm chất cây, Khanh không lấy kết quả đ.ánh giá theo số liệu ngoại nghiệp Đức cung cấp, mà căn cứ vào đ.ánh giá của Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy (mức độ thiệt hại rừng 100%, rừng không có khả năng phục hồi) tại các biên bản kiểm tra, xác minh đo đạc hiện trường vụ cháy để điều chỉnh phẩm chất cây từ loại A, B, C thành toàn bộ sang loại C.

Sau khi điều chỉnh phẩm chất cây, Lê Hồng Khanh trao đổi cho Trương Ngọc Đức biết thì Đức nói rằng việc điều chỉnh phẩm chất cây là việc của Khanh, còn Đức không liên quan. Khanh đã hoàn thành và chuyển phương án khai thác tận thu cho Ban QLRPH Hương Thủy. Sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý cho Ban QLRPH Hương Thủy tổ chức khai thác tận thu gỗ rừng thông bị cháy. Ban QLRPH Hương Thủy đã ký hợp đồng với Lê Hồng Khanh, Giám đốc Công ty Lâm Phát để lập phương án khai thác tận thu và ký hợp đồng với Lê Hạ, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông, lâm nghiệp về việc thẩm định phương án khai thác tận thu.

Sau đó, Lê Hồng Khanh liên hệ với Lê Hạ phối hợp thực hiện thẩm định. Lê Hạ phân công Trương Ngọc Đức thực hiện thẩm định ngoại nghiệp. Trương Ngọc Đức nhận nhiệm vụ mà không báo cáo cho Lê Hạ biết việc Đức đã tham gia thiết kế ngoại nghiệp phương án này cho Công ty Lâm Phát. Trương Ngọc Đức cùng Lê Hồng Khanh đến hiện trường ngoại nghiệp để tiến hành thẩm định.

Video đang HOT

Sau khi thẩm định, Đức điện thoại yêu cầu Lê Hồng Khanh cung cấp file số liệu mà Đức đã gửi cho Khanh trước đây của các ô tiêu chuẩn, Khanh gửi file số liệu đã chỉnh sửa phẩm chất cây (loại C) cho Đức. Đức kiểm tra, đối chiếu số liệu của Khanh với số liệu ngoại nghiệp trước đây của Đức và nhận thấy có sự điều chỉnh về phẩm chất cây (từ loại A, B thành loại C). Trương Ngọc Đức nhận thấy Lê Hồng Khanh giải thích về việc toàn bộ phẩm chất cây phải là loại C, vì cơ quan chức năng đã đ.ánh giá rừng không có khả năng phục hồi nên Đức đồng ý và chỉ điều chỉnh một chút về kích thước của các cây trong số liệu do Lê Hồng Khanh cung cấp và ghi ra biểu mẫu giấy đưa cho Lê Hạ.

Trong thời gian thẩm định phương án và dự toán khai thác gỗ rừng thông, Lê Hạ có về làm việc với Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy, khi thấy ở khu vực phường Phú Bài có một số cây đang phục hồi. Vì vậy, Lê Hạ đề nghị Lê Hồng Khanh xem lại phẩm chất cây và Khanh có điều chỉnh một số cây ở khu vực này sang loại B. Lê Hạ không kiểm tra hoặc yêu cầu Trương Ngọc Đức kiểm tra lại toàn bộ những lô đã thiết kế, thẩm định mà cho rằng Công ty Lâm Phát chịu trách nhiệm về các lô còn lại.

Sau khi nhận số liệu thẩm định do Trương Ngọc Đức cung cấp, Lê Hạ chuyển tiếp file số liệu cho Lê Hồng Khanh để Khanh soạn thảo 3 văn bản thẩm định gồm: biên bản thẩm định hiện trường; biên bản thẩm định hồ sơ; báo cáo kết quả thẩm định phương án khai thác tận thu. Sau đó, Lê Hồng Khanh chuyển file 3 văn bản này cho Lê Hạ để kiểm tra và ký vào các văn bản. Lê Hồng Khanh đến Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông, lâm nghiệp để ký các biên bản thẩm định; đồng thời Lê Hạ ký vào 3 văn bản này và chuyển cho Ban QLRPH Hương Thủy để ký xác nhận.

