“Quả ngọt” trên Đất Tổ

Xác định khuyến học , khuyến tài (KHKT) là hoạt động quan trọng hướng tới một xã hội học tập góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương.

Quả ngọt trên Đất Tổ - Hình 1

Ông Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng thưởng cho các em học sinh đạt giải HSG quốc gia, quốc tế trong chương trình Chắp cánh ước mơ năm 2020.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tại Phú Thọ đã quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi từ nhận thức đến hành động và khuyến khích tinh thần hiếu học trong mọi tầng lớp nhân dân.

“Quả ngọt” từ phong trào

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Hội Khuyến học của tỉnh Phú Thọ đã phủ kín 100% các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn, khu dân cư, từ đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập. Tại từng gia đình, dòng họ, đơn vị, tổ chức, cộng đồng… công tác khuyến học phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Ngày đầu thành lập, toàn tỉnh mới có 970 hội viên, đến nay đã có 13 hội cấp huyện, 225 hội cấp xã, 8 đơn vị trực thuộc với 6.129 chi hội/ban khuyến học, trong đó có 3.642 chi hội (tăng 22 chi hội so với năm 2020), 2.487 ban khuyến học (tăng 330 ban so với năm 2020) với 461.423 hội viên.

Tỷ lệ tập hợp hội viên hiện trên 31%, là một trong những địa phương có tỷ lệ cao trong cả nước. Các đơn vị sau khi kiện toàn, sáp nhập đã nhanh chóng ổn định, tổ chức hoạt động có hiệu quả… Một số đơn vị có tỷ lệ hội viên tăng như: Thanh Thủy, Việt Trì, Thanh Ba, Tân Sơn, Cẩm Khê, Đoan Hùng….

Hội Khuyến học tỉnh đã tích cực tham mưu cho tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động KHKT, xây dựng xã hội học tập, không ngừng sáng tạo trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa công tác khuyến học, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ phát triển giáo dục trong và ngoài nhà trường; quan tâm xây dựng quỹ khuyến học từ tỉnh đến cơ sở…

Nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học , hội khuyến học các cấp đã động viên các tầng lớp nhân dân tham gia học tập, phát động phong trào xây dựng “ Gia đình học tập ”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai mô hình Công dân học tập tỉnh Phú Thọ từ năm 2017 và đang triển khai thí điểm mô hình Công dân học tập Việt Nam với mục tiêu đưa phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, hội đã cùng với ngành Giáo dục đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, trở thành một thiết chế giáo dục cộng đồng, cơ sở học tập thường xuyên ngoài xã hội đáp ứng yêu cầu học tập cho người lớn và dạy nghề cho lao động nông thôn, thực sự là công cụ thiết yếu để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Cùng với phong trào khuyến học ở khu dân cư, dòng họ, gia đình… phong trào khuyến học trong các trường học đã được đẩy mạnh. Đến nay, hầu hết các trường học trong tỉnh đều thành lập được chi hội khuyến học và xây dựng được quỹ KHKT, góp phần động viên, khuyến khích học sinh, giáo viên thi đua dạy tốt, học tốt.

Video đang HOT

100% cán bộ, giáo viên đều là hội viên của chi hội khuyến học và tích cực tham gia xây dựng quỹ KHKT để khen thưởng cho giáo viên và học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi và trong các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục.

Hội khuyến học các cấp đã xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, tranh thủ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, doanh nhân, các đoàn thể, các tổ chức và lực lượng xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang. Đặc biệt, hội đã phát động xây dựng quỹ khuyến học các gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.

Các cấp hội đã trao trên 350 nghìn suất học bổng , quà, 2.800 xe đạp, hàng trăm nghìn cuốn vở và nhiều quần, áo, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các đoàn thể tặng 99 nhà mái ấm khuyến học, “mái ấm tình thương”, hỗ trợ 160 lượt phụ nữ nghèo vay vốn khuyến học….

Quả ngọt trên Đất Tổ - Hình 2

Lãnh đạo Liên minh HTX và Lãnh đạo HKH tỉnh Phú Thọ ký kết chương trình phối hợp.

