nền tảng mua sắm taobao

Dịch vụ thuê vệ sĩ riêng để gây ấn tượng bùng nổ ở Trung Quốc

Thế giới

20:01:00 20/02/2024
Hàng nghìn người dân ở Trung Quốc - những người không có nhu cầu được bảo vệ - đang tìm đến các dịch vụ thuê vệ sĩ cá nhân chỉ vì muốn xây dựng hình ảnh ấn tượng với người khác.