quỹ những trái tim huế

Sàng lọc bệnh lý miễn phí cho 300 người ảnh hưởng chất độc da cam

Sức khỏe

10:07:44 15/04/2024
Hoạt động nói trên nằm trong khuôn khổ chương trình Chăm sóc sức khỏe cho người dân bị ảnh hưởng chất độc da cam ở huyện A Lưới do tổ chức DOVE FUND (Mỹ ) tài trợ thông qua Quỹ Những trái tim Huế.