trong ngày tốt nghiệp

Sinh viên bức xúc nộp t.iền máy lạnh theo tín chỉ, trường khẳng định làm đúng

Tin nổi bật

16:43:52 09/01/2023
Mỗi sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (TP.HCM) nếu đăng ký học phòng có máy lạnh sẽ phải đóng 200.000 đồng, mỗi tín chỉ đóng tương đương 10.000 đồng