Khen thưởng hàng triệu lượt giáo viên, học sinh, sinh viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc; hỗ trợ xây dựng phòng học, mua bàn, ghế, trang thiết bị, máy tính, tặng tủ sách khuyến học… với tổng trị giá trên 760 tỷ đồng.

Quỹ khuyến học toàn tỉnh có gần 150 tỷ đồng, bình quân quỹ đạt trên 78.000 đồng/người. Hàng năm, các quỹ khuyến học thu được hàng chục tỷ đồng tiền ủng hộ, tổ chức khen thưởng cho hàng vạn học sinh giỏi, trợ cấp khó khăn cho hàng nghìn học sinh con gia đình nghèo, gia đình chính sách…

Công tác KHKT được xã hội hóa mạnh mẽ. Các cấp, các ngành và nhân dân tích cực chung sức xây dựng một nền giáo dục mở; đẩy mạnh việc chuẩn bị công nghệ hiện đại và phát triển các phương thức học tập điện tử, học tập trực tuyến… từ đó, góp phần quan trọng để tỉnh xây dựng xã hội học tập suốt đời với mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.

Đưa phong trào phát triển sâu rộng

Bà Nguyễn Thị Kim Hải – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ khẳng định: “Kết quả công tác KHKT ở Phú Thọ đạt được trong những năm qua là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, nhà hảo tâm và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ khuyến học từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, có sự đồng thuận của đông đảo các tầng lớp nhân dân làm cho phong trào khuyến học phát triển bền vững, có chiều sâu từ trong mỗi gia đình, nhà trường và xã hội.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện công tác KHKT ở Phú Thọ diễn ra bài bản và chặt chẽ, phân công rõ người, rõ việc, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc. Nội dung KHKT cũng được đa dạng hóa với nhiều lĩnh vực: Khuyến khích học sinh học giỏi văn hóa, rèn luyện đạo đức; khuyến khích các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng các mô hình học tập tiêu biểu; phát huy vai trò của các trung tâm học tập cộng đồng…

Nhiều nơi có sự đổi mới, sáng tạo trong hoạt động KHKT. Không chỉ tổ chức khen thưởng định kỳ khi kết thúc năm học mà còn thưởng đột xuất hoặc vận động tặng học bổng, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn; quan tâm định hướng nghề nghiệp và động viên con em không bỏ học.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì nhận thức về công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời ở một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế.

Ở một số địa phương, đơn vị và người dân chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc, ý nghĩa, tầm quan trọng, tác động và hiệu quả của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời; chưa thực sự tự giác học tập; chưa chủ động tự học để nâng cao trình độ…

Quả ngọt trên Đất Tổ - Hình 3

Bà Nguyễn Thị Kim Hải tặng học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Phú Thọ.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua KHKT, xây dựng các mô hình học tập vì “sự học”; với lòng tự trọng, tự hào của người Phú Thọ giàu truyền thống hiếu học, cũng như ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự nghiệp giáo dục, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh và đổi mới công tác KHKT bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác KHKT, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học.

Việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp, trước hết là người đứng đầu.

Xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt chức năng cầu nối, vai trò nòng cốt liên kết các tổ chức, các đơn vị, lực lượng xã hội tham gia KHKT, xây dựng xã hội học tập. Vận động xây dựng và quản lý có hiệu quả quỹ KHKT; mở rộng hình thức học bổng khuyến học ở từng gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động KHKT, xây dựng xã hội học tập đã và đang góp phần xây dựng con người Phú Thọ thân thiện, giàu tính nhân văn, mang đậm tình người Đất Tổ. Phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động và ý chí tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân làm nền tảng vững chắc mục tiêu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối, cánh tay nối dài góp phần phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương, kết quả đăng ký các mô hình học tập suốt đời có sự phát triển mạnh mẽ, toàn tỉnh Phú Thọ hiện có: 339.258/411.827 gia đình đạt danh hiệu GĐHT, tỷ lệ 82,38%; 2.404/3.310 dòng họ đạt danh hiệu DHHT, tỷ lệ 72,63%; 2.078/2.389 cộng đồng đạt danh hiệu CĐHT, tỷ lệ 86.98%; 1.389/1.469 đơn vị đạt danh hiệu ĐVHT, đạt tỷ lệ 94,55%. Phú Thọ là tỉnh đi đầu, duy nhất cả nước triển khai nghiên cứu và thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập tỉnh Phú Thọ” từ năm 2017 tại 100% huyện, thị, thành trong tỉnh. Đã có 97,25% số người đăng kí đạt tiêu chí Công dân học tập.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập ở Lộc Hà

