luật sư vắng mặt

Cựu Chủ tịch và Tổng giám đốc Cienco 1 hầu tòa vì gây thiệt hại trăm tỉ

Pháp luật

23:18:26 05/06/2023
Cựu Chủ tịch và cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần (Cienco 1) hầu tòa với cáo buộc gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng trong quá trình cổ phần hóa.