Có phải làm lại căn cước công dân sang thẻ căn cước mới?

Theo dõi VGT trên

Luật Căn cước đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực vào tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn không biết rằng căn cước công dân còn hiệu lực có phải đi làm lại hay không.

Sáng 27/11/2023, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Căn cước (có hiệu lực kể từ 1/7/2024). Với việc đổi tên gọi từ Luật Căn cước công dân (CCCD) sang Luật Căn cước, thẻ CCCD cũng sẽ có tên gọi mới là Thẻ căn cước.

Đáng chú ý, tính đến nay đã có 83 triệu thẻ căn cước cho công dân đủ điều kiện. Hiện có nhiều loại giấy tờ tùy thân đang tồn tại, gồm: Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số; CMND 12 số; Thẻ CCCD mã vạch và Thẻ CCCD gắn chip.

Tuy nhiên, sau khi Luật Căn cước được thông qua, nhiều người băn khoăn không biết thẻ CCCD hoặc CMND đã cấp có cò hiệu lực, có phải đi làm lại hay không.

Có phải làm lại căn cước công dân sang thẻ căn cước mới? - Hình 1

Thẻ CCCD đã được cấp trước ngày 1/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước. Trường hợp CMND còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Ảnh minh hoạ.

Căn cứ theo Điều 46 Luật Căn cước quy định về chuyển tiếp quy định rõ: Thẻ CCCD đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Trường hợp CMND còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND, CCCD được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về CMND, CCCD trong giấy tờ đã cấp.

Video đang HOT

Thẻ CCCD, CMND hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Quy định về việc sử dụng CCCD, CMND trong các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được áp dụng như đối với thẻ căn cước cấp theo quy định của luật này.

Điều 19 Luật Căn cước quy định người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam; công dân Việt Nam từ đủ 14 t.uổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước; công dân Việt Nam dưới 14 t.uổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Về độ t.uổi cấp đổi thẻ căn cước, Luật Căn cước quy định công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 t.uổi, 25 t.uổi, 40 t.uổi và 60 t.uổi; thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ t.uổi cấp đổi thẻ căn cước theo quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị sử dụng đến t.uổi cấp đổi thẻ tiếp theo.

Bỏ vân tay trên bề mặt thẻ căn cước nhằm đảm bảo tính bảo mật

Các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chíp điện tử trên thẻ căn cước.

Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (QP & AN) cho rằng, việc đổi tên thẻ căn cước như dự thảo Luật Chính phủ trình là phù hợp; không phát sinh thủ tục, không phát sinh chi ngân sách Nhà nước, chi phí của xã hội.

Sáng 28/8, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã xem xét, cho ý kiến dự án Luật Căn cước. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung thảo luận.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đại diện cơ quan soạn thảo dự, phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu. Chủ nhiệm Uỷ ban QP & AN Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Căn cước.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban QP & AN Lê Tấn Tới, dự án Luật Căn cước có 7 vấn đề lớn cần xin ý kiến gồm: tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; giấy chứng nhận căn cước và quản lý người gốc Việt Nam; thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nội dung thể hiện trên thẻ căn cước; người được cấp thẻ căn cước; tích hợp thông tin vào thẻ căn cước; cấp, quản lý căn cước điện tử.

Vì sao đổi tên Luật Căn cước

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban QP & AN, hiện nay có 2 loại ý kiến khác nhau về tên gọi. Loại ý kiến thứ nhất, đồng ý đổi tên luật thành Luật Căn cước và loại ý kiến thứ 2, cho rằng giữ nguyên Luật Căn cước công dân như hiện nay. "Tên gọi Luật Căn cước thể hiện bao quát, đầy đủ các chính sách được đề xuất khi đề nghị bổ sung dự án luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; thể hiện đúng bản chất của công tác quản lý căn cước; không tác động đến vấn đề quốc tịch cũng như địa vị pháp lý của công dân; không tác động đến các luật khác" - Chủ nhiệm Uỷ ban QP & AN cho biết.

