sản lượng kinh tế mỹ

Phân ly mạnh mẽ với Trung Quốc có thể khiến Mỹ mất 1 nghìn tỷ USD

Thế giới

10:45:09 19/02/2021
Nền kinh tế Mỹ có thể mất hơn 1 nghìn tỷ USD sản lượng và sức cạnh tranh dài hạn nếu phân ly mạnh mẽ với Trung Quốc...