xuong hoa thach khung long

Đào giếng tìm được xương khủng long hóa thạch

Tin nổi bật

11:34:18 15/06/2013
Sau khi phát hiện ra sự việc trên, gia đình anh Toản đã báo cho chính quyền địa phương đồng thời báo tin cho bảo tàng tỉnh để chờ cơ quan chức năng về xem xét giải quyết.