Chưa thẩm định, vẫn ký xác nhận

Sau khi nhận các văn bản liên quan đến thẩm định phương án khai thác tận thu, Nguyễn Đăng Phong, Trưởng Phòng Kế hoạch kỹ thuật, Ban QLRPH Hương Thủy là người tham mưu để ký các biên bản thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định phương án khai thác tận thu gỗ thông. Nguyễn Đăng Phong và Hoàng Phước Toàn, Giám đốc Ban QLRPH Hương Thủy không tham gia gì vào việc thẩm định, không biết việc thẩm định đúng hay sai nhưng Phong vẫn ký tắt vào các văn bản và trình Hoàng Phước Toàn ký xác nhận vào 2 biên bản thẩm định, 1 báo cáo kết quả thẩm định do Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông, lâm nghiệp lập.

Quá trình thực hiện thiết kế, thẩm định phương án khai thác tận thu gỗ thông. Ban QLRPH Hương Thủy không thể hiện việc bàn giao hiện trường rừng với Công ty Lâm Phát và Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông, lâm nghiệp, không thực hiện việc kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng…

Hô biến gần 11.500 m3 gỗ rừng thông, gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ đồng - Hình 2
Các bị cáo hầu tòa vì tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định số 573/QĐ-SNNPTNT phê duyệt phương án và dự toán khai thác tận thu 157,87 ha gỗ rừng trồng sản xuất bị thiệt hại do cháy rừng của Ban QLRPH Hương Thủy, gồm 46 lô tại các tiểu khu 151, 152, 159; theo dự toán khai thác, doanh thu là hơn 6,299 tỷ đồng, tổng sản lượng cây đúng là 16.999,4 m 3, tổng sản lượng thương phẩm là 10.212,9 m 3 trong đó gỗ thông: 8.512,9 m 3, củi 1.700 m 3.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá khai thác tận thu gỗ rừng trồng sản xuất bị thiệt hại do cháy rừng của Ban QLRPH Hương Thủy, giá khởi điểm hơn 4,365 tỷ đồng. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá khai thác tận thu 157,87 ha gỗ rừng trồng của Ban QLRPH Hương Thủy. Kết quả đấu giá, Nguyễn Đăng Sáu Tý đã trúng đấu với số t.iền hơn 5,599 tỷ đồng. Sau đó, Nguyễn Đăng Sáu Tý bán lại cho vợ chồng ông Lê Ngọc Tuấn và Nguyễn Thi Hương với số t.iền 6,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, từ tháng 11/2021 đến tháng 4/2022, ông Lê Ngọc Tuấn và Nguyễn Thị Hương đã khai thác 157,78 ha tại khu vực rừng thông cháy thuộc Ban QLRPH Hương Thủy, bán lại cho ông Nguyễn Anh Linh và Phạm Văn Vĩnh ở TP Đông Hà (Quảng Trị) tổng cộng là 15.338,65 tấn gỗ (quy đổi là 19.920,32 m 3). Riêng, tại tiểu khu 159, xã Phú Sơn còn 10,77 ha rừng thông chưa khai thác, với sản lượng gỗ chưa khai thác là 868 m 3.

Theo hồ sơ vụ án, tại Kết luận giám định số 141/KLGĐ-PVTTB ngày 26/10/2022, của Phân viện điều tra, quy hoạch rừng Trung Trung Bộ: chênh lệch giữa sản lượng gỗ tại hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt với sản lượng gỗ theo kết quả giám định là: 11.454,0 m 3 (tăng 134,5%). Cơ quan điều tra đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến chênh lệch sản lượng gỗ khai thác thực tế và sản lượng gỗ trong hồ sơ đã được phê duyệt như sau: số liệu điều tra về mật độ cây trong các ô tiêu chuẩn khi điều tra xây dựng hồ sơ thiết kế khai thác tận thu chưa sát với thực tế. Số liệu điều tra chiều cao vút ngọn của các cây trong ô tiêu chuẩn khi điều tra xây dựng hồ sơ thiết kế khai thác chưa sát với thực tế. Dữ liệu đ.ánh giá về phẩm chất cây trong các ô tiêu chuẩn do đơn vị tư vấn thiết kế đ.ánh giá chưa phản ánh sát với thực tế.

Bên cạnh đó, diện tích các lô khai thác trong hồ sơ thiết kế thấp hơn so với kết quả giám định. Trong quá trình xử lý số liệu đã có sự sai lệch về cỡ kích, sai lệch về số lượng cây, sai lệch về phẩm chất cây so với số liệu điều tra trên các ô tiêu chuẩn tại hiện trường… Hội đồng định giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, giá trị sản lượng gỗ thông 11.454,0 m3 tại thời điểm xảy ra vụ án là hơn 5,568 tỷ đồng (đã trừ đi các chi phí sản xuất).

