loài cây trông ngóng

Vùng đất lạ kỳ với loài cây "trông ngóng", có gió chướng mới ra bông

Tin nổi bật

16:40:27 22/08/2018
Thanh trà (TX Bình Minh, Vĩnh Long) dễ trồng, ít sâu bệnh có thể gọi là trái cây sạch, nhưng vấn đề lớn nhất là thời tiết. Thời tiết lạnh, gió chướng thì mới ra bông. Thời tiết lạnh kéo dài thì cây ra bông hoài, nếu chưa đậu trái thì nó...