Phát huy truyền thống hiếu học, phong trào xây dựng "Gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập" ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã gặt hái được kết quả tốt và đang tiếp tục lan tỏa dựa trên nền tảng là niềm tin vào sự tỏa sáng của tri thức, con chữ.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập ở Lộc Hà - Hình 1


Vượt qua bao gian nan, khổ cực, giờ đây chị Nguyễn Thị Thi ở xã Tân Lộc đang trong ngập tràn niềm vui là mẹ của 3 cử nhân, con cái trưởng thành.

Chồng bị tai nạn năm 1999, để lại cho chị Nguyễn Thị Thi (SN 1968) ở thôn Kim Tân, xã Tân Lộc (Lộc Hà) bố mẹ già yếu, 2 con thơ dại và thai nhi trong bụng 2 tháng tuổi. Dù cuộc sống vô vàn khó khăn, nhưng với niềm tin vào sự tỏa sáng của tri thức, của sự học, chị Thi đã hy sinh mọi thứ, làm đủ mọi cách để các con được đến trường.

Để rồi, giờ đây chị đã được đền đáp xứng đáng khi 2 con gái đầu đã tốt nghiệp trường Học viện An ninh nhân dân, còn cậu út Nguyễn Doãn Hợi đang học tại trường Học viện Cảnh sát nhân dân năm thứ 3.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập ở Lộc Hà - Hình 2


Chị Thi gọi điện hỏi thăm tình hình học tập của con út và động viên em cố găng học tập, rèn luyện để xứng đáng vợi sự hi sinh, kỳ vọng của mẹ.

Chị Thi chia sẻ: "Có được quả ngọt như hôm nay là bởi, dù khó khăn đến mấy tôi cũng luôn ưu tiên tất cả cho việc học của con, việc đến trường của các con luôn được xếp hàng đầu. Hằng ngày, cơm cháo không đủ ăn, phải lo toan gánh nặng mưu sinh, nhưng tôi vẫn luôn quan tâm đến tình hình học tập của các cháu.

Tôi thường xuyên giữ mối liên hệ với các thầy cô để kịp thời phát hiện, uốn nắn, nhắc nhở khi các cháu mắc sai lầm, chểnh mảng và động viên mỗi khi có được kết quả tốt. Dù cuộc sống bận rộn, mệt nhọc đến mấy tôi vẫn luôn giành thời gian giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc học hành của con và trở thành người bạn đồng hành để các con vươn lên"...

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập ở Lộc Hà - Hình 3


Các gia đình, dòng họ, công đồng học tập tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020 được huyện Lộc Hà tôn vinh (ảnh tư liệu).

Cũng giống chị Thi, nhiều gia đình ở Lộc Hà luôn tin tưởng vào sự tỏa sáng của tri thức, tương lai của con chữ nên đã nuôi dạy con cái ăn học trưởng thành. Trong số này có thể kể đến: ông Lưu Minh Thuận ở xã Thạch Châu có cả 3 người con đều đang được ăn học đại học; chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Thạch Kim có 3 người con đang học thạc sỹ và đại học; ông Lê Khắc Thạch - thị trấn Lộc Hà có 20 năm làm trưởng ban khuyến học thôn vùng giáo, ngoài xây dựng phong trào khuyến học khuyến tài đi lên thì cả 2 con của ông đều đang học đại học; chị Nguyễn Thị Nga ở xã Hộ Độ có chồng mất sớm, làm muối, nhưng chị vẫn nuôi được 3 con tốt nghiệp đại học...

