ngành cổ nhân loại học

Phát hiện dấu vết ‘loài người ma’ tuyệt chủng ở dãy Trường Sơn?

Lạ vui

15:03:43 18/05/2022
Một báu vật của ngành cổ nhân loại học đã được tìm thấy ở hang Tam Ngũ Hào 2, nằm ở mặt phía Lào của dãy Trường Sơn: chiếc răng rất có thể thuộc về loài người ma Denisovan