Cuối tháng 3/2024, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức xét xử vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nói trên. Đại diện Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Khanh 3 năm 9 tháng đến 4 năm tù; Lê Hạ từ 3 năm 6 tháng đến 3 năm 9 tháng tù; Trương Ngọc Đức từ 3 năm 3 tháng đến 3 năm 6 tháng tù; Hoàng Phước Toàn từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Đăng Phong 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm…

Tuy nhiên, qua xem xét toàn bộ tính chất vụ án và diễn biến tại phiên tòa, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo đó, tòa yêu cầu giám định lại thiệt hại do chênh lệch sản lượng gỗ giữa phương án khai thác tận thu rừng trồng bị thiệt hại do cháy đã được phê duyệt đối với sản lượng khai thác thực tế. Trường hợp giám định lại có sự chênh lệch về sản lượng gỗ so với kết luận giám định tại tòa thì yêu cầu định giá lại tài sản để xác định giá trị thiệt hại.

Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 'làm xiếc' hàng loạt hồ sơ kiểm định xe

Viện kiểm s.át n.hân dân tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định truy tố một Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm về tội "nhận hối lộ".

Phó giám đốc này thông đồng với nhiều người để làm giấy kiểm định xe trái luật.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 48 - 02D đóng xã Thuận An (huyện Đăk Mil, Đắk Nông) là chi nhánh của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Xuân Tùng.

Công ty này do ông Phan Hữu Nhã (trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil) làm Giám đốc và Nguyễn Tài An làm Phó giám đốc trung tâm.

Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm làm xiếc hàng loạt hồ sơ kiểm định xe - Hình 1
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 48 - 02D. Ảnh: CTV

Quá trình công tác, Nguyễn Tài An biết một số công ty nhận làm hồ sơ thiết kế, cải tạo xe và chịu trách nhiệm gửi thiết kế đi thẩm định tại Cục đăng kiểm Việt Nam hoặc sở giao thông vận tải các địa phương để được cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế.

Nguyễn Tài An cũng biết các công ty này có chức năng thi công xe cải tạo nên có thể lập khống được biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cải tạo, văn bản đề nghị nghiệm thu xe cải tạo, bảng kê vật liệu thi công cho các xe đã cải tạo trước hoặc các xe cải tạo ở đơn vị không có chức năng thi công cải tạo. Chi phí các công ty lập hồ sơ cải tạo từ 3,8 triệu đồng đến 6 triệu đồng/hồ sơ.

Những công ty này gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật ô tô An Bình (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) do Lã Thu Chiền là Giám đốc, Đặng Minh Phong là Phó giám đốc.

Công ty TNHH Dịch vụ Thiết kế Kỹ thuật ô tô Đức Thịnh (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) do Lê Đức Thiện là Giám đốc, Nguyễn Văn Quân là Phó giám đốc.

Công ty TNHH Thiết kế Cải tạo xe cơ giới Gia Phạm (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do Hoàng Thị Loan là Giám đốc, Phạm Văn Lịch là Phó giám đốc Công ty.

Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2023, một số chủ xe cơ giới đã liên hệ với An để được hướng dẫn làm thủ tục cải tạo xe cơ giới và đăng kiểm xe sau khi cải tạo.

Mặc dù An biết các chủ xe nêu trên không đưa xe đến các cơ sở có đủ điều kiện để thi công cải tạo nhưng An vẫn đồng ý nhận làm hồ sơ, cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm 48 - 02D với giá t.iền từ 3,8 triệu đồng đến 7 triệu đồng/xe.

Sau đó, An liên hệ với Đặng Minh Phong, Lê Đức Thiện và Phạm Văn Lịch để lập khống hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công của các Công ty An Bình, Đức Thịnh và Gia Phạm nhằm hợp thức hồ sơ đăng kiểm cho xe cải tạo.

Để làm hồ sơ cải tạo, An đề nghị chủ xe gửi thông tin đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định lưu hành và hình ảnh xe (trường hợp xe đã cải tạo thì An yêu cầu đưa xe tới Trung tâm đăng kiểm 48-02D để An chụp ảnh các chi tiết trên xe đã thực hiện việc cải tạo).

Sau đó, An chuyển thông tin cho Đặng Minh Phong, Lê Đức Thiện và Phạm Văn Lịch để làm hồ sơ cải tạo.