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập ở Lộc Hà - Hình 4


Hằng năm, dòng họ Lê Quang (Thạch Châu) đều có hơn 100 cháu học sinh giỏi các cấp được khen thưởng và luôn duy trì nguồn quỹ khuyến học cao nhất huyện (khoảng 300 triệu đồng).

Sự lan tỏa từ các gia đình, dòng họ đã tạo nên một cộng đồng, xã hội học tập thường xuyên, hiệu quả, ý nghĩa ở Lộc Hà. Với niềm tin tương lai sẽ tỏa sáng từ con chữ, hằng năm, trên địa bàn Lộc Hà có từ 19.000 - 21.000 hộ đăng ký tham gia xây dựng "Gia đình học tập" và 60 - 85% hộ được công nhận. Trong số này có các địa phương có phong trào học tập nổi bật, công tác xã hội hóa học tập tốt như Thạch Châu, Hồng Lộc, Mai Phụ, thị trấn Lộc Hà...

Chủ tịch UBND xã Thạch Châu Lê Văn Thông chia sẻ: "Chúng tôi luôn động viên, khuyến khích các gia đình, dòng họ, thôn xóm, trường học trên địa bàn phát huy tinh thần hiếu học của quê hương, chăm lo đèn sách, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và khuyến học, khuyến tài. Nhờ vậy, xã Thạch Châu là địa phương tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua học tập, nhiều dòng học có quỹ khuyến học trên 100 triệu đồng, 80% là gia đình hiếu học, tất cả 4 trường học trên địa bàn đều thuộc tốp đầu của huyện, số học sinh giỏi các cấp và đậu đại học hằng năm đồng nhất huyện, tất cả học sinh nghèo đều được "tiếp sức" để đến trường..."

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập ở Lộc Hà - Hình 5


Từ nhiều năm nay, mỗi cơ sở giáo dục ở Lộc Hà đều là một điểm sáng trong đơn vị học tập. (Ảnh: học sinh Trường THPT Mai Thúc Loan chào cờ đầu tuần).

Chủ tịch Hội Khuyến học Lộc Hà Hồ Xuân Hường cho hay: "Mọi người, mọi nhà thi đua học tập không chỉ giúp nâng cao dân trí mà hình thành được nét đẹp văn hóa trong mỗi dòng họ, cộng đồng dân cư. Hiện, toàn huyện đang có 328 dòng họ, mỗi năm chi thưởng khoảng 1,2 tỷ đồng; trong đó, đáng chú ý có họ Lê Quang ở Thạch Châu, Nguyễn Trọng ở Hồng Lộc, Phan Văn ở thị trấn Lộc Hà..."

"Để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, hằng năm, hội khuyến học các cấp trên địa bàn đã động viên, đôn đốc các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tích cực vào cuộc. Cùng đó, mỗi năm, hội còn khen thưởng khoảng 150 - 200 triệu đồng và khâu nối để trao khoảng 300 triệu đồng khuyến học" - ông Hường chia sẻ thêm.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Những nữ sinh miền Đất Đỏ vượt khó đến giảng đường01:11'Nhận giấy báo trúng tuyển đại học, tôi mừng đến run cả người'04:02Học sinh Quảng Bình chia ca học trực tiếp để đảm bảo phòng chống dịch00:44Nữ sinh Làng trẻ SOS Hải Phòng chia sẻ hành trình ẵm học bổng 1 tỉ đồng01:53Cô gái Giẻ Triêng mồ côi vào đại học02:13Con biết từ đây mình mồ côi rồi, phải tự lo liệu cuộc đời...02:07Đường vào đại học vắng bóng mẹ cha03:09Nếu không hỗ trợ học phí từ tháng 9, học sinh TP.HCM sẽ thiệt thòi06:59Chuyên gia tâm lý Steven Nguyễn: "Đừng nói học online gây trầm cảm"11:48Cách học tiếng Anh qua bài hát06:54Gen Z 19 tuổi làm cố vấn giúp nhiều học sinh giành học bổng đại học quốc tế06:05Chương trình dạy học trên truyền hình sinh động thu hút học sinh01:52Cô giáo "trường làng" làm Youtuber giúp trò tiếp thu tốt hơn khi học online02:44Những từ tiếng Anh nhiều người Việt phát âm sai04:47Một trường đại học cho sinh viên đến trường học thực hành ngay trong tháng 1018:22Nỗi lo sau giảng đường của đôi bạn mồ côi03:25'Em phải cố gắng để giúp ba mẹ thêm vững tin'04:20Nghe mẹ mất mà lòng mình trống rỗng02:36TP.HCM chính thức miễn học phí cho học sinh03:21Các địa phương tổ chức dạy học ra sao với 4 cấp độ dịch?21:27

