chất lượng môi trường quốc gia

Chất lượng nước và không khí ở miền Bắc 3 tháng đầu năm vượt ngưỡng

Tin nổi bật

10:10:33 08/04/2020
Qua quan trắc chất lượng môi trường quốc gia tại 28 tỉnh, thành phố ở miền Bắc, Tổng cục Môi trường cho biết có 42/93 giá trị bụi lơ lửng vượt giới hạn; ô nhiễm nguồn nước vẫn xảy ra ở các điểm nóng.