giữ t.iền mừng

Tôi vay nợ để làm đám cưới, mẹ chồng đòi giữ t.iền mừng

Góc tâm tình

09:13:24 01/03/2024
Mẹ chồng cũng nói rõ t.iền mừng cưới gần như là của họ hàng, làng xóm đằng nhà trai nên bà phải giữ để sau này nhà người ta có việc còn đi lại.