“Quả ngọt” trên Đất Tổ

Xác định khuyến học, khuyến tài (KHKT) là hoạt động quan trọng hướng tới một xã hội học tập góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương.

Quả ngọt trên Đất Tổ - Hình 1 ADVERTISEMENT

Ông Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng thưởng cho các em học sinh đạt giải HSG quốc gia, quốc tế trong chương trình Chắp cánh ước mơ năm 2020.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tại Phú Thọ đã quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi từ nhận thức đến hành động và khuyến khích tinh thần hiếu học trong mọi tầng lớp nhân dân.

“Quả ngọt” từ phong trào

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Hội Khuyến học của tỉnh Phú Thọ đã phủ kín 100% các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn, khu dân cư, từ đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập. Tại từng gia đình, dòng họ, đơn vị, tổ chức, cộng đồng… công tác khuyến học phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Ngày đầu thành lập, toàn tỉnh mới có 970 hội viên, đến nay đã có 13 hội cấp huyện, 225 hội cấp xã, 8 đơn vị trực thuộc với 6.129 chi hội/ban khuyến học, trong đó có 3.642 chi hội (tăng 22 chi hội so với năm 2020), 2.487 ban khuyến học (tăng 330 ban so với năm 2020) với 461.423 hội viên.

Tỷ lệ tập hợp hội viên hiện trên 31%, là một trong những địa phương có tỷ lệ cao trong cả nước. Các đơn vị sau khi kiện toàn, sáp nhập đã nhanh chóng ổn định, tổ chức hoạt động có hiệu quả… Một số đơn vị có tỷ lệ hội viên tăng như: Thanh Thủy, Việt Trì, Thanh Ba, Tân Sơn, Cẩm Khê, Đoan Hùng….

Hội Khuyến học tỉnh đã tích cực tham mưu cho tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động KHKT, xây dựng xã hội học tập, không ngừng sáng tạo trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa công tác khuyến học, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ phát triển giáo dục trong và ngoài nhà trường; quan tâm xây dựng quỹ khuyến học từ tỉnh đến cơ sở…

ADVERTISEMENT

Nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, hội khuyến học các cấp đã động viên các tầng lớp nhân dân tham gia học tập, phát động phong trào xây dựng “ Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai mô hình Công dân học tập tỉnh Phú Thọ từ năm 2017 và đang triển khai thí điểm mô hình Công dân học tập Việt Nam với mục tiêu đưa phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, hội đã cùng với ngành Giáo dục đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, trở thành một thiết chế giáo dục cộng đồng, cơ sở học tập thường xuyên ngoài xã hội đáp ứng yêu cầu học tập cho người lớn và dạy nghề cho lao động nông thôn, thực sự là công cụ thiết yếu để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Cùng với phong trào khuyến học ở khu dân cư, dòng họ, gia đình… phong trào khuyến học trong các trường học đã được đẩy mạnh. Đến nay, hầu hết các trường học trong tỉnh đều thành lập được chi hội khuyến học và xây dựng được quỹ KHKT, góp phần động viên, khuyến khích học sinh, giáo viên thi đua dạy tốt, học tốt.

Video đang HOT

100% cán bộ, giáo viên đều là hội viên của chi hội khuyến học và tích cực tham gia xây dựng quỹ KHKT để khen thưởng cho giáo viên và học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi và trong các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục.

Hội khuyến học các cấp đã xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, tranh thủ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, doanh nhân, các đoàn thể, các tổ chức và lực lượng xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang. Đặc biệt, hội đã phát động xây dựng quỹ khuyến học các gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.

Các cấp hội đã trao trên 350 nghìn suất học bổng, quà, 2.800 xe đạp, hàng trăm nghìn cuốn vở và nhiều quần, áo, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các đoàn thể tặng 99 nhà mái ấm khuyến học, “mái ấm tình thương”, hỗ trợ 160 lượt phụ nữ nghèo vay vốn khuyến học….

ADVERTISEMENT

Quả ngọt trên Đất Tổ - Hình 2

Lãnh đạo Liên minh HTX và Lãnh đạo HKH tỉnh Phú Thọ ký kết chương trình phối hợp.

