hành tinh lùn ceres

Sao Diêm Vương có phải là một hành tinh không?

Lạ vui

08:16:01 21/04/2020
Sao Diêm Vương là một trong hàng trăm nghìn tiểu hành tinh băng giá (được gọi là các vật thể trong vành đai Kuiper) quay xung quanh Mặt Trời và ở xa Mặt Trời hơn cả sao Hải Vương.