y học ấn độ cổ đại

Kích thích t.ình d.ục bằng 13 thảo mộc y học Ấn Độ cổ đại tin dùng

Sức khỏe

10:57:36 18/03/2014
Kéo dài yêu đương lâu hơn, tăng sức chịu đựng và kích thích hoạt động t.ình d.ục của bạn với Ayurveda (y học Ấn Độ cổ đại), gồm 15 loại thảo mộc cải thiện hiệu quả t.ình d.ục.