Khen thưởng hàng triệu lượt giáo viên, học sinh, sinh viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc; hỗ trợ xây dựng phòng học, mua bàn, ghế, trang thiết bị, máy tính, tặng tủ sách khuyến học… với tổng trị giá trên 760 tỷ đồng.

Quỹ khuyến học toàn tỉnh có gần 150 tỷ đồng, bình quân quỹ đạt trên 78.000 đồng/người. Hàng năm, các quỹ khuyến học thu được hàng chục tỷ đồng tiền ủng hộ, tổ chức khen thưởng cho hàng vạn học sinh giỏi, trợ cấp khó khăn cho hàng nghìn học sinh con gia đình nghèo, gia đình chính sách…

Công tác KHKT được xã hội hóa mạnh mẽ. Các cấp, các ngành và nhân dân tích cực chung sức xây dựng một nền giáo dục mở; đẩy mạnh việc chuẩn bị công nghệ hiện đại và phát triển các phương thức học tập điện tử, học tập trực tuyến… từ đó, góp phần quan trọng để tỉnh xây dựng xã hội học tập suốt đời với mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.

Đưa phong trào phát triển sâu rộng

Bà Nguyễn Thị Kim Hải – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ khẳng định: “Kết quả công tác KHKT ở Phú Thọ đạt được trong những năm qua là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, nhà hảo tâm và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ khuyến học từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, có sự đồng thuận của đông đảo các tầng lớp nhân dân làm cho phong trào khuyến học phát triển bền vững, có chiều sâu từ trong mỗi gia đình, nhà trường và xã hội.

ADVERTISEMENT

Có thể nói, việc triển khai thực hiện công tác KHKT ở Phú Thọ diễn ra bài bản và chặt chẽ, phân công rõ người, rõ việc, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc. Nội dung KHKT cũng được đa dạng hóa với nhiều lĩnh vực: Khuyến khích học sinh học giỏi văn hóa, rèn luyện đạo đức; khuyến khích các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng các mô hình học tập tiêu biểu; phát huy vai trò của các trung tâm học tập cộng đồng…

Nhiều nơi có sự đổi mới, sáng tạo trong hoạt động KHKT. Không chỉ tổ chức khen thưởng định kỳ khi kết thúc năm học mà còn thưởng đột xuất hoặc vận động tặng học bổng, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn; quan tâm định hướng nghề nghiệp và động viên con em không bỏ học.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì nhận thức về công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời ở một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế.

Ở một số địa phương, đơn vị và người dân chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc, ý nghĩa, tầm quan trọng, tác động và hiệu quả của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời; chưa thực sự tự giác học tập; chưa chủ động tự học để nâng cao trình độ…

Quả ngọt trên Đất Tổ - Hình 3

Bà Nguyễn Thị Kim Hải tặng học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Phú Thọ.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua KHKT, xây dựng các mô hình học tập vì “sự học”; với lòng tự trọng, tự hào của người Phú Thọ giàu truyền thống hiếu học, cũng như ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự nghiệp giáo dục, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh và đổi mới công tác KHKT bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác KHKT, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học.

ADVERTISEMENT

Việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp, trước hết là người đứng đầu.

Xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt chức năng cầu nối, vai trò nòng cốt liên kết các tổ chức, các đơn vị, lực lượng xã hội tham gia KHKT, xây dựng xã hội học tập. Vận động xây dựng và quản lý có hiệu quả quỹ KHKT; mở rộng hình thức học bổng khuyến học ở từng gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động KHKT, xây dựng xã hội học tập đã và đang góp phần xây dựng con người Phú Thọ thân thiện, giàu tính nhân văn, mang đậm tình người Đất Tổ. Phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động và ý chí tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân làm nền tảng vững chắc mục tiêu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối, cánh tay nối dài góp phần phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương, kết quả đăng ký các mô hình học tập suốt đời có sự phát triển mạnh mẽ, toàn tỉnh Phú Thọ hiện có: 339.258/411.827 gia đình đạt danh hiệu GĐHT, tỷ lệ 82,38%; 2.404/3.310 dòng họ đạt danh hiệu DHHT, tỷ lệ 72,63%; 2.078/2.389 cộng đồng đạt danh hiệu CĐHT, tỷ lệ 86.98%; 1.389/1.469 đơn vị đạt danh hiệu ĐVHT, đạt tỷ lệ 94,55%. Phú Thọ là tỉnh đi đầu, duy nhất cả nước triển khai nghiên cứu và thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập tỉnh Phú Thọ” từ năm 2017 tại 100% huyện, thị, thành trong tỉnh. Đã có 97,25% số người đăng kí đạt tiêu chí Công dân học tập.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập ở Lộc Hà