Tiêu điểm

Nữ sinh Hà Tĩnh thủ khoa “đầu ra” Học viện Cảnh sát nhân dân
08:17:12 21/10/2021
Nhiều trường đại học ở TP.HCM cho sinh viên trở lại trường
20:19:20 20/10/2021
TP.HCM giải quyết khiếu nại tuyển sinh lớp 6 Trần Đại Nghĩa
06:22:53 20/10/2021
Nữ sinh Việt đỗ học bổng y khoa hàng đầu Australia
20:02:21 20/10/2021
'Chêm' ngoại ngữ vào tiếng Việt: Xu hướng đáng quan ngại
17:41:42 21/10/2021
Khi nào các trường học tại TP.HCM được mở cửa đón học sinh đi học trở lại?
19:43:26 20/10/2021
Các kỳ thi chứng chỉ quốc tế ngoại ngữ, tin học sẽ được tổ chức khi nào?
19:54:50 20/10/2021
Dạy học online: Giáo viên trầm cảm vì bị phụ huynh soi quá kĩ
14:28:22 21/10/2021
Hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
12:07:55 21/10/2021
Phát triển, nâng cao kiến thức và kĩ năng trong mảng giáo dục STEM và Robotics
19:25:37 20/10/2021

Thông tin đang nóng

Nghi án vợ bắt quả tang chồng và bồ tại khách sạn sau ngày 20/10, dùng dao phóng xuyên đầu chồng
16:54:39 21/10/2021
Clip "mẹ lê từng bước khi hay tin con trai 2 tuổi tử vong": Giây phút lừa dối gây phẫn nộ
17:20:04 21/10/2021
Tiệc thôi nôi 2 nhóc tỳ sinh đôi nhà Dương Khắc Linh: Đông Nhi ẵm theo Winnie, cả dàn sao Vbiz tề tựu chúc mừng
17:46:23 21/10/2021
Lưu Khải Uy bị hỏi “có hối hận vì yêu Dương Mịch”, chỉ đáp 10 chữ mà netizen sốc xỉu vì quá đỉnh
17:14:20 21/10/2021
NÓNG: Thiên tài piano Trung Quốc bị bắt vì tội mua dâm
21:24:06 21/10/2021
Ảnh hậu trường "bóc trần" nhan sắc nàng thơ mới của Cbiz: Visual nhạt nhoà, khác 1 trời 1 vực với poster được PTS
17:13:24 21/10/2021
Quỳnh Nga chỉ nói 1 câu, làm rõ luôn mối quan hệ với Việt Anh nhưng có đáng tin không đây?
20:24:20 21/10/2021
Đầu bếp bán 260 con gà ủ muối hoa tiêu/ngày ở Hà Nội 
18:07:51 21/10/2021
Sự thật clip người mẹ 'lê từng bước đau đớn khi nghe tin con trai 2 tuổi tử vong dưới suối'
20:43:56 21/10/2021
Cảnh hết thời của loạt sao thần tượng Đài Loan đình đám một thời
20:57:15 21/10/2021

Tin mới nhất

Tuyên truyền an toàn giao thông cho gần 500 học sinh

19:33:16 21/10/2021
Sáng 21-10, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức chương trình giao lưu, tìm hiểu pháp luật về trật tự ATGT tại Trường THCS Tân Long (T.P Thái Nguyên - ảnh).

Nguyễn Khánh Dương: Lan toả niềm say mê học tập

18:54:49 21/10/2021
Thông minh, vui tính, dễ gần, đó là những lời nhận xét của thầy cô, bạn bè về em Nguyễn Khánh Dương, học sinh lớp 5G, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP Bắc Giang).