Bỏ vân tay trên bề mặt thẻ căn cước nhằm đảm bảo tính bảo mật - Hình 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung thảo luận.

Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật đối với căn cước điện tử, Thường trực Uỷ ban QP & AN cho rằng, để thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng Chính phủ điện tử, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thì việc bổ sung điều chỉnh đối với căn cước điện tử, danh tính điện tử, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử là cần thiết. Trên cơ sở đ.ánh giá thực trạng hạ tầng viễn thông, internet và thực tế triển khai cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử thời gian qua cho thấy, việc luật hóa để nâng cao giá trị pháp lý của căn cước điện tử là phù hợp với yêu cầu thực tiễn và có tính khả thi. "Vì vậy, Thường trực Uỷ ban QP & AN đề nghị cho giữ các quy định về căn cước điện tử như dự thảo luật Chính phủ trình" - Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết.

Tạo điều kiện tốt nhất cho người gốc Việt Nam hiện chưa có giấy tờ

Về giấy chứng nhận căn cước và quản lý người gốc Việt Nam (Điều 7 dự thảo Luật Chính phủ trình), Trung tướng Lê Tấn Tới cho rằng, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, Thường trực Uỷ ban QP & AN đã tiếp thu, chỉnh lý nhằm quy định cụ thể, rõ hơn về người gốc Việt Nam; điều kiện cấp giấy chứng nhận căn cước, việc cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước; thông tin được thu thập, cập nhật, lưu trữ và việc khai thác, sử dụng thông tin về người gốc Việt Nam; việc quản lý người gốc Việt Nam; bổ sung đầy đủ hơn về quyền và nghĩa vụ của người gốc Việt Nam.

Bỏ vân tay trên bề mặt thẻ căn cước nhằm đảm bảo tính bảo mật - Hình 2
Chủ nhiệm Uỷ ban QP & AN Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Căn cước.

Về thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước, Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết, qua đ.ánh giá và nghiên cứu kỹ lưỡng, tại Điều 10 dự thảo Luật Chính phủ trình chỉ quy định cập nhật các thông tin trong thực tế quản lý đã rõ, được sử dụng thường xuyên để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết thủ tục hành chính, trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước, căn cước điện tử, kết nối, chia sẻ, chứng thực dữ liệu công dân...

Trong các trường thông tin quy định tại điều này có 4 trường thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh để tạo lập số định danh cá nhân, phục vụ công tác quản lý dân cư. Các trường thông tin còn lại nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quyền lợi của công dân, thuộc 4 nhóm thông tin; các thông tin về hộ tịch và cư trú: nhằm xác định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, xác định địa vị pháp lý của người dân...; thông tin về nhóm m.áu: nhằm phục vụ công tác cấp cứu, xây dựng nguồn m.áu dự phòng trong khám, chữa bệnh...; các thông tin về số điện thoại, địa chỉ thư điện tử: để phục vụ liên lạc giữa cơ quan nhà nước với người dân và thực hiện xác thực khi tạo lập, sử dụng căn cước điện tử hoặc thực hiện giao dịch với cơ quan nhà nước...; nhóm thông tin khác theo quy định của Chính phủ để dự phòng, bảo đảm thích ứng với công tác chuyển đổi số trong từng thời kỳ, bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Bỏ thông tin quê quán trên thẻ căn cước

Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước (Điều 19 dự thảo Luật Chính phủ trình), Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Uỷ ban QP & AN cho rằng, việc đổi tên thẻ căn cước như dự thảo Luật Chính phủ trình là phù hợp; không phát sinh thủ tục, không phát sinh chi ngân sách Nhà nước, chi phí của xã hội.

Bỏ vân tay trên bề mặt thẻ căn cước nhằm đảm bảo tính bảo mật - Hình 3
Các đại biểu tại hội nghị.