Phát huy truyền thống hiếu học, phong trào xây dựng "Gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập" ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã gặt hái được kết quả tốt và đang tiếp tục lan tỏa dựa trên nền tảng là niềm tin vào sự tỏa sáng của tri thức, con chữ.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập ở Lộc Hà - Hình 1 ADVERTISEMENT


Vượt qua bao gian nan, khổ cực, giờ đây chị Nguyễn Thị Thi ở xã Tân Lộc đang trong ngập tràn niềm vui là mẹ của 3 cử nhân, con cái trưởng thành.

Chồng bị tai nạn năm 1999, để lại cho chị Nguyễn Thị Thi (SN 1968) ở thôn Kim Tân, xã Tân Lộc (Lộc Hà) bố mẹ già yếu, 2 con thơ dại và thai nhi trong bụng 2 tháng tuổi. Dù cuộc sống vô vàn khó khăn, nhưng với niềm tin vào sự tỏa sáng của tri thức, của sự học, chị Thi đã hy sinh mọi thứ, làm đủ mọi cách để các con được đến trường.

Để rồi, giờ đây chị đã được đền đáp xứng đáng khi 2 con gái đầu đã tốt nghiệp trường Học viện An ninh nhân dân, còn cậu út Nguyễn Doãn Hợi đang học tại trường Học viện Cảnh s.át n.hân dân năm thứ 3.

ADVERTISEMENT

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập ở Lộc Hà - Hình 2


Chị Thi gọi điện hỏi thăm tình hình học tập của con út và động viên em cố găng học tập, rèn luyện để xứng đáng vợi sự hi sinh, kỳ vọng của mẹ.

Chị Thi chia sẻ: "Có được quả ngọt như hôm nay là bởi, dù khó khăn đến mấy tôi cũng luôn ưu tiên tất cả cho việc học của con, việc đến trường của các con luôn được xếp hàng đầu. Hằng ngày, cơm cháo không đủ ăn, phải lo toan gánh nặng mưu sinh, nhưng tôi vẫn luôn quan tâm đến tình hình học tập của các cháu.

ADVERTISEMENT

Tôi thường xuyên giữ mối liên hệ với các thầy cô để kịp thời phát hiện, uốn nắn, nhắc nhở khi các cháu mắc sai lầm, chểnh mảng và động viên mỗi khi có được kết quả tốt. Dù cuộc sống bận rộn, mệt nhọc đến mấy tôi vẫn luôn giành thời gian giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc học hành của con và trở thành người bạn đồng hành để các con vươn lên"...

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập ở Lộc Hà - Hình 3


Các gia đình, dòng họ, công đồng học tập tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020 được huyện Lộc Hà tôn vinh (ảnh tư liệu).

Cũng giống chị Thi, nhiều gia đình ở Lộc Hà luôn tin tưởng vào sự tỏa sáng của tri thức, tương lai của con chữ nên đã nuôi dạy con cái ăn học trưởng thành. Trong số này có thể kể đến: ông Lưu Minh Thuận ở xã Thạch Châu có cả 3 người con đều đang được ăn học đại học; chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Thạch Kim có 3 người con đang học thạc sỹ và đại học; ông Lê Khắc Thạch - thị trấn Lộc Hà có 20 năm làm trưởng ban khuyến học thôn vùng giáo, ngoài xây dựng phong trào khuyến học khuyến tài đi lên thì cả 2 con của ông đều đang học đại học; chị Nguyễn Thị Nga ở xã Hộ Độ có chồng mất sớm, làm muối, nhưng chị vẫn nuôi được 3 con tốt nghiệp đại học...