Quảng Trị: Đảm bảo tốt công tác dạy học kết hợp an toàn phòng, chống dịch bệnh

17:14:18 21/10/2021
Ngày 21/10, các trường học trên địa bàn thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đồng loạt thực hiện dạy trực tiếp trở lại sau quá trình học online, do trước đó địa phương này ghi nhận liên tiếp các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM kỷ niệm 45 năm thành lập và khai giảng trực tuyến

16:11:36 21/10/2021
Trường CĐ Công thương TP.HCM vừa tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường và khai giảng năm học 2021 – 2022 bằng hình thức trực tuyến thông qua nền tảng số Facebook. 

Giáo dục ba chân và một… gậy

16:09:18 21/10/2021
 Với thế chân kiềng dựa vào ba trụ cột mà giáo dục và đào tạo Việt Nam vẫn chưa vững thì cần thêm cái gì?

Viết tiếp ước mơ dang dở của cha

16:04:51 21/10/2021
Cha của Minh Khang mới mất rồi, chúng tôi ngỡ ngàng khi nhận tin nhắn của Ngọc Diễm, phát thanh viên Đài truyền hình Long An, vào lúc hơn 21h tối.

Nữ sinh 3 năm đoạt học bổng sinh viên xuất sắc

16:04:47 21/10/2021
Quỳnh Anh giành học bổng sinh viên xuất sắc suốt ba năm với GPA 3.7/4.0, điểm rèn luyện trên 90, nhờ cách đặt mục tiêu khoa học và chi tiết.

Những đại học Mỹ nhận trăm nghìn đơn ứng tuyển mỗi năm

16:04:39 21/10/2021
Năm 2020, hai đại học California tại Los Angeles và San Diego nhận được hơn 100.000 hồ sơ ứng tuyển, cao gấp 11 lần so với mức trung bình cả nước.

Trải nghiệm học trực tuyến tại 5 trường ĐH hàng đầu New Zealand

15:08:22 21/10/2021
Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), ISB và 5 trường đại học hàng đầu New Zealand sẽ phối hợp mở chuỗi lớp học trải nghiệm trực tuyến cho học sinh THPT tại Việt Nam.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM thành ĐH UEH: Tuyển sinh và bằng cấp có thay đổi?

14:47:33 21/10/2021
Từ tháng 11 năm nay, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM bắt đầu vận hành theo mô hình trường trong trường ĐH để tiến tới phát triển thành ĐH UEH. Vậy việc tuyển sinh và bằng cấp thời gian tới sẽ thay đổi ra sao?

Văn mẫu: Triệt tiêu cảm xúc của người học

14:28:19 21/10/2021
Việc lạm dụng các sách văn mẫu, thói quen dạy theo văn mẫu sẽ dẫn tới nhiều bất cập, nhất là khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Tôi e "bão giấy khen" sẽ vẫn tiếp diễn, chỉ thay thế học sinh tiên tiến bằng HSG

13:02:09 21/10/2021
Chỉ tiêu thì cấp trên giao, giáo viên dù muốn, dù không vẫn phải thực hiện theo những số liệu đã được tổ chuyên môn và trường thống nhất ở thời điểm đầu năm học.

Giáo viên tâm đắc với cách thức bồi dưỡng mới

12:07:48 21/10/2021
Mô hình mới trong bồi dưỡng giáo viên được nhận định là thuận tiện, hiệu quả; thúc đẩy được tinh thần tự học, tự bồi dưỡng với tài liệu tập huấn chất lượng và sự hỗ trợ của đội ngũ giảng viên, giáo viên cốt cán. 

3 lời khuyên để chinh phục học bổng du học Singapore

12:04:45 21/10/2021
Hiểu rõ chương trình học bổng; biết đánh giá bản thân để nổi bật hơn so với các ứng viên khác, luôn đặt mình vào vị trí của hội đồng đánh giá, theo Lan Hương, là những yếu tố giúp học sinh apply thành công học bổng du học.

