cô đọc trộm nhật ký

Truyện cười bốn phương: Nặng tai

Lạ vui

11:17:53 15/10/2019
Ba người đàn ông đã về hưu, đều bị chứng nặng tai, đang nói chuyện vào một ngày tháng ba.