Thông tin trên thẻ căn cước đã được đ.ánh giá cụ thể trong quá trình xây dựng luật, tương thích với các quy định của pháp luật có liên quan. Dự thảo luật bỏ vân tay trên bề mặt thẻ (được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ) để bảo đảm tính bảo mật trong quá trình sử dụng thẻ; bỏ thông tin "quê quán", sửa đổi "số thẻ căn cước công dân" thành "số định danh cá nhân", "căn cước công dân" thành "thẻ căn cước", "nơi thường trú" thành "nơi cư trú", bổ sung "nơi đăng ký khai sinh"... để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân; các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chíp điện tử trên thẻ căn cước; việc tích hợp cả QR code và chíp điện tử trên thẻ căn cước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Trẻ dưới 14 t.uổi cấp được cha mẹ giám hộ quản lý, sử dụng thẻ căn cước

Về người được cấp thẻ căn cước (Điều 20 dự thảo Luật Chính phủ trình), Thường trực Uỷ ba QP & AN đã rà soát, chỉnh lý, bổ sung quy định tại Điều 5 và Điều 23 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý để quy định cụ thể hơn về yêu cầu, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 t.uổi và trách nhiệm của cha, mẹ hoặc người giám hộ trong việc sử dụng, quản lý thẻ căn cước của người dưới 14 t.uổi.

Đề cập về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước (Điều 23 dự thảo Luật Chính phủ trình), Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết, quy định như dự thảo luật về việc tích hợp một số loại thông tin vào thẻ căn cước là phù hợp; đồng thời đã rà soát, nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung các quy định tại điều này và các điều khoản có liên quan trong dự thảo luật để bảo đảm thông tin tích hợp vào thẻ căn cước được chính xác, kịp thời, an toàn và hiệu quả trong khai thác và sử dụng.

Liên quan đến việc cấp, quản lý căn cước điện tử (Chương IV), Thường trực Uỷ ban QP & AN đã nghiên cứu, chỉnh lý khái niệm về căn cước điện tử tại khoản 15 Điều 3, chỉnh lý lại quy định tại khoản 2, bổ sung 3 khoản tại Điều 31 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý nhằm quy định cụ thể hơn về thông tin trong căn cước điện tử, thẩm quyền cấp căn cước điện tử và giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp căn cước điện tử.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bộ trưởng Y tế chỉ đạo khẩn vụ bác sĩ ở Đà Lạt làm thủ thuật nhầm cho bệnh nhân
13:24:42 25/02/2024
Xe khách chở gần 30 cán bộ hưu trí lao xuống vực ở Tam Đảo
07:36:46 26/02/2024
Đắk Lắk: Người dân phát hiện con trăn 'khủng' kèm ổ trứng
08:37:13 25/02/2024
Dồn lực chuẩn bị đổi thẻ căn cước
11:58:29 25/02/2024
Xử lý tài xế giả danh thương binh lái xe 3 bánh tự chế ở Hà Nội
21:08:28 25/02/2024
Anh trai trúng nghĩa vụ quân sự, 2 em ruột viết đơn xin cùng nhập ngũ
15:12:40 24/02/2024
Hai xe máy va chạm, 3 người thương vong
21:19:37 25/02/2024
Không để tái diễn âm mưu thành lập 'Nhà nước riêng' ở Điện Biên
07:56:46 26/02/2024
Cảnh sát kể chuyện chạy đua với "giặc lửa", giải cứu 3 người bị mắc kẹt
22:19:37 24/02/2024
Xe container lật ngang, đèo Mimosa Đà Lạt bị phong tỏa
22:21:03 24/02/2024