Sau khi nhận được hồ sơ cải tạo do các công ty trên gửi lại, An trực tiếp giữ hồ sơ, chụp gửi hình ảnh bản vẽ thiết kế cho các chủ xe tự thực hiện việc cải tạo theo thiết kế. Đối với xe đã cải tạo từ trước thì An không gửi bản vẽ thiết kế.

Sau đó, các chủ xe đưa xe đã cải tạo đến Trung tâm đăng kiểm 48- 02D gặp An để nghiệm thu. An nộp giấy tờ xe, hồ sơ cải tạo và đóng phí nghiệm thu cấp giấy chứng nhận cải tạo, kiểm định lưu hành cho chủ xe (trường hợp An nhận làm hồ sơ và bao trọn gói phí đăng kiểm) thay cho chủ xe tại bộ phận văn phòng trung tâm.

An hướng dẫn chủ xe điều khiển xe vào dây chuyền kiểm định để An cùng đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 48- 02D (gồm Nguyễn Văn Phong, Lê Văn Minh, Hoàng Đức Huy) thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu xe cải tạo.

Hoàn thành xong việc nghiệm thu xe cải tạo, An giao giấy chứng nhận xe cải tạo cho chủ xe, hướng dẫn chủ xe thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký xe sau cải tạo tại cảnh sát giao thông nơi cấp đăng ký xe, sau đó quay lại Trung tâm đăng kiểm 48-02D để kiểm định lưu hành, nhận giấy chứng nhận kiểm định và dán tem kiểm định.

Với thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2023, Nguyễn Tài An đã nhận t.iền của 11 chủ xe để hợp thức 13 bộ hồ sơ, nghiệm thu cho xe cải tạo trái quy định tại Trung tâm đăng kiểm 48-02D.

Hiện Nguyễn Tài An đã bị Viện kiểm s.át n.hân dân tỉnh Đắk Nông truy tố về tội "nhận hối lộ".

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Khởi tố vụ án cháy nhà trọ khiến 14 người t.ử v.ong ở Hà Nội
21:18:06 25/05/2024
Cha con ông Trần Quí Thanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
08:42:09 25/05/2024
Khởi tố 9 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
07:43:39 25/05/2024
Thu lợi nghìn tỷ, khối tài sản kếch xù của Phan Quốc Việt bị xử lý ra sao?
08:05:02 25/05/2024
Lật tẩy hành tung nhóm thiếu niên ném đá vào xe ôtô trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
23:00:50 24/05/2024
Khởi tố kế toán Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm tham ô gần 70 tỷ đồng
22:07:09 24/05/2024
Tạm giữ người đàn ông trốn đo nồng độ cồn, tông xe vào Cảnh sát
18:18:16 25/05/2024
Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò
07:32:48 25/05/2024
Công an thông tin vụ Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò và cấp dưới bị khởi tố
10:17:03 25/05/2024
Khởi tố tài xế xe container gây tai nạn liên hoàn
23:01:27 24/05/2024

Thông tin đang nóng

Mẹ diễn viên Đức Tiến: "Tôi muốn sang Mỹ gặp con lần cuối cùng nhưng Bình Phương không ký giấy"
19:38:26 26/05/2024
Hotgirl 23 t.uổi yêu ông cụ 80 bằng t.uổi ông nội, cưới xong mới vỡ lẽ
18:50:20 26/05/2024
Hé lộ khoảnh khắc mang tính quyết định thôi thúc Bi Rain kết hôn với Kim Tae Hee
17:33:02 26/05/2024
"Dương Mịch chỉ khôn vặt chứ không có trí tuệ"
19:28:22 26/05/2024
Vợ Đức Tiến: "Lo trả góp chỗ ở hiện tại còn chưa xong, đâu tính tới chuyện mua đất ở nghĩa trang"
20:34:51 26/05/2024
Sốc: Nữ diễn viên Quật Mộ Trùng Ma tái phát ung thư chỉ sau 1 năm cắt bỏ khối u
16:51:18 26/05/2024
Chương trình Mẹ Siêu Nhân cắt sóng phần hình ảnh gia đình Lâm Minh - Decao
17:25:19 26/05/2024
Phim Việt giờ vàng leo top 1 rating cả nước, kịch bản nhạt nhẽo vẫn hot không tưởng nhờ visual dàn cast
16:37:38 26/05/2024
Midu khoe nhan sắc mỹ miều, bị soi chi tiết lạ hậu hôn lễ riêng tư với chồng doanh nhân tại Đà Lạt
20:41:00 26/05/2024
"Quốc bảo nhan sắc" lão hóa ngược quá đỉnh sau 19 năm, cứ xuất hiện là khiến khán giả sốc visual
17:06:51 26/05/2024

Tin mới nhất

'Quà cám ơn' 14,4 tỉ được thuộc cấp của cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM chia chác ra sao?

