luật sư evan corcoran

Vị luật sư thân tín có thể trở thành nhân chứng gây khó cho ông Trump là ai?

Thế giới

07:10:02 13/06/2023
Đến năm 2022, ông Corcoran được cựu Tổng thống Trump tin tưởng giao cho nhiệm vụ xử lý vụ điều tra của Cục Điều tra Liên bang (FBI) liên quan đến việc lưu trữ thông tin mật.