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập ở Lộc Hà - Hình 4 ADVERTISEMENT


Hằng năm, dòng họ Lê Quang (Thạch Châu) đều có hơn 100 cháu học sinh giỏi các cấp được khen thưởng và luôn duy trì nguồn quỹ khuyến học cao nhất huyện (khoảng 300 triệu đồng).

Sự lan tỏa từ các gia đình, dòng họ đã tạo nên một cộng đồng, xã hội học tập thường xuyên, hiệu quả, ý nghĩa ở Lộc Hà. Với niềm tin tương lai sẽ tỏa sáng từ con chữ, hằng năm, trên địa bàn Lộc Hà có từ 19.000 - 21.000 hộ đăng ký tham gia xây dựng "Gia đình học tập" và 60 - 85% hộ được công nhận. Trong số này có các địa phương có phong trào học tập nổi bật, công tác xã hội hóa học tập tốt như Thạch Châu, Hồng Lộc, Mai Phụ, thị trấn Lộc Hà...

Chủ tịch UBND xã Thạch Châu Lê Văn Thông chia sẻ: "Chúng tôi luôn động viên, khuyến khích các gia đình, dòng họ, thôn xóm, trường học trên địa bàn phát huy tinh thần hiếu học của quê hương, chăm lo đèn sách, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và khuyến học, khuyến tài. Nhờ vậy, xã Thạch Châu là địa phương tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua học tập, nhiều dòng học có quỹ khuyến học trên 100 triệu đồng, 80% là gia đình hiếu học, tất cả 4 trường học trên địa bàn đều thuộc tốp đầu của huyện, số học sinh giỏi các cấp và đậu đại học hằng năm đồng nhất huyện, tất cả học sinh nghèo đều được "tiếp sức" để đến trường..."

ADVERTISEMENT

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập ở Lộc Hà - Hình 5


Từ nhiều năm nay, mỗi cơ sở giáo dục ở Lộc Hà đều là một điểm sáng trong đơn vị học tập. (Ảnh: học sinh Trường THPT Mai Thúc Loan chào cờ đầu tuần).

Chủ tịch Hội Khuyến học Lộc Hà Hồ Xuân Hường cho hay: "Mọi người, mọi nhà thi đua học tập không chỉ giúp nâng cao dân trí mà hình thành được nét đẹp văn hóa trong mỗi dòng họ, cộng đồng dân cư. Hiện, toàn huyện đang có 328 dòng họ, mỗi năm chi thưởng khoảng 1,2 tỷ đồng; trong đó, đáng chú ý có họ Lê Quang ở Thạch Châu, Nguyễn Trọng ở Hồng Lộc, Phan Văn ở thị trấn Lộc Hà..."