Đà Nẵng: Cần đầu tư phát triển hệ thống thư viện để phục vụ độc giả

11:56:25 21/10/2021
Hướng đến mục tiêu phát triển văn hóa đọc cho người dân, trong những năm qua Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi viết truyện, đọc sách thúc đẩy mạnh mẽ sự gắn kết của độc giả và sách, tín hiệu vui là các hoạt động này ngày càng...

Học sinh Bắc Ninh đạt giải quốc tế từ ý tưởng giúp đỡ người yếu thế

11:53:38 21/10/2021
Chứng kiến các bác thương binh, những người không may bị cụt tay hoặc liệt tay gặp khó khăn sinh hoạt..., Phạm Đức Linh và Nguyễn Đức An (Trường THPT Hàn Thuyên) đã tạo ra một sản phẩm hữu ích, đạt giải quốc tế. 

Khơi nguồn tri thức từ lớp học hạnh phúc

11:50:40 21/10/2021
Để kiến tạo môi trường giáo dục hạnh phúc, các nhà trường, giáo viên đang hàng ngày phải thay đổi từ định hướng tới tư duy, phương pháp dạy học. 

Tuyển sinh đại học 2022: Chung hay riêng?

11:48:59 21/10/2021
Hiện đang có nhiều ý kiến lo ngại về việc bùng nổ các kỳ thi riêng của các trường đại học (ĐH) gây tốn kém, vất vả cho thí sinh và xã hội. Yêu cầu đặt ra là tăng tự chủ nhưng phải rốt ráo gắn với trách nhiệm của các trường ĐH, đặc biệt ...

Muốn thí điểm 9+5 thì cần làm rõ nhiều vấn đề, đừng đem con bỏ chợ

11:46:47 21/10/2021
Đây là chương trình thí điểm nhưng bằng cấp mà thí sinh đạt được sẽ sử dụng trong thị trường lao động thật chứ làm gì có bằng tốt nghiệp dạng thí điểm.

Đài Loan rộng cửa đón du học sinh Việt Nam

09:10:58 21/10/2021
Đài Loan mở rộng cửa đón du học sinh Việt Nam sang học tập mà không yêu cầu phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, chỉ cần cách ly 2 tuần. 

Ngày đi học trở lại đặc biệt của học sinh TP.HCM

09:08:47 21/10/2021
Gần 250 học sinh 2 trường tiểu học và THCS-THPT tại xã Thạnh An (H.Cần Giờ, TP.HCM) đã đi học trở lại vào sáng qua 20.10 sau nhiều tháng giãn cách xã hội.

Những nữ sinh Sài Gòn không thích... bảng điểm quá đẹp

09:05:19 21/10/2021
Ngoài việc học tập ở trường, những nữ sinh Sài Gòn dành nhiều thời gian để chơi bóng rổ, tham gia CLB kèn Harmonica và nhiều hoạt động ngoại khóa khác. Họ không cho rằng bảng điểm quá đẹp là tất cả hành trang nếu muốn thành công.

Học sinh mẫu giáo ở Thanh Hóa ngày ngày đi bộ 6 km đến trường

08:54:25 21/10/2021
Thật khó để tin rằng, học sinh mẫu giáo có thể đi bộ quãng đường từ 2 - 6km đến trường, nhiều hôm đến được trường rồi mệt quá, các em lăn ra ngủ.

TP.HCM: Nhiều trường đủ điều kiện dạy trực tiếp

08:54:23 21/10/2021
Căn cứ vào bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch tại cơ sở giáo dục, nhiều trường đạt từ tám tiêu chí trở lên, đủ điều kiện để mở cửa.

Khi học sinh trở lại trường vẫn học song song giữa trực tiếp với trực tuyến

08:54:21 21/10/2021
Trong trạng thái bình thường mới, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid- 19, nhiều địa phương đã và đang chuẩn bị cho học sinh đến trường học trực tiếp.

Cân nhắc chọn chương trình học ngoại ngữ

08:52:51 21/10/2021
Hiện nay, có một số hệ thống kiểm tra để cấp chứng chỉ ngoại ngữ với 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, điển hình như Hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế (IELTS).

