reum (t-ara)

Lộ bằng chứng Areum (T-ara) đe doạ, tống t.iền người quen

Sao châu á

13:44:24 12/04/2024
YouTuber Lee Jin Ho đã công bố một đoạn ghi âm trong đó cho thấy cựu thành viên T-ara đe doạ người quen nhằm lấy được t.iền.