Thông tin đang nóng

Trương Thế Vinh gây bức xúc vì nhận xét Lan Ngọc bằng từ ngữ thô tục, Trường Giang - Lâm Vỹ Dạ nghe xong cũng giật mình
06:28:36 26/02/2024
Sau chuỗi ngày livestream "bóc phốt", Nam Em xác nhận chuẩn bị bán hàng
08:16:59 26/02/2024
6 dấu hiệu cho thấy bạn đang ăn quá nhiều protein
06:05:24 26/02/2024
Sau chuyến đến thăm nhà người yêu cũ, tôi sống trong dằn vặt và nước mắt
07:30:34 26/02/2024
Diva Hồng Nhung t.uổi 54: Vóc dáng gợi cảm, viên mãn bên bạn trai Tây
06:59:39 26/02/2024
Sao nữ vỡ òa tuyên bố kết hôn với trưởng phòng cảnh sát hình sự, thì ra nên duyên từ buổi họp lớp cấp 3
07:09:11 26/02/2024
Người làm thuê
08:01:08 26/02/2024
Hà Anh Tuấn hát 'Cô đơn đôi khi cũng là cần' tặng Lưu Hương Giang
08:13:47 26/02/2024
Kim Min Hee sẽ không trở lại ngành giải trí Hàn sau vụ bê bối "tiểu tam"?
07:34:19 26/02/2024
Vô tình thấy lịch sử tìm kiếm trên điện thoại mẹ, bố âm thầm làm một việc khiến tôi bật khóc
07:04:33 26/02/2024

Tin mới nhất

Búp bê Thái Lan, bùa yêu... nhan nhản mạng xã hội

10:37:00 26/02/2024
Đáng nói là hoạt động này diễn ra công khai với những lời khẳng định chắc nịch của người bán: Không linh không bán, không hiếm không bán, không rẻ cũng không bán .

Xe cứu thương tông người đi xe máy tử vong

06:21:24 26/02/2024
Chiều 25/2, tại quốc lộ 20, đoạn qua ngã 3 xã Đinh Trang Hoà, huyện Di Linh (Lâm Đồng), xe cứu thương trong lúc di chuyển đã tông vào xe máy khiến nạn nhân t.ử v.ong tại chỗ.

Hai người nước ngoài đi bộ để gây quỹ ủng hộ t.rẻ e.m Việt đã kết thúc hành trình 2.000km

11:24:42 25/02/2024
Dự án Thành Lộc tập trung vào việc cung cấp hoạt động giáo dục, nhà ở, thực phẩm, nước uống và nơi ở cho t.rẻ e.m có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam thông qua các giải pháp lâu dài và bền vững.

Gia đình ly tán, cùng quẫn sau tai nạn giao thông

08:35:15 25/02/2024
Ngày cha còn, gia đình 5 người của em Trần Phương T.iền (18 t.uổi) tuy nghèo khó nhưng luôn đầm ấm, hạnh phúc. Rồi tai nạn giao thông đã đẩy gia đình em vào cùng quẫn.

Quảng Ninh: Cứu sống học sinh bị ngã từ tầng 4

05:53:14 24/02/2024
Cùng với đó, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND Tp.Hạ Long và Phòng GD-ĐT Tp.Hạ Long đã lên bệnh viện chỉ đạo công tác cứu nạn; động viên gia đình chữa trị theo hướng dẫn của bệnh viện.

Triệu tập hai thanh niên trải chiếu nằm giữa quốc lộ

21:19:44 23/02/2024
Ngày 23/2, Công an TP Cẩm Phả, Quảng Ninh đã triệu tập và làm việc với 2 thanh niên trải chiếu nằm trên quốc lộ 18A, đoạn Km147+400, thuộc phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả.

Hà Nội lắp đặt camera giám sát toàn thành phố

21:08:19 23/02/2024
UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch rà soát và nhu cầu lắp đặt hệ thống camera giám sát toàn thành phố. Việc này nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.

Danh tính tài xế xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

21:08:12 23/02/2024
Một đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội, quay lại cảnh xe tải chạy ngược chiều đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (Nghệ An) đang gây chú ý dư luận.

'Tai nạn giao thông nhiều, cần cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe'

21:03:48 23/02/2024
Bộ Công an đang lấy ý kiến về báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó có quy định cấm Điều khiển phương tiện giao thông mà trong m.áu hoặc hơi thở có nồng độ cồn .

Nỗi ân hận cả đời của người mẹ giao xe cho con trai yêu quý

21:01:16 23/02/2024
Được sự cho phép của bố mẹ, nhiều học sinh chưa đủ t.uổi lái xe máy đã khoác tạm bên ngoài chiếc áo rộng thùng thình để che đi phù hiệu trường học rồi yên tâm phóng xe qua mặt CSGT.

