không có ai ngó ngàng

Lại một lần nữa, Isaac ra mắt MV nhưng không có ai ngó ngàng vì nhạc dở và ca từ quá… nhảm!

Nhạc việt

09:57:23 18/12/2019
MV mới của Isaac dù ra mắt đã 20 tiếng, nhưng lượt view vô cùng ít ỏi.