phao cảnh báo sóng thần

Trung Quốc triển khai phao cảnh báo sóng thần ở Biển Đông

Thế giới

09:46:08 20/05/2016
Trung Quốc triển khai phao theo dõi sóng thần ở phía tây rãnh đại dương Manila, được cho là nhằm giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ sóng thần, động đất ở Biển Đông.