titanosaur

Phát hiện hóa thạch khủng long khổng lồ mới tại Argentina

Lạ vui

07:38:10 13/04/2024
Khoảng 66 triệu năm trước, hệ sinh thái tại vùng Patagonia ẩm ướt có hệ thực vật thủy sinh, cây cọ và rừng lá kim đa dạng, qua đó là môi trường sống hoàn hảo cho các loài khủng long ăn cỏ lớn.

Phát hiện hóa thạch khủng long khổng lồ 98 triệu năm t.uổi

Lạ vui

13:49:47 21/01/2021
Một phần bộ xương hóa thạch của một con khủng long titanosaur 98 triệu năm t.uổi đã được phát hiện ở Neuquén, Argentina. Chúng có kích cỡ được nói là lớn chưa từng thấy.