"Để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, hằng năm, hội khuyến học các cấp trên địa bàn đã động viên, đôn đốc các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tích cực vào cuộc. Cùng đó, mỗi năm, hội còn khen thưởng khoảng 150 - 200 triệu đồng và khâu nối để trao khoảng 300 triệu đồng khuyến học" - ông Hường chia sẻ thêm.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
Thiếu gia Đức Phạm tuyên bố “sốc” trước tòa để ngăn Diệp Lâm Anh không được nuôi 2 con?03:55Cháu bị cô chủ nhiệm bêu rếu chuyện bố mẹ ly hôn, bà lên làm việc thì bị hiệu trưởng xúc phạm01:16Shop của Trang Nemo bị 'quân triều đình' kiểm tra đột xuất giữa lúc án tù còn đang treo lơ lửng03:22CA vào cuộc vụ chủ shop “tác động” khách hàng, Netizen mỉa mai kết cục giống Trang Nemo và Mai Hường03:20Nờ Ô Nô bị khui clip lên giọng kể công, trách cư dân mạng về vụ làm từ thiện giữa tin hoàn lương03:31Quang Linh Vlog gặp "biến căng" ở Angola, bị lừa lòng tin giống Thùy Tiên, công an đến can thiệp?03:44Soi profile cậu út nhà Phú Cường đang “hot rần rần” trên MXH sau đám cưới 100 tỷ03:57Cảm động hình ảnh ông bố shipper cho con ngồi vào giỏ hàng tránh rét mướt mùa đông00:52"Hot girl Croatia" gây nóng mắt, càng bị chê thì càng mặc thiếu vải ở World Cup 202203:39Đại gia Phú Cường: Tổ chức "siêu đám cưới" 100 tỷ cho con gái cưng, đi lên từ bàn tay trắng05:01Linda Ngô - Phong Đạt - Cặp đôi vừa có lễ cầu hôn chấn động: Lộ loạt bí mật không phải ai cũng biết03:30Quang Linh ‘quẩy’ cực sung vì nhận tin vui khủng, nhưng lộ điểm lạ, Thùy Tiên biết sẽ rất lo lắng!03:34Chồng Đoàn Di Băng bị nghi là 'đại gia ảo', lập tức đáp trả khiến dân tình 'muối mặt'03:31Đại gia tổ chức đám cưới 100 tỷ cho con gái: Đi lên từ 2 bàn tay trắng00:19Quang Linh Vlog ở Angola xa xôi, Thùy Tiên ẩn ý chuyện yêu xa, về quê thăm “mẹ chồng”?04:03Nờ Ô Nô “chứng nào tật nấy”, lấy clip cũ có lời cợt nhả, lồng tiếng lại: Màn tẩy trắng vụng về?03:09Vụ Lương Hải Như mất tích: Gia đình mất phương hướng, cạn kiệt tài chính vẫn không có manh mối03:29Quang Linh chuẩn bị kỹ càng cho Lôi Con về Việt Nam, Thùy Tiên có hành động gây sốt với ‘mẹ chồng’03:25Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ 'cực gắt', gọi Shark Thủy là 'trọc phú dùng tiền dân đi lòe dân'03:44Bạn trai Misoa chính thức nhận lỗi sau vụ ‘đi đường quyền’: Nữ MC sẽ tha thứ, yêu lại từ đầu?03:11
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Nam sinh phụ mẹ bán hàng rong đậu ĐH Y dược với điểm cao
10:19:36 08/12/2022
4 lý do khiến nhiều du học sinh không muốn ở lại Australia làm việc
10:48:46 09/12/2022
Nỗi sợ giáo dục tạo nên những cái máy học
18:01:29 08/12/2022
TP.HCM: Đề xuất thêm chính sách đãi ngộ cho giáo viên môn đặc thù
12:01:33 08/12/2022
Học sinh Ba Đình (Hà Nội) đạt thành tích cao tại kỳ thi WMTC năm 2022
11:12:53 09/12/2022
GV môn Hóa: Đang dạy mà gặp từ tiếng Anh, tôi phải dừng lại để xem cách phát âm
10:31:44 08/12/2022
Mô hình 'đại học', 'trường đại học' các nước thế nào?
10:37:27 08/12/2022
Olympic Tin học thu hút gần 700 sinh viên tham gia
11:01:35 08/12/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết thi chứng chỉ tiếng Nhật
14:01:47 08/12/2022
Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên ngữ năm 2023
15:01:43 08/12/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Shop của Trang Nemo bị 'quân triều đình' kiểm tra đột xuất giữa lúc án tù còn đang treo lơ lửng
16:42:09 09/12/2022
Hồ Bích Trâm đón con trai đầu lòng: Fan chúc mừng không ngớt
17:04:06 09/12/2022
Choáng ngợp cơ ngơi của vợ chồng trùm showbiz Hong Kong
18:07:20 09/12/2022
Hoài Linh khỏi lo về già: Cơ ngơi trải dài từ Việt Nam sang Mỹ
17:18:53 09/12/2022
Gần 100 phụ nữ ở Hà Nội sập bẫy “tour tham quan 0 đồng”
16:45:08 09/12/2022
Lý do 'Bao Công' Lục Nghị từ bỏ đỉnh cao danh tiếng
19:18:21 09/12/2022
Phương Trinh Jolie: Rủ mẹ chồng xăm hình đôi nhưng thường bất hòa
17:46:31 09/12/2022
Vô tình nhìn thấy thùng đồ mẹ chồng gửi cho chị dâu mà tôi nóng mặt
20:19:15 09/12/2022
Tiệc sinh nhật con gái Phương Trinh Jolie: 2 bà nội vui vẻ hội ngộ
20:33:56 09/12/2022
Trương Tịnh Nghi hết lời khen ngợi Trần Phi Vũ
16:43:34 09/12/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Săn chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế từ tiểu học

