tổng quát

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 19/6/2024

Trắc nghiệm

15:59:47 18/06/2024
on số may mắn hôm nay 19/6 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 16/6/2024

Trắc nghiệm

19:49:56 15/06/2024
Con số may mắn hôm nay 16/6 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 30/4/2024

Trắc nghiệm

19:57:14 29/04/2024
Con số may mắn hôm nay 30/4 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 29/4/2024

Trắc nghiệm

11:54:38 29/04/2024
Con số may mắn hôm nay 29/4 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 28/4/2024

Trắc nghiệm

20:09:45 27/04/2024
Con số may mắn hôm nay 28/4 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 24/4/2024

Trắc nghiệm

23:20:39 23/04/2024
Con số may mắn hôm nay 24/4 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 22/4/2024

Trắc nghiệm

22:14:08 21/04/2024
Con số may mắn hôm nay 22/4 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ.là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 20/4/2024

Trắc nghiệm

11:34:19 20/04/2024
Con số may mắn hôm nay 20/4 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 15/4/2024

Trắc nghiệm

21:23:48 15/04/2024
Con số may mắn hôm nay 15/4 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 30/3/2024

Trắc nghiệm

09:22:15 30/03/2024
Con số may mắn hôm nay 30/3 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 30/3 th...

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 25/3/2024

Trắc nghiệm

19:56:10 24/03/2024
Con số may mắn hôm nay 25/3 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 24/3/2024

Trắc nghiệm

10:16:08 24/03/2024
Con số may mắn hôm nay 24/3 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 23/3/2024

Trắc nghiệm

11:49:29 23/03/2024
Con số may mắn hôm nay 23/3 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Kỳ vọng từ ca cấy ghép thận lợn sang người đầu tiên

Thế giới

15:28:25 22/03/2024
Cuối cùng, các nhà nghiên cứu đã có thể thử nghiệm nội tạng lợn trên mô hình động vật không phải con người để phát triển các quy trình tốt nhất nhằm áp dụng công nghệ này cho con n...

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 22/3/2024

Trắc nghiệm

20:49:20 21/03/2024
Con số may mắn hôm nay 22/3 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 22/3 th...

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 17/3/2024

Trắc nghiệm

20:37:40 16/03/2024
Con số may mắn hôm nay 17/3 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 16/3/2024

Trắc nghiệm

20:33:16 15/03/2024
Con số may mắn hôm nay 16/3 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 10/3/2024

Trắc nghiệm

10:48:11 10/03/2024
Con số may mắn hôm nay 10/3 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 10/3 th...

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 9/3/2024

Trắc nghiệm

19:47:48 08/03/2024
Con số may mắn hôm nay 9/3 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 9/3 theo...

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 8/3/2024

Trắc nghiệm

16:53:03 08/03/2024
Con số may mắn hôm nay 8/3 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 4/3/2024

Trắc nghiệm

21:07:25 03/03/2024
Con số may mắn hôm nay 4/3 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 25/2/2024

Trắc nghiệm

10:44:06 25/02/2024
Con số may mắn hôm nay 25/2 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 22/2/2024

Trắc nghiệm

09:12:11 22/02/2024
Con số may mắn hôm nay 22/2 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 17/2/2024

Trắc nghiệm

19:20:25 16/02/2024
Con số may mắn hôm nay 17/2 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 16/2/2024

Trắc nghiệm

11:09:50 16/02/2024
Con số may mắn hôm nay 16/2 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 13 con giáp hôm nay 13/2/2024

Trắc nghiệm

17:24:51 12/02/2024
Con số may mắn hôm nay 13/2 theo 13 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 13 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 4/2/2024

Trắc nghiệm

09:14:33 04/02/2024
Con số may mắn hôm nay 4/2 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Phát hiện sớm ung thư nhờ trí tuệ nhân tạo

Sức khỏe

10:14:46 22/01/2024
Đã có trường hợp nội soi bình thường là một polyp nhỏ, nhưng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) báo động đỏ, nhắc nhở bác sỹ vị trí này có vấn đề, để bác sỹ quay lại kiểm tra kỹ, sinh...

Bỏ lợn 3 năm đến khi đ.ập ra chỉ có 3 triệu đồng, tôi giận run người nghe lời giải thích của chồng

Góc tâm tình

12:07:10 22/04/2023
Vợ chồng tôi lấy nhau 4 năm, hiện vẫn đang ở nhà thuê. Vì bố mẹ 2 bên không có điều kiện nên chúng tôi cố gắng cày kéo, tiết kiệm để mua nhà trả góp trong vòng vài năm tới.

Hơn 1.200 ca cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong 4 ngày nghỉ lễ

Sức khỏe

19:54:52 05/09/2022
Trong tổng số 1214 ca cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), thì có 244 trường hợp tai nạn giao thông, trong đó 72 người chấn thương sọ não

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Thừa Thiên – Huế: Sức khỏe 2 nạn nhân bị thương ổn định

Tin nổi bật

20:13:51 11/08/2022
Sáng 11/8, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, hiện sức khỏe hai vợ chồng anh Huỳnh Văn Cường và chị Lê Thị Minh Tâm (không phải là chị Nguyễn Thị Mỹ...

