hồ vostok ở nam cực

Phát hiện sự sống dưới 4km băng Nam cực

Thế giới

08:40:32 09/03/2013
Trạm Vostok được Nga lập ra vào năm 1956 và kết quả địa chấn thu được cho thấy có một vùng chất lỏng nằm dưới lớp băng dày. Tuy nhiên, mãi đến những năm 1990 thì nhóm nhà khoa học người Anh sử dụng radar mới xác định được phạm vi của hồ...