công dân cao t.uổi

Số người cao t.uổi sống đơn thân ở Hàn Quốc tăng kỷ lục

Thế giới

07:27:19 05/08/2023
Ngoài ra, theo KOSTAT, những người lớn t.uổi sống một mình có xu hướng ít thành công hơn trong công việc so với những người có một hoặc nhiều thành viên trong gia đình.