19:29:50 26/05/2024
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM nhờ tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu và hứa sẽ gửi quà cám ơn anh em .

Lợi dụng đêm vắng, đột nhập trường học trộm cắp tài sản

19:14:08 26/05/2024
Lợi dụng đêm vắng, 3 đối tượng đã phân công người cảnh giới rồi đột nhập vào trường học để trộm cắp tài sản, sau đó chia nhau tiêu xài cá nhân.

Đối tượng làm giả thiên thạch lừa bán hàng trăm triệu USD đã bị bắt

19:06:26 26/05/2024
Đến tháng 8/2020, các đối tượng quay một đoạn video clip có hình ảnh viên đá màu xám lơ lửng trong nước đem đi chào hàng với các mối làm ăn, lừa là thiên thạch cực kỳ quý hiếm

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"

14:14:23 26/05/2024
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Quang Tùng

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng

10:55:26 26/05/2024
Tại nhà các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ số t.iền hơn 700 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng cho vay.

Bắt kẻ d.ùng s.úng giả uy h.iếp 2 cô gái, cướp tài sản ở Nghệ An

07:56:33 26/05/2024
Liên quan vụ án cướp tài sản diễn ra trong cửa hàng điện thoại, lực lượng Công an Nghệ An đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Cựu PGĐ Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM nhận t.iền tỷ, lệnh cấp dưới làm sai

07:21:06 26/05/2024
Viện kiểm sát Tối cao vừa truy tố bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM, với cáo buộc đã bỏ qua sai sót, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu dự án 12 phòng thí nghiệm, gây thiệt hại 33 tỉ đồng.

Lên mạng mua s.úng quân dụng mang về phòng trọ cất giấu

18:10:54 25/05/2024
Ngày 25/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự đối với Trần Phước Thành (SN 1987, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh) điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Một phụ nữ ở Đà Nẵng 'giăng bẫy tình' lừa t.iền tỷ của 3 thanh niên

10:11:53 25/05/2024
Chiều 24/5, sau phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Lữ Thị Thu Thủy (SN 1986, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) mức án 11 năm tù về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản .

Tranh cãi về t.iền trong vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành

10:08:11 25/05/2024
Ngày 24/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành cùng các bị cáo khác.

Nữ 'doanh nhân thành đạt' lừa hơn nghìn tỷ đồng mua biệt thự, xe sang

09:47:27 25/05/2024
Nổ có nhiều cây xăng, quầy thu đổi ngoại tệ và chuẩn bị thành lập ngân hàng, Phùng Thị Nghệ dụ 2 người phụ nữ chuyển cho mình hơn 1.200 tỷ đồng.

Tìm 2 đối tượng vụ chuyển lô IPhone 10 tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam

08:36:24 25/05/2024
Trước đó, giữa tháng 10/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Ngô Thạch Hảo (34 t.uổi, quê Long An) về tội danh nói trên.

Biến tướng chơi hụi và những hệ lụy đau lòng

07:48:35 25/05/2024
Gần đây, trên địa bàn các tỉnh, thành Tây Nam Bộ nói chung, Bạc Liêu nói riêng liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ hụi với số t.iền bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Lở đất tại Papua New Guinea, số người t.hiệt m.ạng tăng lên trên 670 người

Thế giới

21:32:22 26/05/2024
Ngày 26/5, giới chức Liên hợp quốc (LHQ) cho biết số nạn nhân t.hiệt m.ạng do vụ lở đất nghiêm trọng tại làng Kaokalam ở Papua New Guinea tăng lên hơn 670 người.

NSND Hồng Vân khóc nghẹn trước 'góc khuất' của diễn viên xiếc

Tv show

21:29:52 26/05/2024
Câu chuyện chàng trai tham gia Kỳ tài lộ diện để thực hiện tâm nguyện của người ba quá cố khiến NSND Hồng Vân rơi nước mắt vì xót xa.

