h.ài c.ốt sinh vật

Mexico trưng bày h.ài c.ốt sinh vật ‘không phải con người’

Lạ vui

10:23:43 14/09/2023
H.ài c.ốt của những sinh vật được cho là không phải con người đã được trưng bày tại phiên điều trần quốc hội công khai đầu tiên của Mexico.