ngủ tối thiểu mỗi ngày

Mỗi người mỗi ngày cần ngủ bao nhiêu giờ?

Sức khỏe

12:34:01 22/01/2024
Mới đây, Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố hướng dẫn mới về số giờ ngủ tối thiểu mỗi ngày có lợi cho sức khỏe.