11:12:25 09/12/2022
Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ngày càng có sức hấp dẫn phụ huynh, học sinh ở mọi lứa tuổi. Nếu cấp THPT trở lên, thi chứng chỉ ngoại ngữ phục vụ mục đích xét tuyển, du học, xin việc thì với bậc tiểu học, thi chứng chỉ đa phần để xem trình...

Sẽ có 5-7 trường đạt điều kiện lên đại học

11:12:06 09/12/2022
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng sẽ không nhiều trường ĐH có khả năng trở thành ĐH. Từ nay đến năm 2025, có thể khoảng 5-7 trường đạt điều kiện. Bộ sẽ thẩm định kỹ càng

Lớp học đặc biệt ở Mường Lống

10:48:28 09/12/2022
Tranh thủ vào mỗi buổi tối, những học sinh U50 lại tập trung tại một lớp học mượn từ điểm trường Tiểu học Mường Lống. Mặc dù, còn e ngại, thậm chí nét bút nguệch ngoạc, nhưng đó là lớp học đặc biệt nhất tại vùng rẻo cao này

Rút ngắn khoảng cách trong giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

10:48:08 09/12/2022
Tỉnh Đắk Nông xác định, chăm lo cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, rút ngắn khoảng cách chất lượng giữa các vùng, khu vực

Oxford Day - Ngày hội về phương pháp giảng dạy tiếng Anh

10:47:46 09/12/2022
Ngày 6 và 7/12, NXB Đại học Oxford (Anh) tổ chức ngày hội Oxford Day để chia sẻ các phương pháp giảng dạy tiếng Anh mới tại Hà Nội và TPHCM

Trường THPT chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố cấu trúc đề thi vào 10 năm 2023

10:47:22 09/12/2022
Điểm mới trong cấu trúc đề thi tuyển sinh vào 10 của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ đang được nhiều bậc phụ huynh và học sinh quan tâm những ngày qua

Đại học Monash nhảy vọt trên bảng xếp hạng danh tiếng thế giới

20:01:44 08/12/2022
Đại học Monash (Úc) xếp hạng 62 trong Bảng xếp hạng Đại học Uy tín thế giới 2022 của Times Higher Education (THE). Đây là thứ hạng cao nhất của đại học Monash trên các bảng xếp hạng toàn cầu từ trước đến nay

Nam sinh người Hà Nhì vượt khó giành học bổng hiếu học

19:01:24 08/12/2022
Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của tỉnh Lai Châu, nam sinh Phu Hờ Mè đã nỗ lực vượt khó vươn lên giành học bổng hiếu học
ADVERTISEMENT

Người thầy tâm huyết với giáo dục vùng cao

17:01:35 08/12/2022
Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức chuyên ngành sư phạm Sinh - Hóa, năm 2009 chàng trai trẻ Đoàn Kiên Trung đã mạnh dạn nộp đơn xin lên công tác tại Trường Phổ thông Cao Sơn ở thôn Bá, xã Lũng Cao - một vùng đất khó khăn bậc nhấ...

Có nên tham khảo các bài giảng điện tử mẫu trên Edulive không?

16:01:38 08/12/2022
Bạn đang phân vân không biết có nên tham khảo các bài giảng điện tử trên Edulive không? Đọc ngay bài viết dưới đây để biết có nên tham khảo các bài giảng mẫu trên đây không nhé

Hương Sơn công nhận 103 giáo viên THCS là giáo viên giỏi cấp huyện

13:01:25 08/12/2022
Ban tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) năm học 2022 - 2023 cũng trao 4 giải nhất, 6 giải nhì và 19 giải ba cho các giáo viên đạt giải

Triển khai hoạt động thực tập sinh và công tác tư vấn tuyển sinh năm 2023

10:44:04 08/12/2022
Chiều ngày 7/12, Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động thực tập sinh và công tác tư vấn tuyển sinh năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Trường ĐHĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông...

