trung tâm cảnh báo sóng thần alaska

Động đất mạnh tại Mỹ

Thế giới

20:28:40 10/03/2014
Cơ quan Khảo sát Địa chất của Mỹ cho biết một trận động đất cường độ 6,9 độ richter vừa xảy ra ngoài khơi bang California.