Ô tô khách giường nằm mất lái, chắn ngang vành đai 3 trên cao

20:57:29 23/02/2024
Đang lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội), ô tô khách giường nằm bị mất lái, chắn ngang đường khiến giao thông ùn tắc.

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A, 2 người thương vong

20:57:24 23/02/2024
Chiều 23/2, thông tin từ Trạm CSGT Diễn Châu (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, trên Quốc lộ 1A xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Vụ n.ữ s.inh t.ử v.ong trong nhà nghỉ ở Đắk Lắk: Phẫu thuật cứu sống người bạn trai

20:54:28 23/02/2024
Sau phẫu thuật, bạn trai của n.ữ s.inh t.ử v.ong trong nhà nghỉ ở Đắk Lắk đã ổn định sức khỏe, được chuyển xuống khoa ngoại của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị.

Cứu nạn kịp thời 7 ngư dân trên tàu cá bị chìm

19:58:47 23/02/2024
Sáng 23/2, Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, vừa cứu nạn thành công và đưa 7 ngư dân trên tàu cá số hiệu QNg-50730TS bị chìm trên vùng biển cách cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) khoảng 5 hải lý vào bờ an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Tam thất, vị thuốc chữa bệnh phần huyết có phải là thuốc bổ

Sức khỏe

12:10:00 26/02/2024
Thuộc nhóm thuốc hoạt huyết chống tụ m.áu, tam thất tuy không được xếp trong nhóm thuốc bổ nhưng với các trường hợp huyết hư ứ trệ thì công dụng hoạt huyết của tam thất có ý nghĩa bổ huyết một cách gián tiếp.

Đang đón dâu về thì bị dân làng chặn đường xin t.iền, nhà trai có hành động khiến nhiều người sững sờ

Netizen

11:45:36 26/02/2024
Khi chú rể đang rước dâu về thì bị dân làng nhà gái chặn đường xin t.iền, cách hành xử của nhà trai sau đó khiến cả làng cô dâu ngỡ ngàng vì chưa từng có t.iền lệ.

Mùa hoa gạo rực đỏ trên vùng cao nguyên đá

Du lịch

11:43:46 26/02/2024
Khi đến vùng núi đá Hà Giang vào độ tháng 3, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn hoa gạo nở đỏ rực dọc các con đường, trong bản làng hay triền núi cheo leo.

Xử lý lạp xưởng thừa sau Tết với món cơm niêu lạp xưởng thơm ngon

Ẩm thực

11:35:26 26/02/2024
Nếu nhà bạn vẫn còn thừa nhiều lạp xưởng sau Tết thì hãy thử đổi vị với món cơm niêu lạp xưởng nóng hổi thơm ngon đưới đây nhé!

Nhạc sĩ Hoài Sa: 'Ở vị trí của Bằng Kiều hiện tại, sự đặc biệt đã có thừa'

Nhạc việt

11:30:53 26/02/2024
Nhạc sĩ Hoài Sa nói, một nghệ sĩ đã hoạt động hơn 30 năm mà khán giả vẫn đón nhận như ngày đầu thì đó là một sự đặc biệt nên ở vị trí của Bằng Kiều hiện tại, sự đặc biệt đã có thừa.

VKS Bình Dương làm việc với 3 bị can vụ 'làm phiền 20 phút'

Pháp luật

10:33:30 26/02/2024
Vụ án đã kéo dài suốt năm năm qua, tòa nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung với nhận định chưa đủ cơ sở buộc tội các bị cáo.

Những câu hỏi hóc búa với Ukraine và đồng minh sau 2 năm xung đột

Thế giới

09:38:04 26/02/2024
Trong khi người châu Âu tự hào chỉ ra những thay đổi mà họ đã thực hiện, vẫn chưa chắc chắn rằng những thay đổi đó đang diễn ra nhanh như yêu cầu của thế giới, đặc biệt là khi liên quan đến Ukraine.