Trao phòng tin học có kết nối internet cho học sinh xã Mù Cả

10:43:00 08/12/2022
VKSND tỉnh Lai Châu đã lắp đặt và trao tặng 1 phòng tin học với 20 chiếc máy tính cho trường phổ thông DTBT - THCS xã Mù Cả, huyện Mường Tè

Thầy giáo 9X đốt cháy đam mê khoa học qua giáo dục STEM

10:41:51 08/12/2022
Bằng đam mê với giáo dục STEM, thầy Nguyễn Công Minh đã thành lập câu lạc bộ STEM trong trường. Tuổi thơ của thầy Nguyễn Công Minh - giáo viên dạy Toán, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP. HCM) thiệt thòi, bởi không có điều kiện đầy đ...

Chuyên gia chỉ ra loạt nhầm lẫn về danh xưng Đại học, Cao đẳng

10:40:22 08/12/2022
Rất nhiều người hiện vẫn còn nhầm lẫn hai khái niệm college và university . Điều này dẫn đến việc lựa chọn các trường học gặp nhiều khó khăn

Phương pháp truyền cảm hứng học môn Sinh học

10:38:01 08/12/2022
Ngoài niềm đam mê, nhiệt huyết với nghề thì người giáo viên cần có kinh nghiệm và giải pháp nhằm truyền cảm hứng, giúp học sinh yêu thích môn học
ADVERTISEMENT

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chia sẻ bí quyết đạt IELTS 8.0

10:36:41 08/12/2022
Ở lần thi IELTS đầu tiên, em Nguyễn Công Mạnh Hùng, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã xuất sắc đạt kết quả 8.0. Thành tích này càng đáng nể hơn khi em không tham gia luyện thi ở bất cứ trung tâm chuyên nghiệp nào mà c...

Bao giờ đầu tầu trường chuyên tăng tốc?

10:35:13 08/12/2022
Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên là giao nhiệm vụ các hội thảo chuyên môn

Năm thứ 2 triển khai môn tích hợp: tổ chức dạy, kiểm tra, đ.ánh giá vẫn lúng túng

10:33:48 08/12/2022
Hiện nay, triển khai kiểm tra đ.ánh giá môn tích hợp chồng chéo khiến nhiều thầy cô băn khoăn. Năm học 2022-2023 triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6 và lớp 7 (cấp trung học cơ sở). Các môn tích hợp Khoa học tự nh...

Hành trình chinh phục ước mơ làm thầy giáo của chàng trai khiếm thị

10:33:03 08/12/2022
Một mắt mù hẳn, một mắt chỉ còn 0.5/10 nhưng Nguyễn Văn Hiếu không đầu hàng số phận, quyết tâm chinh phục ước mơ làm thầy giáo

Gần 1 năm qua chưa có thêm cơ sở GDĐH đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

10:30:50 08/12/2022
Mới đây, Bộ GD&ĐT đã công bố danh sách các cơ sở GDĐH và trường CĐSP được đ.ánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Tóm gọn nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Pháp luật

00:07:46 10/12/2022
Ngày 9/12, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ tên cướp tiệm vàng Quang Hương khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Liên đoàn bóng đá Uruguay thuê luật sư bào chữa cho các cầu thủ

Bóng đá thế giới

00:00:54 10/12/2022
Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF) đã thuê Ariel Reck, luật sư cũ của Lionel Messi, để bào chữa cho Jose Gimenez và một số cầu thủ của đội tuyển quốc gia nước này

Han So Hee chiếm trọn spotlight khi tham dự lễ trao giải thời trang Anh

Phong cách sao

23:56:12 09/12/2022
Han So Hee đã có màn đọ sắc với hàng loạt mĩ nữ Hollywood khi tham dự lễ trao giải British Fashion Award

Đức Huy sắp đầu quân cho CLB Nam Định

Bóng đá việt nam

23:52:21 09/12/2022
Theo tìm hiểu của Zing, Đức Huy đã nhận lời mời về thi đấu cho CLB Nam Định. Hợp đồng của Huy với CLB Hà Nội (từ năm 2019 đến 2022) cũng sắp kết thúc và đôi bên cũng không có kế hoạch tiếp tục gắn bó thêm. Trong mùa giải cuối với Hà Nội...

