họ đi sai đường

Bí mật phơi bày sau lần nhầm phòng ngủ của chồng

Góc tâm tình

17:00:22 01/09/2019
Nửa đêm, chồng tôi bối rối bước ra từ phòng ngủ của người giúp việc. Anh giải thích: Đêm hôm, buồn ngủ nên vào nhầm phòng.