Spa trị mụn giá rẻ uy tín hiệu quả chỉ 199k ở TP HCM – Bống Spa

Làm đẹp

06:47:43 07/07/2022
Trị mụn là vấn đề luôn được thanh niên cả nam và nữ thời nay quan tâm. Chính vì vậy bạn không nên bỏ qua một địa chỉ trị mụn uy tín hiệu quả giá rẻ tại TPHCM – Bống Spa & Clinic

Lái xe đường dài tài xế cần kiểm tra ô tô những gì?

Ôtô

10:14:30 23/05/2022
Trước khi đi du lịch hay lái xe đường dài tài xế cần chuẩn bị làm bài và kiểm tra xe để đối phó với tắc đường và tránh những tai nạn không đáng có

Trước khi đi du lịch đường dài, chủ xe ô tô cần phải làm gì?

Ôtô

11:21:29 22/05/2022
Để có chuyến du lịch vào mùa hè thuận lợi và an toàn, các chủ xe cần kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất phát.Mỗi mùa hè, hầu hết các gia đình đều có một chuyến du lịch đường dài trên...

Jaguar Land Rover khởi động chương trình "hot" chào hè

Ôtô

07:49:35 03/04/2022
Miễn phí kiểm tra xe tổng quát (eVHC) và cập nhật phần mềm mới nhất là một trong những gói ưu đãi dành cho khách hàng tham gia chương trình Chăm sóc xe mùa hè của Jaguar Land Rover

Western Ford: Hỗ trợ hết mình, nhiệt tình khách cũ

Ôtô

20:37:01 02/11/2021
Không chỉ thường xuyên thăm hỏi khách cũ, Western Ford còn đa dạng hoá dịch vụ như thu cũ đổi mới, làm đẹp xe phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng.

Chuyên gia ‘mách’ cách bảo dưỡng ôtô sau nhiều ngày không sử dụng

Ôtô

10:26:16 25/09/2021
Sau nhiều ngày không sử dụng, xe ôtô có thể bị bong tróc sơn, cạn nhiên liệu, bụi bẩn... và được bảo dưỡng để xe có thể hoạt động ổn định trở lại.

Bí quyết đạt điểm cao môn Sinh học: Nắm chắc kiến thức phần Di truyền

Học hành

08:12:03 01/06/2021
Môn Sinh học có đặc thù của môn khoa học tự nhiên với hệ thống lý thuyết tổng quát, công thức và hệ thống bài tập tương đối phức tạp. 

B.é t.rai tại Trung Quốc nguy kịch sau khi nhổ răng

Sức khỏe

08:54:02 16/04/2021
Sau khi được nhổ răng và gây mê toàn thân, Xiaosu bất ngờ có biểu hiện môi tím tái, thở yếu và phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

N.ữ s.inh 16 t.uổi có khối u buồng trứng lớn chứa 7.000ml dịch

Sức khỏe

21:24:16 26/01/2021
Sau hơn 1 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u buồng trứng khủng cho n.ữ s.inh 16 t.uổi, hút ra 7.000ml dịch.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tin nổi bật

07:50:14 22/01/2021
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta sau 15 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo thế và lực mới, song cũng đối mặt v...

Tư vấn sức khỏe phòng bệnh mùa rét cho hơn 320 người dân

Sức khỏe

15:39:31 21/12/2020
Rét đậm, rét hại kéo dài khiến cuộc sống của người dân có nhiều đảo lộn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật - đặc biệt với đối tượng người cao t.uổi có sức đề kháng yếu, cần được quan...

Khám chữa bệnh miễn phí cho 2000 người nghèo

Tin nổi bật

21:03:00 16/11/2020
Hướng đến Ngày Quốc tế người nghèo, mới đây, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM; Hội Răng hàm mặt ĐH Y dược TP.HCM; các bác sĩ, Khối ngành Sức khỏe của Trường Đại họ...

Đang yên lành, mẹ chồng bỗng bế về một đ.ứa b.é còn đỏ hỏn và bắt tôi nhận làm con

Góc tâm tình

09:32:35 04/11/2020
Nhìn đ.ứa b.é đang ẵm ngửa trên tay mẹ chồng, còn đỏ hỏn mà tôi đứng hình vì quá sốc.

Căn bệnh nhiều người mắc mà không biết, ai ngờ có thể âm thầm tiến triển thành ung thư gan

Sức khỏe

13:34:40 27/10/2020
Nhiều người không hề biết mình mang bệnh đến khi đi kiểm tra sức khỏe tổng quát hoặc đi hiến m.áu, khám thai định kỳ.