Tranh thủ vi vu Mộc Châu tháng 5, khi mùa mưa bão chưa đến

Du lịch

21:29:33 26/05/2024
Cho rằng sau tháng 5 thời tiết Mộc Châu thường xấu do vào mùa mưa bão, một bạn trẻ đã chia sẻ lịch trình vi vu Mộc Châu tháng 5 với những thông tin bổ ích về các địa điểm mà bản thân mình đã khám phá.

3 con giáp càng lớn t.uổi càng bình yên, không tai họa, bệnh tật, t.iền bạc khỏi lo, hạnh phúc, an lạc

Trắc nghiệm

21:16:52 26/05/2024
3 con giáp này có cuộc sống càng già càng giàu có, không phải lo lắng về bệnh tật, không thiếu t.iền tiêu, là giấc mơ của nhiều người.

7 món ăn nhẹ tuyệt vời giúp 'tín đồ ăn vặt' giảm cân

Sức khỏe

21:00:23 26/05/2024
Bạn đang muốn giảm cân nhưng lại là tín đồ ăn vặt , hãy tham khảo những thực phẩm ăn nhẹ tốt cho sức khỏe và giúp duy trì cân nặng bền vững.

Series kinh dị nhận điểm tuyệt đối từ giới phê bình, được khen hết lời nhờ tổng thể không một điểm chê

Phim âu mỹ

20:37:43 26/05/2024
Mùa 4 series Evil mới chính thức ra mắt người hâm mộ trên nền tảng Paramount+ hồi cuối tuần, lập tức gây chú ý khi đạt điểm tươi 100% trên trang Rotten Tomatoes.

Hoa hậu va chạm nảy lửa, xô ngã nhân viên BTC Cannes ngay ở thảm đỏ chỉ vì... chiếc váy

Sao âu mỹ

20:30:20 26/05/2024
Theo tờ Page Six, thảm đỏ Liên hoan phim Cannes (LHP Cannes) ngày bế mạc chứng kiến vụ mâu thuẫn giữa Massiel Taveras - Hoa hậu Cộng hòa Dominica năm 2007 và nhân viên ban tổ chức.

Dân mạng hạnh phúc lây với khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu tập làm bố bỉm sữa, cùng Doãn Hải My đeo địu em bé

Sao thể thao

20:16:16 26/05/2024
Khoảnh khắc của vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chuẩn bị đón con đầu lòng khiến dân tình thả tim rần rần vì quá dễ thương.

Siêu tưởng về giọt nước quý hiếm trên hành tinh xanh

Lạ vui

20:15:41 26/05/2024
Nhưng mưa lai rai rồi lại... nóng, và nếu cứ ầu ơ theo kiểu sấm nhiều mưa ít như mới đây, ắt khó tránh được nạn hạn hán cho khắp vùng, và cho cảhành tinh xanhchứ sao nữa...

Chủ nhân hit Espresso khiến giới trẻ Mỹ phát cuồng với 2 đôi giày độn đế, hợp "hệ tư tưởng nấm lùn"

Phong cách sao

19:59:59 26/05/2024
Giọng ca người Mỹ Sabrina Carpenter, chủ nhân bản hit đang viral khắp Instagram được biết đến là cô nàng nấm lùn (1m51) nhưng vô cùng thu hút nhờ ngoại hình như búp bê và phong cách tươi sáng.

Ben Eagle: Diễn viên đóng thế đến võ sư TikTok, chủ nhân kênh Youtube top 1 VN

Netizen

19:48:03 26/05/2024
Từ một diễn viên đóng thế trở thành đạo diễn võ thuật, với Trịnh Công Tuấn (Ben Eagle) là một hành trình dài. Anh còn nắm kỷ lục là người sở hữu kênh Youtube nhiều lượt đăng ký nhất Việt Nam.

Cuộc sống sao Vbiz sang nước ngoài ở ẩn sau scandal chấn động, lên tiếng gấp nghi vấn "tiểu tam"

Sao việt

19:47:46 26/05/2024
Hiện tại, Jolie Nguyễn không tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều như trước. Nàng hậu tập trung vào công việc kinh doanh ở Việt Nam và Thái Lan.

Nam ca sĩ vội vàng hủy show vì bị réo gọi trong bê bối Burning Sun?

Sao châu á

19:33:05 26/05/2024
Vào ngày 26/5, nam ca sĩ Zico thông báo anh sẽ vắng mặt trong lễ hội âm nhạc Akaraka của Đại học Yonsei. Nam ca sĩ buộc phải hủy lịch trình do được chẩn đoán mắc bệnh viêm dây thanh quản.