‘Mẹ rơm’ tập 23: Mô ‘gù’ có tìm được Hạt Dẻ, Khoản trở về?

Phim việt

23:50:47 09/12/2022
Mẹ rơm tập 23: Mô ‘gù’ ngất xỉu giữa chợ vì đi tìm Hạt Dẻ; Xuân đến UBND xã ‘ăn vạ nhờ Hào cứu chồng mình

Bạn gái Ronaldo đeo trang sức gần 5 tỷ đồng cổ vũ World Cup 2022

Bên lề sân cỏ

23:45:22 09/12/2022
The Sun đưa tin, bộ trang sức đến từ nhãn hàng Steven Stone mà Georgina Rodriguez sử dụng có giá 1.595.000 bảng Anh. Chính cô nàng cũng đăng tải tấm ảnh khoe trang sức trên trang Instagram cá nhân. Bộ sưu tập gồm một chiếc vòng cổ ruby ...

Checklist 05 kiểu tóc trendy không thể bỏ qua trong đêm Giáng sinh

Làm đẹp

23:42:18 09/12/2022
Giáng sinh là mùa lễ hội mà phái nữ không thể nào bỏ qua để xúng xính xuống phố. Tuy nhiên, bạn đừng quá mải mê chọn lựa outfit mà quên đi mái tóc nhé. Cùng mình checklist ngay 05 kiểu tóc giáng sinh siêu hot và cực trendy qua bài viết ...

Mẹ chồng cho rổ bát mẻ, con dâu định đem đi vứt thì hoa mắt đếm vàng

Góc tâm tình

23:19:51 09/12/2022
Nhà chồng tôi có tận 4 anh em trai, vì thế đương nhiên ông bà cũng có tới 4 nàng dâu. 3 anh chồng đều đã lập gia đình và ở riêng hết. Chồng tôi là con út trong gia đình, chúng tôi vừa kết hôn được hơn 1 năm nay

Hậu come-out, Vũ Cát Tường hé lộ về mẫu bạn gái lý tưởng

Sao việt

23:08:15 09/12/2022
Thời gian trước, Vũ Cát Tường đã chính thức come-out giới tính thật của mình nhận được nhiều sự quan tâm. Cùng với đó, giọng ca Hành tinh ánh sáng , cũng tiết lộ sẽ tìm một cô gái kết duyên trong tương lai

NTK Tommy Nguyễn lịch lãm tại bán kết Hoa hậu Việt Nam thời đại

Thời trang

23:08:02 09/12/2022
Tham gia vai trò giám khảo tại bán kết đấu trường nhan sắc, Tommy Nguyễn khoe nét lịch lãm, quý ông

Sau chia tay, cô gái vứt toàn bộ nhẫn, vòng vàng bạn trai tặng

Netizen

23:04:53 09/12/2022
Có rất nhiều cô gái sau khi chia tay người yêu liền không ngần ngại bỏ đi mọi món quà mà đối phương tặng. Thế nhưng, để thẳng thừng vứt cả vòng, nhẫn vàng như cô nàng dưới đây thì lại là điều nhiều người không dám tưởng tượng

Diễn viên Lý Thanh Thảo từng phải đưa con đi xét nghiệm ADN với chồng Tây

Tv show

22:50:28 09/12/2022
Lý Thanh Thảo bật khóc nhắc lại chuyện bị oan khi mang thai con của chồng Tây, từng nhờ vào xét nghiệm ADN lúc làm quốc tịch cho con để chứng minh sự trong sạch của mình. 

Cách Tải Total Football Trên Android – CH Play / Mới Nhất 2022

Mọt game

22:38:27 09/12/2022
Cách tải Total Football trên Android – CH Play / Mới Nhất 2022 – Ttong video mình hướng dẫn các bạn cách tải game Total …