Có thể bạn quan tâm

Gái Hàn giờ chỉ skincare buổi tối với đúng 5 bước mà da vẫn căng "búng ra nước"

Làm đẹp

22:49:30 21/10/2021
Quy trình skincare tối kiểu Hàn sau đây sẽ giúp chị em duy trì được làn da căng mọng, đẹp bất chấp mùa hanh khô.

Đồng Nai kiến nghị tăng tỷ lệ ngân sách để lại cho tỉnh

Đời sống

22:47:48 21/10/2021
Với lý do cần vốn để đầu tư giao thông, phục hồi kinh tế, Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách giữ lại cho tỉnh thêm 2%.

7 mẫu áo len mỏng đẹp: Toàn kiểu tôn dáng cực đỉnh, có mẫu đang sale hơn 50%

Thời trang

22:46:59 21/10/2021
Những gợi ý đến từ thương hiệu Việt sẽ giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn hơn cho mùa lạnh này.

HLV Kiatisak làm điều đặc biệt khi trở lại HAGL

Bóng đá việt nam

22:45:17 21/10/2021
Chia sẻ cùng Siam Sport, HLV Kiatisak cho biết công việc đầu tiên mà ông làm khi trở lại HAGL vào tháng 11 tới là tuyển chọn những tài năng thế hệ mới của Học viện HAGL JMG.

Xót xa hình ảnh bố ôm con gào khóc thảm thiết bên thi thể mẹ giữa đường

Netizen

22:41:30 21/10/2021
Bất cứ ai ngang qua chứng kiến cảnh tượng này cũng không thể kìm nén được cảm xúc.

Con gái của MC “đọc nhầm tên Hoa hậu” - Lori Harvey khoe vòng 1 khủng

Sao âu mỹ

22:37:32 21/10/2021
Sau khi không thể theo đuổi ước mơ vận động viên, Harvey chuyển hướng làm mẫu. Cô xuất hiện tại nhiều tuần lễ thời trang lớn như Paris, New York và được mời công tác với các thương hiệu Dolce & Gabbana, Chanel, Hermés...

Biến đổi ngoại hình Noo Phước Thịnh sau 12 năm

Sao việt

22:33:06 21/10/2021
Từ hình ảnh hot boy khi mới theo đuổi nghệ thuật, Noo Phước Thịnh chăm tập gym, thay đổi phong cách giúp anh trông chững chạc, cuốn hút ở tuổi 33.

Lisa "xả ảnh" mặc bikini nơi đất Pháp, lần đầu phô diễn vòng 3 cực phẩm trước bàn dân thiên hạ

Phong cách sao

22:32:45 21/10/2021
Trời ơi, Lisa sang trời Tây đúng là táo bạo phát điên!

Tàu ngầm "sát thủ đại dương" của Nga thử thành công siêu tên lửa Bulava

Thế giới

22:31:56 21/10/2021
Nga thông báo tàu ngầm sát thủ đại dương Knyaz Oleg của nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Bulava, vũ khí có khả năng mang cả đầu đạn hạt nhân và siêu vượt âm.

Chelsea 'toang' hàng công sau chiến thắng tại Champions League

Bóng đá thế giới

22:31:10 21/10/2021
Dù có được chiến thắng đậm 4-0 trước Malmo trong khuôn khổ vòng bảng Champions League nhưng nhà đương kim vô địch - Chelsea lại gặp tổn thất rất lớn ở hàng công.

Hải sản chiên nướng chấm tương chua

Ẩm thực

22:30:41 21/10/2021
Một món ăn lạ, ngon miệng sẽ giúp cho bữa ăn của gia đình bạn đầm ấm hơn. Hải sản chiên nướng khi ăn cùng nước tương là món ăn rất hấp dẫn.

Hậu trường 21/10: Romelu Lukaku, 'phiên dịch viên' ở Chelsea

Bên lề sân cỏ

22:27:35 21/10/2021
Romelu Lukaku, phiên dịch viên ở Chelsea; Một cầu thủ của Nimes bị bắt khẩn cấp; Cầu thủ Everton được kéo dài thời hạn tại ngoại ...