chẳng có điều kiện

Nhà vợ nghèo bỗng cho con gái mảnh đất 3 tỷ, tôi chưa kịp mừng thì phải sốc đến nghẹn thở trước sự thật

Góc tâm tình

06:17:05 25/02/2023
Tôi luôn quan niệm lấy vợ chứ không lấy t.iền của vợ hay gia đình nhà vợ, do đó khi biết nhà vợ nghèo chẳng có điều kiện, tôi cũng không để ý. Tuy nhiên tôi cũng vạch rõ ranh giới, đó là tôi chỉ lo cho gia đình nhỏ, còn gia đình nhà vợ t...